Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności

ebook

- 14%

Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności

Tomasz Michalik, Wojciech Morawski, Adam Bartosiewicz, Krzysztof Rutkowski, Adam Zalasiński, Bogumił Brzeziński, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Jerzy Martini, Dominik Mączyński, Małgorzata Militz, Piotr Pietrasz, Adam Bącal, Dagmara Dominik-Ogińska, Jowita P

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 136.00 zł 117.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 117.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8092-035-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

"Ogromną zaletą recenzowanej pracy jest to, iż jej Autorzy nie tylko wskazali i uzasadnili jakie i dlaczego konkretne instytucje polskiego prawa podatkowego są niezgodne z prawem unijnym, ale zaproponowali także określone procedury naprawcze. Praca ta winna być przedmiotem uważnej lektury nie tylko osób zajmujących się tworzeniem prawa w Polsce, ale i szerokiego grona podmiotów stosujących prawo podatkowe (...).
Dotychczas na polskim rynku wydawniczym brakowało tak szerokiego, kompleksowego i stojącego na tak bardzo wysokim poziomie merytorycznym opracowania. Recenzowana praca napisana została przez najwybitniejszych polskich znawców polskiego i unijnego prawa podatkowego (sędziów NSA i WSA, doradców podatkowych, radców prawnych i pracowników naukowych) znanych czytelnikom już ze swych znakomitych publikacji".

Prof. dr hab. Jerzy Małecki, sędzia NSA - senior"Podstawowym zadaniem autorów książki było przedstawienie w sposób syntetyczny procesów dostosowywania polskiego prawa podatkowego do prawa unijnego, jakie miały miejsce w pierwszym dziesięcioleciu uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej (...).
Analiza aktualnego stanu dostosowania polskiego prawa podatkowego do prawa unijnego z natury rzeczy koncentrować musi się na obrazie odwróconym (negatywowym); poszukiwania autorów idą więc w kierunku identyfikacji i diagnozowania tych elementów polskiego prawa podatkowego, które w świetle dostępnej wiedzy nie są zgodne z prawem unijnym".

Ze wstępu prof. dr. hab. Bogumiła BrzezińskiegoW publikacji omówiono zagadnienia z zakresu: VAT, akcyzy, podatków dochodowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn. Wskazano m.in. problemy takie jak:

klauzula stand still,
dywidenda rzeczowa,
komornicy jako płatnicy VAT,
usługi ciągłe,
zawody medyczne,
towary spożywcze,
zwolnienia alkoholu z akcyzy,
opłata paliwowa.


Adresaci:

Książka jest przeznaczona dla praktyków: profesjonalnych pełnomocników (doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów), sędziów oraz pracowników organów podatkowych. Zainteresuje także teoretyków prawa podatkowego. Będzie przydatna również osobom przygotowującym się do egzaminów na doradcę podatkowego i studentom prawa.

Tytuł
Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności
Autorzy
Tomasz Michalik, Wojciech Morawski, Adam Bartosiewicz, Krzysztof Rutkowski, Adam Zalasiński, Bogumił Brzeziński, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Jerzy Martini, Dominik Mączyński, Małgorzata Militz, Piotr Pietrasz, Adam Bącal, Dagmara Dominik-Ogińska, Jowita Pustuł, Agnieszka Tałasiewicz, Roman Namysłowski, Małgorzata Sęk, Hanna Filipczyk, Izabela Andrzejewska-Czernek, Tomasz Leszczewski, Michał Goj, Agnieszka Olesińska, Lesław Mazur, Zbigniew Liptak, Tomasz Wagner, Jan Czerwiński, Ewa Michna, Magdalena Chmielewska-Cholewa, Roman Wiatrowski, Marta Ignasiak, Artur Nowak, Agnieszka Bogumiła Tałasiewicz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8092-035-4
Seria
Zagadnienia Podatkowe
Rok wydania
2015
Liczba stron
388
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp (Bogumił Brzeziński) | str. 15

I. Część ogólna

Agnieszka Tałasiewicz, Michał Goj
Dziesięć lat uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej z perspektywy doradcy podatkowego | str. 21

