Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Podział majątku wspólnego z rozliczeniem praw spółkowych i kredytów frankowych. Regulacje dotyczące małżonków, konkubentów i partnerów związków jednopłciowych. Praktyka sądowa, notarialna i wieczystoksięgowa

ebook

- 14%

Podział majątku wspólnego z rozliczeniem praw spółkowych i kredytów frankowych. Regulacje dotyczące małżonków, konkubentów i partnerów związków jednopłciowych. Praktyka sądowa, notarialna i wieczystoksięgowa

Helena Ciepła, Mirosława Pytlewska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 152.00 zł 131.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 131.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-216-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka jako jedyna w sposób kompleksowy przedstawia od strony praktycznej problematykę podziału majątku po upadku każdego rodzaju związku: małżeństwa, konkubinatu, a także związku jednopłciowego. Nie jest to więc komentarz do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, lecz w sprawach o podział majątku wspólnego – przepisy są zatem omawiane tylko w zakresie potrzebnym do rozstrzygnięcia konkretnych problemów.


Celem opracowania jest praktyczna pomoc w dokonywaniu podziału majątku, w tym z zaciągniętymi przez byłych małżonków czy partnerów kredytami frankowymi zabezpieczonymi hipoteką lub nabytymi udziałami w spółkach osobowych czy kapitałowych. Omówiono także dorobek judykatury oraz poglądy doktryny w omawianej dziedzinie.


Publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www.podzial-majatku-malzonkow-wzory.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.


Opracowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, asystentów sędziów oraz aplikantów wszystkich zawodów prawniczych. Zainteresuje również analityków bankowych i specjalistów do spraw nieruchomości zabezpieczonych hipotecznie.

Tytuł
Podział majątku wspólnego z rozliczeniem praw spółkowych i kredytów frankowych. Regulacje dotyczące małżonków, konkubentów i partnerów związków jednopłciowych. Praktyka sądowa, notarialna i wieczystoksięgowa
Autorzy
Helena Ciepła, Mirosława Pytlewska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-216-4
Rok wydania
2022
Liczba stron
316
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów  | str. 11
 
Wprowadzenie    | str. 13
 
Rozdział 1
Wspólność ustawowa jako wspólność bezudziałowa    | str. 17
1.1. Uwagi ogólne    | str. 17
1.1.1. Pojęcie majątku wspólnego i jego składniki    | str. 18
1.1.2. Wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków    | str. 22
1.1.3. Dochody z majątku wspólnego i z majątku osobistego każdego z małżonków    | str. 23
1.1.3.1. Prawo własności nieruchomości    | str. 29
1.1.3.2. Spółdzielcze prawo do lokalu jako majątek wspólny    | str. 32
1.1.3.3. Znaczenie wpisów spółdzielczych własnościowych praw do lokali w księgach wieczystych dla ich objęcia wspólnością    | str. 35
1.1.4. Posiadanie    | str. 45
1.1.5. Wierzytelności    | str. 47
1.1.6. Ekspektatywa    | str. 50
1.1.6.1. Uwagi ogólne    | str. 50
1.1.6.2. Wzór umowy nabycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu    | str. 56
1.1.7. Zasiedzenie    | str. 60
1.1.7.1. Przedmiot zasiedzenia    | str. 60
1.1.7.2. Stwierdzenie zasiedzenia    | str. 61
1.1.7.3. Skutki zasiedzenia dla majątku wspólnego małżonków    | str. 62
1.1.7.4. Wzór postanowienia stwierdzającego zasiedzenie    | str. 64
1.1.8. Roszczenie z prawa zabudowy cudzego gruntu (art. 231 k.c.) przez małżonków a podział majątku wspólnego    | str. 76
1.1.8.1. Przesłanki roszczenia z art. 231 § 1 k.c.    | str. 77
1.1.8.2. Wzór pozwu i umowy na podstawie art. 231 k.c.    | str. 82
1.1.9. Przynależność praw spółkowych do majątków małżonków    | str. 87
1.1.9.1. Uwagi ogólne    | str. 87
1.1.9.2. Akcje i udziały w spółkach kapitałowych    | str. 91
1.1.9.3. Wkład w spółce cywilnej pokryty z majątku osobistego małżonka i z majątku wspólnego    | str. 92
1.1.9.4. Wkład w spółkach osobowych prawa handlowego (jawnej, partnerskiej i komandytowej) pokryty z majątku osobistego małżonka i z majątku wspólnego    | str. 105
1.2. Kredyt frankowy jako składnik majątku wspólnego    | str. 110
1.2.1. Uwagi ogólne    | str. 110
1.2.2. Zawarcie umowy o tzw. kredyt frankowy indeksowany bądź denominowany    | str. 111
1.2.3. Małżonkowie jako kredytobiorcy    | str. 112
1.2.4. Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania wynikające z umowy kredytu frankowego    | str. 117
1.2.4.1. Uwagi wprowadzające    | str. 117
1.2.4.2. Ograniczenie wierzycieli wynikające z charakteru wspólności łącznej    | str. 125
1.3. Śmierć osoby fizycznej (kredytobiorcy) a wymagalność wierzytelności banku    | str. 125
1.3.1. Uwagi wprowadzające    | str. 125
1.3.2. Odpowiedzialność małżonka spadkodawcy    | str. 129
 
