Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Podróże służbowe – praktyczne rozliczenia

ebook

- 21%

Podróże służbowe – praktyczne rozliczenia

Marek Rotkiewicz

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Wydawnictwo: Infor PL

Cena: 39.00 zł 31.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 31.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-7440-753-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Podróż służbowa to wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika lub w której znajduje się siedziba pracodawcy. Książka omawia kwestie związane z podróżami służbowymi, krajowymi i zagranicznymi, w tym także zagadnienia dotyczące ich rozliczeń.

Tytuł
Podróże służbowe – praktyczne rozliczenia
Autor
Marek Rotkiewicz
Język
polski
Wydawnictwo
Infor PL
ISBN
978-83-7440-753-3
Rok wydania
2016
Liczba stron
82
Format
pdf
Spis treści
WSTĘP ................................................................................................................................ 4
I. JAK ROZLICZAĆ KRAJOWE I ZAGRANICZNE PODRÓŻE
SŁUŻBOWE ............................................................................................................... 5
Polecenie wyjazdu ....................................................................................................... 5
Zadanie służbowe ......................................................................................................... 6
Wyjazd poza miejsce pracy ......................................................................................... 7
Dla kierowców nieco inaczej ....................................................................................... 9
Ograniczenie możliwości zlecania wyjazdów ............................................................. 11
Treść polecenia wyjazdu .............................................................................................. 13
Wewnętrzne regulacje dotyczące świadczeń delegacyjnych ....................................... 17
Świadczenia wspólne dla delegacji krajowych i zagranicznych ............................. 20
Zaliczka .............................................................................................................. 21
Środek transportu ............................................................................................... 22
Inne wydatki związane z podróżą służbową ..................................................... 26
Delegacje krajowe......................................................................................................... 27
Dieta krajowa .......................................................................................................... 27
Koszty noclegu ........................................................................................................ 31
Przejazdy miejscowe ............................................................................................... 33
Delegacje zagraniczne ................................................................................................. 35
Czas podróży służbowej .......................................................................................... 35
Dieta zagraniczna .................................................................................................... 36
Noclegi .................................................................................................................... 37
Ryczałty na jazdy lokalne ....................................................................................... 39
Koszty leczenia za granicą ...................................................................................... 40
Przewóz bagażu ....................................................................................................... 42
Rozliczenie delegacji .............................................................................................. 43
II. ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW ................................................. 49
Czy pracownik może otrzymać dietę, jeśli wyjedzie wykonywać zadania
w tej samej miejscowości, w której jest siedziba pracodawcy .................................... 49
Czy przysługuje ryczałt na dojazdy, jeżeli pracownik w podróży służbowej
korzystał z innego środka transportu niż wskazany przez pracodawcę ...................... 50
Kiedy kończy się podróż służbowa, jeżeli w jej trakcie pracownik
miał wypadek .............................................................................................................. 52
Kiedy pracodawca powinien wypłacić pracownikowi należności
za podróż służbową ..................................................................................................... 54
Jak rozliczyć podróż służbową do Polski pracownika oddelegowanego
za granicę .................................................................................................................... 56
Na kogo należy wystawić dokument związany z kosztami podróży służbowej ......... 58
Jak należy rozliczyć zagraniczną podróż służbową .................................................... 60
Czy bezpłatne posiłki, które pracownicy otrzymują podczas podróży służbowej,
obniżają dietę ............................................................................................................... 61
III. NAJCIEKAWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWE
W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ......................................................... 64
IV. PRZEPISY .................................................................................................................. 70
Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502;
ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1268 (wyciąg)................................................................ 70
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r.
w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży
służbowej – Dz.U. z 2013 r. poz. 167 .......................................................................... 71
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r.
w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów
używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli
i motorowerów niebędących własnością pracodawcy – Dz.U. z 2002 r. Nr 27,
poz. 271; ost. zm. Dz.U. z 2011 r., Nr 61, poz. 308 .................................................... 79
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

Czternasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera opracowanie dotyczące konsekwencji, jakie wiążą się z brakiem jednolitości terytorialnej prawa hiszpańskiego na prawo kolizyjne. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające zagadnienie potrącenia wierzytelności wyrażonych w różnych walutach, jak i przejścia ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na tle konwencji wiedeńskiej. Oprócz tego w czternastym tomie czasopisma zamieszczono opracowanie dotyczące perspektyw utworzenia fundacji europejskiej. Godne polecenia jest także, zamykające tom, omówienie prawa prywatnego międzynarodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera omówienie haskich Reguł wyboru prawa w międzynarodowych umowach handlowych. Swoje miejsce znalazło także pogłębione opracowanie dotyczące stosowania prawa prywatnego międzynarodowego w praktyce urzędów stanu cywilnego na podstawie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego z 2014 r., jak również artykuł poświęcony roli i funkcji zaświadczenia o stanie cywilnym w prawie kolizyjnym. Poza tym w tomie siedemnastym czasopisma czytelnik znajdzie opracowanie podejmujące ważkie z praktycznego punktu widzenia zagadnienie odgraniczenia statutu stosunków majątkowych małżeńskich od innych statutów, jak i omówienie instytucji zapisu windykacyjnego w prawie włoskim. Godny polecenia jest także artykuł poświęcony kwestii stwierdzenia treści oraz zastosowania prawa obcego przez notariusza wykonującego zawód w Polsce. Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego zamyka recenzja monografii "Die Anerkennung ausländischer Gesellschaften im französischen und deutschen Rechtskreis: Die historische Entwicklung der Sitztheorie und ihr gegenwärtiger Stand".

