Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Polityka wynagradzania kierownictwa banków. Regulacje i praktyka

ebook

- 14%

Polityka wynagradzania kierownictwa banków. Regulacje i praktyka

Agnieszka Słomka-Gołębiowska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 111.00 zł 96.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 96.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8092-489-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Polityka wynagradzania kierownictwa banków jest jednym z najważniejszych mechanizmów ładu korporacyjnego, wpływającym na wyniki instytucji finansowej, a w konsekwencji na cały sektor bankowy. W publikacji przedstawiono uwarunkowania instytucjonalne projektowania, prowadzenia i egzekwowania tej polityki w Polsce oraz opisano, jak prowadzona jest ona w innych krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych.

Szczegółowo omówiono m.in.:


wielkość i strukturę wynagrodzeń członków zarządu,
transparentność i jakość procesów związanych z polityką wynagradzania,
funkcjonowanie komitetu ds. wynagrodzeń, powoływanego w ramach rady nadzorczej do opracowywania i monitorowania polityki wynagradzania,
długoterminowe programy motywacyjne w bankach.
Opisano, jak banki stosują się do przepisów prawnych i dobrych praktyk w dziedzinie wynagrodzeń, oraz wskazano obszary problematyczne, wymagające działań naprawczych.

Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla członków rad nadzorczych oraz zarządów banków i spółek publicznych, pracowników agend rządowych zajmujących się rynkiem kapitałowym, firm doradczych, kancelarii prawnych, pracowników działów HR, a także studentów finansów, bankowości i prawa.


Publikacja zawiera pełną dokumentację literatury przedmiotu, a także, co ważniejsze, aktualne dane statystyczne na temat wynagrodzeń w polskich bankach. Dużą zaletą książki jest ukazanie często niespodziewanych zależności wynagrodzeń menedżerów od wielu cech banków i składu ich rad nadzorczych. Książkę gorąco polecam wszystkim zainteresowanym tematem, a członkom rad nadzorczych wręcz jako lekturę obowiązkową.


Dr Wiesław Rozłucki, wieloletni prezes i współtwórca
warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych,
obecnie członek rad nadzorczych spółek publicznych
Książka dr Agnieszki Słomki-Gołębiowskiej jest rzetelnym przeglądem i opisem zarówno historycznych, jak i bieżących regulacji oraz towarzyszących im dylematów w perspektywie międzynarodowej i krajowej. Stanowi ona pierwszy tak kompleksowy opis skomplikowanych zagadnień, jakie wiążą się z pogodzeniem perspektywy licznych interesariuszy sprawnego, przyjaznego klientom, efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania banków.


Cezary Stypułkowski, prezes Zarządu mBank SA

Tytuł
Polityka wynagradzania kierownictwa banków. Regulacje i praktyka
Autor
Agnieszka Słomka-Gołębiowska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8092-489-5
Seria
Monografie
Rok wydania
2016
Liczba stron
256
Format
pdf
Spis treści
O autorce | str. 9

Przedmowa | str. 11

Wstęp | str. 15

1. Polityka wynagradzania kierownictwa banków w teorii i w badaniach empirycznych | str. 25
1.1. Ład korporacyjny w bankach | str. 25
1.2. Specyfika ładu korporacyjnego banków w Polsce | str. 31
1.3. Wynagradzanie kierownictwa jako mechanizm ładu korporacyjnego: perspektywa teoretyczna | str. 35
1.4. Polityka wynagradzania kadry kierowniczej w bankach w świetle badań empirycznych | str. 41

2. Instytucjonalne uwarunkowania wynagradzania kierownictwa: doświadczenia międzynarodowe i polskie | str. 56
2.1. Polityka wynagradzania kadry zarządzającej w USA: perspektywa instytucjonalna | str. 57
2.2. Przemiany instytucjonalne polityki wynagradzania kierownictwa w krajach Unii Europejskiej | str. 73
2.3. Ewolucja polityki wynagradzania członków zarządów spółek publicznych w Polsce | str. 83

3. Aktualne regulacje i dobre praktyki wynagradzania kierownictwa w bankach na świecie i w Polsce | str. 88
3.1. Ewolucja międzynarodowych wytycznych polityki wynagradzania kadry zarządzającej instytucji finansowych | str. 88
3.2. Stany Zjednoczone | str. 93
3.3. Unia Europejska | str. 95
3.4. Polska | str. 100
3.5. Podsumowanie | str. 106

4. Polityka wynagradzania kierownictwa banków w Polsce | str. 109
4.1. Wielkość i struktura wynagrodzeń kierownictwa banków w Polsce | str. 109
4.2. Czynniki determinujące wielkość i strukturę wynagrodzeń kierownictwa banku | str. 117
4.3. Niezależność rady nadzorczej jako główna determinanta wielkości wynagrodzeń kierownictwa banków | str. 141
4.4. Podsumowanie | str. 148

5. Transparentność i jakość polityki wynagradzania kierownictwa banków w Polsce | str. 150
5.1. Transparentność polityki wynagradzania kierownictwa banku | str. 150
5.2. Jakość polityki wynagradzania kierownictwa banku | str. 163
5.3. Podsumowanie | str. 175

6. Rola komitetu ds. wynagrodzeń w polityce wynagradzania kierownictwa banków | str. 176
6.1. Znaczenie komitetu ds. wynagrodzeń dla rady nadzorczej banku | str. 176
6.2. Komitet ds. wynagrodzeń w przepisach prawnych i dobrych praktykach w Polsce | str. 178
6.3. Komitety rady nadzorczej ds. wynagrodzeń w bankach w Polsce | str. 182
6.4. Czynniki determinujące powołanie komitetu ds. wynagrodzeń w bankach | str. 184
6.5. Transparentność funkcjonowania komitetu ds. wynagrodzeń | str. 189
6.6. Jakość funkcjonowania komitetu ds. wynagrodzeń | str. 192

