Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Podmioty powiązane. Ceny transferowe. Dokumentacja podatkowa

ebook

- 14%

Podmioty powiązane. Ceny transferowe. Dokumentacja podatkowa

Dariusz Strzelec, Włodzimierz Nykiel

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 128.00 zł 110.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 110.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-7516-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Problematyka podmiotów powiązanych i cen transferowych należy we współczesnym świecie do najważniejszych zagadnień podatkowych zarówno dla podatników, jak i dla organów podatkowych oraz budżetów poszczególnych państw.


Choć szczególnego znaczenia nabiera w perspektywie międzynarodowej, to problem konsekwencji podatkowych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi ujawnia się również w ramach jednej jurysdykcji podatkowej. Od kilku lat temat ten pojawia się jako istotny obszar aktywności służb skarbowych przy formułowaniu zadań dla organów kontrolujących rozliczenia podatkowe. Zasadnicze wątpliwości sprowadzają się do rozstrzygnięcia:


Czy w związku z dokonaniem określonej transakcji z podmiotem powiązanym powstają jakieś ryzyka podatkowe i jak je można minimalizować?
Czy i kiedy na podatnikach spoczywają jakieś obowiązki związane z przepisami dotyczącymi cen transferowych?
W jakich sytuacjach podatnicy objęci są obowiązkiem sporządzania dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi?Adresaci:

Niniejsze opracowanie wskazuje i omawia podstawowe, powstające w praktyce problemy dotyczące zarówno zagadnień materialnoprawnych, jak i kwestii proceduralnych, przedstawiając odpowiedzi na wiele pytań. Książka przeznaczona jest dla osób zajmujących się zawodowo problematyką podatkową, w szczególności doradców podatkowych, pracowników administracji podatkowej, adwokatów, radców prawnych oraz sędziów sądów administracyjnych.

Tytuł
Podmioty powiązane. Ceny transferowe. Dokumentacja podatkowa
Autorzy
Dariusz Strzelec, Włodzimierz Nykiel
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-7516-0
Rok wydania
2014
Liczba stron
316
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 15

Rozdział 1. Wprowadzenie do problematyki cen transferowych | str. 17

1.1. Zasada długości ramienia | str. 17

1.2. Regulacje krajowe dotyczące cen transferowych i podmiotów powiązanych | str. 22

1.3. Regulacje międzynarodowego prawa podatkowego dotyczące cen transferowych i podmiotów powiązanych | str. 32

1.3.1. Umowa modelowa OECD w sprawie podatku od dochodów i majątku | str. 32

1.3.2. Wytyczne OECD | str. 36

1.3.3. Konwencja arbitrażowa i kodeks postępowania wspierającego skuteczne wykonanie konwencji arbitrażowej | str. 38

1.4. Podstawowe pojęcia | str. 43

1.5. Zasada długości ramienia, ceny transferowe i przedsiębiorstwa powiązane w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - negatywna integracja uregulowań prawa krajowego państw członkowskich UE w zakresie korekty dochodów (zysków) przedsiębiorstw powiązanych | str. 47

