Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Pojęcie ludobójstwa w kontekście orzecznictwa międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc

ebook

- 26%

Pojęcie ludobójstwa w kontekście orzecznictwa międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc

Karolina Wierczyńska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Wydawnictwo: Scholar

Cena: 31.00 zł 23.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 23.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-7383-452-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Pojęcie ludobójstwa w prawie międzynarodowym publicznym zostało zdefiniowane w Konwencji z 1948 r. w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa i na płaszczyźnie normatywnej nie podlegało zmianom. Jednocześnie jednak ewoluowało, kreując nowe standardy dla ochrony praw człowieka w kontekście karania jednostek za zbrodnie prawa międzynarodowego. Szczególną rolę w tej ewolucji odegrało orzecznictwo międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc. Niniejsza książka ma udzielić odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ wywarło dotychczasowe orzecznictwo międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc na pojęcie ludobójstwa. Praca podejmuje także kwestię wpływu orzecznictwa tych trybunałów na utworzenie i kształt Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Karolina Wierczyńska, dr nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz sekretarz redakcji czasopisma Polish Yearbook of International Law. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół prawa międzynarodowego humanitarnego, praw człowieka, użycia siły przez państwo oraz odpowiedzialności międzynarodowej państwa i jednostki.

Tytuł
Pojęcie ludobójstwa w kontekście orzecznictwa międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc
Autor
Karolina Wierczyńska
Język
polski
Wydawnictwo
Scholar
ISBN
978-83-7383-452-1
Rok wydania
2010
Wydanie
1
Liczba stron
212
Format
pdf
Spis treści
Wprowadzenie 9 ROZDZIAŁ 1 11 Geneza definicji zbrodni ludobójstwa, tło historyczne 11 1.1. Powstanie definicji ludobójstwa 11 1.2. Prace ONZ nad kodyfikacją zbrodni ludobójstwa – rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 96(I) i projekty przedstawione przez państwa 18 1.3. Ludobójstwo w procesie norymberskim 24 1.4. Zasady norymberskie 27 1.5. Karanie ludobójstwa w okresie powojennym przed sądami krajowymi 29 1.6. Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 1948 r. – wprowadzenie 34 1.6.1. Obowiązki państw w świetle postanowień Konwencji 35 1.6.2. Elementy zbrodni ludobójstwa 37 1.6.2.1. Mens rea zbrodni ludobójstwa 38 1.6.2.2. Actus reus zbrodni ludobójstwa 40 1.6.2.3. Grupy ludności chronione przez Konwencję 41 1.7. Ekstradycja i proces Eichmanna. 45 1.8. Konwencja o niestosowaniu przedawnienia wobec najcięższych zbrodni 48 1.9. Podsumowanie 50 ROZDZIAŁ 2 51 Ściganie zbrodni ludobójstwa przez trybunały międzynarodowe 51 2.1. Powstanie i kompetencje trybunału jugosłowiańskiego 51 2.1.1. Rozpad byłej Jugosławii – rys historyczny 51 2.1.2. Reakcja społeczności międzynarodowej na konflikt w byłej Jugosławii 53 2.1.3. Prace Specjalnego Sprawozdawcy i Komisji Ekspertów 54 2.1.4. Rezolucje Rady Bezpieczeństwa 808 i 827 ustanawiające Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii 55 2.1.5. Kwestia legalności trybunału jugosłowiańskiego 56 2.1.6. Jurysdykcja MTKJ 59 2.1.6.1. Kompetencje ratione materiae 59 2.1.6.2. Kompetencje ratione personae 63 2.1.6.3. Kompetencje ratione loci i ratione temporis 65 2.2. Ludobójstwo w orzecznictwie trybunału jugosłowiańskiego 65 2.2.1. Sprawa Jelisicia i Sikiricy 66 2.2.2. Sprawa Krsticia 73 2.2.2.1. Zamiar a motyw 74 2.2.2.2. Definicja grupy 75 2.2.2.3. Zamiar przestępczy 75 2.2.2.4. Wyniszczenie grupy „w części” 76 2.2.2.5. Indywidualna odpowiedzialność Krsticia Teorie joint criminal enterprise i command responsibility 77 2.2.2.6. Odpowiedzialność Krsticia: ludobójstwo czy współudział w ludobójstwie? 