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

"Silesian Journal of Legal Studies" (SJLS) w numerze 8 prezentuje opracowania przedstawicieli nauk prawnych z Czech, Nigerii, Słowacji oraz Polski. Poruszane są zagadnienia szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego, między innymi dotyczące rynku kapitałowego (Rafał Blicharz) oraz ochrony danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców (Anna Hołda-Wydrzyńska). Dwa artykuły poświęcone zostały problemom prawa prywatnego międzynarodowego w kontekście ochrony osób starszych (Anna Juryk), a także procesu kodyfikacji czeskiego prawa prywatnego międzynarodowego (Naděžda Rozehnalová). Szereg intersujących opracowań dedykowanych jest różnym problemom prawa Unii Europejskiej, takim jak na przykład migracja (Anna Magdalena Kosińska), prawa obywateli UE do nieograniczonego dostępu do unijnego prawodawstwa we własnym języku (Aneta Skorupa-Wulczyńska), jak również roli Funduszu Powierniczego Madad w związku z kryzysem w Syrii (Adriana Kalicka-Mikołajczyk).

W najnowszym numerze "SJLS" znalazły się również rozważania z zakresu ochrony praw człowieka. Jedno z nich koncentruje się na decyzji Trybunału SADC w sprawie Mike’a Campbella przeciwko Republice Zimbabwe (Michael C. Ogwezzy). Z kolei w drugim Autor Paweł Mielniczek) prezentuje swoje uwagi na temat suwerenności państwa oraz ekstraterytorialnego stosowania traktatów praw człowieka.

Interesujący jest również artykuł poświęcony prawu kosmicznemu, a dokładniej badaniom Marsa i jego eksploatacji (Marek Mikuła).

Wreszcie, w numerze 8 znalazło się także opracowanie z zakresu prawa pracy, tym razem w odniesieniu do ustawodawstwa słowackiego (Andrea Olšovská and Marek Švec).

W "SJLS" opublikowane zostały ponadto sprawozdania z konferencji oraz innych wydarzeń naukowych, w tym z Jessup Moot Court Competition z prawa międzynarodowego publicznego, w którym brali udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Tak jak do tej pory było to praktykowane, także i w tym numerze zamieszczony został spis monografii i prac zbiorowych opublikowanych w 2015 roku, których autorami oraz redaktorami są pracownicy naukowy WPiA UŚ. Czasopismo zawiera też listę konferencji organizowanych w 2015 roku przez Wydział we współpracy z Fundacją "Facultas Iuridica". Należy także podkreślić, że znaczne wsparcie finansowe Fundacji pozwala na wydawanie kolejnych numerów "Silesian Journal of Legal Studies".

Tak więc, na łamach czasopisma specjaliści i badacze pochodzący z różnych ośrodków naukowych z kraju i ze świata zaprezentowali swoje przemyślenia i wyniki badań z zakresu wielu dyscyplin naukowych, co oznacza, że dysputy prawnicze nadal przekraczają granice, i to nie tylko w obrębie kontynentu europejskiego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

-14%

Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

Książka prezentuje rolę i zakres administracji publicznej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. W opracowaniu omówiono tematy takie jak prywatyzacja ochrony zdrowia i odpłatność świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące najnowszych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego, sieci szpitali, czy problem utraty kontroli jednostki samorządu terytorialnego nad prowadzonym podmiotem leczniczym. Analizie poddano nierozstrzygnięte dotąd kwestie, m.in. w jaki sposób administracja publiczna ma zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych, czy ma to czynić przez tworzone przez siebie podmioty lecznicze, czy też w inny sposób.


Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną zdrowia, adwokatów, radców prawnych, sędziów. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji, zarządzania czy ochrony zdrowia.

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
Administrator 11/2016

-29%

Administrator 11/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Ograniczenie prawa własności gruntu,
● O kompensacie,
● Jak przygotować się do zimy?
● Systemy zdalnego odczytu.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 9/2014

-26%

Administrator 9/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Wrażliwi najemcy,
● Zasady współżycia społecznego w orzecznictwie,
● Refakturowanie we wspólnocie,
● Lampy LED a oszczędzanie.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.