Rozdział 2. Pojęcie podmiotów powiązanych | str. 55

2.1. Koncepcja podmiotów powiązanych | str. 55

2.1.1. Akceptacja standardu wypracowanego przez OECD w zakresie definicji podmiotów powiązanych | str. 56

2.1.2. Powiązania w Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku - odsetki i należności licencyjne | str. 57

2.2. Podmioty powiązane w podatkach dochodowych - regulacje polskie | str. 57

2.2.1. Powiązania międzynarodowe | str. 58

2.2.2. Powiązania krajowe | str. 59

2.2.3. Powiązania kapitałowe w relacjach międzynarodowych i krajowych | str. 59

2.2.4. Powiązania przez udział w zarządzaniu lub udział w kontroli w relacjach międzynarodowych i krajowych | str. 66

2.2.5. Powiązania rodzinne, wynikające ze stosunku pracy oraz majątkowe w relacjach krajowych | str. 69

2.2.5.1. Powiązania rodzinne | str. 69

2.2.5.2. Powiązania wynikające ze stosunku pracy | str. 70

2.2.5.3. Powiązania majątkowe | str. 70

2.2.6. Relacje zrównane w zakresie skutków z istnieniem powiązań między podmiotami | str. 71

2.2.6.1. Raje podatkowe | str. 71

2.2.6.2. Zakład - stała placówka | str. 71

2.2.6.3. Działalność prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej | str. 72

2.2.7. Podatkowa grupa kapitałowa a przepisy dotyczące podmiotów powiązanych | str. 73

2.2.8. Podmioty transparentne podatkowo | str. 73

2.2.9. Podmioty powiązane dla celów niedostatecznej kapitalizacji | str. 75

2.3. Podmioty powiązane dla potrzeb podatku od towarów i usług | str. 75

2.4. Podmioty powiązane według ustawy o rachunkowości oraz międzynarodowych standardów rachunkowości | str. 76

2.5. Podmioty powiązane w prawie celnym | str. 81

Rozdział 3. Szacowanie przy transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi | str. 84

3.1. Rynkowy charakter transakcji, zasada swobody umów a szacowanie dochodów | str. 84

3.2. Przesłanki szacowania dochodów podmiotów powiązanych | str. 89

3.3. Sposób oszacowania dochodu podmiotów powiązanych | str. 94

3.4. Eliminowanie podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych | str. 102

3.5. Stosowanie przepisów o szacowaniu dochodu a stosowanie innych regulacji prawnych | str. 103

3.6. Nieprawidłowości w działaniu organów podatkowych związane z szacowaniem | str. 106

3.7. Kontrole i postępowania dotyczące podmiotów powiązanych | str. 107

3.7.1. Zadania administracji skarbowej w zakresie analizy transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi | str. 107

3.7.2. Organy prowadzące kontrole w zakresie podmiotów powiązanych | str. 109

3.7.3. Regulacje prawne dotyczące kontroli | str. 110

3.7.4. Wybrane problemy proceduralne dotyczące korekty cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi | str. 114

Rozdział 4. Metody szacowania cen transferowych | str. 118

4.1. Katalog metod - ogólne zasady wyboru | str. 118

4.2. Zasada najlepszej metody | str. 121

4.3. Analiza porównywalności | str. 124

4.3.1. Cechy charakterystyczne dóbr i usług | str. 125

4.3.2. Funkcje podmiotów oraz zaangażowane aktywa (analiza funkcjonalna) | str. 126

4.3.3. Podział ryzyka pomiędzy stronami | str. 129

4.3.4. Klauzule umowne, warunki realizacji transakcji | str. 130

4.3.5. Warunki ekonomiczne dokonywanych transakcji | str. 131

4.3.6. Strategie gospodarcze | str. 132

4.3.7. Transakcje niezwiązane z normalnie prowadzoną działalnością gospodarczą | str. 132

4.4. Tradycyjne metody transakcyjne | str. 134

4.4.1. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej | str. 134

4.4.2. Metoda ceny odprzedaży | str. 138

4.4.3. Metoda "koszt plus" (metoda rozsądnej marży) | str. 142

4.5. Metody zysku transakcyjnego | str. 146

4.5.1. Metoda marży transakcyjnej netto | str. 147

4.5.1.1. Wskaźniki zysku netto | str. 147

4.5.2. Metoda podziału zysków | str. 151

Rozdział 5. Dokumentowanie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi | str. 156

5.1. Znaczenie dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi | str. 156

5.2. Zakres obowiązku sporządzania dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi | str. 157

5.3. Obowiązek sporządzania dokumentacji przez obydwie strony transakcji | str. 159

5.4. Pojęcie transakcji, dla której powstaje obowiązek dokumentacyjny, a zasady ustalania limitów | str. 160

5.5. Wątpliwości dotyczące zasad ustalania limitów | str. 164

5.6. Elementy dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi | str. 169

5.7. Termin sporządzenia a termin przedłożenia dokumentacji | str. 172

5.8. Konsekwencje braku dokumentacji, stawka sankcyjna, charakter zobowiązania | str. 173

5.8.1. Konsekwencje braku dokumentacji - stawka sankcyjna | str. 173

5.8.2. Brak dokumentacji a czynności organu podatkowego | str. 173

5.8.3. Charakter zobowiązania podatkowego powstałego w związku z zastosowaniem stawki sankcyjnej | str. 174

Rozdział 6. Transakcje zawierane między przedsiębiorstwem a jego "zakładem" | str. 176

