Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Postępowanie karne. Testy

ebook

- 15%

Postępowanie karne. Testy

Olaf Włodkowski, Sebastian Kowalski, Alfred Staszak, Katarzyna Osiak-Krynicka

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 33.00 zł 28.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 28.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8246-174-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja składa się z blisko 1000 pytań testowych z zakresu prawa karnego procesowego. Do każdego zagadnienia przygotowano odrębne zestawy pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru.


Układ opracowania koresponduje ze strukturą podręczników do prawa karnego procesowego. Książkę uzupełniono o odpowiedzi, w których obok każdego wyjaśnienia wskazano podstawę prawną oraz tezy orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Dzięki tak przyjętemu układowi treści Czytelnik ma możliwość nie tylko zweryfikowania utrwalonej wiedzy, lecz także jej uporządkowania i poszerzenia.


Opracowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla studentów, którzy w programie studiów mają przedmiot prawo karne procesowe, w szczególności studentów prawa i administracji. Będzie pomocne także aplikantom prawniczym oraz pracownikom dydaktycznym wydziałów prawa i administracji zajmujących się omawianą tematyką.

Tytuł
Postępowanie karne. Testy
Autorzy
Olaf Włodkowski, Sebastian Kowalski, Alfred Staszak, Katarzyna Osiak-Krynicka
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-174-9
Seria
Testy
Rok wydania
2021
Liczba stron
280
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 15
Wprowadzenie | str. 17
Rozdział I
Zagadnienia ogólne | str. 19
1. Pojęcie prawa karnego procesowego | str. 19
2. Funkcje prawa karnego procesowego | str. 19
3. Źródła prawa karnego procesowego | str. 19
4. Obowiązywanie prawa karnego procesowego w miejscu i czasie | str. 19
4.1. Obowiązywanie prawa karnego procesowego w miejscu | str. 19
4.2. Obowiązywanie prawa karnego procesowego w czasie (prawo intertemporalne) | str. 19
5. Pojęcie procesu karnego | str. 19
6. Przedmiot procesu karnego | str. 19
7. Tendencje rozwoju procesu karnego | str. 19
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 19
Odpowiedzi | str. 21
Test (wielokrotnego wyboru) | str. 22
Odpowiedzi | str. 23
Rozdział II
Uczestnicy procesu karnego | str. 25
1. Pojęcie i rodzaje uczestników procesu karnego | str. 25
2. Organy procesowe | str. 25
2.1. Prokurator | str. 25
2.2. Policja i inne organy postępowania przygotowawczego | str. 25
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 25
Odpowiedzi | str. 29
2.3. Sąd | str. 33
2.3.1. Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego | str. 33
2.3.2. Skład sądu | str. 33
3. Referendarze sądowi | str. 33
4. Strony procesu karnego | str. 33
4.1. Pojęcie i rodzaje oskarżycieli | str. 33
4.2. Oskarżyciel publiczny | str. 33
Test (wielokrotnego wyboru) | str. 33
Odpowiedzi | str. 34
Test (wielokrotnego wyboru) | str. 35
Odpowiedzi | str. 37
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 38
Odpowiedzi | str. 39
4.3. Pokrzywdzony | str. 40
4.4. Oskarżyciel posiłkowy  | str. 40
4.4.1. Oskarżyciel posiłkowy uboczny | str. 40
4.4.2. Oskarżyciel posiłkowy subsydiarny | str. 40
4.5. Oskarżyciel prywatny | str. 40
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 40
Odpowiedzi | str. 43
Test (jedno- lub wielokrotnego wyboru) | str. 45