7. Długoterminowe programy motywacyjne w bankach w Polsce | str. 199
7.1. Istota długoterminowych programów motywacyjnych | str. 199
7.2. Znaczenie długoterminowych programów motywacyjnych dla kadry kierowniczej banków w Polsce | str. 203
7.3. Transparentność długoterminowych programów motywacyjnych | str. 210
7.4. Jakość długoterminowych programów motywacyjnych | str. 213
7.5. Transparentność i jakość polityki wynagradzania kierownictwa banków w Polsce - próba syntetycznej oceny | str. 218

Zakończenie | str. 225

Bibliografia | str. 233

Spis ilustracji | str. 245

Spis tabel | str. 247

Indeks | str. 251
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

W piętnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie dotyczące formy rozrządzeń na wypadek śmierci po wejściu w życie rozporządzenia spadkowego nr 650/12 z 4 lipca 2012 r. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające problematykę przepisów wymuszających swoje zastosowanie jako instrumentu służącego ochronie strony słabszej w przypadku umów ubezpieczenia, jak i prawa właściwego dla przeniesienia akcji w obrocie zorganizowanym. Godne polecenia jest także teoretycznoprawne opracowanie poświęcone metodzie analizy funkcjonalnej w prawie prywatnym międzynarodowym. Piętnasty tom czasopisma zamyka opinia prawna dotycząca dziedziczenia po obywatelu Wenezueli zamieszkałym w Polsce.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

"Silesian Journal of Legal Studies" (SJLS) w numerze 8 prezentuje opracowania przedstawicieli nauk prawnych z Czech, Nigerii, Słowacji oraz Polski. Poruszane są zagadnienia szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego, między innymi dotyczące rynku kapitałowego (Rafał Blicharz) oraz ochrony danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców (Anna Hołda-Wydrzyńska). Dwa artykuły poświęcone zostały problemom prawa prywatnego międzynarodowego w kontekście ochrony osób starszych (Anna Juryk), a także procesu kodyfikacji czeskiego prawa prywatnego międzynarodowego (Naděžda Rozehnalová). Szereg intersujących opracowań dedykowanych jest różnym problemom prawa Unii Europejskiej, takim jak na przykład migracja (Anna Magdalena Kosińska), prawa obywateli UE do nieograniczonego dostępu do unijnego prawodawstwa we własnym języku (Aneta Skorupa-Wulczyńska), jak również roli Funduszu Powierniczego Madad w związku z kryzysem w Syrii (Adriana Kalicka-Mikołajczyk).

W najnowszym numerze "SJLS" znalazły się również rozważania z zakresu ochrony praw człowieka. Jedno z nich koncentruje się na decyzji Trybunału SADC w sprawie Mike’a Campbella przeciwko Republice Zimbabwe (Michael C. Ogwezzy). Z kolei w drugim Autor Paweł Mielniczek) prezentuje swoje uwagi na temat suwerenności państwa oraz ekstraterytorialnego stosowania traktatów praw człowieka.

Interesujący jest również artykuł poświęcony prawu kosmicznemu, a dokładniej badaniom Marsa i jego eksploatacji (Marek Mikuła).

Wreszcie, w numerze 8 znalazło się także opracowanie z zakresu prawa pracy, tym razem w odniesieniu do ustawodawstwa słowackiego (Andrea Olšovská and Marek Švec).

W "SJLS" opublikowane zostały ponadto sprawozdania z konferencji oraz innych wydarzeń naukowych, w tym z Jessup Moot Court Competition z prawa międzynarodowego publicznego, w którym brali udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Tak jak do tej pory było to praktykowane, także i w tym numerze zamieszczony został spis monografii i prac zbiorowych opublikowanych w 2015 roku, których autorami oraz redaktorami są pracownicy naukowy WPiA UŚ. Czasopismo zawiera też listę konferencji organizowanych w 2015 roku przez Wydział we współpracy z Fundacją "Facultas Iuridica". Należy także podkreślić, że znaczne wsparcie finansowe Fundacji pozwala na wydawanie kolejnych numerów "Silesian Journal of Legal Studies".

Tak więc, na łamach czasopisma specjaliści i badacze pochodzący z różnych ośrodków naukowych z kraju i ze świata zaprezentowali swoje przemyślenia i wyniki badań z zakresu wielu dyscyplin naukowych, co oznacza, że dysputy prawnicze nadal przekraczają granice, i to nie tylko w obrębie kontynentu europejskiego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

-14%

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

Monografia jest skierowana zarówno do pracowników naukowych i studentów wszystkich kierunków, których programy nauczana obejmują problematykę teorii administracji, w tym prawa administracyjnego.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 10/2017

-29%

Administrator 10/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Krajowy Zasób Nieruchomości,
● Akceleracja zmian w przepisach o spółdzielniach,
● Deweloper we wspólnocie mieszkaniowej.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 3/2018

-29%

Administrator 3/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Książka obiektu budowlanego narzędziem pomocnym w zarządzaniu budynkiem,
● PIT-8C we wspólnocie
● Co warto wiedzieć o ocieplaniu budynków,
● Nowe Warunki Techniczne cz. II

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 4/2017

-29%

Administrator 4/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Z czym borykają się spółdzielnie,
● Dochodzenie wierzytelności,
● Podwykonawca a VAT,
● PRZEGLĄD WODOMIERZY?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.