Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Podatki i opłaty lokalne. Komentarz

ebook

- 14%

Podatki i opłaty lokalne. Komentarz

Leonard Etel, Rafał Dowgier, Bogumił Pahl, Grzegorz Liszewski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 169.00 zł 146.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 146.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8187-782-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Autorzy omawiają w obszerny i przystępny sposób regulacje prawne dotyczące przede wszystkim:

bardzo ważnego z punktu widzenia fiskalnego podatku od nieruchomości,
podatku od środków transportowych,
opłat lokalnych: targowej, uzdrowiskowej i miejscowej, reklamowej, od posiadania psów,
zasady waloryzacji stawek, pomocy de minimis oraz pomocy publicznej.Lakoniczność przepisów tej ustawy sprawia, że są one często przedmiotem sporów interpretacyjnych.


W celu łatwiejszego zrozumienia omawianych zagadnień, czytelnik znajdzie tu:

konkretne przykłady,
aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych,
konkretne propozycje rozwiązań prawnych.Publikacja uwzględnia m.in. zmiany obowiązujące od 1 lipca 2019 r., odnoszące się do:

ujednolicenia urzędowych formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości;
wprowadzenia możliwości składania przez podatników za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek od środków transportowych oraz deklaracji na opłatę reklamową.Celem wprowadzenia omawianych zmian było:

uproszczenie wypełniania obowiązków podatkowych przez podatników podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty reklamowej;
zmniejszenie kosztów obsługi zarówno po stronie organów podatkowych, jak i podatników – w tym również przedsiębiorców.Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, doradców podatkowych, pracowników administracji rządowej i samorządowej, a także przedsiębiorców wszystkich branż bazujących na majątku nieruchomym oraz branż turystycznych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji i kierunków związanych z gospodarką nieruchomościami.

Tytuł
Podatki i opłaty lokalne. Komentarz
Autorzy
Leonard Etel, Rafał Dowgier, Bogumił Pahl, Grzegorz Liszewski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-782-4
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2020
Liczba stron
1140
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 9

Wprowadzenie 15

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) 17

Rozdział 1. Przepisy ogólne 19
Art. 1. [Pojęcie podatków i opłat lokalnych] 19
Art. 1a. [Słowniczek ustawowy] 25
Art. 1b. [Zwolnienia kościelne oraz w specjalnych strefach ekonomicznych] 221
Art. 1c. [Właściwy organ podatkowy] 240

Rozdział 2. Podatek od nieruchomości 256
Art. 2. [Przedmiot podatku od nieruchomości] 256
Art. 3. [Podatnik podatku od nieruchomości] 324
Art. 4. [Podstawa opodatkowania] 453
Art. 5. [Stawki podatku] 492
Art. 6. [Powstanie obowiązku podatkowego] 580
Art. 7. [Zwolnienia od podatku] 673

Rozdział 2a. Ewidencja podatkowa nieruchomości oraz sprawozdawczość podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 791
Art. 7a. [Ewidencja nieruchomości na potrzeby podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego] 791
Art. 7b. [Sprawozdawczość podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego] 794

Rozdział 3. Podatek od środków transportowych 802
Art. 8. [Przedmiot podatku od środków transportowych] 802
Art. 9. [Podatnicy podatku od środków transportowych] 825
Art. 10. [Zasady określania wysokości stawek podatku od środków transportowych] 887
Art. 11. [Powstanie obowiązku podatkowego] 900
Art. 11a. [Zwrot zapłaconego podatku od środków transportowych wykorzystywanych w ramach transportu kombinowanego] 908
Art. 12. [Zwolnienia od podatku od środków transportowych] 916
Art. 12a. [Inne ulgi i zwolnienia od podatku od środków transportowych] 926
Art. 12b. [Przeliczenie stawek podatku od środków transportowych] 927

Rozdział 4. (uchylony) 931
Art. 13–14. (uchylone) 931

Rozdział 5. Opłaty lokalne 932
Art. 15. [Powstanie obowiązku uiszczenia opłaty targowej. Pojęcie targowiska] 932
Art. 16. [Zwolnienie od opłaty targowej] 955
Art. 17. [Pobieranie opłaty miejscowej i uzdrowiskowej] 967
Art. 17a. [Przedmiot i podatnicy opłaty reklamowej] 995
Art. 17b. [Wysokość opłaty reklamowej] 1010
Art. 18. (uchylony) 1012
Art. 18a. [Opłata od posiadania psów] 1013
Art. 19. [Uchwały podatkowe w zakresie opłat lokalnych] 1021
Art. 19a. [Forma elektroniczna deklaracji na opłatę reklamową] 1051

Rozdział 6. Przepisy końcowe 1055
Art. 20. [Zasady waloryzacji stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych] 1055
Art. 20a. [Stosowanie stawek w przypadku nieuchwalenia nowych stawek podatków lub opłat lokalnych] 1058
Art. 20b. [Pomoc publiczna w uchwałach podatkowych] 1065
Art. 20c. [Pomoc de minimis w uchwałach podatkowych] 1074
Art. 20d. [Delegacja ustawowa do określenia warunków udzielania zwolnień stanowiących pomoc publiczną] 1081
Art. 21. [Zastąpienie podatku drogowego podatkiem od środków transportowych] 1087
Art. 22. [Deklaracja i płatność podatku w 1991 r.] 1087
Art. 23. [Przepis derogacyjny] 1088
Art. 24. [Wejście w życie ustawy] 1088

Załączniki 1089
Załącznik nr 1. Stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy 1091
Załącznik nr 2. Stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy 1093
Załącznik nr 3. Stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 ustawy 1095

