Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka

ebook

- 14%

Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka

Bogumił Pahl

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 59.00 zł 51.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 51.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8107-525-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W publikacji przedstawiono najważniejsze problemy powstające na etapie realizacji podatków i opłat lokalnych, uwzględniając najnowsze zmiany w przepisach regulujących tę kategorię danin publicznych, orzecznictwo sądów administracyjnych oraz dorobek doktryny prawa podatkowego.

W opracowaniu omówiono największą od trzynastu lat nowelizację ustaw o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz podatku leśnym, wprowadzoną na mocy ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, istotnie modyfikującą konstrukcje poszczególnych podatków i opłat lokalnych. Ponadto przeanalizowano zmiany, które weszły w życie od 1.01.2017 r. w związku z uchwaleniem ustaw: o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, i o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, zmieniającej zakres zwolnienia od podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej. Będzie cennym źródłem wiedzy dla ekonomistów i księgowych. Zainteresuje również przedstawicieli nauki i studentów prawa, ekonomii i rachunkowości.

"W konkluzji należy stwierdzić, że recenzowana książka jest wartościową analizą problematyki podatków i opłat lokalnych. Jej publikacja przyczyni się do pogłębienia wiedzy z tego zakresu nie tylko wśród praktyków, lecz także wszystkich osób zajmujących się prawem podatkowym".
Prof. dr hab. Leonard Etel

Tytuł
Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka
Autor
Bogumił Pahl
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-525-1
Seria
Prawo w praktyce
Rok wydania
2017
Liczba stron
312
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Od autora | str. 17

Rozdział I
Pojęcie, istota i funkcje podatków i opłat lokalnych | str. 19
1. Pojęcie podatków i opłat lokalnych | str. 19
2. Rys historyczny podatków i opłat lokalnych po 1945 r. | str. 23
3. Granice władztwa gminy w zakresie podatków i opłat lokalnych | str. 43
4. Funkcje podatków i opłat lokalnych | str. 50
5. Podatki i opłaty lokalne jako element systemu podatkowego | str. 54
6. Charakter prawny podatków lokalnych | str. 57
7. Czy opłaty lokalne to opłaty? | str. 63

Rozdział II
Podatek od nieruchomości | str. 68
1. Podmiot podatku | str. 68
1.1. Właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych | str. 68
1.2. Użytkownik wieczysty gruntu | str. 73
1.3. Posiadacz samoistny | str. 75
1.4. Posiadacze zależni nieruchomości lub obiektów budowlanych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego | str. 78
1.5. Współwłaściciele | str. 80
2. Przedmiot opodatkowania | str. 85
2.1. Grunty | str. 85
2.2. Budynki lub ich części | str. 90
2.3. Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | str. 93
3. Podstawa opodatkowania | str. 106
3.1. Podstawa opodatkowania dla gruntów | str. 106
3.2. Podstawa opodatkowania dla budynków lub ich części | str. 108
3.3. Podstawa opodatkowania dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej | str. 111
4. Stawki podatku | str. 116
4.1. Uprawnienie gminy do kształtowania wysokości stawek podatku od nieruchomości | str. 116
4.2. Stawki dla gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej | str. 119
4.3. Obniżenie stawek podatku od nieruchomości ze względów technicznych | str. 124
4.4. Stawki podatku dla budynków mieszkalnych | str. 126
4.5. Stawki podatku dla budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych | str. 128
4.6. Stawki podatku dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | str. 130
4.7. Stawki podatku dla gruntów i budynków pozostałych | str. 132
4.8. Stawka podatku dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji | str. 132
4.9. Stawka podatku dla gruntów pod wodami | str. 134
4.10. Stawka podatku dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej | str. 136
5. Moment powstania i wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości | str. 137
6. Tryb i warunki płatności podatku przez osoby fizyczne | str. 140
7. Tryb i warunki płatności podatku przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej | str. 144
8. Zwolnienia od podatku | str. 146
8.1. Ogólna charakterystyka zwolnień od podatku | str. 146
8.2. Analiza wybranych zwolnień od podatku od nieruchomości wynikających z ustawy podatkowej | str. 152
8.2.1. Zwolnienie infrastruktury kolejowej | str. 152
8.2.2. Zwolnienie od podatku budynków gospodarczych | str. 162
8.2.3. Zwolnienie gruntów i budynków będących w posiadaniu stowarzyszeń | str. 169
8.2.4. Zwolnienie gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków | str. 170
8.2.5. Zwolnienie gruntów pod wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa | str. 173
8.2.6. Zwolnienie grup producentów rolnych | str. 175
8.2.7. Zwolnienie gruntów i budynków stanowiących własność gminy | str. 180
8.2.8. Zwolnienie nieruchomości zajętych na działalność oświatową | str. 182
8.3. Analiza wybranych zwolnień od podatku wynikających z odrębnych ustaw | str. 183
8.3.1. Zwolnienia uregulowane w tzw. ustawach kościelnych | str. 183
8.3.2. Zwolnienie od podatku związane z realizacją inwestycji w zakresie dróg publicznych | str. 186
9. Wyłączenia od podatku | str. 187
9.1. Ogólna charakterystyka wyłączeń podatkowych | str. 187
9.2. Analiza wybranych wyłączeń od podatku | str. 189
9.2.1. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi | str. 189
9.2.2. Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego | str. 190
9.2.3. Grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle | str. 192

