Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Podpis spadkodawcy na testamencie własnoręcznym

ebook

- 14%

Podpis spadkodawcy na testamencie własnoręcznym

Maciej Rzewuski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-7015-8
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Monografia przedstawia problematykę złożenia oraz weryfikacji podpisu na testamencie własnoręcznym. W publikacji w sposób całościowy i interdyscyplinarny zaprezentowano zagadnienie sygnowania rozrządzenia holograficznego podpisem testatora, zarówno pod kątem prawa cywilnego, jak i karnego, a także kryminalistyki.

W książce omówiono m.in.:

charakterystyczne cechy testamentu jako czynności prawnej,
zagadnienie daty i pisma ręcznego spadkodawcy, również w odniesieniu do przykładowych regulacji prawnych państw obcych,
istotę i funkcje podpisu spadkodawcy,
"tradycyjny" podpis spadkodawcy a jego pseudonim, parafa, samo imię czy oznaczenie jego stosunku rodzinnego względem spadkobiercy,
sądową analizę rygorów formalnych testamentu własnoręcznego.W opracowaniu wykorzystano dorobek powojennej literatury, orzecznictwo Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i administracyjnych. W monografii ukazano mniej lub bardziej nowatorskie rozwiązania wybranych systemów prawnych państw europejskich i amerykańskich. Wielokrotnie odwołano się do orzecznictwa zagranicznego oraz do ugruntowanych judoków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.


Adresaci:


Publikacja przeznaczona jest dla notariuszy, sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz przedstawicieli nauki prawa. Zainteresuje także każdego potencjalnego spadkodawcę.

Tytuł
Podpis spadkodawcy na testamencie własnoręcznym
Autor
Maciej Rzewuski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-7015-8
Rok wydania
2014
Liczba stron
340
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wykaz terminów i sentencji łacińskich | str. 15

Wstęp | str. 17

Rozdział I
Testament w prawie polskim | str. 25

1. Pojęcie testamentu | str. 25

1.1. Testament jako czynność prawna | str. 25

1.1.1. Uwagi wprowadzające | str. 25

1.1.2. Cechy testamentu jako czynności prawnej | str. 27

1.2. Inne sposoby postrzegania testamentu | str. 37

1.2.1. Testament - dokument | str. 37

1.2.2. Testament - rzecz | str. 41

1.2.3. Testament - oświadczenie woli spadkodawcy | str. 46

2. Przesłanki ważności testamentu | str. 51

2.1. Zdolność testowania | str. 51

2.1.1. Katalog podmiotów wyposażonych w uprawnienie do testowania | str. 51

2.1.2. Propozycja rozszerzenia zakresu podmiotowego zdolności testowania | str. 56

2.2. Wola testowania | str. 59

2.2.1.Swoboda testowania - pojęcie i znaczenie prawne | str. 59

2.2.2. Animus testandi spadkodawcy i jej ograniczenia | str. 63

Rozdział II
Forma testamentu holograficznego | str. 71

1. Tradycyjne wymogi formalne testamentu własnoręcznego | str. 71

1.1. Pismo spadkodawcy | str. 71

1.2. Data testowania | str. 77

2. Forma testamentu holograficznego w wybranych zagranicznych regulacjach prawnych | str. 83

2.1. Systemy prawne civil law | str. 83

2.1.1. Niemcy | str. 83

2.1.2. Szwajcaria | str. 94

2.1.3. Włochy | str. 105

2.1.4. Hiszpania | str. 109

2.2. Rozwiązania prawne common law | str. 114

3. Wnioski de lege ferenda | str. 119

Rozdział III
Istota i funkcje podpisu spadkodawcy | str. 125

1. Pojęcie podpisu na testamencie własnoręcznym | str. 125

1.1. Podpis jako element czynności prawnej | str. 125

1.2. Próby zdefiniowania pojęcia podpisu | str. 128

2. Cechy podpisu testatora | str. 135

2.1. Własnoręczność | str. 135

2.2. Czytelność | str. 141

2.3. Trwałość | str. 143

3. Znaczenie podpisu na testamencie holograficznym | str. 145

3.1. Rola podpisu | str. 145

3.2. Hierarchia funkcji podpisu testatora | str. 148

Rozdział IV
Podpis spadkodawcy a rodzaj dokumentu zawierającego testament holograficzny | str. 154

