Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Podatki w branży FMCG i e-commerce

ebook

- 14%

Podatki w branży FMCG i e-commerce

Sławomir Łuczak, Karolina Gotfryd, Martyna Smolińska, Stanisław Gordziałkowski, Ewelina Całczyńska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 84.00 zł 72.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 72.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8223-716-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja omawia kwestie podatkowe związane z szeroko pojętym sektorem FMCG (Fast Moving Consumer Goods), oferującym głównie produkty szybkozbywalne, zaspokajające podstawowe potrzeby konsumenta takie jak żywność, napoje, kosmetyki i środki czystości. Ze względu na dynamikę tej branży oraz jej powszechność i różnorodność, w polskim prawie trudno o proste i jednoznaczne regulacje, które pozbawiłyby przedsiębiorców wątpliwości dotyczących zasad opodatkowania w sektorze FMCG.


W książce przedstawiono m.in. kwestie dotyczące:

opodatkowania handlu FMCG na gruncie VAT,
opodatkowania handlu e-commerce,
opodatkowania akcji promocyjnych,
obciążeń fiskalnych w branży FMCG.Autorzy analizują, m.in. zmiany wynikające z wprowadzenia:

opłaty cukrowej,
opłaty od napojów alkoholowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml – tzw. małpek,
nowej matrycy stawek VAT,
wiążących informacji stawkowych (WIS),
kas rejestrujących on-line,
e-paragonów.W opracowaniu zawarto również omówienie praktycznych problemów z ich właściwym przyporządkowaniem na przykładzie case study, z uwzględnieniem rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i polskich sądów administracyjnych.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla specjalistów zajmującym się prawem podatkowym (doradców podatkowych, biegłych rewidentów, księgowych, adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji skarbowej) oraz przedsiębiorców działających w sektorze FMCG.

Tytuł
Podatki w branży FMCG i e-commerce
Autorzy
Sławomir Łuczak, Karolina Gotfryd, Martyna Smolińska, Stanisław Gordziałkowski, Ewelina Całczyńska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8223-716-0
Seria
Poradniki LEX
Rok wydania
2020
Liczba stron
152
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów .................................................................................. 9
Wstęp ................................................................................................... 11
Rozdział I. Opodatkowanie handlu FMCG na gruncie podatku od towarów i usług .......................... 15
1. Stawki VAT ................................................................................ 15
1.1. Regulacje w prawie polskim ............................................ 15
1.2. Regulacje w prawie unijnym ............................................ 16
1.3. Przyporządkowanie właściwej stawki VAT ................... 17
2. Podatek VAT a Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług ....... 20
2.1. Uwagi ogólne ...................................................................... 20
2.2. Dostawa towarów a świadczenie usług .......................... 23
2.3. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ................................... 25
2.4. Podejście sądów administracyjnych i organów podatkowych ............................................. 28
2.4.1. Orzecznictwo sądów administracyjnych ........................................... 28
2.4.2. Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów .................................. 31
2.5. Case study ........................................................................... 34
3. Nowa matryca VAT .................................................................. 38
3.1. PKWiU a nomenklatura scalona..................................... 38
3.2. Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) ............................ 41
4. Kasy rejestrujące online oraz e-paragony ............................. 43
4.1. Kasy rejestrujące online .................................................... 43
4.2. E-paragony ......................................................................... 46
Rozdział II. Opodatkowanie handlu e-commerce ........................................... 47
1. Uwagi ogólne ............................................................................. 47
2. Opodatkowanie e-sklepu prowadzonego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej ............................................. 50
3. Opodatkowanie e-sklepu prowadzonego w formie spółki komandytowej, spółki jawnej, spółki cywilnej lub jednoosobowej działalności gospodarczej ..................... 52
3.1. Dopuszczalne formy opodatkowania ............................. 52
3.2. Opodatkowanie według skali .......................................... 53
3.3. Opodatkowanie liniowe ................................................... 54
3.4. Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych .......................................................... 55
3.5. Opodatkowanie według karty podatkowej ................... 57
3.6. Wybór i zmiana formy opodatkowania ......................... 59
4. Rozliczanie sprzedaży w Polsce na gruncie podatku dochodowego i podatku od towarów i usług ........................ 61
4.1. Sprzedaż towaru a rozpoznanie przychodu................... 61
4.2. Sprzedaż towaru a rozpoznanie kosztów uzyskania przychodu ..................................................... 64
4.3. Sprzedaż towaru a rozpoznanie VAT należnego .......... 65
4.3.1. Zasada ogólna .......................................................... 65
4.3.2. Metoda kasowa ........................................................ 68
4.4. Zwrot towaru a rozpoznanie przychodu i VAT należnego ................................................................. 69
4.5. Nieodebranie zamówienia a rozpoznanie przychodu i VAT należnego ................................................ 71
5. Sprzedaż wysyłkowa w świetle ustawy o podatku od towarów i usług ............................................... 72
5.1. Uwagi ogólne ...................................................................... 72
5.2. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju ........................ 73
5.2.1. Definicja sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju ...................................................... 73
5.2.2. Przesłanki warunkujące wystąpienie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju ............................. 74
5.2.3. Miejsce świadczenia – zasady opodatkowania sprzedaży wysyłkowej ............................................ 76
5.2.4. Sprzedaż wysyłkowa do dwóch lub więcej państw członkowskich ........................................... 81
5.3. Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju ..................... 82
5.4. Wyłączenia od sprzedaży wysyłkowej ............................ 82
5.5. Dokumentacja sprzedaży wysyłkowej ............................ 83
5.5.1. Faktury ..................................................................... 83
5.5.2. Inne dokumenty dokumentujące sprzedaż wysyłkową ................................................................ 84
5.5.3. Brak dokumentów potwierdzających dostarczenie towarów do nabywcy w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju ................................................... 85
5.5.4. Kasa rejestrująca ..................................................... 86
6. Opodatkowanie dropshippingu ............................................. 88
6.1. Uwagi ogólne ...................................................................... 88
6.2. Sprzedaż we własnym imieniu ........................................ 88
6.2.1. Podatek dochodowy ............................................... 89
6.2.2. Podatek od towarów i usług .................................. 89
6.3. Pośrednictwo sprzedaży ................................................... 93
6.3.1. Podatek dochodowy ............................................... 93
6.3.2. Podatek od towarów i usług .................................. 95
6.4. Dokumentowanie sprzedaży w ramach dropshippingu ...................................................... 99
6.4.1. Dokumentowanie transakcji przy sprzedaży we własnym imieniu ............................................... 99
6.4.2. Dokumentowanie transakcji przy pośrednictwie w sprzedaży ................................... 100
6.4.3. Dokumentowanie transakcji przy użyciu kasy rejestrującej ................................................. 101
Rozdział III. Akcje promocyjne ............................................................................. 103
1. Opodatkowanie rabatów i usług wzajemnych ..................... 103
1.1. Uwagi ogólne ...................................................................... 103
1.2. Rabaty sprzedażowe i posprzedażowe (retro-rabaty) ................. 105
1.2.1. Rabat sprzedażowy ................................................. 105
1.2.2. Rabat posprzedażowy ............................................ 106
1.2.3. Korekta zbiorcza...................................................... 108
1.3. Rabat a wynagrodzenie za usługę ................................... 110
1.3.1. Uwagi ogólne ........................................................... 110
1.3.2. Zobowiązania kupującego wynagradzane rabatem ............................................................. 112
1.3.3. Rabaty pośrednie .................................................... 114
1.4. Rabaty pracownicze .......................................................... 117
Rozdział IV. Obciążenia fiskalne w branży FMCG ........................................... 121
1. Uwagi ogólne ............................................................................. 121
2. Opłata za reklamę napojów alkoholowych ........................... 121
2.1. Uwagi ogólne ...................................................................... 121
2.2. Pojęcie reklamy i promocji napojów alkoholowych ..... 122
2.3. Wysokość opłaty ................................................................ 125
2.4. Czynności niepodlegające opłacie .................................. 127
2.5. Brak uiszczenia opłaty ...................................................... 128
3. Opłata recyklingowa ................................................................ 129
4. Opłata cukrowa ......................................................................... 132
5. Opłata od napojów alkoholowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml – tzw. małpek ............................. 134
6. Podatek od sprzedaży detalicznej .......................................... 136
Bibliografia......................................................................................... 141
Wykaz orzeczeń sądów .................................................................... 143
Wykaz pism urzędowych ................................................................. 145
O Autorach ......................................................................................... 149
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