Adam Bącal, Dagmara Dominik-Ogińska
Polski sędzia administracyjny - refleksje poakcesyjne | str. 28

Tomasz Michalik
VAT - stan nieustającej rewolucji | str. 34

Krzysztof Lasiński-Sulecki
Naruszenie klauzuli stand-still | str. 39

Roman Wiatrowski
Stosowanie przez sądy administracyjne zakazu nadużycia prawa podatkowego | str. 41

Małgorzata Militz
Dobra wiara w VAT - stosowanie reguł wskazanych przez Trybunał Sprawiedliwości w krajowej praktyce | str. 46

Izabela Andrzejewska-Czernek
Wykładnia prawa podatkowego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 51

II. VAT

Dagmara Dominik-Ogińska, Jerzy Martini
VAT - proces dostosowania prawa krajowego do prawa unijnego | str. 61

Marta Ignasiak
Zorganizowana część przedsiębiorstwa | str. 77

Roman Namysłowski
Dywidenda rzeczowa | str. 81

Marta Ignasiak
Użycie określenia "osobisty", a nie "prywatny" w art. 8 ust. 2 pkt 1 u.p.t.u. | str. 84

Zbigniew Liptak, Tomasz Wagner
Kwalifikacja sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości do celów opodatkowania VAT | str. 86

Adam Bartosiewicz
Niedoskonałości definicji podatnika | str. 90

Adam Bartosiewicz
Podmioty prawa publicznego jako podatnicy VAT - polska praktyka a regulacje unijne | str. 94

Małgorzata Sęk
Ustanowienie komorników i administracyjnych organów egzekucyjnych płatnikami VAT od egzekucyjnej dostawy towarów | str. 98

Artur Nowak, Jan Czerwiński
Obowiązek podatkowy w przypadku usług ciągłych świadczonych przez okres dłuższy niż rok | str. 102

Artur Nowak, Jan Czerwiński
Możliwość skorygowania kwoty podatku należnego bez posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę | str. 105

Adam Bartosiewicz
Moment ujęcia korekty "podatku" w przypadku czynności zwolnionych z podatku lub niepodlegających podatkowi - praktyka polskich organów podatkowych a przepisy unijne | str. 109

Adam Bartosiewicz
Definicja pierwszego zasiedlenia, czyli jak nie korzystać z marginesu implementacyjnego | str. 113

Małgorzata Sęk
Zwolnienie z prawem do odliczenia nieodpłatnego przekazania produktów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na cele charytatywne | str. 118

Ewa Michna
Zawody medyczne - problemy z właściwą definicją | str. 121

Jerzy Martini
Zwolnienie z VAT dla niezależnej grupy osób | str. 125

Tomasz Michalik
Wybrane przykłady nieprawidłowej implementacji regulacji dyrektywy 2006/112/WE w części dotyczącej tzw. zwolnień przedmiotowych z VAT | str. 130

Marta Ignasiak
Usługi komplementarne do usług finansowych a zwolnienie z VAT przewidziane w art. 43 ust. 13 u.p.t.u. | str. 136

Krzysztof Lasiński-Sulecki
Wyłączenie ze zwolnienia usług zarządzania innymi niż papiery wartościowe zbywalnymi instrumentami finansowymi | str. 141

Roman Namysłowski
SMS-y charytatywne | str. 144

Małgorzata Sęk
Objęcie stawką obniżoną VAT dostawy towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej | str. 147

Małgorzata Sęk
Rozszerzenie zakresu zastosowania stawki obniżonej VAT przewidzianej dla dostawy sprzętu medycznego i produktów farmaceutycznych | str. 149

Roman Namysłowski
Nieuprawnione stosowanie stawek podstawowych do towarów spożywczych | str. 153

Małgorzata Militz
Stawka VAT 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów tylko wówczas, gdy wywóz towaru jest dokonywany przez dostawcę? | str. 156

Jowita Pustuł
Stawka VAT przy dostawie środków transportu lotniczego, części zamiennych do nich i wyposażenia pokładowego | str. 160

