Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz

ebook

- 14%

Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz

Leonard Etel

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 111.00 zł 96.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 96.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-5383-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Komentarz w sposób kompleksowy przedstawia problematykę opodatkowania gruntów rolnych i leśnych. Zawiera rozwiązania najczęściej spotykanych w praktyce problemów dotyczących omawianych ustaw.


W opracowaniu omówiono miedzy innymi takie zagadnienia jak:


zasady ustalania podatku rolnego,
zwolnienia od podatku rolnego i ulgi związane z tym podatkiem,
tryb opłacania podatku leśnego przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemajace osobowości prawnej,
zwolnienia ustawowe w podatku leśnym.


Książka przeznaczona jest dla:


właścicieli, posiadaczy i użytkowników wieczystych gruntów lub lasów,
samorządowych organów podatkowych,
sędziów sadów administracyjnych oraz pracowników regionalnych izb obrachunkowych.

"W publikacji dokonano pogłębionej analizy regulacji zawartych w ustawie o podatku rolnym. Docenić szczególnie należy fakt, iż przedstawione w książce rozważania maja duży walor praktyczny. W zasadzie nie ma na rynku opracowań, które w tym aspekcie dorównałyby recenzowanemu komentarzowi. W konsekwencji powinien być on przedmiotem zainteresowania zarówno podmiotów stanowiących prawo (rady gmin podejmujące uchwały podatkowe w zakresie podatku rolnego), jak i je stosujących (podatnicy i ich pełnomocnicy, pracownicy organów podatkowych, sędziowie sadów administracyjnych)".


Dr. Rafał Dowgier

Tytuł
Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz
Autor
Leonard Etel
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-5383-0
Rok wydania
2012
Liczba stron
308
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów
str. 9

CZĘŚĆ I. PODATEK ROLNY
str. 13

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
str. 15

Rozdział 1
Przepisy ogólne
str. 17

Art. 1. [Zakres przedmiotowy]
str. 17

Art. 2. [Gospodarstwo rolne]
str. 59

Art. 3. [Podatnik podatku rolnego]
str. 81

Art. 3a. [Wyłączenia podmiotowe]
str. 108

Art. 3b. [Kompetencje sejmiku]
str. 110

Rozdział 2
Zasady ustalania podatku
str. 111

Art. 4. [Podstawa opodatkowania]
str. 111

Art. 5. [Zaliczenie do okręgu]
str. 118

Art. 6. [Wysokość podatku]
str. 120

Art. 6a. [Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego]
str. 123

Art. 6b. [Pobór w drodze inkasa]
str. 135

Art. 6c. [Łączne zobowiązanie pieniężne]
str. 141

Rozdział 3. (uchylony) 145

Rozdział 4
Zwolnienia i ulgi podatkowe
str. 146

Art. 12. [Zwolnienia od podatku]
str. 146

Art. 13. [Ulga inwestycyjna]
str. 184

Art. 13a. [Żołnierze]
str. 205

Art. 13b. [Tereny podgórskie i górskie]
str. 207

Art. 13c. [Klęska żywiołowa]
str. 208

Art. 13d. [Zwolnienia i ulgi]
str. 212

Art. 13e. [Inne zwolnienia i ulgi]
str. 216

Rozdział 5
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
str. 229

Art. 14-15. (pominięte)
str. 229

Art. 16. [Wyczerpanie ulg]
str. 229

Art. 17. [Podatek gruntowy]
str. 229

Art. 17a. [Podatnik podatku rolnego]
str. 229

Art. 18. [Przeciętny dochód]
str. 230

Art. 19. [Utrata mocy]
str. 230

Art. 20. [Wejście w życie]
str. 230

CZĘŚĆ II. PODATEK LEŚNY
str. 231

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
str. 233

Art. 1. [Przedmiot]
str. 235

Art. 2. [Zakres podmiotowy]
str. 260

Art. 3. [Podstawa opodatkowania]
str. 273

Art. 4. [Wysokość podatku]
str. 275

Art. 5. [Obowiązek podatkowy]
str. 279

Art. 6. [Organ podatkowy]
str. 281

Art. 7. [Zwolnienia]
str. 289

Art. 8. [Zmiany w przepisach]
str. 302

Art. 9. [Zmiany w przepisach]
str. 302

Art. 10. (uchylony)
str. 303

Art. 11. [Zakłady pracy chronionej]
str. 303

Art. 12. [Wysokość podatku w 2003 r.]
str. 304

Art. 13. [Wejście w życie]
str. 304

Literatura
str. 305
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” stanowią kontynuację dawnych „Problemów Prawnych Handlu Zagranicznego”, które w latach 1977–2000 ukazywały się nakładem Uniwersytetu Śląskiego. Zmienia się jednak zakres tematyczny nowej serii, przede wszystkim bowiem ulega znacznemu rozszerzeniu. Poza problematyką kolizyjnoprawną prawa prywatnego międzynarodowego, autorzy zajmują się międzynarodowym prawem handlowym (w tym aktami prawa jednolitego), prawem prywatnym porównawczym, międzynarodowym arbitrażem handlowym, europejskim prawem gospodarczym oraz międzynarodowym prawem postępowania cywilnego.

