Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Postępowanie cywilne. Sprawa o podział majątku wspólnego. Od złożenia wniosku do prawomocnego zakończenia postępowania

ebook

- 14%

Postępowanie cywilne. Sprawa o podział majątku wspólnego. Od złożenia wniosku do prawomocnego zakończenia postępowania

Aleksandra Partyk, Tomasz Partyk

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 101.00 zł 87.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 87.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8246-032-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W opracowaniu przedstawiono przebieg postępowania cywilnego w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Krok po kroku opisano czynności podejmowane w sprawie przez strony i sąd (przewodniczącego, asystenta sędziego, referendarza sądowego) w takim porządku, jak ma to miejsce w rzeczywistym postępowaniu sądowym – od sporządzenia wniosku do prawomocnego zakończenia sprawy. Autorzy posłużyli się metodą case study, tzn. zaprezentowali konkretne stany faktyczne.


Publikacja zawiera wzory pism procesowych, orzeczeń sądowych, wyjaśnienia i praktyczne komentarze oraz wybór poglądów judykatury i doktryny. Przedstawiono również tematykę postępowania mediacyjnego.


Książka przeznaczona jest dla studentów i aplikantów zawodów prawniczych uczących się zasad postępowania cywilnego. Może ona również stanowić materiał uzupełniający dla kadry akademickiej prowadzącej zajęcia z zakresu postępowania cywilnego i prawa rodzinnego. Zainteresuje także osoby zajmujące się zawodowo postępowaniami o podział majątku wspólnego, w szczególności adwokatów i radców prawnych.

