Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Podróż, ucieczka, wygnanie w dawnych literaturach romańskich

ebook

- 11%

Podróż, ucieczka, wygnanie w dawnych literaturach romańskich

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane


Cena: 18.00 zł 16.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-235-4325-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Tom podejmuje pozornie oczywisty motyw podróży w literaturze. Wyróżnia go jednak głęboka analiza utworów często zupełnie nieznanych polskiemu odbiorcy, pochodzących z różnych epok, napisanych w różnych językach. Odmienne są perspektywy i metody badawcze wybrane przez autorów. Podróż ujmowana jest różnorodnie: może być realna lub wyobrażona, odbywać się w czasie i w przestrzeni, może stać się przygodą, odkryciem, przyjemnością lub udręką, poszukiwaniem źródeł i prawd. Książka oferuje złożoną refleksję nad podróżą jako zjawiskiem literackim i jednym z fundamentalnych doświadczeń ludzkich.

The texts included in the volume describe travel as a literary phenomenon and as one of the basic human experiences. They present the analysis of works, often not known to a Polish reader. They also include texts from different periods, show distict perspectives and research methods as well as real and imaginary travels in time and space.

Tytuł
Podróż, ucieczka, wygnanie w dawnych literaturach romańskich
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN
978-83-235-4325-1
Rok wydania
2020 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
278
Format
mobi, epub, pdf
Spis treści
Monika KULESZA, Dariusz KRAWCZYK, Dorota SZELIGA
Metamorfozy podróży w dawnych literaturach romańskich 9

I. Podróż a poszukiwanie tożsamości 17
Joanna GORECKA-KALITA
Fuga mundi na przykładzie Żywota świętego Idziego
Guillaume’a de Berneville 19
Agata SOBCZYK
Duchowe pożytki z podróży i diabelskie pułapki na
drodze do zbawienia na przykładzie dwóch tekstów z XIII
w. 31
Joanna AUGUSTYN
Schronienie czy pułapka? Rola przestrzeni zamkniętej
w XIII-wiecznych opowieściach o kobietach uciekających
w męskim przebraniu 43
Joanna CIEMIŃSKA
Zmysłowość wędrowca: powieść Oberman Senancoura 53

II. Podróż, ucieczka, wygnanie – źródło inspiracji 67
Barbara MARCZUK
Polska nowela Masuccia (Zbiór nowel; Il Novellino, n.
42) wobec narracji Galla Anonima: mityzacja historii
z wygnaniem w tle 69
Dariusz KRAWCZYK
Francuski przekład Teatru okrucieństw heretyków (1588)
Richarda Verstegana – czyli podróż do warsztatu
XVI-wiecznego polemisty 87
Jolanta DYGUL
Carlo Goldoni i jego egzotyczna podróż na Wschód 101
Łukasz SZKOPIŃSKI
Ucieczka z mrocznego koszmaru, czyli droga do wolności
księżnej C*** 111

III. Od doświadczenia podróży do tekstu 123
Dorota SZELIGA
Wyprawa Jeana de Léry do Brazylii (1557) – realizacja
marzeń czy podróż straconych nadziei? 125
Katarzyna PŁACZEK
Juana Méndeza Nieto podróż przez życie – dyskurs
autobiograficzny między fikcją a rzeczywistością 141
Małgorzata SOKOŁOWICZ
Ziemia obiecana czy ziemia przeklęta? Obraz Maroka
w literaturze podróżniczej końca XVIII w. 151

IV. Podróż jako element konstrukcyjny 163
Joanna GODLEWICZ-ADAMIEC
Graal, Orient, Grota Miłości. Podróż, ucieczka i
wygnanie w średniowiecznych niemieckich utworach
literackich mających francuskie źródła 165
Monika KULESZA
Podróż do Guibray – nie tylko komiczna wędrówka po świecie teatru 181
Monika MALINOWSKA
Podróż jako pogoń i ucieczka na podstawie wybranych
powieści Madeleine de Scudéry: Artamen, czyli Cyrus
Wielki oraz Klelia, historia rzymska 195
Ewa KALINOWSKA
Le Voyage de Céline Évariste’a Parny’ego, czyli
daremność podróży 205

