Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Postępowanie cywilne. Diagramy, kazusy, zagadnienia praktyczne, testy

ebook

- 14%

Postępowanie cywilne. Diagramy, kazusy, zagadnienia praktyczne, testy

Joanna Studzińska, Paweł Cioch, Edyta Gapska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 59.00 zł 51.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 51.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8187-835-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja stanowi najszersze opracowanie podstawowych zagadnień z zakresu postępowania cywilnego, uwzględniające stan prawny na 6 marca 2020 r.


Autorzy, opierając się na bogatych doświadczeniach dydaktycznych i zawodowych, wykorzystują zróżnicowane formy prezentacji wiedzy pomocne zarówno w procesie nauczania, jak i w praktyce prawa:

szczegółowe diagramy, skonstruowane w oparciu o problemowe zagadnienia, pozwalają usystematyzować informacje dotyczące najważniejszych instytucji procesowych,
kazusy i zagadnienia praktyczne służą sprawdzeniu wiedzy i udzieleniu odpowiedzi na najczęściej występujące w praktyce pytania dotyczące stosowania prawa procesowego,
testy stanowią narzędzie umożliwiające weryfikację wiedzy.Poprawne rozwiązanie testów i ćwiczeń w oparciu o usystematyzowaną wiedzę daje gwarancję opanowania materiału w stopniu umożliwiającym uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie z postępowania cywilnego oraz prawidłowe rozwiązanie zagadnień z tego przedmiotu na testach aplikacyjnych.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów prawa i administracji, którzy chcą ugruntować oraz sprawdzić swoją wiedzę z zakresu prawa postępowania cywilnego, a także absolwentów prawa przygotowujących się do egzaminów wstępnych na aplikacje.

Tytuł
Postępowanie cywilne. Diagramy, kazusy, zagadnienia praktyczne, testy
Autorzy
Joanna Studzińska, Paweł Cioch, Edyta Gapska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-835-7
Seria
Repetytoria
Rok wydania
2020
Liczba stron
548
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Część pierwsza
Diagramy

1. Sprawa cywilna | str. 17
2. Niedopuszczalność drogi sądowej | str. 18
3. Tryby postępowania rozpoznawczego | str. 19
4. Tryby i rodzaje postępowań kodeksowych | str. 20
5. Badanie drogi sądowej i skutki jej niedopuszczalności | str. 21
6. Stosowanie norm procesowych w czasie | str. 22
7. Przesłanki procesowe | str. 23
8. Sposoby dochodzenia roszczeń cywilnych wynikających z popełnienia przestępstwa w postępowaniu karnym | str. 24
9. Wzajemny stosunek postępowania karnego i cywilnego – cz. 1 | str. 25
10. Wzajemny stosunek postępowania karnego i cywilnego – cz. 2 | str. 26
11. Wzajemny stosunek postępowania karnego i cywilnego – cz. 3 | str. 27
12. Wzajemny stosunek postępowania cywilnego i ogólnoadministracyjnego | str. 28
13. Nadużycie prawa procesowego | str. 29
14. Właściwość sądu w sprawach cywilnych | str. 31
15. Skład sądu | str. 32
16. Czynności referendarza sądowego | str. 33
17. Formy udziału prokuratora w postępowaniu cywilnym | str. 34
18. Atrybuty strony | str. 35
19. Skutki braku zdolności sądowej i procesowej | str. 36
20. Legitymacja procesowa | str. 37
21. Współuczestnictwo materialne i formalne | str. 38
22. Współuczestnictwo konieczne | str. 39
23. Włączenie osoby trzeciej do postępowania w charakterze strony | str. 40
24. Włączenie osoby trzeciej do postępowania w charakterze interwenienta ubocznego | str. 41
25. Współuczestnictwo pierwotne i następcze | str. 42
26. Koszty postępowania | str. 43
27. Zasady ponoszenia kosztów postępowania w procesie | str. 44
28. Zasady ponoszenia kosztów postępowania nieprocesowego | str. 45
29. Rodzaje doręczeń | str. 46
30. Podmioty dokonujące doręczeń | str. 48
31. Terminy ustawowe i sądowe – różnice | str. 49
32. Przesłanki przywrócenia terminu | str. 50
33. Sposoby zawarcia ugody w postępowaniu cywilnym | str. 51
34. Ugoda mediacyjna i ugoda sądowa – podobieństwa | str. 52
35. Mediacja i postępowanie pojednawcze – różnice | str. 53
36. Rodzaje powództw | str. 57
37. Czynności postępowania cywilnego | str. 58
38. Pisma procesowe | str. 59
39. Braki formalne pism procesowych | str. 60
40. Elementy pozwu | str. 61
41. Skutki wniesienia pozwu | str. 62
42. Skutki doręczenia pozwu | str. 63
43. Posiedzenia sądowe | str. 64
44. Przygotowanie i organizacja postępowania | str. 65
45. Przebieg rozprawy | str. 66
46. Zawieszenie postępowania | str. 67
47. Umorzenie postępowania | str. 68
48. Przyczyny odrzucenia pozwu | str. 69
49. Zmiana powództwa | str. 70
50. Cofnięcie pozwu | str. 71
51. Zachowanie się pozwanego w procesie | str. 72
52. Ułatwienia dowodowe | str. 73
53. Ograniczenia dowodu z zeznań świadków | str. 74
54. Akty decyzyjne | str. 75
55. Różnice między wyrokami a postanowieniami | str. 76
56. Prawomocność orzeczeń | str. 79
57. Wykonalność orzeczeń | str. 80
58. Środki zaskarżenia | str. 81
59. Postępowanie apelacyjne | str. 82
60. Rozstrzygnięcia w przedmiocie apelacji | str. 83
61. Zażalenie | str. 84
62. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego | str. 85
63. Dopuszczalność skargi kasacyjnej | str. 86
64. Postępowanie w przedmiocie skargi kasacyjnej | str. 87
65. Postępowanie w przedmiocie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str. 88
66. Przesłanki zabezpieczenia roszczeń | str. 89
67. Sposoby zabezpieczenia roszczeń | str. 90
68. Charakter (rodzaj) zabezpieczenia | str. 91
69. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym | str. 92
70. Powództwa przeciwegzekucyjne | str. 93
71. Sposoby egzekucji świadczeń pieniężnych | str. 94
72. Jurysdykcja krajowa | str. 95
73. Konflikty jurysdykcyjne | str. 96

