Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Podsłuch procesowy i pozaprocesowy

ebook

- 14%

Podsłuch procesowy i pozaprocesowy

Maciej Rogalski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 111.00 zł 96.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 96.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8160-816-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja stanowi pierwsze na rynku opracowanie obejmujące problematykę podsłuchu procesowego, będącego instytucją postępowania karnego, jak również podsłuchu pozaprocesowego stosowanego przez podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli operacyjnej.


Autor szczegółowo omawia stosowanie podsłuchu z uwzględnieniem problematyki:

przedmiotu i podmiotu kontroli;
wypadków niecierpiących zwłoki;
odroczenia ogłoszenia postanowienia o kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych;
wykorzystania dowodów pozyskanych w toku podsłuchu oraz zastosowania w procesie karnym tzw. podsłuchów prywatnych;
uprawnienia tzw. służb w zakresie stosowania podsłuchu pozaprocesowego w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych.W publikacji poruszono też kwestię wykonywania obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie zapewnienia warunków dostępu i utrwalania rozmów, a także zagadnienia dotyczące odpowiedzialności administracyjnej za niewykonanie tych obowiązków.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, a także policjantów i funkcjonariuszy służb specjalnych, m.in. ABW i CBA. Może zainteresować także menedżerów przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, pracowników naukowych oraz studentów.


Prof. Rogalski: Podsłuchy czasem potrzebne, ale prawa obywatelskie też muszą być chronione - przeczytaj wywiad z Autorem >>

Tytuł
Podsłuch procesowy i pozaprocesowy
Autor
Maciej Rogalski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-816-9
Seria
ZAGADNIENIA PRAWNE
Rok wydania
2019
Liczba stron
320
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 15

Rozdział I
Wolność komunikowania się | str. 19
1. Wolność komunikowania się w prawie polskim | str. 19
2. Tajemnica komunikowania się w prawie polskim | str. 21
3. Ograniczenie wolności komunikowania się i tajemnicy komunikowania się | str. 27
4. Wolność komunikowania się w prawie międzynarodowym | str. 32

Rozdział II
Kontrola i utrwalanie rozmów w postępowaniu karnym (podsłuch procesowy) | str. 47
1. Uregulowania Kodeksu postępowania karnego z 1969 r. | str. 47
2. Pojęcie podsłuchu procesowego | str. 51
3. Warunki zarządzenia kontroli i utrwalania | str. 54
4. Cel kontroli i utrwalania rozmów | str. 57
5. Zasada proporcjonalności i subsydiarności | str. 58
6. Podmiot zarządzający kontrolę i utrwalanie treści rozmów telefonicznych | str. 63
7. Wypadek niecierpiący zwłoki | str. 65
8. Przedmiot kontroli i utrwalania | str. 73
9. Podmiot kontroli i utrwalania rozmów | str. 81
10. Podmioty zobowiązane do kontroli i utrwalania rozmów | str. 90
11. Czas kontroli i utrwalania | str. 93
12. Postanowienie o zarządzeniu kontroli | str. 102
13. Odtworzenie treści zapisów | str. 106
14. Odroczenie ogłoszenia postanowienia o kontroli i utrwalaniu rozmów | str. 106
15. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych | str. 112
16. Wykorzystanie dowodów pozyskanych w toku podsłuchu procesowego oraz kontroli operacyjnej | str. 117
17. Wykorzystanie w procesie karnym tzw. podsłuchów prywatnych | str. 151
18. Użycie środków technicznych do kontroli i utrwalania rozmów | str. 158
19. Rozporządzenie wydane na podstawie delegacji ustawowej z art. 242 k.p.k. | str. 163

Rozdział III
Podsłuch pozaprocesowy | str. 167
1. Czynności operacyjno-rozpoznawcze | str. 167
2. Kontrola operacyjna | str. 176
3. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego | str. 180
4. Biuro Nadzoru Wewnętrznego | str. 197
5. Centralne Biuro Antykorupcyjne | str. 202
6. Krajowa Administracja Skarbowa | str. 209
7. Policja | str. 213
8. Służba Kontrwywiadu Wojskowego | str. 229
9. Służba Ochrony Państwa | str. 235
10. Straż Graniczna | str. 239
11. Żandarmeria Wojskowa | str. 244
12. Udostępnianie informacji o liczbie stosowanych kontroli operacyjnych | str. 249