Odpowiedzi | str. 47
4.6. Oskarżony | str. 49
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 49
Odpowiedzi | str. 52
Test (wielokrotnego wyboru) | str. 55
Odpowiedzi | str. 56
5. Przedstawiciele procesowi stron | str. 57
6. Pomocnicy procesowi stron | str. 57
6.1. Obrońca | str. 57
6.2. Pełnomocnik | str. 57
7. Pomocnicy organów procesowych | str. 57
7.1. Tłumacz | str. 57
7.2. Protokolant | str. 58
7.3. Specjalista | str. 58
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 58
Odpowiedzi | str. 60
8. Rzecznicy interesu publicznego | str. 63
9. Rzecznicy interesu społecznego | str. 63
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 63
Odpowiedzi | str. 66
10. Osobowe źródła dowodowe | str. 68
10.1. Oskarżony jako źródło dowodowe | str. 68
10.2. Świadek | str. 68
10.3. Biegły | str. 68
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 68
Odpowiedzi | str. 70
11. Podmiot zobowiązany do zwrotu korzyści majątkowej | str. 72
12. Właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem (art. 91b k.p.k.) | str. 72
13. Inni (nienazwani) uczestnicy procesu karnego | str. 72
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 72
Odpowiedzi | str. 73
Rozdział III
Naczelne zasady procesu karnego | str. 75
1. Pojęcie i systematyka naczelnych zasad procesu karnego | str. 75
2. Charakterystyka naczelnych zasad procesu karnego | str. 75
2.1. Zasada prawdy | str. 75
2.2. Zasada swobodnej oceny dowodów | str. 75
2.3. Zasada bezpośredniości | str. 75
2.4. Zasada obiektywizmu | str. 75
2.5. Zasada legalizmu | str. 75
2.6. Zasada ścigania (działania) z urzędu | str. 75
2.7. Zasada skargowości | str. 75
2.8. Zasada kontradyktoryjności | str. 75
2.9. Zasada domniemania niewinności | str. 75
2.10. Zasada prawa oskarżonego do obrony | str. 75
2.11. Zasada informacji i lojalności | str. 75
2.12. Zasada jawnośc | str. 75
2.13. Zasada ustności | str. 75
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 75
Odpowiedzi | str. 81
Test (wielokrotnego wyboru) | str. 86
Odpowiedzi | str. 90
Rozdział IV
Czynności procesowe | str. 93
1. Uwagi wprowadzające | str. 93
2. Klasyfi kacja czynności procesowych | str. 93
3. Orzeczenia i zarządzenia jako czynności organów procesowych | str. 93
4. Rozprawa i posiedzenie sądu | str. 93
5. Porządek czynności procesowych – forma i miejsce ich dokonywania | str. 93
6. Wadliwość czynności procesowych | str. 93
7. Utrwalanie przebiegu czynności procesowych | str. 93
8. Doręczenia | str. 93
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 93
Odpowiedzi | str. 99
Rozdział V
Akta sprawy karnej | str. 103
Rozdział VI
Terminy | str. 103
Test (jedno- lub wielokrotnego wyboru) | str. 103
Odpowiedzi | str. 104
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 106
Odpowiedzi | str. 107
Rozdział VII
Dowody | str. 109
1. Pojęcia wprowadzające | str. 109
1.1. Dowód w procesie karnym | str. 109
1.2. Podziały dowodów | str. 109
1.2.1. Rodzaj źródła dowodowego | str. 109
1.2.2. Treść środka dowodowego | str. 109
1.2.3. Sposób przeprowadzania i utrwalania dowodu | str. 109
1.2.4. Odległość źródła dowodu od organu procesowego przeprowadzającego dowód | str. 109
1.2.5. Stosunek dowodu do faktu głównego | str. 109
1.3. Pojęcie poszlaki | str. 109
2. Postępowanie dowodowe | str. 109
2.1. Dowodzenie | str. 109
2.2. Uprawdopodobnienie | str. 109
2.3. Notoryjność | str. 109
2.4. Domniemania | str. 109
3. Wprowadzanie dowodów do procesu | str. 109