Tytuł
Postępowanie cywilne. Sprawa o podział majątku wspólnego. Od złożenia wniosku do prawomocnego zakończenia postępowania
Autorzy
Aleksandra Partyk, Tomasz Partyk
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-032-2
Rok wydania
2021
Liczba stron
276
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13
Słowo wstępne | str. 15
Słowo wstępne | str. 17
Od autorów | str. 19
Rozdział 1
Pisemny etap postępowania | str. 21
Komentarz naukowy: uwagi ogólne o postępowaniu nieprocesowym | str. 21
Tok postępowania: wprowadzenie | str. 36
Ważne przepisy: małżeńska wspólność majątkowa | str. 37
Przykłady z orzecznictwa | str. 38
Wzór pełnomocnictwa procesowego | str. 40
Ważne przepisy: pełnomocnictwo procesowe | str. 41
Przykłady z orzecznictwa | str. 42
Komentarz naukowy: zarys przebiegu postępowania o podział majątku wspólnego | str. 42
Tok postępowania: wniosek, odpowiedź na wniosek i pisma przygotowawcze | str. 53
Wzór wniosku o podział majątku wspólnego | str. 53
Ważne przepisy: wniosek inicjujący postępowanie nieprocesowe | str. 58
Przykład z orzecznictwa | str. 59
Ważne przepisy: roszczenia rozpoznawane w sprawie o podział majątku wspólnego | str. 60
Przykłady z orzecznictwa | str. 60
Ważne przepisy: właściwość sądu | str. 61
Ważne przepisy: opłaty sądowe | str. 61
Wzór zarządzenia o doręczeniu odpisu wniosku | str. 62
Ważne przepisy: doręczenie odpisu wniosku | str. 63
Wzór pisma w przedmiocie doręczenia odpisu wniosku | str. 64
Wzór pouczenia o prawach i obowiązkach uczestnika postępowania nieprocesowego | str. 64
Wzór zarządzenia o przekazaniu korespondencji wnioskodawcy celem doręczenia za pośrednictwem komornika sądowego | str. 67
Ważne przepisy: doręczanie korespondencji sądowej | str. 68
Przykłady z orzecznictwa | str. 69
Wzór pisma informacyjnego o doręczeniu korespondencji za pośrednictwem komornika sądowego | str. 70
Ważne przepisy: doręczenie korespondencji sądowej przez komornika sądowego | str. 71
Wzór odpowiedzi na wniosek o podział majątku wspólnego | str. 73
Ważne przepisy: odpowiedź na wniosek | str. 77
Przykład z orzecznictwa | str. 78
Wzór zarządzenia o wezwaniu do usunięcia braków formalnych odpowiedzi na wniosek | str. 79
Ważne przepisy: wydawanie zarządzeń przez asytentów sędziów | str. 79
Ważne przepisy: wymogi formalne stawiane odpowiedzi na wniosek | str. 80
Ważne przepisy: skutki wniesienia do sądu pisma niespełniającego wymagań formalnych | str. 80
Przykłady z orzecznictwa | str. 81
Wzór wezwania do usunięcia braków formalnych odpowiedzi na wniosek | str. 82
Wzór zarządzenia o wymianie dalszych pism przygotowawczych | str. 84
Ważne przepisy: wymiana dalszych pism przygotowawczych | str. 85
Wzór repliki na odpowiedź na wniosek | str. 87
Wzór zarządzenia o wyznaczeniu posiedzenia przygotowawczego | str. 90
Ważne przepisy: wyznaczenie posiedzenia przygotowawczego | str. 91
Wzór wezwania na posiedzenie przygotowawcze | str. 92
Ważne przepisy: wezwania i zawiadomienia | str. 93
Wzór pisma przygotowawczego | str. 94
Rozdział 2
Postępowanie mediacyjne | str. 98
Komentarz naukowy: istota i zasady postępowania mediacyjnego | str. 98
Tok postępowania: mediacja | str. 108
Wzór protokołu posiedzenia przygotowawczego zakończonego skierowaniem uczestników postępowania do mediacji | str. 109
Wzór postanowienia o skierowaniu uczestników postępowania do mediacji | str. 111
Wzór pisma w związku ze skierowaniem sprawy do mediacji | str. 112
Ważne przepisy: skierowanie do mediacji | str. 113
Wzór zaproszenia na mediację | str. 114
Wzór ugody zawartej przed mediatorem | str. 120
Ważne przepisy: przebieg mediacji i ugoda zawarta przed mediatorem | str. 122
Wzór protokołu z mediacji | str. 123
Wzór postanowienia o zatwierdzeniu ugody | str. 125
Ważne przepisy: zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem | str. 126
Przykład z orzecznictwa | str. 126
Komentarz naukowy: o ugodach | str. 127
Rozdział 3
Ustny etap postępowania | str. 137
Tok postępowania: przygotowanie rozprawy i postępowanie dowodowe | str. 137
Wzór zarządzenia o odnotowaniu prawomocności postanowienia oraz wyznaczeniu posiedzenia | str.  137
Ważne przepisy: prawomocność orzeczeń | str. 138
Przykłady z orzecznictwa | str. 138
Wzór protokołu posiedzenia przygotowawczego | str. 139
Wzór ugody sądowej | str. 142
Wzór planu rozprawy | str. 143
Ważne przepisy: plan rozprawy | str. 144
Wzór wezwania świadka na rozprawę | str. 145
Ważne przepisy: zarządzenia zmierzające do przygotowania rozprawy | str. 147
Wzór odezwy do biegłego | str. 148
Ważne przepisy: postępowanie dowodowe | str. 149
Przykłady z orzecznictwa | str. 150
