Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Postępowania konsensualne i szczególne w procesie karnym. Praktyczny przewodnik ze wzorami pism

ebook

- 14%

Postępowania konsensualne i szczególne w procesie karnym. Praktyczny przewodnik ze wzorami pism

Piotr Karlik

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 111.00 zł 96.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 96.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8124-302-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka stanowi praktyczne ujęcie problematyki postępowań konsensualnych i szczególnych w postępowaniu karnym. Autor szczegółowo omawia ostatnie nowelizacje Kodeksu postępowania karnego, które wprowadziły znaczne zmiany w zakresie struktury tych postępowań oraz warunków ich stosowania. Dodatkowo zwraca uwagę na źródła potencjalnych problemów oraz wskazuje sposoby ich uniknięcia.

W publikacji zawarto również:

wzory podstawowych pism procesowych, wnoszonych w postępowaniach szczególnych, wraz z ich omówieniem, a także
tzw. akcje procesowe, które pokazują metodykę pracy organów procesowych.W opracowaniu przedstawiono najnowsze orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, nierzadko dotyczące spraw kontrowersyjnych i problematycznych. Załączono także najważniejsze tezy orzecznicze oraz wykaz najnowszej literatury przedmiotu, co może okazać się przydatne przy konstruowaniu odpowiednich pism procesowych.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla adwokatów, radców prawnych, sędziów i prokuratorów, którzy w swojej codziennej pracy spotykają się z problemami związanymi z funkcjonowaniem postępowań szczególnych. Zainteresuje również aplikantów zawodów prawniczych.

Tytuł
Postępowania konsensualne i szczególne w procesie karnym. Praktyczny przewodnik ze wzorami pism
Autor
Piotr Karlik
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8124-302-5
Seria
Prawo w praktyce
Rok wydania
2017
Liczba stron
232
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 13

Rozdział I
Postępowania szczególne – zagadnienia ogólne | str. 15
1. Systematyka postępowań szczególnych | str. 15
2. Cechy postępowań szczególnych | str. 16
3. Znaczenie postępowań szczególnych | str. 17
4. Postępowania konsensualne jako postępowania szczególne | str. 18
5. Przyszłość postępowań szczególnych | str. 19

Rozdział II
Postępowania konsensualne | str. 21
Skazanie bez rozprawy | str. 21
1. Rys historyczny | str. 21
2. Zagadnienia ogólne | str. 22
3. Przesłanki postępowania konsensualnego | str. 23
3.1. Postępowanie bez rozprawy z art. 335 § 1 k.p.k. | str. 23
3.1.1. Przyznanie się do winy | str. 24
3.1.2. Okoliczności popełnienia przestępstwa i wina niebudzące wątpliwości | str. 24
3.1.3. Postawa oskarżonego | str. 25
3.1.4. Rodzaj czynu | str. 25
3.1.5. Uzgodnienie kar, środków i kosztów procesowych | str. 25
3.2. Postępowanie bez rozprawy z art. 335 § 2 k.p.k. | str. 26
4. Przebieg postępowania o skazanie bez rozprawy | str. 28
4.1. Postępowanie przygotowawcze | str. 28
4.1.1. Postępowanie bez rozprawy z art. 335 § 1 k.p.k. | str. 28
4.1.2. Postępowanie bez rozprawy z art. 335 § 2 k.p.k. | str. 29
4.2. Wszczęcie postępowania konsensualnego | str. 30
4.2.1. Wniosek o skazanie bez przeprowadzania rozprawy z art. 335 § 1 k.p.k. | str. 30
4.2.2. Wniosek o skazanie bez przeprowadzania rozprawy z art. 335 § 2 k.p.k. | str. 31
4.3. Zagadnienia dodatkowe | str. 31
4.3.1. Prawo przejrzenia akt postępowania przygotowawczego | str. 31
4.3.2. Obowiązek pouczenia oskarżonego o konsekwencjach przeprowadzenia postępowania konsensualnego | str. 33
4.4. Kontrola formalna w postępowaniu konsensualnym | str. 33
4.5. Czynności przed wyznaczeniem posiedzenia | str. 34
4.6. Postępowanie względem uczestników posiedzenia | str. 35
4.6.1. Oskarżony a skazanie bez rozprawy | str. 35
4.6.2. Pokrzywdzony a skazanie bez rozprawy | str. 36
4.7. Posiedzenie sądu w przedmiocie skazania bez rozprawy | str. 39
5. Pozycja pokrzywdzonego w postępowaniu o skazanie bez rozprawy | str. 44
6. Pozycja oskarżonego w postępowaniu o skazanie bez rozprawy | str. 46
7. Postępowanie odwoławcze a skazanie bez rozprawy | str. 47
Dobrowolne poddanie się karze | str. 49
1. Rys historyczny | str. 49
2. Zagadnienia ogólne | str. 50
3. Przesłanki pozytywne dobrowolnego poddania się karze | str. 52
3.1. Okoliczności popełnienia przestępstwa i wina | str. 53
3.2. Postawa oskarżonego | str. 53
3.3. Rodzaj czynu | str. 54
3.4. Uzgodnienie kar, środków i kosztów procesu | str. 54
4. Przebieg postępowania o dobrowolne poddanie się karze | str. 55
4.1. Postępowanie przygotowawcze | str. 55
4.2. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze | str. 56
4.3. Kontrola formalna aktu oskarżenia w razie złożenia wniosku z art. 338a k.p.k. | str. 59
4.4. Posiedzenie sądu w przedmiocie dobrowolnego poddania się karze | str. 60
4.5. Pokrzywdzony a dobrowolne poddanie się karze | str. 63
4.6. Oskarżony a dobrowolne poddanie się karze | str. 64
5. Postępowanie odwoławcze | str. 65
Wybór orzecznictwa | str. 66
Literatura | str. 70

