Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Podatek od czynności cywilnoprawnych a VAT

ebook

- 14%

Podatek od czynności cywilnoprawnych a VAT

Marek Zirk-Sadowski, Stanisław Bogucki, Bartosz Wojciechowski, Roman Wiatrowski, Wojciech Stachurski, Krzysztof Winiarski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 170.00 zł 147.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 147.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8092-848-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

"Publikacja stanowi cenne opracowanie będące wielopłaszczyznową analizą badawczą z zakresu prawa podatkowego. Przedmiotem opracowania są korelacje zachodzące pomiędzy podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem od towarów i usług. Jest to interesująco przeprowadzona analiza, wbrew pozorom, trudnych zagadnień, wsparta orzecznictwem sądów administracyjnych. Ponadto monografia jest wzbogacona interesującymi odniesieniami do prawa unijnego, jak również do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Niewątpliwie nowatorskie ujęcie problematyki jest również efektem bogatego doświadczenia teoretycznego i orzeczniczego Autorów. Ze względu na wysokie walory merytoryczne i analityczne prezentowana monografia będzie stanowiła wartościowy wkład w doktrynę prawa podatkowego".
Dr hab. Dominik Jan Gajewski
W książce zwrócono szczególną uwagę na najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące stosowania podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od towarów i usług zarówno na gruncie prawa polskiego, jak i unijnego. Autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, jakie transakcje związane z dokonywaniem obrotu składnikami majątkowymi podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a jakie należy rozpoznawać jako dostawę towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Opracowanie, oprócz ogólnej charakterystyki podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od towarów i usług, zawiera omówienie m.in. takich zagadnień jak:


wyłączenia i zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych,
wyłączenia i zwolnienia od podatku od towarów i usług,
problemy z ustaleniem granicy między obrotem nieprofesjonalnym a profesjonalnym.
Adresaci:
Publikacja skierowana jest do doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów specjalizujących się w sprawach podatkowych, urzędników organów podatkowych, a także sędziów sądów administracyjnych orzekających w sprawach podatkowych.

Tytuł
Podatek od czynności cywilnoprawnych a VAT
Autorzy
Marek Zirk-Sadowski, Stanisław Bogucki, Bartosz Wojciechowski, Roman Wiatrowski, Wojciech Stachurski, Krzysztof Winiarski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8092-848-0
Seria
ZAGADNIENIA PRAWNE
Rok wydania
2016
Liczba stron
328
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 15

Rozdział 1
Znaczenie prawa europejskiego w kształtowaniu krajowego systemu podatkowego | str. 17
1. Multicentryczność jako paradygmat współczesnych systemów prawnych | str. 17
2. Relacja między krajowym porządkiem prawnym a prawem unijnym | str. 20
3. Model stosowania prawa zgodnie z zasadą wykładni prounijnej | str. 25
4. Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za naruszenie prawa unijnego przez organy państwowe | str. 28
5. Rola zasad ogólnych w prawie unijnym | str. 31
6. Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na wykładnię prawa krajowego | str. 35
7. Interpretatio cessat in claris w wykładni prawa unijnego i przepisów prawa krajowego w związku z prawem unijnym oraz prawem międzynarodowym | str. 46
8. Relacja wykładni prounijnej do wykładni prokonstytucyjnej | str. 56

Rozdział 2
Podatek od czynności cywilnoprawnych jako podatek kapitałowy | str. 60
1. Uwagi wprowadzające | str. 60
2. Zakres podmiotowy dyrektyw kapitałowych a regulacja ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotycząca definiowania spółek | str. 63
3. Zakres przedmiotowy dyrektyw kapitałowych a przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych | str. 74
4. Znaczenie zasady stand still | str. 82
5. Kłopoty z podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów spółek i ich zmian | str. 98
6. Zwolnienia spółek od podatku od czynności cywilnoprawnych a dyrektywa 2008/7/WE | str. 109

Rozdział 3
Podatek od towarów i usług jako ogólny podatek obrotowy | str. 115
1. Kształtowanie się podatku od towarów i usług | str. 115
2. Istota podatku od towarów i usług | str. 121
3. Elementy konstrukcyjne podatku od towarów i usług | str. 124
3.1. Uwagi wprowadzające | str. 124
3.2. Przedmiot opodatkowania podatkiem od towarów i usług | str. 126
3.3. Podmioty podatku od towarów i usług | str. 133
3.4. Podstawa opodatkowania | str. 140
3.5. Stawki podatku | str. 143