1. Podpis na testamencie sporządzonym w formie odrębnego pisma | str. 154

2. Podpis na testamencie zawartym w liście spadkodawcy | str. 161

2.1. Stanowisko doktryny i judykatury pod rządami prawa spadkowego | str. 161

2.2. Poglądy nauki i orzecznictwa na gruncie unormowań kodeksu cywilnego | str. 168

Rozdział V
Tradycyjny podpis spadkodawcy a inne symbole | str. 176

1. Pseudonim | str. 176

2. Parafa | str. 178

3. Pozostałe znaki graficzne | str. 183

3.1. Przydomki i przezwiska | str. 183

3.2. Faksymilia i stampile podpisu | str. 185

3.3. Nazwiska cudze i zmienione | str. 186

4. Zastępcze postacie podpisu | str. 189

5. Podpis elektroniczny | str. 194

Rozdział VI
Miejsce podpisu spadkodawcy na testamencie holograficznym | str. 201

1. Usytuowanie podpisu na dokumencie - uwagi ogólne | str. 201

2. Miejsce podpisu na testamencie zawartym w ramach odrębnego pisma | str. 205

2.1. Stanowisko rygorystyczne | str. 205

2.2. Koncepcje liberalne | str. 212

3. Miejsce podpisu na testamencie umieszczonym w liście spadkodawcy | str. 221

Rozdział VII
Inne aspekty prawne podpisu spadkodawcy | str. 224

1. Podpis spadkodawcy a sposób wykładni przepisów o testamencie | str. 224

1.1. Interpretacja przepisów prawnych - między teorią zaufania a teorią woli | str. 224

1.2. Europejski model wykładni prawa testamentowego | str. 229

1.3. Amerykański sposób interpretacji przepisów o formie testamentu, czyli od strict compliance do substantial compliance | str. 239

1.4. Zasada favor testamenti | str. 244

1.4.1. Istota życzliwej interpretacji testamentu | str. 244

1.4.2. Przykłady stosowania wykładni in favorem testamenti w judykaturze | str. 251

1.4.3. Kwestia "wykładni uzupełniającej" | str. 261

2. Weryfikacja podpisu spadkodawcy na testamencie holograficznym | str. 265

2.1. Analiza podpisu testatora w postępowaniu cywilnym | str. 265

2.2. Podpis spadkodawcy w ujęciu penalnym | str. 274

2.2.1. Testament holograficzny jako dokument w znaczeniu karnomaterialnym | str. 274

2.2.2. Fałszerstwo rozrządzenia z własnoręcznym podpisem testatora | str. 278

2.3. Podpis spadkodawcy w ujęciu kryminalistycznym | str. 283

2.3.1. Testament własnoręczny jako dokument w znaczeniu kryminalistycznym | str. 283

2.3.2. Metody ekspertyzy podpisu testatora | str. 285

2.3.3. Lingwistyka sądowa a podpis spadkodawcy | str. 289

Uwagi końcowe | str. 293

Literatura | str. 307

Akty prawne | str. 325

Zestawienie orzeczeń | str. 329
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

Kolejny tom „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” został poświęcony kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych oraz pozaumownych. Zawiera także publikację dotyczącą aktualnych problemów stosowania prawa prywatnego międzynarodowego przez polskie sądy. Nie zabrakło w nim również recenzji i glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa spadkowego oraz prawa zobowiązań (odszkodowania w walucie obcej, konwencja wiedeńska).

Cena: 24.15 zł 21.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

SJLS Vol. 3 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji UŚ. W SJLS są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.
Numer 3 SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa - prawa gospodarczego, kanonicznego, podatkowego, cywilnego, samorządowego oraz karnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (nie tylko polskiego, ale i hiszpańskiego) oraz europejskiego.
SJLS zawiera recenzje dwóch zagranicznych publikacji, a także spis wybranych ważniejszych monografii autorstwa pracowników WPiA UŚ za lata 2009-2010. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych przez WPiA. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału.
Autorami tekstów są nie tylko Polacy - pracownicy WPiA UŚ, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów.
Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy - tak teoretycy jak i praktycy - specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