Ważne przepisy: tok postępowania dowodowego | str. 150
Ważne przepisy: dowód z dokumentu | str. 151
Przykłady z orzecznictwa | str. 151
Ważne przepisy: dowód z opinii biegłego | str. 152
Przykłady z orzecznictwa | str. 153
Ważne przepisy: operat szacunkowy | str. 155
Przykłady z orzecznictwa | str. 156
Wzór postanowienia o wynagrodzeniu biegłego | str. 157
Ważne przepisy: wynagrodzenie biegłego | str. 159
Wzór pisma sądowego w sprawie wyznaczenia terminu na dokonanie czynności | str. 160
Wzór pisma zawierającego zmianę żądania w sprawie | str. 162
Ważne przepisy: zmiana przedmiotowa wniosku | str. 163
Przykład z orzecznictwa | str. 164
Wzór zarządzenia o odnotowaniu prawomocności i doręczeniu odpisu pisma | str. 165
Wzór odpowiedzi na pismo zawierające rozszerzenie żądania | str. 166
Wzór zarządzenia asystenta sędziego o pilnym doręczeniu odpisu pisma | str. 167
Wzór protokołu rozprawy – cz. I (postępowanie dowodowe) | str. 168
Ważne przepisy: przebieg rozprawy | str. 173
Przykłady z orzecznictwa | str. 174
Ważne przepisy: dowód z zeznań świadków | str. 174
Przykład z orzecznictwa | str. 175
Ważne przepisy: skutki nieusprawiedliwionego niestawiennictwa świadka | str. 176
Ważne przepisy: dowód z przesłuchania wnioskodawczyni i uczestnika | str. 176
Przykłady z orzecznictwa | str. 177
Wzór protokołu rozprawy – cz. II (zamknięcie rozprawy) | str. 177
Ważne przepisy: zakończenie rozprawy | str. 179
Komentarz naukowy: ustalanie faktów w sprawie o podział majątku wspólnego | str. 179
Tok postępowania: postanowienie co do istoty sprawy | str. 191
Wzór protokołu rozprawy – cz. III (publikacja postanowienia) | str. 192
Wzór postanowienia kończącego postępowanie w sprawie o podział majątku wspólnego | str. 192
Wzór ustnych motywów postanowienia w sprawie o podział majątku wspólnego z pouczeniem o środkach odwoławczych | str. 194
Ważne przepisy: postanowienie kończące postępowanie i jego ogłoszenie | str. 196
Wzór wniosku o sporządzenie uzasadnienia | str. 197
Ważne przepisy: wniosek o uzasadnienie | str. 198
Wzór uzasadnienia w sprawie o podział majątku wspólnego | str. 198
Ważne przepisy: uzasadnienie postanowienia | str.  207
Przykłady z orzecznictwa | str. 208
Wzór pisma w przedmiocie doręczenia odpisu postanowienia z uzasadnieniem | str. 209
Rozdział 4
Postępowanie przed sądem drugiej instancji | str. 210
Komentarz naukowy – apelacja, zażalenie – uwagi ogólne | str. 210
Tok postępowania: postępowanie apelacyjne | str. 224
Wzór apelacji w sprawie o podział majątku wspólnego | str. 225
Ważne przepisy: apelacja | str. 228
Przykłady z orzecznictwa | str. 230
Wzór zarządzenia o przedstawieniu akt z apelacją sądowi drugiej instancji | str. 231
Ważne przepisy: przekazanie akt do sądu odwoławczego | str. 231
Wzór zarządzenia o doręczeniu odpisu apelacji | str. 232
Wzór odpowiedzi na apelację | str. 232
Ważne przepisy: odpowiedź na apelację | str. 235
Ważne przepisy: rozszerzenie żądania w postępowaniu apelacyjnym | str. 235
Wzór zarządzenia o wyznaczeniu rozprawy apelacyjnej | str. 236
Ważne przepisy: posiedzenia apelacyjne | str. 236
Wzór zawiadomienia o terminie rozprawy apelacyjnej z wyznaczeniem terminu na wniesienie pisma | str. 237
Wzór pisma procesowego w postępowaniu apelacyjnym | str. 238
Wzór protokołu rozprawy apelacyjnej | str. 239
Ważne przepisy: rozprawa apelacyjna | str. 241
Wzór postanowienia sądu drugiej instancji | str. 242
Ważne przepisy: orzeczenia sądu drugiej instancji | str. 243
Przykłady z orzecznictwa | str. 243
Wzór wygłoszonego ustnie uzasadnienia postanowienia sądu drugiej instancji | str. 244
Ważne przepisy: ustne wygłoszenie uzasadnienia orzeczenia | str. 249
Ważne przepisy: uzasadnianie orzeczeń sądu drugiej instancji | str. 249
Ważne przepisy: prawomocność orzeczeń | str. 251
Ważne przepisy: prawomocne orzeczenie sądu jako podstawa egzekucji | str. 251
Przykład z orzecznictwa | str. 252
Ważne przepisy: skarga kasacyjna | str. 252
Przykłady z orzecznictwa | str. 254
Komentarz naukowy – skarga kasacyjna – uwagi ogólne | str. 255
Schematy | str. 259
Schemat 1. Zarys postępowania o podział majątku wspólnego | str. 259
Schemat 2. Najczęstsze roszczenia rozpoznawane w sprawach o podział majątku wspólnego | str. 260
Schemat 3. Kontrola formalna pisma procesowego | str. 261
Schemat 4. Posiedzenie przygotowawcze | str. 262
Schemat 5. Przebieg rozprawy (przed sądem pierwszej instancji) | str. 263
Schemat 6. Postępowanie apelacyjne (w postępowaniu o podział majątku wspólnego) | str. 264
Schemat 7. Postępowanie zażaleniowe | str. 265
Bibliografia | str. 267
Wykaz orzecznictwa | str. 271
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