Rozdział 4
Podatek od towarów i usług a prawo unijne | str. 146
1. Pojęcie unijnego prawa podatkowego | str. 146
2. Relacje pomiędzy podatkowym prawem unijnym a podatkowym prawem krajowym | str. 147
3. Harmonizacja unijnego prawa podatkowego | str. 150
4. Źródła unijnego prawa podatkowego | str. 152
4.1. Traktatowe źródła unijnego prawa podatkowego | str. 152
4.2. Podstawy prawne obowiązywania norm prawa unijnego w prawie polskim | str. 153
4.3. Podstawy prawne i instrumenty harmonizacji podatków obrotowych | str. 155
4.4. Harmonizacja przepisów dotyczących podatku od wartości dodanej w Polsce | str. 159

Rozdział 5
Wyłączenia od podatku od czynności cywilnoprawnych | str. 161
1. Uwagi wprowadzające | str. 161
2. Czynności wyłączone z opodatkowania w określonych kategoriach spraw | str. 163
3. Wyłączenie z opodatkowania umów zawieranych w związku z realizacją roszczeń związanych z ochroną środowiska | str. 170
4. Wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych czynności opodatkowanych albo zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług | str. 170
4.1. Uwagi ogólne | str. 170
4.2. Konstrukcja wyłączenia | str. 172
5. Wyłączenie z opodatkowania umów sprzedaży oraz zamiany towarów wprowadzonych do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego albo objętych procedurą składu celnego | str. 175
6. Wyłączenie z opodatkowania umów spółek i ich zmiany | str. 177

Rozdział 6
Zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych | str. 180
1. Uwagi ogólne | str. 180
2. Zwolnienia podmiotowe | str. 184
2.1. Państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne i inne | str. 184
2.2. Organizacje pożytku publicznego | str. 188
2.3. Jednostki samorządu terytorialnego | str. 190
2.4. Skarb Państwa | str. 192
2.5. Osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny | str. 193
2.6. Agencja Rezerw Materiałowych | str. 195
3. Zwolnienia przedmiotowe | str. 196
3.1. Sprzedaż walut obcych | str. 196
3.2. Sprzedaż gospodarstwa rolnego | str. 197
3.3. Sprzedaż byłemu właścicielowi (użytkownikowi wieczystemu) nieruchomości wywłaszczonej | str. 203
3.4. Sprzedaż budynku mieszkalnego oraz niektórych typów praw
mieszkaniowych | str. 207
3.5. Zamiana budynku, lokalu lub prawa do lokalu między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej na zasadach określonych w przepisach o podatku od spadków i darowizn | str. 210
3.6. Sprzedaż rzeczy ruchomych o wartości poniżej 1000 zł | str. 211
3.7. Sprzedaż bonów i obligacji skarbowych | str. 212
3.8. Sprzedaż bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego | str. 214
3.9. Sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi | str. 215
3.10. Sprzedaż towarów giełdowych na giełdach towarowych | str. 220
3.11. Zbycie akcji i udziałów przez Bank Gospodarstwa Krajowego | str. 221
3.12. Pożyczki | str. 222
3.13. Ustanowienie hipoteki | str. 231
3.14. Sprzedaż nieruchomości położonych na byłym terytorium RP | str. 235
3.15. Zbycie kopalni | str. 237
4. Zwolnienia na podstawie przepisów innych niż ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych | str. 238

Rozdział 7
Wyłączenia od podatku od towarów i usług | str. 249
1. Zakres wyłączeń od podatku od towarów i usług | str. 249
2. Zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części | str. 250
3. Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy | str. 261

Rozdział 8
Zwolnienia od podatku od towarów i usług | str. 265
1. Zwolnienia przedmiotowe | str. 265
1.1. Towary używane będące ruchomościami | str. 266
1.2. Produkty rolne pochodzące z własnej działalności rolniczej | str. 269
1.3. Znaczki pocztowe i inne znaki tego typu | str. 270
1.4. Nieruchomości | str. 270
1.5. Budynki, budowle lub ich części | str. 272
1.6. Usługi w zakresie finansów | str. 278
2. Zwolnienie podmiotowe | str. 284
3. Wpływ zwolnień w podatku od towarów i usług a kupno towarów w Internecie | str. 286
4. Zwolnienie na podstawie przepisów prawa krajowego, które pozostaje niezgodne z prawem unijnym | str. 287
5. Skutki wystawienia faktury w odniesieniu do czynności zwolnionej lub wyłączonej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług | str. 288