Rozdział III
Postępowanie prywatnoskargowe | str. 73
Wprowadzenie | str. 73
1. Rys historyczny | str. 74
2. Zagadnienia ogólne | str. 75
3. Przesłanki prowadzenia | str. 77
3.1. Przesłanki pozytywne | str. 77
3.2. Przesłanki negatywne | str. 78
4. Przebieg postępowania prywatnoskargowego | str. 78
4.1. Ustna lub pisemna skarga na Policji | str. 79
4.2. Prywatny akt oskarżenia | str. 83
4.3. Zryczałtowana równowartość wydatków | str. 86
4.4. Kontrola formalna aktu oskarżenia | str. 91
4.5. Przyłączenie się innego pokrzywdzonego do oskarżenia | str. 93
4.6. Prokurator w postępowaniu prywatnoskargowym | str. 94
4.7. Posiedzenie pojednawcze | str. 105
4.7.1. Wyznaczenie posiedzenia | str. 106
4.7.2. Pojednanie | str. 115
4.7.3. Ugoda w postępowaniu prywatnoskargowym | str. 116
4.7.4. Mediacja w postępowaniu prywatnoskargowym | str. 122
4.8. Rozprawa w postępowaniu prywatnoskargowym | str. 125
4.8.1. Oskarżenie wzajemne | str. 126
4.8.2. Odstąpienie od oskarżenia | str. 128
4.9. Postępowanie odwoławcze i szczególne środki zaskarżenia | str. 129
Wybór orzecznictwa | str. 130
Literatura | str. 139

Rozdział IV
Postępowanie nakazowe | str. 143
Wprowadzenie | str. 143
1. Rys historyczny | str. 144
2. Zagadnienia ogólne | str. 145
3. Przesłanki prowadzenia postępowania nakazowego | str. 147
3.1. Przesłanki pozytywne | str. 147
3.1.1. Prowadzenie dochodzenia w sprawie | str. 148
3.1.2. Brak konieczności prowadzenia rozprawy | str. 149
3.1.3. Rodzaj i wysokość kary | str. 150
3.1.4. Okoliczności czynu i wina nie budzą wątpliwości | str. 152
3.2. Przesłanki negatywne | str. 153
3.2.1. Prowadzenie sprawy z oskarżenia prywatnego | str. 153
3.2.2. Obrona obligatoryjna | str. 154
4. Przebieg postępowania nakazowego | str. 155
5. Wyrok nakazowy | str. 157
6. Po wydaniu wyroku nakazowego | str. 159
7. Sprzeciw od wyroku nakazowego | str. 160
7.1. Pokrzywdzony a sprzeciw od wyroku nakazowego | str. 162
7.2. Cofnięcie sprzeciwu | str. 165
7.3. Zakaz reformationis in peius a postępowanie po wniesieniu sprzeciwu | str. 165
Wybór orzecznictwa | str. 166
Literatura | str. 176