81 2.2.2.7. Obalenie interpretacji Izby Orzekającej przez Izbę Apelacyjną. Pomocnictwo (aid and abet) w popełnieniu ludobójstwa 83 2.2.2.8. Krytyka orzeczenia w sprawie Krsticia 89 2.2.3. Współudział w ludobójstwie poprzez pomocnictwo w zbrodni – sprawa Vidoje Blagojevicia 90 2.2.3.1. Uwagi do sprawy Blagojevicia 93 2.2.3.2. Sprawa Popovicia i innych 94 2.2.4. Inne próby osądzenia zbrodni ludobójstwa przez trybunał jugosłowiański 99 2.2.5. Sprawa Slobodana Miloševicia przed trybunałem jugosłowiańskim 103 2.3. Wkład działalności trybunału w kreowanie „nowego” pojęcia ludobójstwa, m.in. pojęcie czystki etnicznej 104 2.3.1. Czy czystka etniczna to ludobójstwo? 105 2.3.2. Wpływ orzecznictwa trybunału na kreowanie nowego pojęcia ludobójstwa 108 2.3.2.1. Zamiar ludobójstwa 109 2.3.2.2. Grupa rasowa, religijna, narodowa, etniczna 109 2.3.2.3. Wyniszczenie grupy w całości i części 110 2.3.2.4. Odpowiedzialność indywidualna sprawcy 110 2.3.2.5. Podsumowanie 111 ROZDZIAŁ 3 113 Ludobójstwo w orzecznictwie trybunału rwandyjskiego 113 3.1. Powstanie i kompetencje trybunału rwandyjskiego Geneza konfliktu – rys historyczny. Reakcja społeczności międzynarodowej 113 3.1.1. Raporty Specjalnego Sprawozdawcy Prace Komisji Ekspertów. Utworzenie trybunału 115 3.2. Jurysdykcja MTKR 118 3.2.1. Kompetencje ratione materiae 118 3.2.2. Kompetencje ratione personae 119 3.2.3. Kompetencje ratione loci i ratione temporis 120 3.3. Przełomowa decyzja Izby Apelacyjnej w sprawie ludobójstwa w Rwandzie 120 3.4. Dorobek trybunału rwandyjskiego w kontekście pojęcia zbrodni ludobójstwa 121 3.4.1. Sprawa Akayesu 124 3.4.2. Sprawa Kambandy 132 3.4.3. Sprawa Clementa Kayishemy i Obeda Ruzindany 135 3.4.4. Sprawa Georges’a Rutagandy 143 3.5. Wkład działalności trybunału w kreowanie „nowego” pojęcia ludobójstwa 147 3.5.1. Pojęcie grupy 148 3.5.2. Wyrażenie „w całości” lub „w części” 150 3.5.3. Zamiar 150 3.5.4. Actus reus zbrodni ludobójstwa 152 3.5.5. Indywidualna odpowiedzialność za zbrodnię ludobójstwa 155 3.6. Relacje pomiędzy zbrodniami, czy istnieje hierarchia zbrodni w prawie międzynarodowym? 157 3.7. Podsumowanie 161 ROZDZIAŁ 4 163 Ludobójstwo w XXI wieku. Wpływ trybunałów tymczasowych na powstanie Międzynarodowego Trybunału Karnego 163 4.1. Zapobieganie zbrodni ludobójstwa 163 4.2. Utworzenie MTK 167 4.2.1. O idei utworzenia trybunału karnego 167 4.2.2. „Od projektu do konwencji” 170 4.2.3. Charakterystyka trybunału 174 4.2.3.1. Zasady 174 4.2.3.2. Wybrane kompetencje trybunału w kontekście zbrodni ludobójstwa 175 4.2.3.2.2. Kompetencje ratione personae 181 4.3. Różnice pomiędzy MTK a trybunałami ad hoc 182 4.4. Ewolucja definicji ludobójstwa w orzecznictwie Trybunałów ad hoc. Rozwiązania przyjęte w MTK w świetle orzecznictwa trybunałów ad hoc dotyczącego zbrodni ludobójstwa 183 4.5. Współczesny wymiar zbrodni ludobójstwa 191 Bibliografia 201 Spis wykorzystanych aktów oskarżenia, orzeczeń i decyzji sądów oraz trybunałów (sporządzony alfabetycznie według nazwisk osób oskarżonych lub nazw spraw) 209 Orzeczenia i decyzje trybunałów karnych 209 Orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości 210 Orzeczenia innych sądów karnych 211 Akty oskarżenia 211
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

W niniejszym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się opracowania dotyczące sądownictwa polubownego (możliwości związania zapisem na sąd polubowny członków zgrupowania spółek, ich wspólników i interesariuszy; dopuszczalności konkludentnego przystąpienia do zapisu na sąd polubowny oraz następstwa prawnego w zakresie przedmiotu sporu w toku postępowania przed sądem polubownym), jak również wąsko rozumianego prawa prywatnego międzynarodowego (artykuły poświęcone małżeństwu i związkom osób tej samej płci oraz skardze pauliańskiej). Poza tym w tomie zamieszono tłumaczenie i omówienie nowego holenderskiego prawa prywatnego międzynarodowego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

