Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka

ebook

- 14%

Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka

Bogumił Pahl

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 59.00 zł 51.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 51.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8107-522-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W publikacji przedstawiono najważniejsze problemy powstające na etapie realizacji podatków i opłat lokalnych, uwzględniając najnowsze zmiany w przepisach regulujących tę kategorię danin publicznych, orzecznictwo sądów administracyjnych oraz dorobek doktryny prawa podatkowego.

W opracowaniu omówiono największą od trzynastu lat nowelizację ustaw o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz podatku leśnym, wprowadzoną na mocy ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, istotnie modyfikującą konstrukcje poszczególnych podatków i opłat lokalnych. Ponadto przeanalizowano zmiany, które weszły w życie od 1.01.2017 r. w związku z uchwaleniem ustaw: o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, i o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, zmieniającej zakres zwolnienia od podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej. Będzie cennym źródłem wiedzy dla ekonomistów i księgowych. Zainteresuje również przedstawicieli nauki i studentów prawa, ekonomii i rachunkowości.

"W konkluzji należy stwierdzić, że recenzowana książka jest wartościową analizą problematyki podatków i opłat lokalnych. Jej publikacja przyczyni się do pogłębienia wiedzy z tego zakresu nie tylko wśród praktyków, lecz także wszystkich osób zajmujących się prawem podatkowym".
Prof. dr hab. Leonard Etel

Tytuł
Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka
Autor
Bogumił Pahl
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-522-0
Seria
Prawo w praktyce
Rok wydania
2017
Liczba stron
312
Format
epub
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Od autora | str. 17

Rozdział I
Pojęcie, istota i funkcje podatków i opłat lokalnych | str. 19
1. Pojęcie podatków i opłat lokalnych | str. 19
2. Rys historyczny podatków i opłat lokalnych po 1945 r. | str. 23
3. Granice władztwa gminy w zakresie podatków i opłat lokalnych | str. 43
4. Funkcje podatków i opłat lokalnych | str. 50
5. Podatki i opłaty lokalne jako element systemu podatkowego | str. 54
6. Charakter prawny podatków lokalnych | str. 57
7. Czy opłaty lokalne to opłaty? | str. 63

Rozdział II
Podatek od nieruchomości | str. 68
1. Podmiot podatku | str. 68
1.1. Właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych | str. 68
1.2. Użytkownik wieczysty gruntu | str. 73
1.3. Posiadacz samoistny | str. 75
1.4. Posiadacze zależni nieruchomości lub obiektów budowlanych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego | str. 78
1.5. Współwłaściciele | str. 80
2. Przedmiot opodatkowania | str. 85
2.1. Grunty | str. 85
2.2. Budynki lub ich części | str. 90
2.3. Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | str. 93
3. Podstawa opodatkowania | str. 106
3.1. Podstawa opodatkowania dla gruntów | str. 106
3.2. Podstawa opodatkowania dla budynków lub ich części | str. 108
3.3. Podstawa opodatkowania dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej | str. 111
4. Stawki podatku | str. 116
4.1. Uprawnienie gminy do kształtowania wysokości stawek podatku od nieruchomości | str. 116
4.2. Stawki dla gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej | str. 119
4.3. Obniżenie stawek podatku od nieruchomości ze względów technicznych | str. 124
4.4. Stawki podatku dla budynków mieszkalnych | str. 126
4.5. Stawki podatku dla budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych | str. 128
4.6. Stawki podatku dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | str. 130
4.7. Stawki podatku dla gruntów i budynków pozostałych | str. 132
4.8. Stawka podatku dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji | str. 132
4.9. Stawka podatku dla gruntów pod wodami | str. 134
4.10. Stawka podatku dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej | str. 136
5. Moment powstania i wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości | str. 137
6. Tryb i warunki płatności podatku przez osoby fizyczne | str. 140
7. Tryb i warunki płatności podatku przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej | str. 144
8. Zwolnienia od podatku | str. 146
8.1. Ogólna charakterystyka zwolnień od podatku | str. 146
8.2. Analiza wybranych zwolnień od podatku od nieruchomości wynikających z ustawy podatkowej | str. 152
8.2.1. Zwolnienie infrastruktury kolejowej | str. 152
8.2.2. Zwolnienie od podatku budynków gospodarczych | str. 162
8.2.3. Zwolnienie gruntów i budynków będących w posiadaniu stowarzyszeń | str. 169
8.2.4. Zwolnienie gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków | str. 170
8.2.5. Zwolnienie gruntów pod wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa | str. 173
8.2.6. Zwolnienie grup producentów rolnych | str. 175
8.2.7. Zwolnienie gruntów i budynków stanowiących własność gminy | str. 180
8.2.8. Zwolnienie nieruchomości zajętych na działalność oświatową | str. 182
8.3. Analiza wybranych zwolnień od podatku wynikających z odrębnych ustaw | str. 183
8.3.1. Zwolnienia uregulowane w tzw. ustawach kościelnych | str. 183
8.3.2. Zwolnienie od podatku związane z realizacją inwestycji w zakresie dróg publicznych | str. 186
9. Wyłączenia od podatku | str. 187
9.1. Ogólna charakterystyka wyłączeń podatkowych | str. 187
9.2. Analiza wybranych wyłączeń od podatku | str. 189
9.2.1. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi | str. 189
9.2.2. Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego | str. 190
9.2.3. Grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle | str. 192