Rozdział V
Postępowanie przyspieszone | str. 179
Wprowadzenie | str. 179
1. Rys historyczny | str. 180
2. Zagadnienia ogólne | str. 181
3. Przesłanki prowadzenia postępowania przyspieszonego | str. 183
3.1. Przesłanki pozytywne | str. 183
3.1.1. Prowadzenie dochodzenia w sprawie | str. 184
3.1.2. Chuligański charakter czynu | str. 185
3.1.3. Ujęcie na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem | str. 186
3.1.4. Zatrzymanie, doprowadzenie i przekazanie do dyspozycji sądu | str. 187
3.1.4.1. Zatrzymanie | str. 187
3.1.4.2. Doprowadzenie i przekazanie do dyspozycji sądu | str. 188
3.1.4.3. Odstąpienie od zatrzymania i doprowadzenia | str. 189
3.2. Przesłanki negatywne postępowania przyspieszonego | str. 192
3.2.1. Niemożność rozpoznania sprawy z zachowaniem dopuszczalnego czasu przerw | str. 193
3.2.2. Potrzeba uzupełnienia postępowania dowodowego | str. 195
3.2.3. Możliwość wymierzenia kary powyżej 2 lat pozbawienia wolności | str. 195
4. Przebieg postępowania przyspieszonego | str. 196
4.1. Postępowanie przygotowawcze | str. 196
4.2. Wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym | str. 200
4.3. Pokrzywdzony w postępowaniu przyspieszonym | str. 209
4.4. Postępowanie sądowe | str. 209
4.5. Postępowanie po wydaniu wyroku w postępowaniu przyspieszonym | str. 213
4.6. Postępowanie odwoławcze | str. 214
5. Postępowanie przyspieszone przy użyciu urządzeń technicznych | str. 215
5.1. Zagadnienia ogólne | str. 215
5.2. Specyfika postępowania przyspieszonego prowadzonego przy użyciu urządzeń technicznych | str. 216
5.2.1. Postępowanie przygotowawcze | str. 216
5.2.2. Postępowanie sądowe | str. 218
5.3. Podsumowanie | str. 222
Wybór orzecznictwa | str. 222
Literatura | str. 225

Wykaz wzorów | str. 229

Wykaz akcji procesowych | str. 231
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

Kolejny tom niniejszej serii poświęcony jest przede wszystkim nowej polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym, uchwalonej przez Sejm 4 lutego 2011 r. Czytelnik znajdzie w nim ogólne omówienie tej regulacji kolizyjnoprawnej, jak również opis drogi legislacyjnej ustawy i perypetie jej projektu na końcowym etapie procesu legislacyjnego. Wprowadzenie do nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym zostało wzbogacone o tłumaczenia jej tekstu na język francuski i angielski. Oprócz tego w tomie tym zamieszczono artykuły poświęcone: międzynarodowemu prawu rodzinnemu (cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę), niemieckiemu prawu spółek, jak również opracowanie poruszające zagadnienie wpływu ogłoszenia upadłości w Polsce na zagraniczne postępowanie arbitrażowe. Godne polecenia są także glosy do orzeczeń sądów dotyczących formy testamentu według konwencji haskiej z 1961 r. oraz współpracy między sądami państw członkowskich Unii Europejskiej przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych.