Rozdział 2
Ustanie wspólności majątkowej    | str. 130
2.1. Uwagi ogólne    | str. 130
2.2. Przyczyny ustania wspólności majątkowej    | str. 130
2.3. Przekształcenie wspólności majątkowej we współwłasność ułamkową jako skutek prawny ustania tej wspólności    | str. 132
2.4. Zasada równych udziałów w majątku wspólnym    | str. 133
2.5. Żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym    | str. 134
2.6. Postępowanie w sprawie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym    | str. 136
2.7. Skutki prawne ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym    | str. 139
 
Rozdział 3
Przedmiot podziału    | str. 142
3.1. Uwagi ogólne    | str. 142
3.2. Ustalenie składników majątku wspólnego    | str. 143
3.3. Ustalenie wartości poszczególnych składników majątku wspólnego    | str. 148
3.4. Ustalenie wartości nieruchomości obciążonej hipoteką    | str. 149
3.5. Ustalenie wartości udziałów i akcji w spółkach nabytych z majątku wspólnego    | str. 155
 
Rozdział 4
Tryby i sposoby podziału majątku wspólnego    | str. 159
4.1. Uwagi ogólne    | str. 159
4.1.1. Podział umowny    | str. 161
4.1.2. Wzór umowy o podział majątku wspólnego poprzez zniesienie współwłasności nieruchomości    | str. 163
4.2. Podział sądowy    | str. 166
4.2.1. Właściwość sądu    | str. 166
4.2.2. Uczestnicy postępowania o podział majątku    | str. 168
4.3. Sposoby podziału majątku wspólnego    | str. 174
4.3.1. Podział fizyczny    | str. 174
4.3.2. Podział majątku małżonków poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali    | str. 178
4.3.3. Przyznanie majątku stosownie do okoliczności jednemu ze współmałżonków (byłych małżonków) z obowiązkiem spłaty drugiego    | str. 185
4.3.4. Sprzedaż majątku wspólnego stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego    | str. 186
4.3.5. Spłaty i dopłaty    | str. 187
4.4. Wzór wniosku o podział majątku wspólnego    | str. 190
4.4.1. Wzór postanowienia o podziale majątku przez zarządzenie sprzedaży    | str. 192
4.4.2. Wzór postanowienia o podziale majątku wspólnego przez przyznanie wszystkich składników majątkowych jednemu z małżonków    | str. 193
4.4.3. Wzór postanowienia o podziale majątku wspólnego przez przyznanie wszystkich składników majątkowych obojgu małżonkom    | str. 194
4.4.4. Wzór postanowienia częściowego    | str. 196
4.5. Rozliczenie budowy małżonków na gruncie stanowiącym majątek osobisty jednego z małżonków    | str. 199
4.6. Rozliczenie majątku wspólnego małżonków, w skład którego wchodzą udziały i akcje w spółkach: cywilnych, jawnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych    | str. 201
4.7. Rozliczenie majątku wspólnego małżonków, w skład którego wchodzi niespłacony kredyt frankowy przy ważnej umowie kredytu, bądź roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia wobec banku jako kredytodawcy w razie nieważności umowy kredytu frankowego    | str. 206
4.8. Rozliczenie majątku wspólnego małżonków w przypadku zakupu przedmiotów majątkowych z majątku wspólnego po ustaniu wspólności ustawowej    | str. 208
4.9. Sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu o podział majątku    | str. 210
4.9.1. Uwagi wprowadzające    | str. 210
4.9.2. Rozliczenie wydatków i nakładów    | str. 211
4.10. Skutki prawne zakończenia postępowania o podział majątku wspólnego    | str. 215
4.11. Wpis uzyskanych praw w wyniku podziału majątku wspólnego i rozliczenia związków pozamałżeńskich do księgi wieczystej    | str. 218
4.12. Podstawy wpisów do ksiąg wieczystych praw objętych wspólnością ustawową i stanowiących majątki osobiste    | str. 222
4.12.1. Uwagi ogólne    | str. 222
4.12.2. Umowy cywilnoprawne    | str. 224
4.12.3. Orzeczenia sądowe    | str. 224
4.13. Wpływ postępowania o podział majątku wspólnego na inne sprawy majątkowe między małżonkami (byłymi małżonkami)    | str. 224
4.14. Zasady orzekania o kosztach postępowania w sprawach o podział majątku wspólnego    | str. 228
 