Rozdział III
Podatek rolny | str. 195
1. Podmiot podatku | str. 195
1.1. Ogólna charakterystyka podatnika podatku rolnego | str. 195
1.2. Dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego | str. 197
1.3. Prowadzenie gospodarstwa rolnego przez jednego ze współwłaścicieli a obowiązek podatkowy | str. 201
2. Przedmiot podatku | str. 203
3. Podstawa opodatkowania | str. 206
4. Stawki podatku | str. 210
5. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego | str. 211
6. Tryb i warunki płatności podatku przez osoby fizyczne | str. 212
7. Tryb i warunki płatności podatku przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej | str. 216
8. Zwolnienia w podatku rolnym | str. 217
8.1. Ogólna charakterystyka zwolnień w podatku rolnym | str. 217
8.2. Analiza wybranych zwolnień od podatku | str. 220
8.2.1. Zwolnienie użytków rolnych klasy V, VI i VIz oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych ustanowionych na użytkach rolnych | str. 220
8.2.2. Zwolnienie gruntów nabytych na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego | str. 221
8.2.3. Zwolnienie od podatku uczelni | str. 224
9. Ulgi w podatku rolnym | str. 225
9.1. Ogólna charakterystyka ulg w podatku rolnym | str. 225
9.2. Analiza wybranych ulg w podatku rolnym | str. 228
9.2.1. Ulga inwestycyjna | str. 228
9.2.2. Ulga z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej | str. 234
10. Wyłączenia od podatku | str. 235

Rozdział IV
Podatek leśny | str. 237
1. Podmiot podatku | str. 237
2. Przedmiot podatku | str. 238
3. Podstawa opodatkowania | str. 242
4. Stawki podatku | str. 243
5. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego | str. 243
6. Tryb i warunki płatności podatku przez osoby fizyczne | str. 244
7. Tryb i warunki płatności podatku przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej | str. 246
8. Zwolnienia od podatku | str. 248
8.1. Ogólna charakterystyka zwolnień od podatku leśnego | str. 248
8.2. Analiza wybranych zwolnień od podatku | str. 249
8.2.1. Zwolnienie lasów z wiekiem drzewostanu do 40 lat | str. 249
8.2.2. Zwolnienie lasów wpisanych do rejestru zabytków | str. 250
8.2.3. Zwolnienie użytków ekologicznych | str. 251

Rozdział V
Podatek od środków transportowych | str. 252
1. Podmiot podatku | str. 252
2. Przedmiot podatku | str. 255
3. Podstawa opodatkowania | str. 260
4. Stawki podatku | str. 260
5. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego | str. 262
6. Właściwość miejscowa organu podatkowego | str. 268
7. Tryb i warunki płatności podatku | str. 270
8. Zwolnienia od podatku | str. 272
8.1. Ogólna charakterystyka zwolnień od podatku | str. 272
8.2. Analiza wybranych zwolnień od podatku | str. 274
8.2.1. Zwolnienie od podatku pojazdów specjalnych | str. 274
8.2.2. Zwolnienie pojazdów używanych do celów specjalnych | str. 276
8.2.3. Zwolnienie pojazdów zabytkowych | str. 277
9. Zwrot podatku w transporcie kombinowanym | str. 277

Rozdział VI
Opłaty lokalne | str. 280
1. Opłata targowa | str. 280
2. Opłata miejscowa i opłata uzdrowiskowa | str. 286
3. Opłata od posiadania psów | str. 291
4. Opłata reklamowa | str. 293