3.1. Inicjatywa dowodowa w procesie karnym | str. 109
3.2. Wniosek dowodowy | str. 109
3.3. Zakazy dowodowe | str. 109
3.3.1. Zakazy dowodzenia określonych faktów | str. 109
3.3.2. Zakazy korzystania w procesie dowodzenia z określonych dowodów | str. 109
3.3.3. Zakazy wykorzystania określonej metody dowodzenia | str. 109
4. Źródła dowodowe i ich wykorzystanie w procesie karnym | str. 109
4.1. Uwagi ogólne | str. 109
4.2. Oskarżony i jego wyjaśnienia | str. 109
4.3. Świadek i jego zeznania | str. 109
4.4. Biegły i jego opinia | str. 109
4.5. Dowody rzeczowe i oględziny | str. 109
4.6. Eksperyment procesowy | str. 109
4.7. Dokument | str. 109
4.8. Badania osobopoznawcze i wywiad środowiskowy | str. 109
5. Poszukiwawcze czynności dowodowe | str. 110
6. Kontrola i utrwalanie rozmów | str. 110
7. Problem „dowodów nielegalnych” | str. 110
Test (jedno- lub wielokrotnego wyboru) | str. 110
Odpowiedzi | str. 112
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 115
Odpowiedzi | str. 117
Rozdział VIII
Środki przymusu | str. 120
1. Pojęcie i rodzaje środków przymusu | str. 120
2. Zatrzymanie | str. 120
2.1. Zatrzymanie (ujęcie) obywatelskie | str. 120
2.2. Zatrzymanie właściwe | str. 120
2.3. Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie | str. 120
3. Zatrzymanie nieprocesowe | str. 120
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 120
Odpowiedzi | str. 123
4. Pojęcie i systematyka środków zapobiegawczych | str. 125
4.1. Reguły stosowania środków zapobiegawczych | str. 125
4.2. Funkcje środków zapobiegawczych | str. 125
4.3. Przesłanki środków zapobiegawczych | str. 125
4.3.1. Przesłanki ogólne stosowania środków zapobiegawczych | str. 125
4.3.2. Przesłanki szczególne stosowania środków zapobiegawczych | str. 125
5. Charakterystyka poszczególnych środków zapobiegawczych | str. 125
5.1. Tymczasowe aresztowanie | str. 125
Test (jedno- lub wielokrotnego wyboru) | str. 125
Odpowiedzi | str. 127
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 128
Odpowiedzi | str. 129
5.2. Poręczenie majątkowe | str. 130
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 130
Odpowiedzi | str. 131
Test (wielokrotnego wyboru) | str. 133
Odpowiedzi | str. 134
5.3. Poręczenia niemajątkowe | str. 135
5.3.1. Poręczenie społeczne | str. 135
5.3.2. Poręczenie osoby godnej zaufania | str. 135
Test (wielokrotnego wyboru) | str. 135
Odpowiedzi | str. 135
5.4. Dozory Policji i przełożonego wojskowego | str. 136
5.4.1. „Zwykły” dozór Policji i dozór przełożonego wojskowego | str. 136
5.4.2. Warunkowy dozór Policji | str. 136
Test (jednokrotnego i wielokrotnego wyboru) | str. 136
Odpowiedzi | str. 138
5.5. Nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym | str. 139
Test (jednokrotnego i wielokrotnego wyboru) | str. 139
Odpowiedzi | str. 141
5.6. Zakazy i nakazy określonego zachowania | str. 142
5.6.1. Zawieszenie w czynnościach służbowych | str. 142
5.6.2. Zawieszenie w wykonywaniu zawodu | str. 142
5.6.3. Nakaz powstrzymania się od określonej działalności | str. 142
5.6.4. Nakaz powstrzymania się od prowadzenia określonego rodzaju pojazdów | str. 142
5.6.5. Zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne | str. 142
5.7. Zakazy wobec oskarżonego o przestępstwo popełnione w stosunku do członka personelu medycznego | str. 142
5.8. Zakaz opuszczania kraju | str. 142
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 142
Odpowiedzi | str. 145
