Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Polskość w Australii o dwujęzyczności, edukacji i problemach adaptacyjnych Polonii na antypodach

ebook

Polskość w Australii o dwujęzyczności, edukacji i problemach adaptacyjnych Polonii na antypodach

Ewa Lipińska.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane

Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-233-3506-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Polskość w Australii to praca poświęcona zagadnieniom związanym z adaptacją osiedleńców w nowym środowisku na przykładzie Polaków zamieszkałych w Australii oraz problemom odnoszącym się do ich tożsamości, implikującym stosunek do kultury rodzimej, w której główne miejsce zajmuje język odziedziczony. Książka zawiera rozdziały dotyczące m.in. australijskiej polityki edukacyjnej w stosunku do imigrantów oraz polskiego szkolnictwa etnicznego ze szczególnym uwzględnieniem bilingwizmu dzieci i jego badaniem za pomocą specjalnie opracowanego testu.
„Książka Ewy Lipińskiej znajdzie wielu czytelników wśród badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Przedstawione w niej dane, teorie naukowe, analizy, wykresy, cytowane wypowiedzi użytkowników języka to inspirujący materiał dla socjologów, pedagogów, a także specjalistów zajmujących się polityką językową. Szczególnie zainteresowani będą z pewnością językoznawcy – glottodydaktycy i socjolingwiści podejmujący badania nad wielojęzycznością, językami odziedziczonymi itp. W monografii Ewy Lipińskiej znajdą oni przegląd definicji wielu ważnych pojęć i teorii oraz istotne wskazówki metodologiczne”.

Z recenzji dr hab. Grażyny Zarzyckiej, prof. UŁ

Tytuł
Polskość w Australii
Podtytuł
o dwujęzyczności, edukacji i problemach adaptacyjnych Polonii na antypodach
Autor
Ewa Lipińska
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN
978-83-233-3506-1
Rok wydania
2013 Kraków
Liczba stron
192
Format
pdf
Spis treści
Wstęp 7 1. (E/i)migracja i (nie)powroty 11 2. Problemy adaptacyjne (e/i)migrantów 17 2.1. Między asymilacją a izolacją 20 2.1.1. Asymilacja 20 2.1.2. Integracja 22 2.1.3. Izolacja 24 2.2. Asymilacja a etniczność 27 2.3. Identyfikacja etniczna 31 3. Dwa pokolenia na emigracji 35 3.1. „Rozwód z Polską” – rozterki pierwszego (emigracyjnego) pokolenia 35 3.2. Problemy pokolenia polonijnego/zerowego 39 4. Australijska polityka etniczna 47 5. Polacy w Australii 57 5.1. Emigracja powojenna 57 5.2. Emigracja ostatnich dekad XX wieku 60 5.3. Charakterystyka polskich (e/i)migrantów w Australii 63 5.4. Czynniki wpływające na adaptację Polaków w Australii 65 5.5. Polacy o Australii i jej mieszkańcach i vice versa 70 6. System edukacji w Australii 77 6.1. Szkoła podstawowa 78 6.2. Szkoły ponadpodstawowe 81 6.3. Nauczanie dzieci imigranckich języka angielskiego jako drugiego (ESL) w katolickich szkołach podstawowych 82 6.4. Polskie dzieci w nowej szkole 86 6.5. Polscy rodzice a australijski system edukacji 87 7. Szkolnictwo polonijne w Australii 89 7.1. Dzieje oświaty polonijnej w Australii w zarysie 89 7.2. Sytuacja lokalowa szkół polskich 93 7.3. Programy i materiały dydaktyczne w szkołach polskich 94 7.4. Uczący w szkołach polskich 99 7.5. Rodzice i uczniowie a szkoła polska 100 7.6. Rola szkoły polskiej – zalety i wady 109 8. Znaczenie i żywotność języka polskiego w przybranej ojczyźnie 111 9. Zagraniczny język polski – odmiany 123 9.1. Zmiany w polszczyźnie eksterytorialnej 123 9.1.1. Cytaty 124 9.1.2. Zapożyczenia 126 9.1.3. Kalki 127 10. Conditio sine qua non dwujęzyczności 129 11. Sprawdzian stopnia opanowania dwu języków 133 11.1. Badanie stopnia opanowania dwu języków – opis procedury 134 11.2. Analiza budowy i zawartości testu 137 11.3. Omówienie wyników badań 140 11.4. Omówienie poprawy i oceny testów 145 11.5. Korpus testów 145 11.6. Porównanie umiejętności badanego dziecka z innymi uczniami sobotniej szkoły polskiej 154 11.6.1. Test sprawdzający kompetencję w języku polskim 154 11.6.2. Ankieta określająca stosunek do języka polskiego i poczucie tożsamości 156 11.6.3. Badanie dotyczące języka polonijnego 157 11.7. Opinie nauczycielek 160 11.8. Wnioski 161 Aneks – Australia 165 Dane ogólne 165 Klimat 166 Fauna i flora 167 Gęstość zaludnienia 168 Społeczeństwo 168 Aborygeni 169 Bibliografia 179
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Mówimy, jak mówimy...” Gdzie ukryta jest potoczność