V. Motyw podróży a krytyczne spojrzenie na rzeczywistość 217
Maja PAWŁOWSKA
Oderwać się od Ziemi: podróż czy ucieczka? Państwa i
Cesarstwa Słońca Cyrana de Bergerac 219
Izabella ZATORSKA
Podróż – ucieczka przed wygnaniem? Z kłamstwa do
prawdy, przeprawa Marivaux 231
Przemysław KOSSAKOWSKI
Podróżnik nowego gatunku – Histoire d’un pou françois
François Delauneya 247
Marek MOSAKOWSKI
Podróż sentymentalna do Francji za czasów Robespierre’a
259
Indeks osób 271
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Prezentacja produktu: Podróż, ucieczka, wygnanie w dawnych literaturach romańskich

Pobierz fragment

Produkty podobne

"Gramatyka języka polskiego większa" Antoniego Małeckiego na tle dziewiętnastowiecznych podręczników gramatycznych i ówczesnej polszczyzny

-14%

"Gramatyka języka polskiego większa" Antoniego Małeckiego na tle dziewiętnastowiecznych podręczników gramatycznych i ówczesnej polszczyzny

Celem monografii jest przedstawienie poglądów Antoniego Małeckiego na wybrane zagadnienia językowe, jakie autor ten zawarł w pierwszym (i najprawdopodobniej najlepszym) ze swoich podręczników – Gramatyce języka polskiego większej (Lwów, 1863). Zadaniem pracy, w szerszej perspektywie, jest pogłębienie, choćby w niewielkim stopniu, wiedzy na temat dziewiętnastowiecznych gramatyk i obecnych w nich koncepcji opisu języka. […] Poglądy Małeckiego na poszczególne problemy teoretyczno językowe […] starano się skonfrontować z opiniami wybranych gramatyków XIX wieku. Miało to na celu określenie miejsca Gramatyki w intensywnie rozwijającej się w owym czasie myśli językoznawczej. W znacznej mierze odwoływało się przy tym do […] opracowań omawiających ewolucję poglądów teoretyków języka na wybrane zagadnienia.
Ze Wstępu

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
"Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego". T. 20

-13%

"Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego". T. 20

Tradycyjnie już teksty składające się na niniejszą publikację zgrupowane są wokół trzech działów: edukacja literacka i kulturowa, edukacja językowa oraz recenzje.
W artykułach skoncentrowanych wokół edukacji literackiej i kulturowej poruszono m.in. kwestię wpływu nowych mediów na proces dydaktyczny; możliwości, jakich dla szkolnej interpretacji dostarcza wykorzystanie różnych narzędzi metodologicznych; omówiono również funkcjonowanie baśni na wszystkich etapach kształcenia; sposób istnienia literatury kresowej na lekcjach języka polskiego w liceum oraz korzyści, jakie dla procesu dydaktycznego płyną ze szkolnych prób poetyzowania uczniów.
W artykułach związanych z edukacją językową przedstawione zostały m.in. postulaty zmian współczesnej pisowni; korelacje zachodzące między kompetencją przestrzenną a umiejętnością czytania ze zrozumieniem; sposoby wykorzystania działań twórczych w rozwijaniu u uczniów kompetencji komunikacyjnych. Ponadto podjęto tematykę jakości dyskursu pytajnego nauczycieli stosowanego w komunikacji z uczniem, jak również zanalizowano sposób prezentacji zagadnień związanych z frazeologią w wybranych podręcznikach gimnazjalnych. W tomie znalazły się również artykuły, w których dokonano analizy językowego obrazu pór roku w tekstach dzieci oraz stereotypu młodzieńca, jaki wyłania się z tekstów zamieszczonych w czasopiśmie „Filipinka” z lat 1979-1980.
Nowością jubileuszowego tomu „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” jest indeks autorów, publikujących swoje artykuły na łamach rocznika od początku jego istnienia.
Niniejsza publikacja dostarcza nie tylko wartościowych informacji z zakresu teorii dydaktyki, ale również stanowi nieocenione źródło inspiracji do poszukiwań nowych rozwiązań dydaktycznych.