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 147
Odpowiedzi | str. 150
6. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy | str. 152
7. List żelazny | str. 152
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 152
Odpowiedzi | str. 154
8. Kary porządkowe | str. 156
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 156
Odpowiedzi | str. 159
Rozdział IX
Warunki dopuszczalności procesu karnego | str. 161
1. Pojęcie i systematyka przesłanek procesu karnego | str. 161
2. Charakterystyka poszczególnych przesłanek procesu karnego | str. 161
2.1. Właściwość sądu | str. 161
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 161
Odpowiedzi | str. 162
Rozdział X
Postępowanie przygotowawcze | str. 164
1. Cele i funkcje postępowania przygotowawczego | str. 164
2. Formy postępowania przygotowawczego | str. 164
3. Przebieg postępowania przygotowawczego | str. 164
3.1. Wszczęcie postępowania przygotowawczego | str. 164
3.2. Przedstawienie zarzutów | str. 164
4. Zakończenie postępowania przygotowawczego | str. 164
4.1. Zamknięcie śledztwa | str. 164
4.2. Umorzenie postępowania przygotowawczego | str. 164
4.3. Zawieszenie postępowania przygotowawczego | str. 164
5. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym | str. 164
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 164
Odpowiedzi | str. 168
Test (wielokrotnego wyboru) | str. 170
Odpowiedzi | str. 173
Rozdział XI
Skarga | str. 177
1. Istota skargi procesowej | str. 177
2. Zwykły (zwyczajny) akt oskarżenia | str. 177
3. Inne szczególne postacie aktu oskarżenia | str. 177
4. Substytuty aktu oskarżenia | str. 177
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 177
Odpowiedzi | str. 181
Rozdział XII
Postępowanie sądowe po wniesieniu skargi | str. 183
1. Uwagi wprowadzające . | str. 183
2. Struktura postępowania sądowego – fazy procesu w stadium postępowania przed sądem pierwszej instancji | str. 183
3. Postępowanie przejściowe | str. 183
3.1. Wstępna kontrola oskarżenia | str. 183
3.2. Kontrola wymagań formalnych aktu oskarżenia . | str. 183
3.3. Kontrola merytoryczna oskarżenia | str. 183
3.4. Posiedzenie wyrokowe sądu | str. 183
3.4.1. Wniesienie przez prokuratora aktu oskarżenia z dołączonym wnioskiem o wydanie wyroku skazującego | str. 183
3.4.2. Wniesienie przez prokuratora samoistnego wniosku o skazanie bez rozprawy | str. 183
3.4.3. Złożenie przez oskarżonego samodzielnego wniosku o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego | str. 183
3.4.4. Wniesienie przez prokuratora wniosku o warunkowe umorzenie postępowania | str. 183
3.5. Czynności organizujące rozprawę główną | str. 183
3.6. Posiedzenie organizacyjne sądu | str. 183
Test (jedno- lub wielokrotnego wyboru) | str. 183
Odpowiedzi | str. 186
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 188
Odpowiedzi | str. 189
Rozdział XIII
Rozprawa główna | str. 191
1. Model rozprawy głównej | str. 191
2. Kierowanie rozprawą główną | str. 191
3. Przebieg rozprawy głównej | str. 191
3.1. Wywołanie sprawy – rozpoczęcie rozprawy głównej | str. 191
3.2. Część wstępna rozprawy – bilans osobowy i instrumentalny | str. 191
3.3. Przewód sądowy | str. 191
3.4. Dalsze postępowanie dowodowe na rozprawie głównej | str. 191
3.5. Przemówienia końcowe | str. 191
3.6. Wyrokowanie | str. 191
3.7. Przerwa i odroczenie rozprawy | str. 191
4. Czynności kończące postępowanie w sądzie pierwszej instancji | str. 191