W drugim numerze Silesian Journal of Legal Studies pomieszczone zostały artykuły podejmujące różne zagadnienia prawne, takie jak: prawo własności i ochrona prawna konsumentów w kontekście prawa europejskiego, autonomia i bezpieczeństwo prawne samorządu lokalnego czy też podstawy prawne ochrony środowiska naturalnego. W aktualnym numerze czytelnik znaleźć może również artykuły z teorii i historii prawa. Autorzy tekstów to eksperci prawni reprezentujący Polskę, Niemcy, Słowenię, Bułgarię, Węgry oraz Hiszpanię. Podobnie jak w pierwszym numerze Silesian Journal of Legal Studies, prezentowane zagadnienia podjęte zostały w sposób interdyscyplinarny.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

-15%

Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

W monografii wskazano przyczyny wprowadzania metod rozwiązywania sporów do prawa administracyjnego oraz funkcje, które te metody mogą pełnić w administracji publicznej. Autor zakłada, że wdrażanie metod alternatywnego rozwiązywania sporów do administracji publicznej na podstawie prawa administracyjnego jest w pełni racjonalne i celowe, jeżeli istnieje taki typ sporu, którego opanowanie w drodze rozstrzygnięcia lub rozwiązania należałoby do obszaru działania administracji publicznej lub sądu administracyjnego. Jednocześnie w pracy ukazano wpływ koncepcji alternatywnego rozwiązywania sporów (ang. alternative dispute resolution) na funkcjonowanie administracji publicznej, a wskazanie na potencjalną relację podniesionych zagadnień podkreśla specyfikę podjętego tematu.

Cena: 26.00 zł 22.00 zł
Akademickie prawo pracy

-14%

Akademickie prawo pracy

Książka w sposób kompleksowy przedstawia obraz zatrudnienia w szkołach wyższych omówiono w niej status zarówno pracowników zatrudnionych w szkołach wyższych (nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników), jak i doktorantów. Komentarz w swoich założeniach ma służyć jako uniwersalne źródło wiedzy na temat prawnych mechanizmów dotyczących zatrudnienia w szkolnictwie wyższym. Zawiera wykładnię obowiązujących przepisów prawa, a także dorobku judykatury oraz nauki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
W komentarzu omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:
- nawiązanie stosunku pracy,
- przekształcenie stosunku pracy,
- treść stosunku pracy,
- ustanie stosunku pracy,
- procedura dyscyplinarna,
- status prawny doktorantów.
Publikacja przeznaczona jest dla prawników praktyków specjalizujących się w prawie pracy, pracowników działów kadr uczelni wyższych oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie placówkami szkolnictwa wyższego. Zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa pracy zajmujących się problematyką akademickiego prawa pracy.

Cena: 170.00 zł 147.00 zł
Aksjologia prawa administracyjnego. Tom II

-14%

Aksjologia prawa administracyjnego. Tom II

W monografii szeroko zaprezentowano aksjologiczne zagadnienia tworzenia prawa administracyjnego i jego stosowania oraz problematykę aksjologii sądownictwa administracyjnego. Skupiono się także na takich zagadnieniach jak:

wartości prawa administracyjnego,
aksjologia sfery wewnętrznej administracji publicznej,
aksjologia prawa miejscowego,
aksjologia prawa ochrony środowiska,
aksjologia materialnego prawa administracyjnego.Publikacja zbiera zbiór referatów zaprezentowanych podczas Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego i Katedr Postępowania Administracyjnego, który odbył się we wrześniu 2016 r. w Zakopanem. Tworzą one szerokie spektrum, dobrze oddające ogromną różnorodność prezentowanej materii.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz urzędników rządowej i samorządowej administracji publicznej.

Cena: 170.00 zł 147.00 zł
Akta osobowe 2022

-30%

Akta osobowe 2022

Przedstawiamy obowiązujące zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej. Wskazujemy okresy przechowywania dokumentacji (i dylematy typu: czy kopiować dokumenty, gdy ktoś ma nowe i stare okresy przechowywania). Wyjaśniamy nowy obowiązek informacyjny. Wskazujemy, co przechowywać w poszczególnych częściach akt i jak obecnie numerować dokumenty. Wyjaśniamy też zmienione zasady ewidencjonowania czasu pracy (m.in. oddzielne prowadzenie, wskazywanie godzin i dni wolnych, dyżur itp). Pokazujemy też, jak przejść na elektroniczne akta osobowe.

Cena: 45.90 zł 32.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.