Rozdział 5
Rozliczenie konkubentów    | str. 230
5.1. Uwagi ogólne    | str. 230
5.1.1. Charakterystyka instytucji konkubinatu    | str. 230
5.1.2. Podstawy materialnoprawne do rozliczenia byłych konkubentów    | str. 233
5.1.2.1. Uwagi wstępne    | str. 233
5.1.2.2. Prawo współwłasności    | str. 234
5.1.2.3. Spółka cywilna    | str. 235
5.1.2.4. Umowa zlecenia    | str. 241
5.1.2.5. Umowa darowizny    | str. 242
5.1.2.6. Stosunek pracy    | str. 244
5.1.2.7. Bezpodstawne wzbogacenie    | str. 245
5.2. Konkubenci a osoba bliska    | str. 251
 
Rozdział 6
Związki partnerskie jednopłciowe    | str. 254
6.1. Uwagi ogólne    | str. 254
6.2. Związki quasi-małżeńskie    | str. 256
6.3. Rozliczenie związków partnerskich jednopłciowych    | str. 259
Akty prawne    | str. 265
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (wyciąg)    | str. 267
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (wyciąg)    | str. 284
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (wyciąg)    | str. 289
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (wyciąg)    | str. 293
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (wyciąg)    | str. 294
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (wyciąg)    | str. 299
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (wyciąg)    | str. 302
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (wyciąg)    | str. 306
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (wyciąg)    | str. 308
Literatura    | str. 313
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4

Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Numer czwarty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego, międzynarodowego prawa człowieka, karnego międzynarodowego i administracyjnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (teksty administracyjne), ale przede wszystkim europejskiego. Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 zawiera spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego za rok 2011. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocje Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem wiedzy dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

-14%

Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

W książce przedstawiono administracyjnoprawne ograniczenia działań inwestycyjnych, które mogą być podejmowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego.


Opracowanie zawiera miedzy innymi omówienie zagadnień związanych z:


określeniem przeznaczenia terenu, sposobu jego zagospodarowania oraz warunków zabudowy;
uzyskaniem zgody na podjecie robót budowlanych, w tym także robót polegających na rozbiórce;
prowadzeniem robót budowlanych z naruszeniem prawa, z uwzględnieniem przypadków, w których możliwa jest ich legalizacja;
przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, ze wskazaniem sytuacji, gdy zasadne jest nałożenie kary za stwierdzone przez organ naruszenia postanowień pozwolenia na budowę;
użytkowaniem obiektu budowlanego, w tym także przedstawienie obowiązków determinowanych wystąpieniem katastrofy budowlanej.Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla prawników, studentów prawa i administracji oraz pracowników administracji publicznej. Zainteresować może również wszystkie osoby planujące bądź realizujące inwestycje budowlane.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

-14%

Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regulacji na gruncie praw człowieka i prawa konstytucyjnego oraz ich konsekwencje na tle przepisów prawa cywilnego.

W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: cudzoziemiec a obywatel, pojęcie cudzoziemca w systemie polskiego prawa pozytywnego oraz uprawnienia cudzoziemca do:


wjazdu i przebywania na terytorium Polski,
wykonywania pracy,
nabywania nieruchomości,
korzystania z pomocy społecznej państwa,
kontynuowania lub podjęcia nauki.
Autorka wskazuje kierunki rozwoju polskiego prawa migracyjnego oraz ich powiązanie ze zmianami ustrojowymi państwa oraz z rozwiązaniami wypracowanymi na gruncie orzecznictwa, w tym wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów administracyjnych.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli zawodów prawniczych: sędziów, radców prawnych i notariuszy, a także pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego. Zainteresuje również przedstawicieli nauki.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 10/2016

-29%

Administrator 10/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W
numerze m.in.:

Spółdzielcy o Mieszkaniu+,
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach,
Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2016.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2014

-26%

Administrator 7-8/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● zarządzanie poprzez koszty,
● Systemy webowe przejmują rynek,
● Samoregulacja kontra deregulacja,
● Zarządca a opłaty za odpady.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 9/2015

-26%

Administrator 9/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Wszystko o windach,
  • O kosztorysowaniu robót hydroizolacyjnych – cz. 2,
  • Zarządzanie, wspólnota, bank w sieci.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.