Test (jedno- lub wielokrotnego wyboru) | str. 191
Odpowiedzi | str. 194
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 196
Odpowiedzi | str. 198
Rozdział XIV
Środki zaskarżenia | str. 201
1. Uwagi wprowadzające | str. 201
2. Dwuinstancyjność postępowania karnego | str. 201
3. Wymagania formalne środków zaskarżenia | str. 201
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 201
Odpowiedzi | str. 203
Test (wielokrotnego wyboru) | str. 205
Odpowiedzi | str. 206
4. Środki odwoławcze i postępowanie odwoławcze | str. 207
4.1. Ogólne wymagania stawiane środkom odwoławczym | str. 207
4.2. Podstawy (przyczyny) odwoławcze | str. 207
4.3. Granice kontroli odwoławczej | str. 207
5. Apelacja i postępowanie apelacyjne | str. 207
5.1. Charakterystyka apelacji | str. 207
5.2. Postępowanie apelacyjne | str. 207
5.3. Wyrok sądu odwoławczego | str. 207
5.3.1. Orzeczenie aprobacyjne | str. 207
5.3.2. Orzeczenie reformatoryjne | str. 207
5.3.3. Orzeczenie kasatoryjne | str. 207
6. Zażalenie i postępowanie zażaleniowe | str. 207
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 207
Odpowiedzi | str. 210
Test (wielokrotnego wyboru) | str. 212
Odpowiedzi | str. 213
7. Kasacja i postępowanie kasacyjne | str. 214
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 214
Odpowiedzi | str. 217
8. Wznowienie postępowania sądowego | str. 219
9. Skarga na wyrok sądu odwoławczego | str. 219
10. Skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego | str. 219
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 219
Odpowiedzi | str. 222
Rozdział XV
Postępowania szczególne | str. 225
1. Uwagi wprowadzające | str. 225
2. Postępowanie prywatnoskargowe | str. 225
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 225
Odpowiedzi | str. 226
Test (wielokrotnego wyboru) | str. 227
Odpowiedzi | str. 229
3. Postępowanie nakazowe | str. 230
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 230
Odpowiedzi | str. 231
Test (wielokrotnego wyboru) | str. 232
Odpowiedzi | str. 233
4. Postępowanie przyspieszone | str. 234
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 234
Odpowiedzi | str. 236
Test (wielokrotnego wyboru) | str. 236
Odpowiedzi | str. 238
Rozdział XVI
Postępowania następcze | str. 239
1. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego | str. 239
2. Postępowanie ułaskawieniowe | str. 239
3. Postępowanie w przedmiocie odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie oraz tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie | str. 239
4. Postępowanie w przedmiocie orzekania kary łącznej | str. 239
Test (jedno- lub wielokrotnego wyboru) | str. 239
Odpowiedzi | str. 241
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 243
Odpowiedzi | str. 246
Rozdział XVII
Postępowanie karne międzynarodowe | str. 249
Test (jednokrotnego wyboru) . | str. 249
Odpowiedzi | str. 263
Rozdział XVIII
Koszty procesu karnego | str. 273
1. Pojęcie kosztów procesu karnego | str. 273
2. Koszty pomocy prawnej udzielonej z urzędu | str. 273
3. Koszty udziału świadka w procesie karnym | str. 273
4. Koszty udziału biegłego w procesie karnym | str. 273
5. Zwolnienie od kosztów sądowych | str. 273
6. Zasądzenie kosztów procesu | str. 273
7. Koszty postępowania odwoławczego i kasacyjnego | str. 273
Test (jedno- lub wielokrotnego wyboru) | str. 273
Odpowiedzi | str. 276
Test (jednokrotnego wyboru) | str. 277
Odpowiedzi | str. 278
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

