Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Postępowanie dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej

ebook

- 14%

Postępowanie dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej

Beata Baran

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 111.00 zł 96.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 96.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8092-490-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W książce przedstawiono poszczególne etapy postępowania dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służby Więziennej. Monografia w sposób kompleksowy prezentuje omawianą problematykę przez pryzmat standardów sprawiedliwości proceduralnej.

W pracy ukazano takie zagadnienia, jak:


źródła prawa, funkcje i zasady postępowania,
status podmiotów występujących w postępowaniu (zarówno uczestników, jak i organów dyscyplinarnych),
uprawnienia i obowiązki stron oraz uczestników postępowania,
przebieg postępowania dyscyplinarnego, odwołanie oraz wznowienie.
Opracowanie obejmuje zarówno badania dogmatyczne postępowania pierwszoinstancyjnego, jak i drugoinstancyjnego. Dodatkowo w publikacji została ujęta kwestia respektowania praw człowieka w stosunku do obwinionego funkcjonariusza. Praktyczny walor książki podnosi fakt, że zostały w niej omówione formularze wykorzystywane na poszczególnych etapach postępowania.

Adresaci:
Monografia przeznaczona jest dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów oraz sędziów. Zainteresuje także naukowców zajmujących się problematyką prawa penitencjarnego.

Tytuł
Postępowanie dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej
Autor
Beata Baran
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8092-490-1
Seria
Monografie
Rok wydania
2016
Liczba stron
404
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Słowo wstępne | str. 17

Wprowadzenie | str. 19

Rozdział 1
Aksjologia postępowania dyscyplinarnego w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 31
1.1. Podstawy aksjologiczne postępowania dyscyplinarnego | str. 31
1.2. Standardy sprawiedliwości proceduralnej w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 36

Rozdział 2
Postępowanie dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy więziennictwa w ujęciu historycznym | str. 55

Rozdział 3
Źródła prawa w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 75
3.1. Źródła prawa a postępowanie w sprawach dyscyplinarnych funkcjonariuszy Służby Więziennej - uwagi wprowadzające | str. 75
3.2. Ustawowe i podustawowe źródła postępowania dyscyplinarnego w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 84
3.3. Przynależność gałęziowa norm regulujących postępowanie dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 89
3.4. Funkcje norm regulujących postępowanie w sprawach dyscyplinarnych funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 95

Rozdział 4
Podstawowe zasady postępowania dyscyplinarnego w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 102
4.1. Uwagi wprowadzające | str. 102
4.2. Zasada prawdy obiektywnej w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 105
4.3. Zasada domniemania niewinności w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 110
4.4. Zasada in dubio pro reo w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 113
4.5. Zasada prawa do obrony w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 115
4.6. Zasada kontroli w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 118

Rozdział 5
Podmioty postępowania dyscyplinarnego w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 122
5.1. Uwagi wprowadzające | str. 122
5.2. Status prawny organów dyscyplinarnych | str. 123
5.3. Status prawny stron w postępowaniu dyscyplinarnym | str. 137
5.3.1. Uwagi wprowadzające | str. 137
5.3.2. Status prawny rzecznika dyscyplinarnego w postępowaniu dyscyplinarnym | str. 139
5.3.3. Status prawny obwinionego w postępowaniu dyscyplinarnym | str. 146
5.3.4. Status prawny pokrzywdzonego w postępowaniu dyscyplinarnym | str. 158
5.4. Status prawny obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym | str. 161

Rozdział 6
Systematyka przebiegu postępowania dyscyplinarnego w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej w ujęciu modelowym | str. 170

Rozdział 7
Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 176
7.1. Uwagi wprowadzające | str. 176
7.2. Czynności wyjaśniające przed wszczęciem postępowania dyscyplinarnego | str. 179
7.3. Podstawy wszczęcia postępowania dyscyplinarnego | str. 182

Rozdział 8
Odmowa wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w sprawach dyscyplinarnych funkcjonariuszy Służby Więziennej lub jego umorzenie | str. 194