Część druga
Kazusy

Rozdział 1. Pojęcie sprawy cywilnej, dopuszczalność drogi sądowej, przesłanki postępowania, relacje między postępowaniem cywilnym, administracyjnym i karnym | str. 99
Rozdział 2. Właściwość sądu, skład sądu, wyłączenie sędziego | str. 113
Rozdział 3. Prokurator, podmioty działające na prawach prokuratora | str. 126
Rozdział 4. Strony postępowania cywilnego, zdolność sądowa, zdolność procesowa, zdolność postulacyjna, legitymacja procesowa | str. 132
Rozdział 5. Współuczestnictwo, interwencja główna i uboczna, przypozwanie, przekształcenia podmiotowe | str. 142
Rozdział 6. Pełnomocnictwo procesowe | str. 157
Rozdział 7. Koszty postępowania cywilnego | str. 171
Rozdział 8. Czynności procesowe: doręczenia, terminy, wymogi formalne pism procesowych | str. 187
Rozdział 9. Pozew i powództwo, wszczęcie postępowania, skutki wniesienia i doręczenia pozwu, cofnięcie pozwu, formy obrony pozwanego | str. 207
Rozdział 10. Ugoda, alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR) | str. 222
Rozdział 11. Przygotowanie i przebieg postępowania, zawieszenie i umorzenie postępowania, postępowanie dowodowe | str. 227
Rozdział 12. Orzeczenia sądowe | str. 241
Rozdział 13. Środki zaskarżenia | str. 252
Rozdział 14. Postępowania odrębne | str. 264
Rozdział 15. Postępowanie nieprocesowe | str. 276
Rozdział 16. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, międzynarodowe postępowanie cywilne | str. 285