Kolejny tom niniejszej serii poświęcony jest przede wszystkim nowej polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym, uchwalonej przez Sejm 4 lutego 2011 r. Czytelnik znajdzie w nim ogólne omówienie tej regulacji kolizyjnoprawnej, jak również opis drogi legislacyjnej ustawy i perypetie jej projektu na końcowym etapie procesu legislacyjnego. Wprowadzenie do nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym zostało wzbogacone o tłumaczenia jej tekstu na język francuski i angielski. Oprócz tego w tomie tym zamieszczono artykuły poświęcone: międzynarodowemu prawu rodzinnemu (cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę), niemieckiemu prawu spółek, jak również opracowanie poruszające zagadnienie wpływu ogłoszenia upadłości w Polsce na zagraniczne postępowanie arbitrażowe. Godne polecenia są także glosy do orzeczeń sądów dotyczących formy testamentu według konwencji haskiej z 1961 r. oraz współpracy między sądami państw członkowskich Unii Europejskiej przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych.

Cena: 12.60 zł 11.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

W drugim numerze Silesian Journal of Legal Studies pomieszczone zostały artykuły podejmujące różne zagadnienia prawne, takie jak: prawo własności i ochrona prawna konsumentów w kontekście prawa europejskiego, autonomia i bezpieczeństwo prawne samorządu lokalnego czy też podstawy prawne ochrony środowiska naturalnego. W aktualnym numerze czytelnik znaleźć może również artykuły z teorii i historii prawa. Autorzy tekstów to eksperci prawni reprezentujący Polskę, Niemcy, Słowenię, Bułgarię, Węgry oraz Hiszpanię. Podobnie jak w pierwszym numerze Silesian Journal of Legal Studies, prezentowane zagadnienia podjęte zostały w sposób interdyscyplinarny.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

Kolejny numer czasopisma poświęcony jest dalszym rozważaniom prawniczym, wychodzącym nie tylko poza granice Polski, ale także Europy. Wśród opracowań pojawiły się teksty dotyczące ukraińskiego prawa podatkowego oraz regulacji w zakresie pracy więźniów w nigeryjskim systemie penitencjarnym w kontekście ochrony praw człowieka. Należy także zwrócić uwagę na artykuły poświęcone interpretacji prawa w kontekście pracy orzeczniczej polskich sądów administracyjnych, czy znakom towarowym. W numerze 9 SJLS znalazły się ponadto artykuły z zakresu szeroko ujętego prawa międzynarodowego, poświęcone problematyce ludobójstwa, prawa narodów do samostanowienia czy kwestii uchodźstwa. Tak więc, SJLS zawiera rozważania z zakresu teorii prawa, prawa gospodarczego, prawa międzynarodowego publicznego, praw człowieka oraz prawa Unii Europejskiej. W każdym kolejnym numerze zamieszczane są także sprawozdania z konferencji naukowych, krajowych i zagranicznych, w których uczestniczyli pracownicy i doktoranci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a także wykaz monografii autorstwa pracowników Wydziału i konferencji organizowanych przez Wydział oraz jego Fundację Facultas Iuridica, która współfinansuje wydanie periodyku. Materiały publikowane w czasopiśmie kierowane są do szerokiego grona prawników, zarówno teoretyków, jak i praktyków, a także do studentów i doktorantów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