W niniejszym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się opracowania dotyczące sądownictwa polubownego (możliwości związania zapisem na sąd polubowny członków zgrupowania spółek, ich wspólników i interesariuszy; dopuszczalności konkludentnego przystąpienia do zapisu na sąd polubowny oraz następstwa prawnego w zakresie przedmiotu sporu w toku postępowania przed sądem polubownym), jak również wąsko rozumianego prawa prywatnego międzynarodowego (artykuły poświęcone małżeństwu i związkom osób tej samej płci oraz skardze pauliańskiej). Poza tym w tomie zamieszono tłumaczenie i omówienie nowego holenderskiego prawa prywatnego międzynarodowego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

Kolejny numer czasopisma poświęcony jest dalszym rozważaniom prawniczym, wychodzącym nie tylko poza granice Polski, ale także Europy. Wśród opracowań pojawiły się teksty dotyczące ukraińskiego prawa podatkowego oraz regulacji w zakresie pracy więźniów w nigeryjskim systemie penitencjarnym w kontekście ochrony praw człowieka. Należy także zwrócić uwagę na artykuły poświęcone interpretacji prawa w kontekście pracy orzeczniczej polskich sądów administracyjnych, czy znakom towarowym. W numerze 9 SJLS znalazły się ponadto artykuły z zakresu szeroko ujętego prawa międzynarodowego, poświęcone problematyce ludobójstwa, prawa narodów do samostanowienia czy kwestii uchodźstwa. Tak więc, SJLS zawiera rozważania z zakresu teorii prawa, prawa gospodarczego, prawa międzynarodowego publicznego, praw człowieka oraz prawa Unii Europejskiej. W każdym kolejnym numerze zamieszczane są także sprawozdania z konferencji naukowych, krajowych i zagranicznych, w których uczestniczyli pracownicy i doktoranci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a także wykaz monografii autorstwa pracowników Wydziału i konferencji organizowanych przez Wydział oraz jego Fundację Facultas Iuridica, która współfinansuje wydanie periodyku. Materiały publikowane w czasopiśmie kierowane są do szerokiego grona prawników, zarówno teoretyków, jak i praktyków, a także do studentów i doktorantów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
40 lat Kodeksu pracy

-14%

40 lat Kodeksu pracy

Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Piątego Seminarium Szubertowskiego oraz opracowań zainspirowanych tym wydarzeniem, powstałych dla uczczenia 40. rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W książce zawarto artykuły, które stanowią podsumowanie, ocenę, a także refleksje na temat tego niezwykle ważnego dla polskiego prawa pracy aktu prawnego.W monografii oprócz teoretycznych, ogólnych rozważań omówiono wiele praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem kodeksu pracy, w tym m.in. dotyczących takich zagadnień jak:

uprawnienia rodzicielskie w zakresie urlopu macierzyńskiego,
zatrudnienie pracownicze kadry kierowniczej,
uzasadniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony,
kodeksowa szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym,
udział pracodawcy w ryzyku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
praca w godzinach nadliczbowych oraz praca w niedziele i święta.


Autorzy przedstawili także wybrane regulacje kodeksu pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego.Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, prawników praktyków, aplikantów oraz doktorantów. Ze względu na praktyczny wymiar omawianych zagadnień zainteresuje również pracowników działów kadr, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz osoby związane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

-9%

70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

Z początkiem 2016 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie 70% zryczałtowanym podatkiem niektórych odszkodowań oraz odpraw otrzymywanych od spółek z udziałem środków publicznych. Są to spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne państwowe osoby prawne albo komunalne osoby prawne dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. Przepisy te dotyczą dwóch rodzajów odszkodowań i odpraw:
• odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji oraz
• odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przed terminem.
Stosowanie nowych przepisów miało być bardzo proste. Niestety praktyka pierwszych miesięcy ich obowiązywania jest inna. W publikacji przedstawiamy zasady wypłaty takich odszkodowań, poboru podatku oraz ewidencję księgową.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

-14%

Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

Książka prezentuje rolę i zakres administracji publicznej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. W opracowaniu omówiono tematy takie jak prywatyzacja ochrony zdrowia i odpłatność świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące najnowszych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego, sieci szpitali, czy problem utraty kontroli jednostki samorządu terytorialnego nad prowadzonym podmiotem leczniczym. Analizie poddano nierozstrzygnięte dotąd kwestie, m.in. w jaki sposób administracja publiczna ma zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych, czy ma to czynić przez tworzone przez siebie podmioty lecznicze, czy też w inny sposób.


Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną zdrowia, adwokatów, radców prawnych, sędziów. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji, zarządzania czy ochrony zdrowia.

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
Administrator 4/2017

-29%

Administrator 4/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Z czym borykają się spółdzielnie,
● Dochodzenie wierzytelności,
● Podwykonawca a VAT,
● PRZEGLĄD WODOMIERZY?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.