Cena: 24.15 zł 21.00 zł
An English-Polish Dictionary of Linguistic Terms

-14%

An English-Polish Dictionary of Linguistic Terms

Słownik "An English-Polish Dictionary of Linguistic Terms" adresowany jest głównie do studentów neofilologii biorących udział w kursach językoznawczych, oraz do uczestników seminariów magisterskich z zakresu językoznawstwa. Słownik może być także wykorzystany przez nauczycieli języka angielskiego, tłumaczy tekstów z zakresu językoznawstwa i tych, których interesuje praktyczne zastosowanie wyników badań nad językiem. Stanowi dużą pomoc w przyswojeniu i zrozumieniu wielu terminów powszechnie stosowanych w językoznawstwie. Dodatkową korzyścią dla potencjalnego użytkownika Słownika jest możliwość zapoznania się z polskimi odpowiednikami angielskich terminów językoznawczych. Jeśli chodzi o wybór objaśnianych terminów, Słownik nie ogranicza się do konkretnej dziedziny językoznawstwa czy też okresu, ale obejmuje różne dziedziny i szkoły językoznawcze do początku XXI wieku. Przy wyborze terminów uwzględniono powiązania językoznawstwa z innymi dziedzinami nauki. Słownik zawiera pewną ilość terminów z dyscyplin naukowych (np. logika, filozofia, psychologia, etc.), którymi często posługują się lingwiści. W Słowniku znajduje się również polski indeks objaśnianych terminów.

Cena: 64.90 zł 56.00 zł
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zeszyt LXVI

-20%

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zeszyt LXVI

Le Bulletin est l'organe de la Société Polonaise de Linguistique. Il paraît en fascicules libres. Les articles peuvent etre rédigés en polonais, anglais, français, russe ou allemand.

Cena: 10.00 zł 8.00 zł
Certainty and doubt in academic discourse: Epistemic modality markers in English and Polish linguistics articles

-14%

Certainty and doubt in academic discourse: Epistemic modality markers in English and Polish linguistics articles

Przedmiotem pracy są językowe wykładniki stopnia pewności sądów w artykułach naukowych z dziedziny językoznawstwa w języku angielskim i polskim. Punktem wyjścia podjętych badań jest przekonanie, że różne tradycje intelektualne, w jakich kształtowała się polska i angielska komunikacja akademicka — tradycje odmiennie postrzegające status wiedzy naukowej i proces jej tworzenia, relację między autorem i czytelnikiem, czy wreszcie sam akt pisania i stopień dialogowości tekstu naukowego — mogą znajdować odzwierciedlenie w różnych przeświadczeniach dotyczących tego, czym jest fakt naukowy, a co pozostaje w sferze hipotez, założeń i propozycji oczekujących na potwierdzenie i akceptację środowiska akademickiego. Różnice te z kolei sugerowałyby, iż autorzy wywodzący się z tych dwóch kręgów kulturowych mogą przywiązywać różną wagę do wyraźnego oznaczania treści hipotetycznych oraz sądów, którym towarzyszy wysoki stopień pewności, oznaczać je w różny sposób, z różną częstotliwością i w różnych miejscach wywodu. Niniejsza praca podejmuje próbę ustalenia, czy różnice takie istnieją i, jeśli tak, których wykładników modalności epistemicznej dotyczą i jak przebiegają.


Praca może stanowić głos w dyskusji nad różnicami w stylach argumentacji akademickiej charakterystycznych dla poszczególnych kultur i dyscyplin, wnieść dane do badań porównawczych nad znaczeniami epistemicznymi i ich funkcją w różnych typach dyskursu oraz być punktem odniesienia dla dalszych analiz uwzględniających inne języki, gatunki i dyscypliny.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Current Developments in English Historical Linguistics: Studies in Honour of Rafał Molencki

-14%

Current Developments in English Historical Linguistics: Studies in Honour of Rafał Molencki

Monografia zbiorowa zatytułowana Current Developments in English Historical Linguistics: Studies in Honour of Rafał Molencki to festschrift dla prof. Rafała Molenckiego złożony z 16 artykułów autorstwa przyjaciół i współpracowników jubilata z Polski i z zagranicy. Znajdziemy tu artykuły z zakresu językoznawstwa historycznego, które wpisują się w szeroki nurt badań nad historią języka angielskiego i szkockiego. Publikację otwiera artykuł Jerzego Wełny o żartobliwym charakterze, prezentujący zarazem sylwetkę prof. Molenckiego, jak i garść rozważań natury etymologiczno-kulturowej na temat jego imienia i nazwiska. Pozostałe teksty zostały rozdzielone pomiędzy tematyczne części zatytułowane odpowiednio Medieval English Syntax, Semantics/Lexis/Translation oraz Phonology. Tom stanowi świetną publikację przeglądową, dokumentującą różnorodność tematyki badawczej, metodologii i danych językowych, jakimi zajmują się obecnie językoznawcy historyczni badający historię języka angielskiego. Można w nim znaleźć studia nad gramatykalizacją, badania w skali mikro i makro, teksty o nachyleniu teoretycznym i materiałowym, poświęcone semantyce, fonologii, składni, a nawet przekładowi.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.