Rozdział 9
Postępowanie wyjaśniające w sprawach dyscyplinarnych funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 207
9.1. Uwagi wprowadzające | str. 207
9.2. Postępowanie dowodowe w sprawach dyscyplinarnych funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 208
9.3. Aspekty temporalne postępowania wyjaśniającego | str. 224

Rozdział 10
Rozstrzygnięcia w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 230
10.1. Uwagi wprowadzające | str. 230
10.2. Orzeczenia w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 231
10.2.1. Charakter prawny orzeczenia dyscyplinarnego | str. 231
10.2.2. Aspekt formalny orzeczenia dyscyplinarnego | str. 233
10.2.3. Aspekt temporalny orzeczenia dyscyplinarnego | str. 239
10.2.4. Rozstrzygnięcia zapadające w orzeczeniach dyscyplinarnych w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 241
10.3. Postanowienia w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 259
10.3.1. Charakter prawny i typologia postanowień zapadających w postępowaniu dyscyplinarnym | str. 259
10.3.2. Aspekt formalny postanowień zapadających w postępowaniu dyscyplinarnym | str. 262

Rozdział 11
Zaskarżanie orzeczeń i postanowień wydanych w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej - zagadnienia ogólne | str. 265

Rozdział 12
Odwołanie w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 270
12.1. Charakter prawny odwołania w postępowaniu dyscyplinarnym | str. 270
12.2. Podmioty uprawnione do wniesienia odwołania w postępowaniu dyscyplinarnym | str. 273
12.3.Wymogi formalne i temporalne odwołania | str. 276
12.3.1. Aspekt formalny odwołania | str. 276
12.3.2. Aspekt temporalny odwołania | str. 281
12.4. Postępowanie odwoławcze przed przełożonym dyscyplinarnym | str. 290
12.5. Postępowanie odwoławcze przed wyższym przełożonym dyscyplinarnym | str. 292
12.5.1. Uwagi wprowadzające | str. 292
12.5.2. Faza wstępna postępowania odwoławczego przed wyższym przełożonym dyscyplinarnym | str. 293
12.5.3. Faza rozpoznawczo-wyjaśniająca postępowania odwoławczego przed wyższym przełożonym dyscyplinarnym | str. 294
12.5.4. Faza orzecznicza postępowania odwoławczego przed wyższym przełożonym dyscyplinarnym | str. 302

Rozdział 13
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 313

Rozdział 14
Zażalenie w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 319
14.1. Charakter prawny zażalenia | str. 319
14.2. Podmioty uprawnione do wniesienia zażalenia w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 322
14.3. Wymogi formalne i temporalne zażalenia w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 325
14.3.1. Aspekt formalny zażalenia | str. 325
14.3.2. Aspekt temporalny zażalenia | str. 326
14.4. Postępowanie zażaleniowe | str. 328
14.4.1. Uwagi wprowadzające | str. 328
14.4.2. Postępowanie zażaleniowe przed organem dyscyplinarnym pierwszej instancji | str. 328
14.4.3. Postępowanie zażaleniowe przed organem dyscyplinarnym drugiej instancji | str. 330

Rozdział 15
Wznowienie postępowania dyscyplinarnego w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 332
15.1. Charakter prawny wznowienia postępowania dyscyplinarnego | str. 332
15.2. Dopuszczalność wznowienia postępowania dyscyplinarnego | str. 334
15.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 334
15.2.2. Podstawy wznowienia postępowania dyscyplinarnego | str. 336
15.3. Procedura wznowienia postępowania dyscyplinarnego | str. 342
15.3.1. Tryby wznowienia postępowania dyscyplinarnego | str. 342
15.3.2. Aspekt temporalny wznowienia postępowania dyscyplinarnego | str. 346
15.3.3. Przebieg procedury wznowienia postępowania dyscyplinarnego | str. 349
15.3.3.1. Uwagi wprowadzające | str. 349
15.3.3.2. Faza wstępna procedury wznowienia postępowania dyscyplinarnego | str. 350
15.3.3.3. Faza dowodowa procedury wznowienia postępowania dyscyplinarnego | str. 353
15.3.3.4. Faza orzecznicza procedury wznowienia postępowania dyscyplinarnego | str. 355
15.3.4. Weryfikacja orzeczeń zapadłych w postępowaniu o wznowienie postępowania dyscyplinarnego | str. 363