Wnioski | str. 299

Bibliografia | str. 305
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

W szesnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie poświęcone aspektom kolizyjnoprawnym zapisu windykacyjnego. Ponadto zamieszczono artykuł dotyczący niektórych konsekwencji zmiany statutu w międzynarodowym prawie spółek w przypadku przymusowego przeniesienia siedziby spółki za granicę. Godne polecenia są także rozważania o następstwach niemożności stwierdzenia treści prawa obcego na tle art. 10 ust. 2 ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym. Szesnasty tom czasopisma zamykają uwagi o uregulowaniach rozporządzenia Rzym II i ich stosowaniu na tle doświadczeń polskiej judykatury oraz glosa orzeczenia dotyczącego kolizyjnoprawnych konsekwencji rozdzielności majątkowej ustanowionej na podstawie prawa polskiego.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

-25%

2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

CONTENTS

GENERAL ARTICLES

• Michał Balcerzak: Uses and Underuses of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination at the International Court of Justice, doi 10.24425/pyoil.2019.129604, pp. 11–28;
• Marek Jan Wasiński: Endogenous and Exogenous Limits of the African Charter on Democracy, Elections and Governance, 10.24425/pyoil.2019.129605, pp. 29–58;
• Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Grażyna Baranowska, Anna Wojcik: Law-Secured Narratives of the Past in Poland in Light of International Human Rights Law Standards, doi 10.24425/pyoil.2019.129606, pp. 59–72;
• Sanja Djajić, Rodoljub Etinski: Summary Procedure before the Strasbourg Court under Article 28(1)b of the European Convention on Human Rights: Judicial Economy under Scrutiny, doi 10.24425/pyoil.2019.129607, pp. 73–98;
• Andrii Hachkevych: The Method of New Positivism as Elaborated by Ludwik Ehrlich, doi 10.24425/pyoil.2019.129608, pp. 99–114;
• Łukasz Kułaga: A Brave, New, International Investment Court in Context. Towards a Paradigm Shift of the ISDS, doi 10.24425/pyoil.2019.129609, pp. 115–140;
• Peng Wang, Maciej Żenkiewicz: Protection of Polish Investors under the China-Poland Bilateral Investment Treaty, doi 10.24425/pyoil.2019.129610, pp. 141–164;
• Dimitry Kochenov: Article 7 TEU: A Commentary on a Much Talked-about “Dead” Provision, doi 10.24425/pyoil.2019.129611, pp. 165–188;
• Aleksandra Kustra-Rogatka: Constitutional Courts and the Implementation of EU Directives: A Comparative Analysis, doi 10.24425/pyoil.2019.129612, pp. 189–208;
• Agnieszka Grzelak: Protection of Personal Data of Crime Victims in European Union Law – Latest Developments, doi 10.24425/pyoil.2019.129613, pp. 209–228;
• Maciej Podgorski: The Single Resolution Mechanism in Action. An Analysis of the Decision-making Practice of the Single Resolution Board, doi 10.24425/pyoil.2019.129614, pp. 229–252;
• Piotr Sitnik: The Dual/Multiple Nature of “Plain and Intelligible Language” of Unfair Terms in Consumer Contracts under European Law and Its Polish Transposition, doi 10.24425/pyoil.2019.129615, pp. 253–274.

POLISH PRACTICE

• Sylwia Majkowska-Szulc, Arkadiusz Wowerka: Cross-border Transfer of a Seat, Cross-border Conversion or the Coming into Existence of a New Company? Doubts Against the Background of the Court of Justice’s Judgment in C-106/16 Polbud Wykonawstwo Sp. z o.o., doi 10.24425/pyoil.2019.129616, pp. 275–292.

BOOK REVIEWS

• Marcin Menkes: Andrea Gattini, Attila Tanzi, and Filippo Fontanelli (eds.), General Principles of Law and International Investment Arbitration, pp. 293–299;
• Agata Helena Winkiel-Skora: Piotr Szwedo, Cross-border Water Trade: Legal and Interdisciplinary Perspectives, pp. 300–302.

LIST OF TH E REVIEWERS (vol . 38/2018), p. 303.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

-14%

Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regulacji na gruncie praw człowieka i prawa konstytucyjnego oraz ich konsekwencje na tle przepisów prawa cywilnego.