Rozdział III
Podatek rolny | str. 195
1. Podmiot podatku | str. 195
1.1. Ogólna charakterystyka podatnika podatku rolnego | str. 195
1.2. Dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego | str. 197
1.3. Prowadzenie gospodarstwa rolnego przez jednego ze współwłaścicieli a obowiązek podatkowy | str. 201
2. Przedmiot podatku | str. 203
3. Podstawa opodatkowania | str. 206
4. Stawki podatku | str. 210
5. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego | str. 211
6. Tryb i warunki płatności podatku przez osoby fizyczne | str. 212
7. Tryb i warunki płatności podatku przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej | str. 216
8. Zwolnienia w podatku rolnym | str. 217
8.1. Ogólna charakterystyka zwolnień w podatku rolnym | str. 217
8.2. Analiza wybranych zwolnień od podatku | str. 220
8.2.1. Zwolnienie użytków rolnych klasy V, VI i VIz oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych ustanowionych na użytkach rolnych | str. 220
8.2.2. Zwolnienie gruntów nabytych na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego | str. 221
8.2.3. Zwolnienie od podatku uczelni | str. 224
9. Ulgi w podatku rolnym | str. 225
9.1. Ogólna charakterystyka ulg w podatku rolnym | str. 225
9.2. Analiza wybranych ulg w podatku rolnym | str. 228
9.2.1. Ulga inwestycyjna | str. 228
9.2.2. Ulga z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej | str. 234
10. Wyłączenia od podatku | str. 235

Rozdział IV
Podatek leśny | str. 237
1. Podmiot podatku | str. 237
2. Przedmiot podatku | str. 238
3. Podstawa opodatkowania | str. 242
4. Stawki podatku | str. 243
5. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego | str. 243
6. Tryb i warunki płatności podatku przez osoby fizyczne | str. 244
7. Tryb i warunki płatności podatku przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej | str. 246
8. Zwolnienia od podatku | str. 248
8.1. Ogólna charakterystyka zwolnień od podatku leśnego | str. 248
8.2. Analiza wybranych zwolnień od podatku | str. 249
8.2.1. Zwolnienie lasów z wiekiem drzewostanu do 40 lat | str. 249
8.2.2. Zwolnienie lasów wpisanych do rejestru zabytków | str. 250
8.2.3. Zwolnienie użytków ekologicznych | str. 251