"Silesian Journal of Legal Studies" (SJLS) w numerze 8 prezentuje opracowania przedstawicieli nauk prawnych z Czech, Nigerii, Słowacji oraz Polski. Poruszane są zagadnienia szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego, między innymi dotyczące rynku kapitałowego (Rafał Blicharz) oraz ochrony danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców (Anna Hołda-Wydrzyńska). Dwa artykuły poświęcone zostały problemom prawa prywatnego międzynarodowego w kontekście ochrony osób starszych (Anna Juryk), a także procesu kodyfikacji czeskiego prawa prywatnego międzynarodowego (Naděžda Rozehnalová). Szereg intersujących opracowań dedykowanych jest różnym problemom prawa Unii Europejskiej, takim jak na przykład migracja (Anna Magdalena Kosińska), prawa obywateli UE do nieograniczonego dostępu do unijnego prawodawstwa we własnym języku (Aneta Skorupa-Wulczyńska), jak również roli Funduszu Powierniczego Madad w związku z kryzysem w Syrii (Adriana Kalicka-Mikołajczyk).

W najnowszym numerze "SJLS" znalazły się również rozważania z zakresu ochrony praw człowieka. Jedno z nich koncentruje się na decyzji Trybunału SADC w sprawie Mike’a Campbella przeciwko Republice Zimbabwe (Michael C. Ogwezzy). Z kolei w drugim Autor Paweł Mielniczek) prezentuje swoje uwagi na temat suwerenności państwa oraz ekstraterytorialnego stosowania traktatów praw człowieka.

Interesujący jest również artykuł poświęcony prawu kosmicznemu, a dokładniej badaniom Marsa i jego eksploatacji (Marek Mikuła).

Wreszcie, w numerze 8 znalazło się także opracowanie z zakresu prawa pracy, tym razem w odniesieniu do ustawodawstwa słowackiego (Andrea Olšovská and Marek Švec).

W "SJLS" opublikowane zostały ponadto sprawozdania z konferencji oraz innych wydarzeń naukowych, w tym z Jessup Moot Court Competition z prawa międzynarodowego publicznego, w którym brali udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Tak jak do tej pory było to praktykowane, także i w tym numerze zamieszczony został spis monografii i prac zbiorowych opublikowanych w 2015 roku, których autorami oraz redaktorami są pracownicy naukowy WPiA UŚ. Czasopismo zawiera też listę konferencji organizowanych w 2015 roku przez Wydział we współpracy z Fundacją "Facultas Iuridica". Należy także podkreślić, że znaczne wsparcie finansowe Fundacji pozwala na wydawanie kolejnych numerów "Silesian Journal of Legal Studies".

Tak więc, na łamach czasopisma specjaliści i badacze pochodzący z różnych ośrodków naukowych z kraju i ze świata zaprezentowali swoje przemyślenia i wyniki badań z zakresu wielu dyscyplin naukowych, co oznacza, że dysputy prawnicze nadal przekraczają granice, i to nie tylko w obrębie kontynentu europejskiego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

-31%

22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

Służba bhp to wyodrębniona w strukturach zakładu pracy jedno- lub wieloosobowa komórka organizacyjna. W jej gestii leży przede wszystkim doradztwo oraz kontrola w zakresie bhp. Zasadnicze znaczenie przy ustalaniu liczebności i kwalifikacji obsady personalnej tej służby powinien mieć dla pracodawcy stopień faktycznych, ale też potencjalnych zagrożeń zawodowych w firmie (wypadki przy pracy i choroby zawodowe). Bardzo duże znaczenie będą też miały uciążliwości wynikające z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, stosowane technologie i posiadane wyposażenie techniczne.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

-31%

25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

W publikacji omówione zostały zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w przeszłości i obecnie. Koncentruje się, m.in. wokół zagadnień: początków samorządu terytorialnego oraz drogi do restytucji samorządu powiatowego w III Rzeczypospolitej, konstytucyjnych gwarancji dochodów samorządu terytorialnego, prawnych gwarancji ochrony jednostki wobec działań organów samorządowych, a także zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego. Monografia przedstawia problemy decentralizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i ochrony zabytków, w sposób szczegółowy omawia realizację polityki ochrony środowiska przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa lubelskiego

Cena: 48.00 zł 33.00 zł
Administrator 9/2014

-26%

Administrator 9/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Wrażliwi najemcy,
● Zasady współżycia społecznego w orzecznictwie,
● Refakturowanie we wspólnocie,
● Lampy LED a oszczędzanie.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.