Bibliografia 1097

Orzecznictwo 1117

Autorzy 1139
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

Czternasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera opracowanie dotyczące konsekwencji, jakie wiążą się z brakiem jednolitości terytorialnej prawa hiszpańskiego na prawo kolizyjne. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające zagadnienie potrącenia wierzytelności wyrażonych w różnych walutach, jak i przejścia ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na tle konwencji wiedeńskiej. Oprócz tego w czternastym tomie czasopisma zamieszczono opracowanie dotyczące perspektyw utworzenia fundacji europejskiej. Godne polecenia jest także, zamykające tom, omówienie prawa prywatnego międzynarodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

"Silesian Journal of Legal Studies" (SJLS) w numerze 8 prezentuje opracowania przedstawicieli nauk prawnych z Czech, Nigerii, Słowacji oraz Polski. Poruszane są zagadnienia szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego, między innymi dotyczące rynku kapitałowego (Rafał Blicharz) oraz ochrony danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców (Anna Hołda-Wydrzyńska). Dwa artykuły poświęcone zostały problemom prawa prywatnego międzynarodowego w kontekście ochrony osób starszych (Anna Juryk), a także procesu kodyfikacji czeskiego prawa prywatnego międzynarodowego (Naděžda Rozehnalová). Szereg intersujących opracowań dedykowanych jest różnym problemom prawa Unii Europejskiej, takim jak na przykład migracja (Anna Magdalena Kosińska), prawa obywateli UE do nieograniczonego dostępu do unijnego prawodawstwa we własnym języku (Aneta Skorupa-Wulczyńska), jak również roli Funduszu Powierniczego Madad w związku z kryzysem w Syrii (Adriana Kalicka-Mikołajczyk).

W najnowszym numerze "SJLS" znalazły się również rozważania z zakresu ochrony praw człowieka. Jedno z nich koncentruje się na decyzji Trybunału SADC w sprawie Mike’a Campbella przeciwko Republice Zimbabwe (Michael C. Ogwezzy). Z kolei w drugim Autor Paweł Mielniczek) prezentuje swoje uwagi na temat suwerenności państwa oraz ekstraterytorialnego stosowania traktatów praw człowieka.

Interesujący jest również artykuł poświęcony prawu kosmicznemu, a dokładniej badaniom Marsa i jego eksploatacji (Marek Mikuła).

Wreszcie, w numerze 8 znalazło się także opracowanie z zakresu prawa pracy, tym razem w odniesieniu do ustawodawstwa słowackiego (Andrea Olšovská and Marek Švec).

W "SJLS" opublikowane zostały ponadto sprawozdania z konferencji oraz innych wydarzeń naukowych, w tym z Jessup Moot Court Competition z prawa międzynarodowego publicznego, w którym brali udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Tak jak do tej pory było to praktykowane, także i w tym numerze zamieszczony został spis monografii i prac zbiorowych opublikowanych w 2015 roku, których autorami oraz redaktorami są pracownicy naukowy WPiA UŚ. Czasopismo zawiera też listę konferencji organizowanych w 2015 roku przez Wydział we współpracy z Fundacją "Facultas Iuridica". Należy także podkreślić, że znaczne wsparcie finansowe Fundacji pozwala na wydawanie kolejnych numerów "Silesian Journal of Legal Studies".

Tak więc, na łamach czasopisma specjaliści i badacze pochodzący z różnych ośrodków naukowych z kraju i ze świata zaprezentowali swoje przemyślenia i wyniki badań z zakresu wielu dyscyplin naukowych, co oznacza, że dysputy prawnicze nadal przekraczają granice, i to nie tylko w obrębie kontynentu europejskiego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

-31%

72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 r. wskazano zadania służby bhp. To katalog zamknięty składający się z 22 zadań. Niestety mało precyzyjne zapisy często powodują wątpliwości, jeśli chodzi o interpretację poszczególnych zadań służby bhp. Nie do końca też jest jasne, co pracownik służby bhp powinien robić w ramach konkretnego obowiązku. Przepisy nie definiują przecież, czym jest na przykład „bieżące informowanie”. Pytanie zatem, czy chodzi o prowadzenie regularnego monitoringu bezpieczeństwa zakładu, czy jedynie o niezwłoczne informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych? Takich problemów jest więcej.
W książce „Zadania służby bhp – praktyczne problemy w pytaniach i odpowiedziach” rozwiewamy wątpliwości, jakie pojawiają się w codziennej pracy pracowników służby bhp, a dotyczą 22 zadań tej służby.

Cena: 139.90 zł 97.00 zł
Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

-13%

Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

Stan prawny na 20.08.2007 r.


Monografia jest poświęcona wpływowi zasady pomocniczości na jedną ze sfer składających się na prawny status jednostki w państwie, a mianowicie na jej administracyjnoprawną sytuację, to jest na sytuację wywołaną normami administracyjnego prawa materialnego.
Teoretyczne konstrukcje wespół z regulacjami prawnymi, widziane z perspektywy treści zasady pomocniczości, dają możliwość zweryfikowania i oceny stopnia ich zbieżności z tą zasadą. Ukazują też, w jakim stopniu obowiązujące regulacje prawne służą realizacji zasady pomocniczości.

Zobacz więcej

Cena: 39.00 zł 34.00 zł
Administrator 1-2/2015

-32%

Administrator 1-2/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
Administrator 10/2015

-29%

Administrator 10/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Przełomowe zmiany w Prawie budowlanym,
  • Przepisy ppoż. nie nadążają...,
  • Piekło i niebo zarządzania.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.