6.1. Pojęcie i ogólne zasady opodatkowania zakładu | str. 177

6.1.1. Pojęcie zakładu na gruncie Konwencji Modelowej OECD | str. 177

6.1.2. Pojęcie zakładu w polskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania | str. 185

6.1.3. Pojęcie zakładu w prawie krajowym | str. 189

6.1.4. Ogólne zasady opodatkowania zakładu | str. 190

6.2. Metody przypisania zysków zakładowi | str. 191

6.3. Obowiązki dokumentacyjne zakładu | str. 193

Rozdział 7. Transakcje z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową | str. 196

7.1. Szkodliwa konkurencja podatkowa | str. 196

7.1.1. Szkodliwa konkurencja podatkowa w Unii Europejskiej | str. 197

7.1.2. Szkodliwa konkurencja podatkowa na forum międzynarodowym | str. 198

7.2. Klasyfikacja państw stosujących szkodliwą konkurencję podatkową | str. 199

7.3. Sposoby kontrolowania transakcji z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową | str. 201

7.4. Polskie regulacje dotyczące transakcji z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową | str. 203

7.4.1. Przepisy związane z podatkami dochodowymi dotyczące transakcji z podmiotami z państw stosujących szkodliwą konkurencję podatkową | str. 203

7.4.2. Przepisy podatku od towarów i usług dotyczące transakcji z podmiotami z państw stosujących szkodliwą konkurencję podatkową | str. 205

Rozdział 8. Uprzednie porozumienia cenowe | str. 208

8.1. Pojęcie i funkcje uprzednich porozumień cenowych | str. 208

8.2. Rodzaje uprzednich porozumień cenowych | str. 212

8.2.1. Porozumienia jednostronne | str. 212

8.2.2. Porozumienia dwustronne oraz wielostronne | str. 213

8.3. Przebieg postępowania w przedmiocie zawarcia uprzedniego porozumienia cenowego | str. 213

8.3.1. Spotkanie wstępne (pre-filing meeting) | str. 214

8.3.2. Wniosek o wszczęcie postępowania | str. 214

8.3.3. Spotkania uzgodnieniowe | str. 215

8.3.4. Czas trwania postępowania | str. 216

8.4. Forma i treść uprzedniego porozumienia cenowego | str. 217

8.5. Koszty postępowania | str. 218

8.6. Termin obowiązywania uprzedniego porozumienia cenowego | str. 219

8.7. Specyfika procedury zawierania porozumień dwustronnych oraz wielostronnych | str. 220

8.8. Monitorowanie realizacji porozumienia i skutki braku przestrzegania uprzedniego porozumienia cenowego przez podatnika | str. 222

8.9. Zmiana bądź uchylenie decyzji dotyczącej uprzedniego porozumienia cenowego | str. 223

8.10. Poufność informacji przekazywanych przez wnioskodawcę | str. 224

8.11. Uprzednie porozumienia cenowe w innych państwach OECD - wybrane aspekty | str. 224

Rozdział 9. Wybrane problemy dotyczące transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi | str. 228

9.1. Obszary wątpliwości | str. 228

9.2. Zakup usług niematerialnych pomiędzy podmiotami powiązanymi | str. 229

9.2.1. Wydatki na usługi niematerialne jako koszty podatkowe - problemy dokumentacyjne | str. 229

9.2.2. Wydatki na usługi niematerialne a nabycie wartości niematerialnych i prawnych - problemy kwalifikacyjne | str. 233

9.2.3. Kwalifikacja wydatków (w tym na nabycie know-how) w sytuacji, gdy wynagrodzenie jest skalkulowane wedle klucza przychodowego | str. 238