-31%

25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

W publikacji omówione zostały zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w przeszłości i obecnie. Koncentruje się, m.in. wokół zagadnień: początków samorządu terytorialnego oraz drogi do restytucji samorządu powiatowego w III Rzeczypospolitej, konstytucyjnych gwarancji dochodów samorządu terytorialnego, prawnych gwarancji ochrony jednostki wobec działań organów samorządowych, a także zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego. Monografia przedstawia problemy decentralizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i ochrony zabytków, w sposób szczegółowy omawia realizację polityki ochrony środowiska przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa lubelskiego

Cena: 48.00 zł 33.00 zł
70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

-9%

70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

Z początkiem 2016 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie 70% zryczałtowanym podatkiem niektórych odszkodowań oraz odpraw otrzymywanych od spółek z udziałem środków publicznych. Są to spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne państwowe osoby prawne albo komunalne osoby prawne dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. Przepisy te dotyczą dwóch rodzajów odszkodowań i odpraw:
• odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji oraz
• odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przed terminem.
Stosowanie nowych przepisów miało być bardzo proste. Niestety praktyka pierwszych miesięcy ich obowiązywania jest inna. W publikacji przedstawiamy zasady wypłaty takich odszkodowań, poboru podatku oraz ewidencję księgową.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

-13%

Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

Stan prawny na 20.08.2007 r.


Monografia jest poświęcona wpływowi zasady pomocniczości na jedną ze sfer składających się na prawny status jednostki w państwie, a mianowicie na jej administracyjnoprawną sytuację, to jest na sytuację wywołaną normami administracyjnego prawa materialnego.
Teoretyczne konstrukcje wespół z regulacjami prawnymi, widziane z perspektywy treści zasady pomocniczości, dają możliwość zweryfikowania i oceny stopnia ich zbieżności z tą zasadą. Ukazują też, w jakim stopniu obowiązujące regulacje prawne służą realizacji zasady pomocniczości.

Zobacz więcej

Cena: 39.00 zł 34.00 zł
Administrator 11/2016

-29%

Administrator 11/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Ograniczenie prawa własności gruntu,
● O kompensacie,
● Jak przygotować się do zimy?
● Systemy zdalnego odczytu.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 4/2015

-29%

Administrator 4/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● Uczymy się na błędach... własnych – rozmowa o poszanowaniu energii,
● Spółdzielnie a RPO,
● Przegląd wodomierzy.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 7-8/2015

-32%

Administrator 7-8/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami. W numerze m.in.: ● Dziedziczenie udziałów w spółdzielni, ● Jak przygotować kosztorys hydroizolacji?, ● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.