Część trzecia
Zagadnienia praktyczne

Rozdział 1. Pojęcie sprawy cywilnej, dopuszczalność drogi sądowej, przesłanki postępowania, relacje między postępowaniem cywilnym, administracyjnym i karnym | str. 299
Rozdział 2. Właściwość sądu, skład sądu, wyłączenie sędziego | str. 303
Rozdział 3. Prokurator, podmioty działające na prawach prokuratora | str. 307
Rozdział 4. Strony postępowania cywilnego, zdolność sądowa, zdolność procesowa, zdolność postulacyjna, legitymacja procesowa | str. 309
Rozdział 5. Współuczestnictwo, interwencja główna i uboczna, przypozwanie, przekształcenia podmiotowe | str. 313
Rozdział 6. Pełnomocnictwo procesowe | str. 318
Rozdział 7. Koszty postępowania cywilnego | str. 325
Rozdział 8. Czynności procesowe | str. 331
Rozdział 9. Pozew i powództwo, wszczęcie postępowania, skutki wniesienia i doręczenia pozwu, cofnięcie pozwu, formy obrony pozwanego | str. 337
Rozdział 10. Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR) | str. 345
Rozdział 11. Przygotowanie i przebieg postępowania, zawieszenie i umorzenie postępowania, postępowanie dowodowe | str. 349
Rozdział 12. Orzeczenia sądowe | str. 359
Rozdział 13. Środki zaskarżenia | str. 365
Rozdział 14. Postępowania odrębne | str. 373
Rozdział 15. Postępowanie nieprocesowe | str. 379
Rozdział 16. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, międzynarodowe postępowanie cywilne | str. 387

Część czwarta
Testy

Rozdział 1. Zagadnienia wstępne – postępowanie cywilne, sprawa cywilna, droga sądowa, wpływ postępowania cywilnego na postępowanie karne, zasady procesowe | str. 397
Rozdział 2. Sąd – właściwość, wartość przedmiotu sporu, umowa prorogacyjna, skład sądu, wyłączenie sędziego | str. 406
Rozdział 3. Podmioty (organy) postępowania cywilnego – prokurator, organizacje społeczne, inspektorzy pracy | str. 415
Rozdział 4. Strony postępowania – zdolność sądowa, procesowa i postulacyjna, legitymacja procesowa, współuczestnictwo procesowe, interwencja główna i uboczna | str. 422
Rozdział 5. Pełnomocnictwo procesowe, profesjonalna pomoc prawna z urzędu, reprezentacja procesowa, Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej | str. 432
Rozdział 6. Koszty postępowania | str. 442
Rozdział 7. Czynności procesowe, terminy, doręczenia, posiedzenia sądowe | str. 451
Rozdział 8. Przedmiot procesu – powództwo, pozew | str. 460
Rozdział 9. Postępowanie grupowe | str. 469
Rozdział 10. Przebieg rozprawy, postępowanie dowodowe, umorzenie i zawieszenie postępowania | str. 478
Rozdział 11. Mediacja, postępowanie pojednawcze, ugoda sądowa, sąd polubowny | str. 487
Rozdział 12. Orzeczenia sądowe | str. 496
Rozdział 13. Środki zaskarżenia | str. 505
Rozdział 14. Postępowania odrębne | str. 514
Rozdział 15. Postępowanie nieprocesowe | str. 523
Rozdział 16. Postępowanie zabezpieczające | str. 532
Rozdział 17. Postępowanie egzekucyjne | str. 539
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

Czternasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera opracowanie dotyczące konsekwencji, jakie wiążą się z brakiem jednolitości terytorialnej prawa hiszpańskiego na prawo kolizyjne. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające zagadnienie potrącenia wierzytelności wyrażonych w różnych walutach, jak i przejścia ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na tle konwencji wiedeńskiej. Oprócz tego w czternastym tomie czasopisma zamieszczono opracowanie dotyczące perspektyw utworzenia fundacji europejskiej. Godne polecenia jest także, zamykające tom, omówienie prawa prywatnego międzynarodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

Drugi już tom serii „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” zawiera zarówno studia, jak i glosy. Autorzy omawiają następujące zagadnienia: M. Pazdan – W oczekiwaniu na wejście w życie w Polsce konwencji rzymskiej z 1980 r.; M.A. Zachariasiewicz – Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów i inne akty ujednoliconego prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kontraktowej dłużnika; A. Torbus – „Element wspólnotowy” jako przesłanka stosowania art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 44/2001; J. Górecki – Autonomia woli a forma czynności prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym; K. Sznajder – Znaczenie zarzutu nadużycia prawa w stosowaniu przepisów o umowie prorogacyjnej na tle Rozporządzenia Rady nr 44/2001; M. Zachariasiewicz – Sposoby poszukiwania prawa właściwego dla umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymi; A. Okońska – Europejski tytuł egzekucyjny – Polska jako państwo wykonania; J. Górecki – Prawo właściwe dla formy. Glosa do postanowienia SN z dn. 8.01.2004 r., ICK 39/03; M. Kropka – Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Glosa do wyroku SN z dn. 3.02.2006 r., II PK 152/05.