-25%

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

Contents

IN MEMORIAM
Bartłomiej Krzan: Professor Jan Kolasa (1926-2016), doi: 10.7420/pyil2016a, pp. 11-18;
GENERAL ARTICLES
Roman Kwiecień: The "Nicaragua" Judgement and the Use of Force – 30 Years Later, doi: 10.7420/pyil2016b, pp. 21-36;
Michał Kowalski: Original Sin Reaffirmed: The Nicaragua Judgement’s Impact on the Notion of Armed Attack as the Most Grave Form of the Use of Force, doi: 10.7420/pyil2016c, pp. 37-50;
François Finck: The State between Fact and Law: The Role of Recognition and the Conditions under which It Is Granted in the Creation of New States, doi: 10.7420/pyil2016d, pp. 51-81;
Wojciech Burek: Family Reunification Regulations and Women: The Perspective of International Law, doi: 10.7420/pyil2016e, pp. 83-108;
Athanasios Yupsanis: Cultural Autonomy for Minorities in the Baltic States, Ukraine, and the Russian Federation: A Dead Letter, doi: 10.7420/pyil2016f, pp. 109-135;
Anna Karapetyan: A Recurring Phenomenon: The Lawful Sanctions Clause in the Definition of Torture and the Question of Judicial Corporal Punishment under International Human Rights Law, doi: 10.7420/pyil2016g, pp. 137-161;
Aleksandra Rychlewska: The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention of Human Rights: The Actual Scope of Guarantees; doi: 10.7420/pyil2016h, pp. 163-186.
CONTENTS
Petra Bárd: Scrutiny over the Rule of Law in the European Union, doi: 10.7420/pyil2016i, pp. 187-208;
Joanna Ryszka: “Social Dumping” and “Letterbox Companies” – Interdependent or Mutually Exclusive Concepts in European Union Law?, doi: 10.7420/pyil2016j, pp. 209-229;
Dominik Horodyski, Maria Kierska: Enforcement of Emergency Arbitrators’ Decisions under Polish Law, doi: 10.7420/pyil2016k, pp. 230-244.
POLISH PRACTICE IN INTERNATIONAL LAW
Dorota Pyć: Compliance and Enforcement of Maritime Labour Conditions – The Polish Legal Perspective, doi: 10.7420/pyil2016l, pp. 247-255;
Grzegorz Wierczyński: The Polish Practice Regarding the Promulgation of International Agreements between 1945 and 2017, doi: 10.7420/pyil2016m, pp. 258-266;
Agata Kleczkowska: Judgement of the Supreme Court, dated 17 February 2016 (Ref. no. WA 16/15), doi: 10.7420/pyil2016n, pp. 267-276.
BOOK REVIEWS
Kaja Kowalczewska: William H. Boothby, Weapons Law and The Law of Armed Conflict, doi: 10.7420/pyil2016o, pp. 279-282;
Bartłomiej Krzan: M. Ruffert, C. Walter, Institutionalised International Law, doi: 10.7420/pyil2016p, pp. 283-286;
Roman Kwiecień: Robert Kolb, Peremptory International Law – Jus Cogens, doi: 10.7420/pyil2016q, pp. 287-290;
Marcin Menkes: Eugene Kontorovich, Francesco Parisi (eds.), Economic Analysis of International Law, doi: 10.7420/pyil2016r, pp. 291-294;
Marcin Menkes: Marc-William Palen, The ‘Conspiracy’ of Free Trade, doi: 10.7420/pyil2016s, pp. 295-298.
LIST OF REVIEWERS (vol . 36/2016), pp. 299-300.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

-14%

Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

W książce przedstawiono administracyjnoprawne ograniczenia działań inwestycyjnych, które mogą być podejmowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego.


Opracowanie zawiera miedzy innymi omówienie zagadnień związanych z:


określeniem przeznaczenia terenu, sposobu jego zagospodarowania oraz warunków zabudowy;
uzyskaniem zgody na podjecie robót budowlanych, w tym także robót polegających na rozbiórce;
prowadzeniem robót budowlanych z naruszeniem prawa, z uwzględnieniem przypadków, w których możliwa jest ich legalizacja;
przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, ze wskazaniem sytuacji, gdy zasadne jest nałożenie kary za stwierdzone przez organ naruszenia postanowień pozwolenia na budowę;
użytkowaniem obiektu budowlanego, w tym także przedstawienie obowiązków determinowanych wystąpieniem katastrofy budowlanej.Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla prawników, studentów prawa i administracji oraz pracowników administracji publicznej. Zainteresować może również wszystkie osoby planujące bądź realizujące inwestycje budowlane.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 11/2016

-29%

Administrator 11/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Ograniczenie prawa własności gruntu,
● O kompensacie,
● Jak przygotować się do zimy?
● Systemy zdalnego odczytu.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.