Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Podział nieruchomości

ebook

- 14%

Podział nieruchomości

Magdalena Durzyńska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 169.00 zł 146.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 146.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8246-326-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja obejmuje tematykę dotyczącą podziału nieruchomości zarówno prywatnych (w tym inwestycyjnych), jak i stanowiących własność podmiotów publicznych.


Łączy zagadnienia stricte administracyjne z cywilistycznymi, omawia też procedury towarzyszące podziałowi, np. kwestię odszkodowań za działki wydzielane pod drogi publiczne czy nakładania przez gminy opłat adiacenckich.


Ponadto wyjaśnia zasady i procedurę wzajemnych rozliczeń pomiędzy dotychczasowymi współwłaścicielami, nie tylko przy podziale nieruchomości spadkowej, lecz także nieruchomości stanowiącej majątek wspólny małżonków.


Oprócz omówienia zasad podziału geodezyjnego podnosi też problem dopuszczalnego zakresu regulacji tych zasad w planie miejscowym oraz zwraca uwagę na naruszanie norm kompetencyjnych przez rady gminy.Uzupełnieniem poruszanej tematyki są przykłady graficzne – wizualizacje podziału nieruchomości w naturze, opatrzone stosownym komentarzem. Są to proste przykłady obrazujące podstawowe zasady podziału wiążące zarówno organy administracji, jak i sądy orzekające w sprawach cywilnych.


Krótkie opisy i odniesienia do obowiązujących przepisów pozwolą z łatwością odróżnić podział geodezyjny od podziału prawnego, a nieruchomość od działki gruntu czy działki ewidencyjnej.Książka jest przeznaczona dla notariuszy, sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także pracowników administracji publicznej.

Tytuł
Podział nieruchomości
Autor
Magdalena Durzyńska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-326-2
Seria
Biblioteka Notariusza
Rok wydania
2021
Liczba stron
544
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13
Wstęp | str. 17
Część pierwsza
PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI – UWAGI WPROWADZAJĄCE
Rozdział I
Nieruchomości – defi nicje i rodzaje | str. 23
1. Defi nicje nieruchomości | str. 23
2. Rodzaje nieruchomości | str. 24
2.1. Nieruchomość gruntowa | str. 24
2.2. Nieruchomość budynkowa | str. 33
2.3. Nieruchomość lokalowa | str. 36
Rozdział II
Podział nieruchomości – terminologia | str. 40
1. Geodezyjny podział nieruchomości | str. 40
2. Podział prawny | str. 42
3. Wieczystoksięgowy podział nieruchomości | str. 43
4. Podział quoad usum | str. 45
5. Tryby podziału nieruchomości | str. 45
6. Stosowanie przepisów ustawy | str. 48
Część druga
GEODEZYJNY PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
Rozdział III
Podstawowe zasady dotyczące podziału nieruchomości | str. 57
1. Uwagi wstępne | str. 57
2. Dostęp do drogi publicznej. Warunkowy podział nieruchomości | str. 57
3. Zgodność podziału z planem miejscowym | str. 77
3.1. Zasady sporządzania planu. Normy kompetencyjne | str. 81
3.2. Zasady scalania i podziału w planie miejscowym | str. 84
3.3. Zasady podziału nieruchomości w planie miejscowym | str. 86
4. Zgodność podziału z przepisami odrębnymi bądź decyzją o warunkach zabudowy | str. 94
Rozdział IV
Przebieg postępowania administracyjnego | str. 103
1. Właściwość organów | str. 103
2. Podział nieruchomości z urzędu | str. 105
3. Podział nieruchomości na wniosek. Strony postępowania | str. 111
4. Opiniowanie wstępnego projektu podziału | str. 130
5. Wyjątki określone w art. 95 u.g.n. | str. 140
6. Procedura przyjęcia granic do podziału nieruchomości | str. 161
7. Decyzja o podziale nieruchomości | str. 166
8. Wykonalność i stabilność decyzji podziałowej | str. 170
9. Połączenie i ponowny podział nieruchomości | str. 176
10. Działki gruntu wydzielane pod drogi publiczne | str. 177
11. Odszkodowanie za działki wydzielane pod drogi publiczne | str. 209
12. Opłata adiacencka | str. 229
13. Podział nieruchomości rolnej | str. 241
Część trzecia
SĄDOWY PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
Rozdział V
Współwłasność nieruchomości | str. 259
1. Uwagi wstępne | str. 259
2. Uprawnienia i obowiązki współwłaścicieli | str. 261
2.1. Prawo do rozporządzania | str. 261
2.2. Prawo do pobierania pożytków | str. 263
2.3. Prawo do posiadania i korzystania | str. 272
3. Podział nieruchomości do korzystania (quoad usum) | str. 279
4. Zarząd nieruchomością wspólną | str. 288
4.1. Uwagi ogólne | str. 288
4.2. Umowny zarząd nieruchomością | str. 291
4.3. Zarząd ustawowy | str. 292
4.4. Zarząd sądowy | str. 295
Rozdział VI
Zniesienie współwłasności nieruchomości przed sądem | str. 297
1. Uwagi wstępne | str. 297
2. Sposoby zniesienia współwłasności nieruchomości | str. 301
2.1. Zasady ogólne | str. 301
2.2. Podział nieruchomości w naturze | str. 304
2.2.1. Podstawowe zasady | str. 304
2.2.2. Pionowy podział budynku | str. 325
2.2.3. Poziomy podział budynku | str. 328
2.2.4. Podział nieruchomości obciążonej prawem użytkowania wieczystego | str. 331
2.3. Przyznanie nieruchomości jednemu współwłaścicielowi | str. 336
2.4. Podział cywilny przez sprzedaż nieruchomości | str. 340
3. Procedura (kompleksowy charakter postępowania) | str. 349
3.1. Zarzuty i roszczenia współwłaścicieli | str. 349
3.2. Zarzut zasiedzenia | str. 364
3.3. Prekluzja | str. 369
Rozdział VII
Podział gospodarstwa rolnego | str. 374
Rozdział VIII
Podział nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego małżonków | str. 388
Rozdział IX
Podział nieruchomości spadkowej | str. 415
Część czwarta
PRZYKŁADY
Przykład nr 1. Podział geodezyjny i podział prawny | str. 437
Przykład nr 2. Podział na działki budowlane | str. 441
Przykład nr 3. Wydzielenie działek budowlanych na roli | str. 442
Przykład nr 4. Podział nieruchomości rolnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami | str. 445
Przykład nr 5. Brak dostępu do drogi publicznej | str. 446
Przykład nr 6. Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej kilkoma budynkami | str. 448
Przykład nr 7. Działka budowlana na gruncie rolnym | str. 450
Przykład nr 8. Podział nieruchomości zabudowanej w mieście | str. 451
Przykład nr 9. Podział działki niezabudowanej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego | str. 453
Przykład nr 10. Podział nieruchomości rolnej, dla której ustalono warunki zabudowy | str. 455
Przykład nr 11. Podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym | str. 456
Przykład nr 12. Podział w celu regulacji granic | str. 458
Przykład nr 13. Podział przedsiębiorstwa | str. 459
Przykład nr 14. Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej domem | str. 460
Przykład nr 15. Podział z art. 95 u.g.n. | str. 461
Przykład nr 16. Sądowy podział nieruchomości niezabudowanej | str. 463
Przykład nr 17. Podział nieruchomości rolnych | str. 464
Literatura | str. 471
ANEKS
Słowniczek | str. 481
Wykaz aktów prawnych | str. 487
Wykaz orzecznictwa | str. 491
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm. – wyciąg) | str. 512
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268, poz. 2663) | str. 522
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 393 ze zm. – wyciąg) | str. 529
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

W szesnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie poświęcone aspektom kolizyjnoprawnym zapisu windykacyjnego. Ponadto zamieszczono artykuł dotyczący niektórych konsekwencji zmiany statutu w międzynarodowym prawie spółek w przypadku przymusowego przeniesienia siedziby spółki za granicę. Godne polecenia są także rozważania o następstwach niemożności stwierdzenia treści prawa obcego na tle art. 10 ust. 2 ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym. Szesnasty tom czasopisma zamykają uwagi o uregulowaniach rozporządzenia Rzym II i ich stosowaniu na tle doświadczeń polskiej judykatury oraz glosa orzeczenia dotyczącego kolizyjnoprawnych konsekwencji rozdzielności majątkowej ustanowionej na podstawie prawa polskiego.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

-14%

Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

Książka prezentuje rolę i zakres administracji publicznej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. W opracowaniu omówiono tematy takie jak prywatyzacja ochrony zdrowia i odpłatność świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące najnowszych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego, sieci szpitali, czy problem utraty kontroli jednostki samorządu terytorialnego nad prowadzonym podmiotem leczniczym. Analizie poddano nierozstrzygnięte dotąd kwestie, m.in. w jaki sposób administracja publiczna ma zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych, czy ma to czynić przez tworzone przez siebie podmioty lecznicze, czy też w inny sposób.


Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną zdrowia, adwokatów, radców prawnych, sędziów. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji, zarządzania czy ochrony zdrowia.

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
Administrator 12/2014

-26%

Administrator 12/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 3/2018

-29%

Administrator 3/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Książka obiektu budowlanego narzędziem pomocnym w zarządzaniu budynkiem,
● PIT-8C we wspólnocie
● Co warto wiedzieć o ocieplaniu budynków,
● Nowe Warunki Techniczne cz. II

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 5/2017

-29%

Administrator 5/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Zarządcą lub pośrednikiem wyłącznie przedsiębiorca,
● Echa wspólnotowych zebrań,
● Przezorny nie zawsze ubezpieczony,
● Przegląd podzielników kosztów ciepła?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

-29%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Stawka na specjalizacje? – debata
● Nie wystarczy prawo i technika… – wywiad
● Jak rozliczać ciepło?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.