Małgorzata Sęk
Objęcie stawką VAT 0% dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych oraz dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym | str. 163

Zbigniew Liptak, Lesław Mazur
VAT neutralny dla przedsiębiorców? Tak, ale nie dla wszystkich | str. 166

Marta Ignasiak
Okres rozliczeniowy dla faktur otrzymanych z opóźnieniem | str. 171

Marta Ignasiak
Rozliczenie VAT naliczonego w związku ze świadczeniem zwolnionych z VAT usług komplementarnych do usług finansowych | str. 174

Adam Bartosiewicz
Ograniczenie terminu korekty podatku naliczonego a zasada równoważności | str. 178

Artur Nowak, Jan Czerwiński
Wydatki eksploatacyjne związane wyłącznie z działalnością gospodarczą podatnika dotyczące pojazdów samochodowych wykorzystywanych zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych | str. 184

Roman Wiatrowski
Zasady obniżania podstawy opodatkowania w przypadku całkowitego lub częściowego niewywiązania się z płatności | str. 188

Roman Namysłowski
Proporcjonalne odliczenie podatku naliczonego z tytułu czynności będących poza zakresem VAT | str. 192

Małgorzata Militz
Naruszenie zasady proporcjonalności prawa unijnego w zakresie określenia warunków zwrotu nadwyżki w "przyspieszonym" terminie | str. 197

Ewa Michna
Wykreślenie podatnika VAT (UE) z rejestru - problemy proceduralne | str. 201

Ewa Michna
Wymiar VAT w trybie art. 108 u.p.t.u. - problemy z ustalaniem podatku należnego i odliczaniem podatku naliczonego | str. 205

Roman Wiatrowski
Zagrożenia i korzyści wynikające z ewentualnego wprowadzenia do prawa krajowego instytucji grupy podatkowej VAT | str. 209

Krzysztof Lasiński-Sulecki
Nadużycie prawa w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości w sprawach z zakresu VAT a możliwość przeciwdziałania "nadużyciom" przez sądy krajowe | str. 213

Dagmara Dominik-Ogińska
Artykuł 74 o.p. i zwrot VAT | str. 216

III. Akcyza

Krzysztof Lasiński-Sulecki
Akcyza - historia harmonizacji i proces dostosowywania prawa krajowego do prawa unijnego | str. 223

Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski
Używanie skażonego alkoholu do produkcji. Wybrane problemy interpretacji przepisów ustanawiających zwolnienia alkoholu z podatku akcyzowego | str. 236

Krzysztof Lasiński-Sulecki
Sprzeczne z art. 110 TFUE opodatkowanie samochodów osobowych | str. 238

Tomasz Leszczewski, Artur Nowak
Definicja producenta wyrobów tytoniowych | str. 242

Magdalena Chmielewska-Cholewa, Zbigniew Liptak
Przesłanki zastosowania wybranych zwolnień w podatku akcyzowym a ograniczenia swobód traktatowych | str. 245

Zbigniew Liptak, Lesław Mazur
Akcyza od olejów smarowych - spór z ponaddziesięcioletnią tradycją | str. 249

Dominik Mączyński
Podatek od wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej w świetle prawa podatkowego Unii Europejskiej | str. 254

Artur Nowak, Jan Czerwiński
Zwolnienie z akcyzy importu napojów alkoholowych używanych do produkcji produktów leczniczych | str. 257

Piotr Pietrasz
Problem dostosowania art. 89 u.p.a. do art. 5 dyrektywy 2003/96/WE | str. 261

Krzysztof Rutkowski
Wątpliwości dotyczące zgodności konstrukcji opłaty paliwowej z prawem UE | str. 265

Krzysztof Rutkowski
Przesłanki zwolnienia z akcyzy strat wyrobów akcyzowych a prawo Unii Europejskiej | str. 272

IV. Podatki dochodowe

Adam Zalasiński
Wpływ prawa UE na polskie podatki dochodowe - uwagi z perspektywy 10 lat członkostwa Polski w Unii | str. 279