Rozdział V
Podatek od środków transportowych | str. 252
1. Podmiot podatku | str. 252
2. Przedmiot podatku | str. 255
3. Podstawa opodatkowania | str. 260
4. Stawki podatku | str. 260
5. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego | str. 262
6. Właściwość miejscowa organu podatkowego | str. 268
7. Tryb i warunki płatności podatku | str. 270
8. Zwolnienia od podatku | str. 272
8.1. Ogólna charakterystyka zwolnień od podatku | str. 272
8.2. Analiza wybranych zwolnień od podatku | str. 274
8.2.1. Zwolnienie od podatku pojazdów specjalnych | str. 274
8.2.2. Zwolnienie pojazdów używanych do celów specjalnych | str. 276
8.2.3. Zwolnienie pojazdów zabytkowych | str. 277
9. Zwrot podatku w transporcie kombinowanym | str. 277

Rozdział VI
Opłaty lokalne | str. 280
1. Opłata targowa | str. 280
2. Opłata miejscowa i opłata uzdrowiskowa | str. 286
3. Opłata od posiadania psów | str. 291
4. Opłata reklamowa | str. 293

Wnioski | str. 299

Bibliografia | str. 305
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

W piętnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie dotyczące formy rozrządzeń na wypadek śmierci po wejściu w życie rozporządzenia spadkowego nr 650/12 z 4 lipca 2012 r. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające problematykę przepisów wymuszających swoje zastosowanie jako instrumentu służącego ochronie strony słabszej w przypadku umów ubezpieczenia, jak i prawa właściwego dla przeniesienia akcji w obrocie zorganizowanym. Godne polecenia jest także teoretycznoprawne opracowanie poświęcone metodzie analizy funkcjonalnej w prawie prywatnym międzynarodowym. Piętnasty tom czasopisma zamyka opinia prawna dotycząca dziedziczenia po obywatelu Wenezueli zamieszkałym w Polsce.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9

Niniejszy tom zawiera rozważania na temat nowej regulacji kolizyjnej wprowadzonej w naszym kraju. Otwiera go tekst dotyczący zakresu autonomii woli stron w prawie spadkowym na podstawie przepisów ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r. W kolejnym artykule poddano analizie aktualną i doniosłą gospodarczo tematykę zabezpieczenia wierzytelności w postaci poręczenia. Problemy związane z prawną konstrukcją poręczenia przedstawiane są z perspektywy prawnokolizyjnej. Obszerny artykuł poświęcono kwestii przelewu wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym. Podjęto także tematykę poszukiwania prawa właściwego dla umów reasekuracji według kolizyjnych uregulowań europejskich. Nie zabrakło również rozważań dotyczących czynów niedozwolonych – tym razem w odniesieniu do naruszeń dóbr osobistych, na podstawie przepisów rozporządzenia Rzym II. W tomie znalazł się też tekst dotyczący graficznego przedstawienia znaku towarowego w prawie polskim i regulacjach europejskich. Na zakończenie zamieszczono tłumaczenie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym – z zarysem najważniejszych instytucji wprowadzonych przez chińskiego ustawodawcę.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach kongresowych. Numer piąty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego i teorii prawa, praw człowieka, karnego i gospodarczego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, teksty z zakresu prawa gospodarczego i karnego. Z kolei teksty z zakresu teorii prawa, prawa konstytucyjnego i praw człowieka są głosem w dyskursie z zakresu socjologii prawa. Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 zawiera trzy recenzje polskich publikacji z zakresu prawa, co ma się przyczynić do promocji polskiej myśli prawniczej. Podobny charakter ma także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wydanych w 2012 r. oraz wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 16.80 zł 15.00 zł
Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

-14%

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

Monografia jest skierowana zarówno do pracowników naukowych i studentów wszystkich kierunków, których programy nauczana obejmują problematykę teorii administracji, w tym prawa administracyjnego.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 5/2017

-29%

Administrator 5/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Zarządcą lub pośrednikiem wyłącznie przedsiębiorca,
● Echa wspólnotowych zebrań,
● Przezorny nie zawsze ubezpieczony,
● Przegląd podzielników kosztów ciepła?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

-29%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Stawka na specjalizacje? – debata
● Nie wystarczy prawo i technika… – wywiad
● Jak rozliczać ciepło?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.