Cena: 12.60 zł 11.00 zł
2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

-25%

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

Contents

IN MEMORIAM
Bartłomiej Krzan: Professor Jan Kolasa (1926-2016), doi: 10.7420/pyil2016a, pp. 11-18;
GENERAL ARTICLES
Roman Kwiecień: The "Nicaragua" Judgement and the Use of Force – 30 Years Later, doi: 10.7420/pyil2016b, pp. 21-36;
Michał Kowalski: Original Sin Reaffirmed: The Nicaragua Judgement’s Impact on the Notion of Armed Attack as the Most Grave Form of the Use of Force, doi: 10.7420/pyil2016c, pp. 37-50;
François Finck: The State between Fact and Law: The Role of Recognition and the Conditions under which It Is Granted in the Creation of New States, doi: 10.7420/pyil2016d, pp. 51-81;
Wojciech Burek: Family Reunification Regulations and Women: The Perspective of International Law, doi: 10.7420/pyil2016e, pp. 83-108;
Athanasios Yupsanis: Cultural Autonomy for Minorities in the Baltic States, Ukraine, and the Russian Federation: A Dead Letter, doi: 10.7420/pyil2016f, pp. 109-135;
Anna Karapetyan: A Recurring Phenomenon: The Lawful Sanctions Clause in the Definition of Torture and the Question of Judicial Corporal Punishment under International Human Rights Law, doi: 10.7420/pyil2016g, pp. 137-161;
Aleksandra Rychlewska: The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention of Human Rights: The Actual Scope of Guarantees; doi: 10.7420/pyil2016h, pp. 163-186.
CONTENTS
Petra Bárd: Scrutiny over the Rule of Law in the European Union, doi: 10.7420/pyil2016i, pp. 187-208;
Joanna Ryszka: “Social Dumping” and “Letterbox Companies” – Interdependent or Mutually Exclusive Concepts in European Union Law?, doi: 10.7420/pyil2016j, pp. 209-229;
Dominik Horodyski, Maria Kierska: Enforcement of Emergency Arbitrators’ Decisions under Polish Law, doi: 10.7420/pyil2016k, pp. 230-244.
POLISH PRACTICE IN INTERNATIONAL LAW
Dorota Pyć: Compliance and Enforcement of Maritime Labour Conditions – The Polish Legal Perspective, doi: 10.7420/pyil2016l, pp. 247-255;
Grzegorz Wierczyński: The Polish Practice Regarding the Promulgation of International Agreements between 1945 and 2017, doi: 10.7420/pyil2016m, pp. 258-266;
Agata Kleczkowska: Judgement of the Supreme Court, dated 17 February 2016 (Ref. no. WA 16/15), doi: 10.7420/pyil2016n, pp. 267-276.
BOOK REVIEWS
Kaja Kowalczewska: William H. Boothby, Weapons Law and The Law of Armed Conflict, doi: 10.7420/pyil2016o, pp. 279-282;
Bartłomiej Krzan: M. Ruffert, C. Walter, Institutionalised International Law, doi: 10.7420/pyil2016p, pp. 283-286;
Roman Kwiecień: Robert Kolb, Peremptory International Law – Jus Cogens, doi: 10.7420/pyil2016q, pp. 287-290;
Marcin Menkes: Eugene Kontorovich, Francesco Parisi (eds.), Economic Analysis of International Law, doi: 10.7420/pyil2016r, pp. 291-294;
Marcin Menkes: Marc-William Palen, The ‘Conspiracy’ of Free Trade, doi: 10.7420/pyil2016s, pp. 295-298.
LIST OF REVIEWERS (vol . 36/2016), pp. 299-300.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

-31%

22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

Służba bhp to wyodrębniona w strukturach zakładu pracy jedno- lub wieloosobowa komórka organizacyjna. W jej gestii leży przede wszystkim doradztwo oraz kontrola w zakresie bhp. Zasadnicze znaczenie przy ustalaniu liczebności i kwalifikacji obsady personalnej tej służby powinien mieć dla pracodawcy stopień faktycznych, ale też potencjalnych zagrożeń zawodowych w firmie (wypadki przy pracy i choroby zawodowe). Bardzo duże znaczenie będą też miały uciążliwości wynikające z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, stosowane technologie i posiadane wyposażenie techniczne.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

-14%

Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

Książka stanowi studium z zakresu prawa administracyjnego, w którym całościowo omówiono administracyjnoprawne aspekty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanej z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. opłaty planistycznej.

Zawarte w monografii rozważania dotyczą m.in. tak istotnych kwestii, jak:

charakter prawny opłaty planistycznej,
przesłanki materialnoprawne jej nałożenia,
podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty i ich następcy prawni,
decyzja administracyjna ustalająca opłatę planistyczną.
Publikacja jest niezbędną lekturą i narzędziem pracy dla wszystkich osób, które stosują przepisy dotyczące opłaty planistycznej i zajmują się tymi kwestiami na co dzień, w szczególności dla pracowników administracji samorządowej i terenowej administracji rządowej, profesjonalnych pełnomocników oraz sędziów sądów administracyjnych. Książka z pewnością zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa administracyjnego.

Cena: 22.00 zł 19.00 zł
Administrator 12/2014

-26%

Administrator 12/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 12/2015

-29%

Administrator 12/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Walka o praworządność – rozmowa z Ewą Łętowską,

● Jak przeciwdziałać nieuczciwości w budowlance,

● Preproporcja we wspólnotach mieszkaniowych w 2016.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.