Hanna Filipczyk, Adam Zalasiński
Podatek dochodowy od osób prawnych | str. 285

Izabela Andrzejewska-Czernek, Wojciech Morawski, Adam Zalasiński
Podatek dochodowy od osób fizycznych | str. 332

V. Pozostałe podatki

Izabela Andrzejewska-Czernek, Wojciech Morawski, Adam Zalasiński
Podatek od spadków i darowizn | str. 353

Agnieszka Olesińska, Adam Zalasiński
Podatek od czynności cywilnoprawnych - polski aspekt harmonizacji podatków pośrednich od gromadzenia kapitału | str. 360

O autorach | str. 383
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

"Silesian Journal of Legal Studies" (SJLS) w numerze 8 prezentuje opracowania przedstawicieli nauk prawnych z Czech, Nigerii, Słowacji oraz Polski. Poruszane są zagadnienia szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego, między innymi dotyczące rynku kapitałowego (Rafał Blicharz) oraz ochrony danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców (Anna Hołda-Wydrzyńska). Dwa artykuły poświęcone zostały problemom prawa prywatnego międzynarodowego w kontekście ochrony osób starszych (Anna Juryk), a także procesu kodyfikacji czeskiego prawa prywatnego międzynarodowego (Naděžda Rozehnalová). Szereg intersujących opracowań dedykowanych jest różnym problemom prawa Unii Europejskiej, takim jak na przykład migracja (Anna Magdalena Kosińska), prawa obywateli UE do nieograniczonego dostępu do unijnego prawodawstwa we własnym języku (Aneta Skorupa-Wulczyńska), jak również roli Funduszu Powierniczego Madad w związku z kryzysem w Syrii (Adriana Kalicka-Mikołajczyk).

W najnowszym numerze "SJLS" znalazły się również rozważania z zakresu ochrony praw człowieka. Jedno z nich koncentruje się na decyzji Trybunału SADC w sprawie Mike’a Campbella przeciwko Republice Zimbabwe (Michael C. Ogwezzy). Z kolei w drugim Autor Paweł Mielniczek) prezentuje swoje uwagi na temat suwerenności państwa oraz ekstraterytorialnego stosowania traktatów praw człowieka.

Interesujący jest również artykuł poświęcony prawu kosmicznemu, a dokładniej badaniom Marsa i jego eksploatacji (Marek Mikuła).

Wreszcie, w numerze 8 znalazło się także opracowanie z zakresu prawa pracy, tym razem w odniesieniu do ustawodawstwa słowackiego (Andrea Olšovská and Marek Švec).

W "SJLS" opublikowane zostały ponadto sprawozdania z konferencji oraz innych wydarzeń naukowych, w tym z Jessup Moot Court Competition z prawa międzynarodowego publicznego, w którym brali udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Tak jak do tej pory było to praktykowane, także i w tym numerze zamieszczony został spis monografii i prac zbiorowych opublikowanych w 2015 roku, których autorami oraz redaktorami są pracownicy naukowy WPiA UŚ. Czasopismo zawiera też listę konferencji organizowanych w 2015 roku przez Wydział we współpracy z Fundacją "Facultas Iuridica". Należy także podkreślić, że znaczne wsparcie finansowe Fundacji pozwala na wydawanie kolejnych numerów "Silesian Journal of Legal Studies".

Tak więc, na łamach czasopisma specjaliści i badacze pochodzący z różnych ośrodków naukowych z kraju i ze świata zaprezentowali swoje przemyślenia i wyniki badań z zakresu wielu dyscyplin naukowych, co oznacza, że dysputy prawnicze nadal przekraczają granice, i to nie tylko w obrębie kontynentu europejskiego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