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

-31%

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

Książka dostarcza kierującym rejestracjami medycznymi niezbędnej wiedzy dotyczącej dokumentacji medycznej, praw pacjentów, ochrony danych osobowych i udzielania świadczeń medycznych. Zawiera praktyczne porady dotyczące zarządzania pracownikami rejestracji oraz wyjaśnia najczęstsze problemy pojawiające się podczas obsługi pacjentów.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
Aksjologia prawa administracyjnego. Tom II

-14%

Aksjologia prawa administracyjnego. Tom II

W monografii szeroko zaprezentowano aksjologiczne zagadnienia tworzenia prawa administracyjnego i jego stosowania oraz problematykę aksjologii sądownictwa administracyjnego. Skupiono się także na takich zagadnieniach jak:

wartości prawa administracyjnego,
aksjologia sfery wewnętrznej administracji publicznej,
aksjologia prawa miejscowego,
aksjologia prawa ochrony środowiska,
aksjologia materialnego prawa administracyjnego.Publikacja zbiera zbiór referatów zaprezentowanych podczas Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego i Katedr Postępowania Administracyjnego, który odbył się we wrześniu 2016 r. w Zakopanem. Tworzą one szerokie spektrum, dobrze oddające ogromną różnorodność prezentowanej materii.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz urzędników rządowej i samorządowej administracji publicznej.

Cena: 170.00 zł 147.00 zł
Aktualne problemy prawa Polski i Ukrainy

-14%

Aktualne problemy prawa Polski i Ukrainy

Tom stanowi swoistą kontynuację publikacji „Aktualne problemy współczesnego konstytucjonalizmu (na przykładzie Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej)”, jaka ukazała się w 2017 r. w Kijowie, w koedycji obu uniwersytetów. Przyjętym zamiarem jest coroczne, naprzemienne wydawanie prac zbiorowych autorstwa pracowników naukowych obu ośrodków. Obu stronom przybliża to problemy prawne każdego z państw. Służy to intensyfikacji współpracy, przebiegającej także w innych formach. Jej wyrazem są m.in.: udział pracowników z referatami na konferencjach naukowych oraz publikacja artykułów w czasopismach wydziałowych. Interdyscyplinarne podejście służy naukowemu rozwojowi obu ośrodków akademickich. Doświadczenia polskie mogą nadto okazać się przydatne stronie ukraińskiej na drodze do integracji europejskiej. Prezentacja problemów prawnych po stronie ukraińskiej przybliża je nauce polskiej, ułatwia zrozumienie zachodzących procesów oraz dialog w rozwoju nauki.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Aktualność pojęć prawa administracyjnego

-14%

Aktualność pojęć prawa administracyjnego

Autorzy poruszają teoretyczne i praktyczne aspekty zagadnienia aktualności pojęć prawa administracyjnego, nawiązując przy tym do poglądów doktryny i orzecznictwa. Rozważania prezentowane są na trzech płaszczyznach: „aktualności”, „pojęć” i „prawa”, ukazując złożoność i wielowymiarowość analizowanej problematyki.Monografia prezentuje dorobek XI Krakowsko-Wrocławskiego Spotkania Administratywistów. Wzięli w nim udział pracownicy naukowi i doktoranci Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego.


Zebrane w tomie analizy mogą być przydatne w procesach stosowania prawa, w tym wykładni jego przepisów, a także służyć jako pomoc w zgłębianiu problematyki pojęć prawa administracyjnego, historii ich rozwoju i dzisiejszej funkcjonalności. Zainteresują więc zarówno praktyków prawa administracyjnego - adwokatów, sędziów i radców prawnych, jak również pracowników naukowych badających tę dziedzinę prawa oraz studentów kierunków prawniczych.„Dyskutowanie o prawie administracyjnym i jego pojęciach jest w naukach administracyjnych naturalne, a stwierdzenie tej oczywistości można słusznie traktować jako banalne. Rola pojęć – jak pisał Profesor Franciszek Longchamps – jest ogromna w życiu prawnym. Perspektywa aktualności pojęć prawa administracyjnego nadaje już jednak tym dyskusjom określony kierunek, i to zarówno w zakresie analiz teoretycznych, być może nawet filozoficznych, jak i badań dogmatycznych.”


prof. dr hab. Wojciech Jakimowicz (fragment przedmowy)

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.