Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Postępowania i kontrole podatkowe. Prawa i obowiązki przedsiębiorców według Konstytucji biznesu

ebook

- 14%

Postępowania i kontrole podatkowe. Prawa i obowiązki przedsiębiorców według Konstytucji biznesu

Karol Różycki

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 102.00 zł 88.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 88.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8160-694-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

"Konstytucja biznesu z założenia ma w sposób całościowy i spójny regulować zasady wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, a poprzez stworzenie korzystnych, przejrzystych i stabilnych warunków do prowadzenia tej działalności oraz wzmocnienie gwarancji wolności i praw przedsiębiorców zmniejszyć ryzyko biznesowe oraz zwiększyć chęć przedsiębiorców do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej".


Ze wstępu


W książce przedstawiono prawa i obowiązki przedsiębiorców jako podatników i płatników, a także obowiązki organów podatkowych i ich uprawnienia w ramach kontroli podatkowej i postępowań podatkowych w związku z wejściem życie w 2018 r. Konstytucji biznesu.


Szczegółowo i wnikliwie przeanalizowano m.in. zagadnienia takie jak:

zasada rozstrzygania na korzyść podatnika (in dubio pro tributario),
zasada szybkiego załatwiania spraw,
zasada współdziałania organów,
zakaz bezpodstawnego żądania dokumentów przez organ,
dowody przeprowadzone z naruszeniem przepisów,
podjęcie kontroli po okazaniu legitymacji,
miejsce przeprowadzenia kontroli,
sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania czynności organu kontroli.Wskazano, które z dotychczasowych zasad dotyczących przedsiębiorców jako podatników określone w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej zostały przeniesione do Konstytucji biznesu, które są nowe lub zmodyfikowane, jakie mogą powstać wątpliwości na tle ich stosowania i jak je można rozwiązać.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest w szczególności dla przedsiębiorców i ich pełnomocników oraz osób zatrudnionych w administracji skarbowej.

Tytuł
Postępowania i kontrole podatkowe. Prawa i obowiązki przedsiębiorców według Konstytucji biznesu
Autor
Karol Różycki
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-694-3
Seria
Poradniki LEX
Rok wydania
2019
Liczba stron
164
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów .................................................................................. 11
Słowo wstępne .................................................................................... 13
Rozdział 1
Kto jest przedsiębiorcą .................................................................... 17
1.1. Przedsiębiorstwo w spadku .................................................. 19
1.2. Przedsiębiorcy zagraniczni ................................................... 22
1.3. Działalność nieuznawana za działalność gospodarczą .... 24
Rozdział 2
Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone ......................... 31
Rozdział 3
Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy ................................... 39
Rozdział 4
Niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego ..... 47
Rozdział 5
Niedające się usunąć wątpliwości co do stanu prawnego ......... 55
Rozdział 6
Zasada zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej .......... 61
Rozdział 7
Utrwalona praktyka rozstrzygania spraw ................................... 678
Rozdział 8
Załatwianie spraw ............................................................................. 73
8.1. Zasada szybkości postępowania ........................................... 74
8.2. Zasada współdziałania organów .......................................... 76
8.3. Żądanie przedłożenia oryginału lub poświadczonej kopii dokumentu ...................................................................... 80
8.4. Wyznaczanie rozsądnych terminów przez organ ............. 83
8.5. Nakaz przyjmowania niekompletnych wniosków ............ 84
8.6. Zakaz bezpodstawnego żądania dokumentów .................. 87
8.7. Terminy załatwiania spraw ................................................... 88
Rozdział 9
Objaśnienia prawne i interpretacje ............................................... 91
Rozdział 10
Ograniczenia kontroli podatkowych ............................................ 97
10.1. Odszkodowanie za szkodę poniesioną  przez kontrolowanego ...................................................... 98
10.2. Dowody przeprowadzone z naruszeniem przepisów .... 99
10.3. Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa ........ 107
10.4. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli............ 108
10.5. Podjęcie kontroli po okazaniu legitymacji ................... 113
10.6. Zawieszenie kontroli ........................................................ 115
10.7. Osoby prowadzące kontrolę ............................................ 117
10.8. Wyłączenie pracownika prowadzącego kontrolę ........ 119
10.9. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli ............... 120
10.10. Obecność kontrolowanego podczas czynności kontrolnych ....................................................................... 123
10.11. Miejsce przeprowadzenia kontroli ................................. 125
10.12. Czynności kontrolne zakłócające funkcjonowanie przedsiębiorcy ................................................................... 128
10.13. Protokół kontroli .............................................................. 129
10.14. Prowadzenie równocześnie więcej niż jednej kontroli przedsiębiorcy ................................................................... 131
10.15. Czas trwania kontroli podatkowej u przedsiębiorcy ... 133
10.16. Przerwa w kontroli ........................................................... 138
10.17. Książka kontroli ................................................................ 140
10.18. Powtórna kontrola ............................................................ 142
10.19. Sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania czynności  organu kontroli ................................................................. 144
10.20. Zawiadomienie właściwych organów ............................ 151
Rozdział 11
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców ............................ 155
Rozdział 12
Kontrola celno-skarbowa ................................................................ 157
Zakończenie ....................................................................................... 161
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

W szesnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie poświęcone aspektom kolizyjnoprawnym zapisu windykacyjnego. Ponadto zamieszczono artykuł dotyczący niektórych konsekwencji zmiany statutu w międzynarodowym prawie spółek w przypadku przymusowego przeniesienia siedziby spółki za granicę. Godne polecenia są także rozważania o następstwach niemożności stwierdzenia treści prawa obcego na tle art. 10 ust. 2 ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym. Szesnasty tom czasopisma zamykają uwagi o uregulowaniach rozporządzenia Rzym II i ich stosowaniu na tle doświadczeń polskiej judykatury oraz glosa orzeczenia dotyczącego kolizyjnoprawnych konsekwencji rozdzielności majątkowej ustanowionej na podstawie prawa polskiego.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
12 esejów. Idee i ludzie

-14%

12 esejów. Idee i ludzie

\n\nPublikacja zawiera 12 esejów, z których większość ukazała się w latach 1979–2020 w różnych czasopismach i książkach. Część z nich została ponownie zredago­wana przez autora. Zbiór uzupełniają dwa wcześniej niepublikowane teksty oraz wstęp dr hab. Iwony Barwickiej­ Tylek.
\n\n„W dedykacji, jaką napisał Profesor, ofiarowując mi swoje 13 różnych esejów, określił książkę mianem »koktajlu tematów«. Tu także mamy do czynienia z koktajlem, myślę, że smakowitym nie tylko dla historyka. Bo też Michał Jaskólski należał do tych rzadkich historyków, którzy zagłębiając się w prze­szłość nie mieli zamiaru uciekać od tego, co bliskie człowiekowi niezależnie od czasów, w jakich ma przyjemność lub nieprzyjemność się znaleźć”.
\n\ndr hab. Iwona Barwicka­ Tylek, prof. UJ (fragment Eseju numer dwanaście i pół będącego wstępem do książki)

Cena: 84.00 zł 72.00 zł
50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

-14%

50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

Pięćdziesiąta rocznica uchwalenia kodeksu cywilnego stanowi dobry moment do wznowienia dyskusji nad kondycją polskiego prawa cywilnego i potrzebą jego kompleksowej reformy. W ostatnich latach byliśmy świadkami szybko zachodzących zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych.
Warto zatem postawić pytanie:
Czy kodeks cywilny może nadal spełniać dobrze swoją funkcję, czy też raczej nadszedł czas jego rekodyfikacji?


W oddawanej do rąk czytelników książce autorzy reprezentujący różne ośrodki naukowe i szkoły myślenia starają się odpowiedzieć na to pytanie. Dobór tekstów pozwolił na przedstawienie swoich poglądów zarówno zwolennikom zmian, niekiedy wręcz rewolucyjnych, jak i reprezentantom stronnictwa zachowawczego, uznającego, że przekreślenie dotychczasowego dorobku cywilistyki polskiej byłoby zabiegiem zbyt pochopnym.

Opracowanie jest przede wszystkim wynikiem współpracy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Wkład w jego powstanie mają jednak także autorzy z innych ośrodków, w tym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego czy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych, doktorantów, prawników praktyków, aplikantów zawodów prawniczych, a także dla wszystkich chcących zapoznać się z poglądami środowiska naukowego w sprawie postulatów zmian prawa cywilnego.

Cena: 102.00 zł 88.00 zł
57 problemów zarządzania oświatą

-14%

57 problemów zarządzania oświatą

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej procesów rozwojowych w organizacji szkolnej oraz wyjaśnia pojęcia z zakresu zarządzania organizacją szkolną. Autorzy omawiają w niej podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zrozumienie powszechnie występujących problemów w oświacie.


Opracowanie zostało napisane w formie otwartych komentarzy do typowych, powszechnie występujących problemów, jakie należy rozwiązywać w procesie zarządzania na wszystkich szczeblach systemu oświaty i dotyczących m.in.:

prowadzenia placówki oświatowej,
jakości i efektywności pracy,
nadzoru i kontroli,
rozwoju osobistego,
nauczania oraz komunikacji z uczniami.Zwrócono także uwagę na potrzebę i zasadność stosowania prawa jako narzędzia zarządzania.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz ośrodków kursów i szkoleń zawodowych, jak również menedżerów we wszystkich instytucjach systemu oświaty. Powinna też zainteresować nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych.


Obejrzyj wideorecenzję:

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Aksjologiczny wymiar dozoru kuratorskiego

-13%

Aksjologiczny wymiar dozoru kuratorskiego

W książce zostały omówione następujące zagadnienia ukazane z różnych perspektyw: proces promocji zachowań wyrażających poszanowanie prawa, norm i zasad życia społecznego (etapy, metodyka, matryca promowanych wartości), kompetencje społecznych kuratorów sądowych w ujęciu aksjologicznym (uwzględniające wymiar kompetencji moralnych, źródła motywów do podjęcia funkcji, matrycę wartości warunkujących ich funkcjonowanie w przyjętej roli) oraz rezultaty działań probacyjnych. W zakończeniu autorka zawarłam odpowiedzi na postawione problemy badawcze, a także przedstawiła implikacje dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej.

Cena: 38.00 zł 33.00 zł
Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi

-14%

Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi

"Księga pamiątkowa jest nie tylko podziękowaniem i hołdem złożonym Profesorowi Michałowi du Vallowi. Jest też dowodem, że wiele tez naukowych zawartych w jego publikacjach i obszarów zainteresowań badawczych stanowi inspirację do dalszych studiów, dyskusji i polemik. Potwierdzają to artykuły nawiązujące do jego twórczości zawarte w tej szczególnej publikacji.

Mamy nadzieję, że Księga będzie symbolicznym pożegnalnym akordem w przerwanej "symfonii życia" człowieka, naukowca, mentora i kolegi, którego bardzo nam brakuje".


Fragment publikacji

Cena: 205.00 zł 177.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.