Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz

ebook

- 14%

Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz

Paweł Borszowski, Klaudia Stelmaszczyk

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 146.00 zł 126.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 126.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8092-395-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W komentarzu w sposób kompleksowy i przejrzysty omówiono wszystkie zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. oraz przedstawiono regulację o opłacie reklamowej, która weszła w życie w dniu 11 września 2015 r. Autorzy wyjaśniają poszczególne unormowania i ukazują kontekst stosowania prawa podatkowego w odniesieniu do analizy konkretnych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.

W opracowaniu zaprezentowano m.in.:


zmianę definicji legalnej gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i jej konsekwencje dla praktyki podatkowej,
zmiany w regulacji dotyczącej podatnika podatku od nieruchomości, stawek oraz zwolnień ustawowych w tym podatku,
nowe regulacje w zakresie opłat lokalnych - wprowadzenie fakultatywności tych opłat, jak również wprowadzenie opłaty reklamowej,
zmiany dotyczące podstawy opodatkowania i zakresu zwolnień ustawowych w podatku rolnym oraz ulgi "klęskowej",
wprowadzone w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym "regulacje upraszczające".
Adresaci:
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla pracowników samorządowych organów podatkowych, w tym osób przygotowujących projekty aktów prawa miejscowego w zakresie podatków i opłat lokalnych. Będzie pomocnym źródłem wiedzy dla pracowników Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Regionalnych Izb Obrachunkowych, doradców podatkowych, sędziów, adwokatów oraz radców prawnych zajmujących się sprawami podatkowymi z tej dziedziny. Zainteresuje również podatników oraz przedstawicieli doktryny.

Tytuł
Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz
Autorzy
Paweł Borszowski, Klaudia Stelmaszczyk
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8092-395-9
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2016
Liczba stron
548
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 13

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych | str. 15

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 17
Art. 1. [Zakres regulacji] | str. 17
Art. 1a. [Definicje legalne] | str. 22
Art. 1b. [Ulgi i zwolnienia podatkowe określone w odrębnych regulacjach] | str. 98
Art. 1c. [Właściwość organów podatkowych] | str. 109
Rozdział 2. Podatek od nieruchomości | str. 111
Art. 2. [Przedmiot podatku od nieruchomości] | str. 111
Art. 3. [Podatnicy podatku od nieruchomości] | str. 136
Art. 4. [Podstawa opodatkowania] | str. 157
Art. 5. [Wysokość stawek podatku od nieruchomości] | str. 165
Art. 6. [Powstanie obowiązku podatkowego. Zobowiązanie podatkowe] | str. 185
Art. 7. [Zwolnienia od podatku] | str. 203
Rozdział 2a. Ewidencja podatkowa nieruchomości | str. 267
Art. 7a. [Ewidencja nieruchomości na potrzeby wymiaru i poboru podatków] | str. 267
Rozdział 3. Podatek od środków transportowych | str. 270
Art. 8. [Przedmiot podatku od środków transportowych] | str. 270
Art. 9. [Podatnicy podatku od środków transportowych. Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe] | str. 274
Art. 10. [Wysokość stawek podatku od środków transportowych] | str. 287
Art. 11. [Zobowiązanie podatkowe] | str. 293
Art. 11a. [Zwrot podatku od środków transportowych] | str. 295
Art. 12. [Zwolnienia od podatku od środków transportowych] | str. 299
Art. 12a. [Inne ulgi i zwolnienia od podatku od środków transportowych] | str. 307
Art. 12b. [Przeliczenie stawek podatku od środków transportowych] | str. 308
Rozdział 4. (uchylony) | str. 310
Art. 13-14. (uchylone) | str. 310
Rozdział 5. Opłaty lokalne | str. 311
Art. 15. [Opłata targowa] | str. 311
Art. 16. [Zwolnienie od opłaty targowej] | str. 318
Art. 17. [Opłata miejscowa i uzdrowiskowa] | str. 319
Art. 17a. [Przedmiot i podmioty opłaty reklamowej] | str. 327
Art. 17b. [Wysokość opłaty reklamowej] | str. 337
Art. 18. (uchylony) | str. 338
Art. 18a. [Opłata od posiadania psów] | str. 338
Art. 19. [Uchwały podatkowe w zakresie opłat lokalnych] | str. 343
Rozdział 6. Przepisy końcowe | str. 354
Art. 20. [Waloryzacja stawek podatków i opłat lokalnych] | str. 354
Art. 20a. [Obowiązywanie stawek podatkowych z roku poprzedniego] | str. 355
Art. 20b. [Pomoc publiczna w uchwałach podatkowych] | str. 358
Art. 20c. [Pomoc de minimis w uchwałach podatkowych] | str. 359
Art. 20d. [Delegacja ustawowa] | str. 360
Art. 21. [Zastąpienie podatku drogowym podatkiem od środków transportowych] | str. 363
Art. 22. [Deklaracja i płatność podatku w 1991 r.] | str. 364
Art. 23. [Przepis derogacyjny] | str. 364
Art. 24. [Wejście w życie ustawy] | str. 365
Załączniki (pominięte) | str. 365