Rozdział 16
Prawomocność i wykonywanie orzeczeń oraz postanowień w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej | str. 364
16.1. Prawomocność orzeczeń oraz postanowień w postępowaniu dyscyplinarnym | str. 364
16.2. Wykonywanie orzeczeń zapadłych w postępowaniu dyscyplinarnym | str. 366

Podsumowanie | str. 371

Wykaz aktów prawnych | str. 379

Wykaz orzecznictwa | str. 383

Bibliografia | str. 387
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” stanowią kontynuację dawnych „Problemów Prawnych Handlu Zagranicznego”, które w latach 1977–2000 ukazywały się nakładem Uniwersytetu Śląskiego. Zmienia się jednak zakres tematyczny nowej serii, przede wszystkim bowiem ulega znacznemu rozszerzeniu. Poza problematyką kolizyjnoprawną prawa prywatnego międzynarodowego, autorzy zajmują się międzynarodowym prawem handlowym (w tym aktami prawa jednolitego), prawem prywatnym porównawczym, międzynarodowym arbitrażem handlowym, europejskim prawem gospodarczym oraz międzynarodowym prawem postępowania cywilnego.

Cena: 19.95 zł 17.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

W piętnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie dotyczące formy rozrządzeń na wypadek śmierci po wejściu w życie rozporządzenia spadkowego nr 650/12 z 4 lipca 2012 r. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające problematykę przepisów wymuszających swoje zastosowanie jako instrumentu służącego ochronie strony słabszej w przypadku umów ubezpieczenia, jak i prawa właściwego dla przeniesienia akcji w obrocie zorganizowanym. Godne polecenia jest także teoretycznoprawne opracowanie poświęcone metodzie analizy funkcjonalnej w prawie prywatnym międzynarodowym. Piętnasty tom czasopisma zamyka opinia prawna dotycząca dziedziczenia po obywatelu Wenezueli zamieszkałym w Polsce.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

-31%

72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 r. wskazano zadania służby bhp. To katalog zamknięty składający się z 22 zadań. Niestety mało precyzyjne zapisy często powodują wątpliwości, jeśli chodzi o interpretację poszczególnych zadań służby bhp. Nie do końca też jest jasne, co pracownik służby bhp powinien robić w ramach konkretnego obowiązku. Przepisy nie definiują przecież, czym jest na przykład „bieżące informowanie”. Pytanie zatem, czy chodzi o prowadzenie regularnego monitoringu bezpieczeństwa zakładu, czy jedynie o niezwłoczne informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych? Takich problemów jest więcej.
W książce „Zadania służby bhp – praktyczne problemy w pytaniach i odpowiedziach” rozwiewamy wątpliwości, jakie pojawiają się w codziennej pracy pracowników służby bhp, a dotyczą 22 zadań tej służby.

Cena: 139.90 zł 97.00 zł
Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

-14%

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

Monografia jest skierowana zarówno do pracowników naukowych i studentów wszystkich kierunków, których programy nauczana obejmują problematykę teorii administracji, w tym prawa administracyjnego.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 10/2017

-29%

Administrator 10/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Krajowy Zasób Nieruchomości,
● Akceleracja zmian w przepisach o spółdzielniach,
● Deweloper we wspólnocie mieszkaniowej.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2017

-29%

Administrator 7-8/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Możliwości dobudowy wind są, tylko pieniędzy brak i prawo kuleje,
● Rozliczanie kosztów ciepła i przegląd ciepłomierzy,
● Orzecznictwo a uchwały wspólnoty,
● Żeby nie było jak w londyńskim Grenfell Tower

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.