Rozdział IV
Zapewnienie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych warunków dostępu i utrwalania | str. 250
1. Obowiązki przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w zakresie zapewnienia warunków dostępu i utrwalania | str. 250
2. Wspólne wykonywanie obowiązku zapewnienia warunków dostępu oraz utrwalania | str. 257
3. Warunki dostępu i utrwalania | str. 259
4. Zawieszenie wykonywania obowiązku zapewnienia warunków dostępu i utrwalania | str. 264
5. Koszty wykonywania obowiązków przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych | str. 267
6. Odpowiedzialność administracyjna za niewykonanie obowiązków | str. 271

Zakończenie | str. 281

Bibliografia | str. 293

Orzecznictwo | str. 313
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

Piąty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (artykuły dotyczące rozporządzenia Rzym I, wygaśnięcia zobowiązania, umowy ubezpieczenia i faktoringu) oraz zobowiązań pozaumownych (artykuł poświęcony odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w świetle rozporządzenia Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje z zakresu prawa autorskiego i spadkowego w ujęciu kolizyjnoprawnym. Godne polecenia jest również opracowanie dotyczące węgierskiej drogi ku instytucjonalizacji związków partnerskich.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

-14%

50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

Pięćdziesiąta rocznica uchwalenia kodeksu cywilnego stanowi dobry moment do wznowienia dyskusji nad kondycją polskiego prawa cywilnego i potrzebą jego kompleksowej reformy. W ostatnich latach byliśmy świadkami szybko zachodzących zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych.
Warto zatem postawić pytanie:
Czy kodeks cywilny może nadal spełniać dobrze swoją funkcję, czy też raczej nadszedł czas jego rekodyfikacji?


W oddawanej do rąk czytelników książce autorzy reprezentujący różne ośrodki naukowe i szkoły myślenia starają się odpowiedzieć na to pytanie. Dobór tekstów pozwolił na przedstawienie swoich poglądów zarówno zwolennikom zmian, niekiedy wręcz rewolucyjnych, jak i reprezentantom stronnictwa zachowawczego, uznającego, że przekreślenie dotychczasowego dorobku cywilistyki polskiej byłoby zabiegiem zbyt pochopnym.

Opracowanie jest przede wszystkim wynikiem współpracy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Wkład w jego powstanie mają jednak także autorzy z innych ośrodków, w tym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego czy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych, doktorantów, prawników praktyków, aplikantów zawodów prawniczych, a także dla wszystkich chcących zapoznać się z poglądami środowiska naukowego w sprawie postulatów zmian prawa cywilnego.

Cena: 102.00 zł 88.00 zł
72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

-31%

72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 r. wskazano zadania służby bhp. To katalog zamknięty składający się z 22 zadań. Niestety mało precyzyjne zapisy często powodują wątpliwości, jeśli chodzi o interpretację poszczególnych zadań służby bhp. Nie do końca też jest jasne, co pracownik służby bhp powinien robić w ramach konkretnego obowiązku. Przepisy nie definiują przecież, czym jest na przykład „bieżące informowanie”. Pytanie zatem, czy chodzi o prowadzenie regularnego monitoringu bezpieczeństwa zakładu, czy jedynie o niezwłoczne informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych? Takich problemów jest więcej.
W książce „Zadania służby bhp – praktyczne problemy w pytaniach i odpowiedziach” rozwiewamy wątpliwości, jakie pojawiają się w codziennej pracy pracowników służby bhp, a dotyczą 22 zadań tej służby.