W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: cudzoziemiec a obywatel, pojęcie cudzoziemca w systemie polskiego prawa pozytywnego oraz uprawnienia cudzoziemca do:


wjazdu i przebywania na terytorium Polski,
wykonywania pracy,
nabywania nieruchomości,
korzystania z pomocy społecznej państwa,
kontynuowania lub podjęcia nauki.
Autorka wskazuje kierunki rozwoju polskiego prawa migracyjnego oraz ich powiązanie ze zmianami ustrojowymi państwa oraz z rozwiązaniami wypracowanymi na gruncie orzecznictwa, w tym wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów administracyjnych.





Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli zawodów prawniczych: sędziów, radców prawnych i notariuszy, a także pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego. Zainteresuje również przedstawicieli nauki.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Aksjomaty postępowania administracyjnego

-14%

Aksjomaty postępowania administracyjnego

Książka została pomyślana jako druga część monografii - dotyczącej aksjomatów prawa administracyjnego wydanej w 2013 r. - wskazując, iż w obrębie prawa administracyjnego część ogólna tego prawa i prawo materialne, są szczególnie mocno związane z postępowaniem administracyjnym, stanowiąc z nim jedną, nierozerwalną całość. Autor wyodrębnił podstawowe cechy (aksjomaty) postępowania administracyjnego, czyniąc to równolegle do aksjomatów samego prawa administracyjnego i dowodząc, że przenikają się one wzajemnie. W pracy postawiono i uzasadniono także tezę mówiącą, że podstawowe aksjomaty postępowania administracyjnego mają treść materialną i że postępowania tego nie można omawiać tylko "procesowo", wzorem postępowań sądowych.

Monografia dotyka aktualnego stanu prawnego oraz nowości związanych z ostatnimi nowelizacjami kodeksu postępowania administracyjnego i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stanowiąc swoisty, krytyczny komentarz do najważniejszych punktów tych nowelizacji.

Adresaci:
Książka jest skierowana do przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, do sędziów sądów administracyjnych, urzędników, praktyków administracji publicznej, a także do studentów.

Cena: 136.00 zł 117.00 zł
Aktualne problemy i perspektywy prawa karnego

-14%

Aktualne problemy i perspektywy prawa karnego

Książka dotyczy istoty, celu i kształtu prawa karnego materialnego w polskim systemie prawnym. Opracowania w niej zawarte są próbą poszukiwania odpowiednich kierunków zmian legislacyjnych w zakresie zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych.

Wśród zagadnień poruszonych przez autorów są m.in.:
• standardy konstytucyjne odnoszące się do prawa karnego;
• możliwe kierunki zmian prawa karnego z punktu widzenia teorii kryminalizacji;
• problematyka granicy między umyślnością a nieumyślnością;
• regulacja błędu w Kodeksie karnym;
• kontrowersje związane z orzekaniem środka karnego w postaci zakazu zbliżania się.

Autorami poszczególnych rozdziałów są przedstawiciele doktryny prawa karnego o bogatym dorobku naukowym. Wśród nich są zarówno teoretycy prawa karnego, jak i osoby łączące pracę naukową z praktyką wymiaru sprawiedliwości.

Opracowanie jest przeznaczone dla przedstawicieli zawodów prawniczych – adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów. Zainteresuje także osoby odpowiedzialne za proces legislacyjny oraz studentów prawa.

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
Aktualne problemy prawa Polski i Ukrainy

-14%

Aktualne problemy prawa Polski i Ukrainy

Tom stanowi swoistą kontynuację publikacji „Aktualne problemy współczesnego konstytucjonalizmu (na przykładzie Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej)”, jaka ukazała się w 2017 r. w Kijowie, w koedycji obu uniwersytetów. Przyjętym zamiarem jest coroczne, naprzemienne wydawanie prac zbiorowych autorstwa pracowników naukowych obu ośrodków. Obu stronom przybliża to problemy prawne każdego z państw. Służy to intensyfikacji współpracy, przebiegającej także w innych formach. Jej wyrazem są m.in.: udział pracowników z referatami na konferencjach naukowych oraz publikacja artykułów w czasopismach wydziałowych. Interdyscyplinarne podejście służy naukowemu rozwojowi obu ośrodków akademickich. Doświadczenia polskie mogą nadto okazać się przydatne stronie ukraińskiej na drodze do integracji europejskiej. Prezentacja problemów prawnych po stronie ukraińskiej przybliża je nauce polskiej, ułatwia zrozumienie zachodzących procesów oraz dialog w rozwoju nauki.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.