Cena: 19.95 zł 17.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9

Niniejszy tom zawiera rozważania na temat nowej regulacji kolizyjnej wprowadzonej w naszym kraju. Otwiera go tekst dotyczący zakresu autonomii woli stron w prawie spadkowym na podstawie przepisów ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r. W kolejnym artykule poddano analizie aktualną i doniosłą gospodarczo tematykę zabezpieczenia wierzytelności w postaci poręczenia. Problemy związane z prawną konstrukcją poręczenia przedstawiane są z perspektywy prawnokolizyjnej. Obszerny artykuł poświęcono kwestii przelewu wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym. Podjęto także tematykę poszukiwania prawa właściwego dla umów reasekuracji według kolizyjnych uregulowań europejskich. Nie zabrakło również rozważań dotyczących czynów niedozwolonych – tym razem w odniesieniu do naruszeń dóbr osobistych, na podstawie przepisów rozporządzenia Rzym II. W tomie znalazł się też tekst dotyczący graficznego przedstawienia znaku towarowego w prawie polskim i regulacjach europejskich. Na zakończenie zamieszczono tłumaczenie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym – z zarysem najważniejszych instytucji wprowadzonych przez chińskiego ustawodawcę.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
57 problemów zarządzania oświatą

-14%

57 problemów zarządzania oświatą

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej procesów rozwojowych w organizacji szkolnej oraz wyjaśnia pojęcia z zakresu zarządzania organizacją szkolną. Autorzy omawiają w niej podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zrozumienie powszechnie występujących problemów w oświacie.


Opracowanie zostało napisane w formie otwartych komentarzy do typowych, powszechnie występujących problemów, jakie należy rozwiązywać w procesie zarządzania na wszystkich szczeblach systemu oświaty i dotyczących m.in.:

prowadzenia placówki oświatowej,
jakości i efektywności pracy,
nadzoru i kontroli,
rozwoju osobistego,
nauczania oraz komunikacji z uczniami.Zwrócono także uwagę na potrzebę i zasadność stosowania prawa jako narzędzia zarządzania.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz ośrodków kursów i szkoleń zawodowych, jak również menedżerów we wszystkich instytucjach systemu oświaty. Powinna też zainteresować nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych.


Obejrzyj wideorecenzję:

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

-16%

Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

Publikacja "Administracja rządowa i samorządowa w Polsce" zawiera skondensowaną wiedzę i rozwiązania służebne dla poznania ustroju polskiej administracji publicznej, jej organizacji i funkcjonowania. Może stać się przydatna do zgłębiania zasobu wiedzy i umiejętności studiujących problemy administracji.

Publikacja powstała we współpracy z Wyższą Szkołą Administracyjno-Społeczną w Warszawie.

Cena: 49.00 zł 41.00 zł
Aksjomaty administracji publicznej

-14%

Aksjomaty administracji publicznej

Publikacja jest już czwartym opracowaniem autora z cyklu monografii dotyczących najważniejszych cech prawa administracyjnego. Opisane w niej aksjomaty dotyczą administracji publicznej demokratycznego państwa prawnego. Temat ten jest związany z działem życia państwowego i społecznego, dla którego prawo ma wprawdzie oczywiste i duże znaczenie, ale który funkcjonuje w znacznym stopniu w oparciu o reguły wyprowadzane z wielu pozaprawnych nauk społecznych oraz z praktyki i doświadczenia.

Książka łączy w sobie wątki nauki prawa administracyjnego z wątkami nauki administracji, czyli tych nauk, których przedmiotem jest administracja publiczna.

Opracowanie jest przeznaczone dla przedstawicieli zawodów prawniczych – adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów – biorących udział w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Zainteresuje zarówno pracowników administracji, jak i pracowników naukowych oraz studentów kierunków prawniczych.

„To dzieło w pełni autorskie, podsumowujące lata dorobku Jana Zimmermanna, prezentujące spójną, całościową koncepcję, często w dobitnej polemice z innymi najważniejszymi postaciami doktryny prawa administracyjnego. Takiej monograficznej pozycji o istocie administracji publicznej nie było na naszym rynku od prawie 30 lat”.
prof. dr hab. Irena Lipowicz

Cena: 135.00 zł 116.00 zł
Aksjomaty sądownictwa administracyjnego

-14%

Aksjomaty sądownictwa administracyjnego

Publikacja jest pierwszym opracowaniem dotyczącym teoretycznego ujęcia sądownictwa administracyjnego w Polsce. W przeciwieństwie do innych monografii, opisujących głównie postępowanie przed sądami administracyjnymi, książka koncentruje się na cechach samego sądownictwa administracyjnego.


Dzieło uwzględnia ostatnie nowelizacje ustaw dotyczących sądownictwa administracyjnego, będąc po części krytycznym komentarzem do nowych rozwiązań. Autor ukazuje z kilku punktów widzenia istotę sądownictwa administracyjnego, które ma ogromne znaczenie w demokratycznym państwie prawnym.


Adresaci:
Publikacja jest skierowana do przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, do sędziów sądów administracyjnych, urzędników, praktyków administracji publicznej, a także do studentów prawa i administracji.

Cena: 102.00 zł 88.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.