-13%

„Mówimy, jak mówimy...” Gdzie ukryta jest potoczność

Książka „Mówimy, jak mówimy…”. Gdzie ukrywa się potoczność powstała pod auspicjami Pracowni Badań nad Potocznym Językiem Rosyjskim przy Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Czy po zapoznaniu się z rozważaniami w niej zawartymi możemy odpowiedzieć na tytułowe pytanie: Gdzie ukrywa się potoczność? Zapewne możemy, ale w sposób bardzo ogólny. Wydaje się, że potoczność znajduje się przede wszystkim w samym człowieku, w jego mentalności, która kreuje sposób widzenia i doświadczania świata, taktykę uwidocznienia siebie poprzez mniej lub więcej zakamuflowane formy wypowiedzi, a także to, jak sami do siebie, o sobie i o innych mówimy. Natomiast w sensie czysto materialnym potoczność jest ukryta w Internecie: na forach, czatach, blogach itp. Materiał tam zgromadzony stanowi bez wątpienia najbogatsze i najcenniejsze źródło przydatne do interdyscyplinarnych badań potoczności, co znalazło swój wyraz także w tej monografii.

Cena: 35.70 zł 31.00 zł
„Neophilologica” 2014. Vol. 26: Le concept d'événement et autres études

-13%

„Neophilologica” 2014. Vol. 26: Le concept d'événement et autres études

Textes réunis par Laura Calabrese, Fabrice Marsac, Dan Van Raemdonck.

Tom 26 Neophilologica jest zbiorem 21 artykułów autorstwa w większości uczonych zagranicznych. Tematami przewodnimi numeru są, w pierwszej części, analizy pojęcia zdarzenia omawianego z różnych punktów widzenia, w drugiej części zaś, zagadnienia klas obiektowych, opis języka zorientowany obiektowo dla celów automatycznego tłumaczenia tekstów i kwestie pokrewne omawiane i rozwijane pod wpływem prac W. Banysia i G. Grossa. Zdecydowana większość tekstów została zredagowana w języku francuskim, 2 artykuły zostały napisane w języku włoskim i 1 w języku hiszpańskim. Wszystkie teksty zawierają abstrakty oraz słowa klucze w języku angielskim.

Cena: 46.20 zł 40.00 zł
Annäherungen 4: SPRACHWISSENSCHAFT – LITERATURWISSENSCHAFT

-13%

Annäherungen 4: SPRACHWISSENSCHAFT – LITERATURWISSENSCHAFT

Czwarty tom serii Zbliżenia jest niemieckojęzyczną odpowiedzią na zorganizowane w 2017 roku przez Wydział Filologiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie konferencje międzynarodowe. Monografia stanowi forum dyskusyjne oraz jest platformą prezentacji projektów naukowych, metod pracy i wyników badań w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa germańskiego. Zaprezentowana tematyka poszczególnych rozdziałów monografii pokazuje możliwość przenikania się szerokiego spektrum perspektyw badawczych i specjalizacji. Ujęcie rozdziałów w poszczególnych częściach tomu jest w kilku przypadkach konwencją, wynika z umowy, co potwierdza prawdziwość tezy o przenikaniu się i wzajemnym uzupełnianiu nauk, przede wszystkim humanistycznych.