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym | str. 367

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 369
Art. 1. [Przedmiot opodatkowania] | str. 369
Art. 2. [Pojęcie gospodarstwa rolnego i działalności rolniczej] | str. 379
Art. 3. [Pojęcie podatnika podatku rolnego] | str. 384
Art. 3a. [Wyłączenia podmiotowe] | str. 396
Art. 3b. [Zakres zadań sejmiku województwa] | str. 397
Rozdział 2. Zasady ustalania podatku | str. 398
Art. 4. [Podstawa opodatkowania. Przeliczniki] | str. 398
Art. 5. [Delegacja ustawowa] | str. 409
Art. 6. [Wysokość podatku rolnego] | str. 409
Art. 6a. [Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Zobowiązanie podatkowe] | str. 414
Art. 6b. [Fakultatywny tryb poboru podatku] | str. 423
Art. 6c. [Łączne zobowiązanie pieniężne] | str. 428
Rozdział 3. (uchylony) | str. 433
Art. 7-11. (uchylone) | str. 433
Rozdział 4. Zwolnienia i ulgi podatkowe | str. 435
Art. 12. [Zwolnienia od podatku rolnego] | str. 435
Art. 13. [Ulga inwestycyjna] | str. 472
Art. 13a. (uchylony) | str. 483
Art. 13b. [Ulga z tytułu położenia gruntów na terenach górskich i podgórskich] | str. 484
Art. 13c. [Ulga klęskowa] | str. 485
Art. 13d. [Tryb stosowania ulg i zwolnień. Zbieg praw do ulg i zwolnień] | str. 490
Art. 13e. [Zakres kompetencji rady gminy] | str. 492
Art. 13f. [Ulgi podatkowe jako pomoc publiczna] | str. 493
Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe | str. 494
Art. 14-15. (pominięto) | str. 494
Art. 16. [Zakres stosowania ulg w podatku gruntowym] | str. 494
Art. 17. [Równorzędność pojęć podatku gruntowego i rolnego] | str. 494
Art. 17a. [Zakres stosowania pojęcia podatnika podatku rolnego w odrębnych przepisach] | str. 495
Art. 18. [Kompetencje Prezesa GUS w zakresie ogłoszenia przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych] | str. 495
Art. 19. [Utrata mocy ustaw] | str. 495
Art. 20. [Wejście w życie ustawy] | str. 495

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym | str. 497

Art. 1. [Przedmiot opodatkowania] | str. 499
Art. 2. [Definicja podatnika] | str. 506
Art. 3. [Podstawa opodatkowania] | str. 512
Art. 4. [Wysokość podatku leśnego] | str. 513
Art. 5. [Obowiązek podatkowy] | str. 519
Art. 6. [Powstanie zobowiązania podatkowego] | str. 522
Art. 6a. [Łączne zobowiązanie pieniężne] | str. 530
Art. 7. [Zwolnienia od podatku leśnego] | str. 531
Art. 8-9. (pominięto) | str. 540
Art. 10. (uchylony) | str. 540
Art. 11. [Zwolnienie z podatku prowadzących zakłady pracy chronionej i aktywności zawodowej - przepis przejściowy] | str. 540
Art. 12. [Ustalanie wysokości podatku leśnego w 2003 r.] | str. 540
Art. 13. [Wejście w życie ustawy] | str. 541

Bibliografia | str. 543
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1

Pierwszy numer „Silesian Journal of Legal Studies” zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – teorii prawa, prawa handlowego, konstytucyjnego, międzynarodowego, samorządu terytorialnego, zamówień publicznych oraz prawa podatkowego, które dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, europejskiego i międzynarodowego.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4

Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Numer czwarty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego, międzynarodowego prawa człowieka, karnego międzynarodowego i administracyjnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (teksty administracyjne), ale przede wszystkim europejskiego. Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 zawiera spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego za rok 2011. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocje Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem wiedzy dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