-25%

2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

CONTENTS

GENERAL ARTICLES

• Michał Balcerzak: Uses and Underuses of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination at the International Court of Justice, doi 10.24425/pyoil.2019.129604, pp. 11–28;
• Marek Jan Wasiński: Endogenous and Exogenous Limits of the African Charter on Democracy, Elections and Governance, 10.24425/pyoil.2019.129605, pp. 29–58;
• Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Grażyna Baranowska, Anna Wojcik: Law-Secured Narratives of the Past in Poland in Light of International Human Rights Law Standards, doi 10.24425/pyoil.2019.129606, pp. 59–72;
• Sanja Djajić, Rodoljub Etinski: Summary Procedure before the Strasbourg Court under Article 28(1)b of the European Convention on Human Rights: Judicial Economy under Scrutiny, doi 10.24425/pyoil.2019.129607, pp. 73–98;
• Andrii Hachkevych: The Method of New Positivism as Elaborated by Ludwik Ehrlich, doi 10.24425/pyoil.2019.129608, pp. 99–114;
• Łukasz Kułaga: A Brave, New, International Investment Court in Context. Towards a Paradigm Shift of the ISDS, doi 10.24425/pyoil.2019.129609, pp. 115–140;
• Peng Wang, Maciej Żenkiewicz: Protection of Polish Investors under the China-Poland Bilateral Investment Treaty, doi 10.24425/pyoil.2019.129610, pp. 141–164;
• Dimitry Kochenov: Article 7 TEU: A Commentary on a Much Talked-about “Dead” Provision, doi 10.24425/pyoil.2019.129611, pp. 165–188;
• Aleksandra Kustra-Rogatka: Constitutional Courts and the Implementation of EU Directives: A Comparative Analysis, doi 10.24425/pyoil.2019.129612, pp. 189–208;
• Agnieszka Grzelak: Protection of Personal Data of Crime Victims in European Union Law – Latest Developments, doi 10.24425/pyoil.2019.129613, pp. 209–228;
• Maciej Podgorski: The Single Resolution Mechanism in Action. An Analysis of the Decision-making Practice of the Single Resolution Board, doi 10.24425/pyoil.2019.129614, pp. 229–252;
• Piotr Sitnik: The Dual/Multiple Nature of “Plain and Intelligible Language” of Unfair Terms in Consumer Contracts under European Law and Its Polish Transposition, doi 10.24425/pyoil.2019.129615, pp. 253–274.

POLISH PRACTICE

• Sylwia Majkowska-Szulc, Arkadiusz Wowerka: Cross-border Transfer of a Seat, Cross-border Conversion or the Coming into Existence of a New Company? Doubts Against the Background of the Court of Justice’s Judgment in C-106/16 Polbud Wykonawstwo Sp. z o.o., doi 10.24425/pyoil.2019.129616, pp. 275–292.

BOOK REVIEWS

• Marcin Menkes: Andrea Gattini, Attila Tanzi, and Filippo Fontanelli (eds.), General Principles of Law and International Investment Arbitration, pp. 293–299;
• Agata Helena Winkiel-Skora: Piotr Szwedo, Cross-border Water Trade: Legal and Interdisciplinary Perspectives, pp. 300–302.

LIST OF TH E REVIEWERS (vol . 38/2018), p. 303.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

-14%

Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

W książce przedstawiono administracyjnoprawne ograniczenia działań inwestycyjnych, które mogą być podejmowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego.


Opracowanie zawiera miedzy innymi omówienie zagadnień związanych z:


określeniem przeznaczenia terenu, sposobu jego zagospodarowania oraz warunków zabudowy;
uzyskaniem zgody na podjecie robót budowlanych, w tym także robót polegających na rozbiórce;
prowadzeniem robót budowlanych z naruszeniem prawa, z uwzględnieniem przypadków, w których możliwa jest ich legalizacja;
przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, ze wskazaniem sytuacji, gdy zasadne jest nałożenie kary za stwierdzone przez organ naruszenia postanowień pozwolenia na budowę;
użytkowaniem obiektu budowlanego, w tym także przedstawienie obowiązków determinowanych wystąpieniem katastrofy budowlanej.Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla prawników, studentów prawa i administracji oraz pracowników administracji publicznej. Zainteresować może również wszystkie osoby planujące bądź realizujące inwestycje budowlane.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 1-2/2015

-32%

Administrator 1-2/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
Administrator 6/2016

-28%

Administrator 6/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
● Ustalanie opłat przez spółdzielnie,
● Detekcja gazów w garażach.

Cena: 19.50 zł 14.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.