Cena: 139.90 zł 97.00 zł
ABC operatora wózka widłowego

-20%

ABC operatora wózka widłowego

Kompleksowe ujęcie podstawowych wiadomości na temat praktycznych aspektów pracy z zastosowaniem wózków jezdniowych unoszących oraz podnośnikowych – wskazanie zachowań minimalizujących ryzyko wypadku przy pracy (zwłaszcza szkód osobowych, ale i wypadków powodujących zniszczenie towaru, wózka lub wyposażenia czy infrastruktury zakładu pracy).

Ważnym uzupełnieniem opracowania jest zestaw pytań przygotowujących do egzaminu UDT.

W poradniku zaprezentowano następujące zagadnienia:
- kwalifikacje kierowcy-operatora wózka widłowego,
- rodzaje i budowa wózków,
- ładunkoznawstwo (czyli cechy, właściwości, sposoby opakowywania, przemieszczania i przechowywania ładunków),
- zagrożenia przy pracy z wózkiem widłowym,
- od czego zależy stateczność i stabilność wózka,
- czynności operatora przed, w trakcie i po pracy z wózkami,
- bezpieczeństwo eksploatacji wózka i zbiornika z gazem,
- pierwsza pomoc przedmedyczna,
- ochrona przeciwpożarowa.

Cena: 126.00 zł 101.00 zł
Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

-14%

Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

Podstawowym zagadnieniem przedstawionym w opracowaniu jest wpływ norm nadrzędnych nad regulacją ustawową na proces wykładni i stosowania materialnego prawa administracyjnego. W książce podjęto problematykę proporcjonalności i granic ingerencji administracyjnoprawnej w sferę praw i wolności obywatelskich. Do tej pory te zagadnienia sporadycznie stanowiły przedmiot zainteresowania administratywistów, będąc domeną nauki prawa konstytucyjnego. Relacje pomiędzy dwiema sferami ingerencji administracyjnoprawnej, tj. reglamentacją i policją, sposób oddziaływania obu sfer w świetle standardów konstytucyjnych stanowią główny przedmiot rozważań. Istotna część publikacji poświęcona jest przedstawieniu instytucji policji i reglamentacji jako czynników kształtujących prawa i wolności w odniesieniu do konstytucyjnych kryteriów ich ograniczenia.

Ze względu na specyfikę przedmiotu przybliżono prawne konstrukcje dotyczące źródeł norm, które kształtują prawa i wolności, stosowane w prawie polskim, międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej. Na tych podstawach systemowych została oparta analiza rozwiązań regulacji administracyjnoprawnej. W pracy przedstawiono również konstytucyjne gwarancje realizacji praw i wolności, które ustrojodawca przewidział dla ich ochrony.

Adresaci:
Publikacja zainteresuje przede wszystkim pracowników administracji, a także przedstawicieli nauki oraz prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów.

Cena: 94.00 zł 81.00 zł
Akty prawa miejscowego. Tworzenie, procedura i kontrola

-14%

Akty prawa miejscowego. Tworzenie, procedura i kontrola

\n\nW publikacji w sposób kompleksowy i przystępny omówiono zagadnienia związane z tworzeniem aktów prawa miejscowego, w tym ich projektowaniem, procedowaniem, ogłaszaniem i kontrolą treści.\n \n Chronologicznie i wieloaspektowo przedstawiono całą procedurę – od momentu podjęcia inicjatywy uchwałodawczej, poprzez prace w różnych komisjach, uzgodnienia i opiniowanie aktu prawa miejscowego, poprzez konsultacje społeczne, kończąc na zagadnieniach związanych z jego przyjęciem, podpisaniem i publikacją w dzienniku urzędowym.\n \n Opracowanie ma charakter praktyczny, zamieszczono w nim liczne przykłady rozwiązań legislacyjnych oraz przedstawiono wybrane orzecznictwo sądów administracyjnych. Ponadto omówiono najczęściej występujące błędy w toku redagowania aktów prawa oraz ich procedowania.\n \n Książka jest przeznaczona zarówno dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, jak i przedstawicieli zawodów prawniczych – adwokatów i radców prawnych występujących przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących tych aktów.

Cena: 101.00 zł 87.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.