-25%

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

Contents

IN MEMORIAM
Bartłomiej Krzan: Professor Jan Kolasa (1926-2016), doi: 10.7420/pyil2016a, pp. 11-18;
GENERAL ARTICLES
Roman Kwiecień: The "Nicaragua" Judgement and the Use of Force – 30 Years Later, doi: 10.7420/pyil2016b, pp. 21-36;
Michał Kowalski: Original Sin Reaffirmed: The Nicaragua Judgement’s Impact on the Notion of Armed Attack as the Most Grave Form of the Use of Force, doi: 10.7420/pyil2016c, pp. 37-50;
François Finck: The State between Fact and Law: The Role of Recognition and the Conditions under which It Is Granted in the Creation of New States, doi: 10.7420/pyil2016d, pp. 51-81;
Wojciech Burek: Family Reunification Regulations and Women: The Perspective of International Law, doi: 10.7420/pyil2016e, pp. 83-108;
Athanasios Yupsanis: Cultural Autonomy for Minorities in the Baltic States, Ukraine, and the Russian Federation: A Dead Letter, doi: 10.7420/pyil2016f, pp. 109-135;
Anna Karapetyan: A Recurring Phenomenon: The Lawful Sanctions Clause in the Definition of Torture and the Question of Judicial Corporal Punishment under International Human Rights Law, doi: 10.7420/pyil2016g, pp. 137-161;
Aleksandra Rychlewska: The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention of Human Rights: The Actual Scope of Guarantees; doi: 10.7420/pyil2016h, pp. 163-186.
CONTENTS
Petra Bárd: Scrutiny over the Rule of Law in the European Union, doi: 10.7420/pyil2016i, pp. 187-208;
Joanna Ryszka: “Social Dumping” and “Letterbox Companies” – Interdependent or Mutually Exclusive Concepts in European Union Law?, doi: 10.7420/pyil2016j, pp. 209-229;
Dominik Horodyski, Maria Kierska: Enforcement of Emergency Arbitrators’ Decisions under Polish Law, doi: 10.7420/pyil2016k, pp. 230-244.
POLISH PRACTICE IN INTERNATIONAL LAW
Dorota Pyć: Compliance and Enforcement of Maritime Labour Conditions – The Polish Legal Perspective, doi: 10.7420/pyil2016l, pp. 247-255;
Grzegorz Wierczyński: The Polish Practice Regarding the Promulgation of International Agreements between 1945 and 2017, doi: 10.7420/pyil2016m, pp. 258-266;
Agata Kleczkowska: Judgement of the Supreme Court, dated 17 February 2016 (Ref. no. WA 16/15), doi: 10.7420/pyil2016n, pp. 267-276.
BOOK REVIEWS
Kaja Kowalczewska: William H. Boothby, Weapons Law and The Law of Armed Conflict, doi: 10.7420/pyil2016o, pp. 279-282;
Bartłomiej Krzan: M. Ruffert, C. Walter, Institutionalised International Law, doi: 10.7420/pyil2016p, pp. 283-286;
Roman Kwiecień: Robert Kolb, Peremptory International Law – Jus Cogens, doi: 10.7420/pyil2016q, pp. 287-290;
Marcin Menkes: Eugene Kontorovich, Francesco Parisi (eds.), Economic Analysis of International Law, doi: 10.7420/pyil2016r, pp. 291-294;
Marcin Menkes: Marc-William Palen, The ‘Conspiracy’ of Free Trade, doi: 10.7420/pyil2016s, pp. 295-298.
LIST OF REVIEWERS (vol . 36/2016), pp. 299-300.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

-14%

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

Monografia jest skierowana zarówno do pracowników naukowych i studentów wszystkich kierunków, których programy nauczana obejmują problematykę teorii administracji, w tym prawa administracyjnego.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

-14%

Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regulacji na gruncie praw człowieka i prawa konstytucyjnego oraz ich konsekwencje na tle przepisów prawa cywilnego.

W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: cudzoziemiec a obywatel, pojęcie cudzoziemca w systemie polskiego prawa pozytywnego oraz uprawnienia cudzoziemca do:


wjazdu i przebywania na terytorium Polski,
wykonywania pracy,
nabywania nieruchomości,
korzystania z pomocy społecznej państwa,
kontynuowania lub podjęcia nauki.
Autorka wskazuje kierunki rozwoju polskiego prawa migracyjnego oraz ich powiązanie ze zmianami ustrojowymi państwa oraz z rozwiązaniami wypracowanymi na gruncie orzecznictwa, w tym wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów administracyjnych.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli zawodów prawniczych: sędziów, radców prawnych i notariuszy, a także pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego. Zainteresuje również przedstawicieli nauki.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 4/2017

-29%

Administrator 4/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Z czym borykają się spółdzielnie,
● Dochodzenie wierzytelności,
● Podwykonawca a VAT,
● PRZEGLĄD WODOMIERZY?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.