9.3. Finansowanie podmiotów powiązanych | str. 241

9.3.1. Ograniczenia związane z tzw. niedostateczną kapitalizacją spółek | str.
241

9.3.2. Wspólnicy, których pożyczki mogą być zagrożone - tzw. kwalifikowani pożyczkodawcy | str. 243

9.3.3. Wskaźnik wyznaczający limit dopuszczalnego zadłużenia spółki .. 245

9.3.4. Pojęcie i zasady ustalania wartości kapitału oraz wartości zadłużenia | str. 248

9.3.5. Sposób ustalenia wysokości odsetek od pożyczek, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów | str. 252

9.3.6. Hybrydowe instrumenty finansowania podmiotów powiązanych | str.
253

9.3.7. Wysokość oprocentowania pożyczek w przypadku powiązań kapitałowych | str. 255

9.3.8. Finansowanie spółek powiązanych w drodze dopłat | str. 256

9.3.8.1. Finansowanie spółek powiązanych neutralne podatkowo | str. 256

9.3.8.2. Skutki podatkowe naruszenia przepisów dotyczących wnoszenia dopłat | str. 259

9.3.8.3. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze kapitalizacji dopłat | str. 260

Rozdział 10. Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi a podatek od towarów i usług | str. 264

10.1. Wycena transakcji między podmiotami powiązanymi na gruncie VAT a wycena na potrzeby podatku dochodowego i należności celnych | str. 264

10.2. Możliwość zastosowania wartości rynkowej do określenia podstawy opodatkowania u podmiotów powiązanych we wspólnym systemie VAT Unii Europejskiej i w polskich przepisach z zakresu podatku od towarów i usług | str. 270

10.3. Przesłanki zastosowania wartości rynkowej w obowiązujących polskich przepisach | str. 279

10.3.1. Powiązania między kontrahentami | str. 279

10.3.2. Ustalenie wynagrodzenia odbiegającego od wartości rynkowej w warunkach ograniczonego prawa do odliczenia podatku naliczonego | str. 282

10.3.3. Wpływ powiązań na ustalenie wynagrodzenia odbiegającego od wartości rynkowej | str. 285

10.3.4. Wykorzystanie ceny nierynkowej w celu unikania opodatkowania lub uchylania się od opodatkowania | str. 287

10.4. Pojęcie i metody określania wartości rynkowej | str. 290

10.5. Transakcje, do których wycena rynkowa znajduje zastosowanie | str. 296

10.6. Transakcje między podmiotami powiązanymi, które uzyskały decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej | str. 297

10.7. Transakcje pomiędzy podmiotami w podatkowej grupie kapitałowej | str. 298

10.8. Charakter prawny i skutki decyzji określającej podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową | str. 302

Bibliografia | str. 305

O autorach | str. 313
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

Piąty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (artykuły dotyczące rozporządzenia Rzym I, wygaśnięcia zobowiązania, umowy ubezpieczenia i faktoringu) oraz zobowiązań pozaumownych (artykuł poświęcony odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w świetle rozporządzenia Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje z zakresu prawa autorskiego i spadkowego w ujęciu kolizyjnoprawnym. Godne polecenia jest również opracowanie dotyczące węgierskiej drogi ku instytucjonalizacji związków partnerskich.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1

Pierwszy numer „Silesian Journal of Legal Studies” zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – teorii prawa, prawa handlowego, konstytucyjnego, międzynarodowego, samorządu terytorialnego, zamówień publicznych oraz prawa podatkowego, które dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, europejskiego i międzynarodowego.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