Annäherungen 4: Sprachwissenschaft – Literaturwissenschaft
Der vierte Band der Annäherungen-Reihe ist die deutschsprachige Antwort auf die im Jahre 2017 von der Philologischen Fakultät der Staatlichen Fachhochschule in Konin veranstalteten, internationalen Konferenzen und gilt als Diskussions- und Präsentationsforum für qualifizierende Forschungsprojekte, Arbeitsmethoden und/oder Untersuchungsergebnisse zu wissenschaftlichen Einzelfragen im Bereich der germanistischen Literatur- und Sprachwissenschaft. Die präsentierte Thematik zeigt, dass sich das breite Spektrum der Forschungsperspektiven und -richtungen durchdringen kann. Die Platzierung der einzelnen Beiträge in entsprechenden Teilen der Monografie ist in einigen Fällen rein konventionell, was die These von dem wechselseitigen Durchdringen und der gegenseitigen Ergänzung in den einzelnen Wissenschaften, insbesondere Humanwissenschaften bestätigt.

Cena: 20.60 zł 18.00 zł
Antroponimia historycznego pogranicza mazowiecko-podlaskiego w XVIII wieku na przykładzie parafii Stoczek w ówczesnym dekanacie kamieńczykowskim Imiona

-18%

Antroponimia historycznego pogranicza mazowiecko-podlaskiego w XVIII wieku na przykładzie parafii Stoczek w ówczesnym dekanacie kamieńczykowskim Imiona

Książka jest próbą kompleksowej analizy imiennictwa chłopów i szlachty – zamieszkujących w XVIII wieku wiejską parafię Stoczek położoną na historycznym pograniczu Mazowsza i Podlasia. Materiał, który stał się podstawą analizy, wyekscerpowano z ksiąg metrykalnych. Złożyło się na niego ponad 6 tysięcy zapisów jednostek imienniczych noszonych przez osoby zróżnicowane stanowo, wiekowo i płciowo. Celem pracy jest opis najważniejszych tendencji determinujących kształt tych repertuarów oraz próba odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie miało imię w osiemnastowiecznej społeczności wiejskiej. Analizie poddano następujące zagadnienia: repertuary oficjalnych imion mieszkańców parafii, częstość występowania poszczególnych jednostek onimicznych, stabilizację i dynamikę poszczególnych repertuarów imienniczych, wieloimienność, motywacje nadawania imion oraz ich typowość na tle innych repertuarów imienniczych osiemnastowiecznej Polski.

Cena: 28.00 zł 23.00 zł
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zeszyt LXVI

-20%

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zeszyt LXVI

Le Bulletin est l'organe de la Société Polonaise de Linguistique. Il paraît en fascicules libres. Les articles peuvent etre rédigés en polonais, anglais, français, russe ou allemand.

Cena: 10.00 zł 8.00 zł
Communication design, czyli projektowanie komunikacji

-30%

Communication design, czyli projektowanie komunikacji

To już drugie wydanie cieszącego się niesłabnącą popularnością podręcznika profesora Michela Fleischera, w którym autor niezwykle kompleksowo i w szerokich kontekstach przybliża Czytelnikom problematykę designu. W książce omówiono sam proces designu – w perspektywie wewnątrz- i zewnątrzsystemowej, estetykę w kulturze europejskiej i japońskiej, historię designu – jej główne szkoły i nurty. Szczególnie dużo uwagi poświęcono komunikacji w ujęciu konstruktywistycznym i przede wszystkim communication design, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak: corporate identity, corporate design, corporate communication, corporate behaviour czy public relations.

Cena: 31.50 zł 22.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.