Rozdział 9
Problemy z ustaleniem granicy między obrotem nieprofesjonalnym a profesjonalnym na tle wybranych przykładów | str. 292
1. Sprzedaż lub zamiana nieruchomości oraz praw rzeczowych związanych z nieruchomością | str. 292
1.1. Uwagi ogólne | str. 292
1.2. Sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład majątku prywatnego | str. 293
1.3. Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku od towarów i usług | str. 295
1.4. Sprzedaż nieruchomości częściowo zwolniona z podatku od towarów i usług | str. 297
1.5. Sprzedaż udziału we własności nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego | str. 299
2. Sprzedaż udziałów i akcji w spółkach handlowych | str. 300
3. Problem identyfikacji czynności związanych z działalnością gospodarczą na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych | str. 302

Literatura | str. 315

O autorach | str. 325
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

12 esejów. Idee i ludzie

-14%

12 esejów. Idee i ludzie

\n\nPublikacja zawiera 12 esejów, z których większość ukazała się w latach 1979–2020 w różnych czasopismach i książkach. Część z nich została ponownie zredago­wana przez autora. Zbiór uzupełniają dwa wcześniej niepublikowane teksty oraz wstęp dr hab. Iwony Barwickiej­ Tylek.
\n\n„W dedykacji, jaką napisał Profesor, ofiarowując mi swoje 13 różnych esejów, określił książkę mianem »koktajlu tematów«. Tu także mamy do czynienia z koktajlem, myślę, że smakowitym nie tylko dla historyka. Bo też Michał Jaskólski należał do tych rzadkich historyków, którzy zagłębiając się w prze­szłość nie mieli zamiaru uciekać od tego, co bliskie człowiekowi niezależnie od czasów, w jakich ma przyjemność lub nieprzyjemność się znaleźć”.
\n\ndr hab. Iwona Barwicka­ Tylek, prof. UJ (fragment Eseju numer dwanaście i pół będącego wstępem do książki)

Cena: 84.00 zł 72.00 zł
20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

-9%

20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

PPK to dobrowolny system oszczędzania którego celem jest gromadzenie oszczędności emerytalnych. Środki pieniężne przekazywane są przez podmioty zatrudniające na indywidualne konta uczestników PPK. Wiąże się z tym szereg obowiązków związanych z utworzeniem i prowadzeniem PPK, które zostały nałożone na podmioty zatrudniające. Najważniejsze z nich to wybór instytucji finansowej prowadzącej PPK oraz podpisanie z tą instytucją stosownych umów. Kolejnym obowiązkiem jest comiesięczne obliczanie i przekazywanie wpłat do wybranej instytucji, a także gromadzenie i archiwizacja dokumentów dotyczących PPK. E-book przedstawia odpowiedzi na wybrane zagadnienia oraz wątpliwości które pojawiają się zarówno przy samym wdrożeniu PPK jak i dalszej jego obsłudze. Czytelnik znajdzie wiele pomocnych rozwiązań, procedur, podpowiedzi.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

-14%

Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

Książka prezentuje rolę i zakres administracji publicznej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. W opracowaniu omówiono tematy takie jak prywatyzacja ochrony zdrowia i odpłatność świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące najnowszych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego, sieci szpitali, czy problem utraty kontroli jednostki samorządu terytorialnego nad prowadzonym podmiotem leczniczym. Analizie poddano nierozstrzygnięte dotąd kwestie, m.in. w jaki sposób administracja publiczna ma zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych, czy ma to czynić przez tworzone przez siebie podmioty lecznicze, czy też w inny sposób.


Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną zdrowia, adwokatów, radców prawnych, sędziów. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji, zarządzania czy ochrony zdrowia.

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
Administrator 11/2015

-29%

Administrator 11/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Ochrona danych osobowych a zarządzanie nieruchomościami,
  • Obliczanie należności za ogrzewanie,
  • Wszystko o systemach zdalnego odczytu.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 3/2018

-29%

Administrator 3/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Książka obiektu budowlanego narzędziem pomocnym w zarządzaniu budynkiem,
● PIT-8C we wspólnocie
● Co warto wiedzieć o ocieplaniu budynków,
● Nowe Warunki Techniczne cz. II

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2016

-26%

Administrator 7-8/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Kontrowersyjna nowelizacja Prawa energetycznego,
● Podatki a części wspólne budynku,
● Rewitalizacja zabytkowej kamienicy,
● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.