-25%

2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

CONTENTS

GENERAL ARTICLES

• Michał Balcerzak: Uses and Underuses of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination at the International Court of Justice, doi 10.24425/pyoil.2019.129604, pp. 11–28;
• Marek Jan Wasiński: Endogenous and Exogenous Limits of the African Charter on Democracy, Elections and Governance, 10.24425/pyoil.2019.129605, pp. 29–58;
• Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Grażyna Baranowska, Anna Wojcik: Law-Secured Narratives of the Past in Poland in Light of International Human Rights Law Standards, doi 10.24425/pyoil.2019.129606, pp. 59–72;
• Sanja Djajić, Rodoljub Etinski: Summary Procedure before the Strasbourg Court under Article 28(1)b of the European Convention on Human Rights: Judicial Economy under Scrutiny, doi 10.24425/pyoil.2019.129607, pp. 73–98;
• Andrii Hachkevych: The Method of New Positivism as Elaborated by Ludwik Ehrlich, doi 10.24425/pyoil.2019.129608, pp. 99–114;
• Łukasz Kułaga: A Brave, New, International Investment Court in Context. Towards a Paradigm Shift of the ISDS, doi 10.24425/pyoil.2019.129609, pp. 115–140;
• Peng Wang, Maciej Żenkiewicz: Protection of Polish Investors under the China-Poland Bilateral Investment Treaty, doi 10.24425/pyoil.2019.129610, pp. 141–164;
• Dimitry Kochenov: Article 7 TEU: A Commentary on a Much Talked-about “Dead” Provision, doi 10.24425/pyoil.2019.129611, pp. 165–188;
• Aleksandra Kustra-Rogatka: Constitutional Courts and the Implementation of EU Directives: A Comparative Analysis, doi 10.24425/pyoil.2019.129612, pp. 189–208;
• Agnieszka Grzelak: Protection of Personal Data of Crime Victims in European Union Law – Latest Developments, doi 10.24425/pyoil.2019.129613, pp. 209–228;
• Maciej Podgorski: The Single Resolution Mechanism in Action. An Analysis of the Decision-making Practice of the Single Resolution Board, doi 10.24425/pyoil.2019.129614, pp. 229–252;
• Piotr Sitnik: The Dual/Multiple Nature of “Plain and Intelligible Language” of Unfair Terms in Consumer Contracts under European Law and Its Polish Transposition, doi 10.24425/pyoil.2019.129615, pp. 253–274.

POLISH PRACTICE

• Sylwia Majkowska-Szulc, Arkadiusz Wowerka: Cross-border Transfer of a Seat, Cross-border Conversion or the Coming into Existence of a New Company? Doubts Against the Background of the Court of Justice’s Judgment in C-106/16 Polbud Wykonawstwo Sp. z o.o., doi 10.24425/pyoil.2019.129616, pp. 275–292.

BOOK REVIEWS

• Marcin Menkes: Andrea Gattini, Attila Tanzi, and Filippo Fontanelli (eds.), General Principles of Law and International Investment Arbitration, pp. 293–299;
• Agata Helena Winkiel-Skora: Piotr Szwedo, Cross-border Water Trade: Legal and Interdisciplinary Perspectives, pp. 300–302.

LIST OF TH E REVIEWERS (vol . 38/2018), p. 303.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

-13%

Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

Stan prawny na 20.08.2007 r.


Monografia jest poświęcona wpływowi zasady pomocniczości na jedną ze sfer składających się na prawny status jednostki w państwie, a mianowicie na jej administracyjnoprawną sytuację, to jest na sytuację wywołaną normami administracyjnego prawa materialnego.
Teoretyczne konstrukcje wespół z regulacjami prawnymi, widziane z perspektywy treści zasady pomocniczości, dają możliwość zweryfikowania i oceny stopnia ich zbieżności z tą zasadą. Ukazują też, w jakim stopniu obowiązujące regulacje prawne służą realizacji zasady pomocniczości.

Zobacz więcej

Cena: 39.00 zł 34.00 zł
Administrator 11/2017

-29%

Administrator 11/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● O zmianie ustawy o własności lokali oraz Prawa budowlanego,
● Podatek od miejsca postojowego w garażu,
● Systemy zdalnego odczytu mediów.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 5/2017

-29%

Administrator 5/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Zarządcą lub pośrednikiem wyłącznie przedsiębiorca,
● Echa wspólnotowych zebrań,
● Przezorny nie zawsze ubezpieczony,
● Przegląd podzielników kosztów ciepła?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.