Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Postępowanie karne w sprawach międzynarodowych. Podręcznik praktyczny

ebook

- 14%

Postępowanie karne w sprawach międzynarodowych. Podręcznik praktyczny

Martyna Kusak

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 42.00 zł 36.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 36.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8107-570-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Podręcznik zawiera zwięzłe omówienie współpracy międzynarodowej w sprawach karnych. Autorka w sposób przejrzysty i syntetyczny przedstawia jej formy, podstawowe instrumenty oraz krajowe rozwiązania dotyczące podejmowania czynności w kontekście transgranicznym. Znaczną część opracowania poświęcono współpracy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, co jest szczególnie istotne z uwagi na dynamiczny rozwój tej dziedziny prawa i rosnącą liczbę postępowań, w których biorą udział polskie organy.

W pracy zamieszczono wiele przykładów i wykresów, które ułatwiają przyswajanie informacji, a także odniesienia do orzecznictwa krajowego i międzynarodowego. Każdy rozdział jest zakończony wykazami literatury i dokumentów oraz danymi statystycznymi ilustrującymi funkcjonowanie poszczególnych instrumentów. Dopełnieniem publikacji jest aneks zawierający wyczerpujące wyliczenie instrumentów współpracy w sprawach karnych w UE i informacje na temat ich wdrożenia do polskiego porządku prawnego.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów prawa i aplikantów prawniczych. Będzie też użyteczna dla prawników praktyków i pracowników naukowo-dydaktycznych wydziałów prawa chcących pogłębić swoją wiedzę na temat omawianych zagadnień.

Tytuł
Postępowanie karne w sprawach międzynarodowych. Podręcznik praktyczny
Autor
Martyna Kusak
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-570-1
Seria
Akademicka. Prawo
Rok wydania
2017
Liczba stron
256
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Podstawowe pojęcia | str. 13

Rozdział pierwszy
Formy współpracy międzynarodowej w sprawach karnych | str. 15
1.1. Współpraca pomiędzy państwami członkowskimi UE | str. 17
1.2. Klasyczna pomoc prawna | str. 22
1.3. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym | str. 24

Rozdział drugi
Podstawowe zasady współpracy międzynarodowej w sprawach karnych | str. 28
2.1. Zasada podwójnej przestępności | str. 29
2.2. Zasada wzajemnego uznawania | str. 37
2.3. Zasada ne bis in idem | str. 42
2.4. Zasady locus regit actum i forum regit actum | str. 47
2.5. Zasada ochrony porządku publicznego | str. 49
2.6. Zasada specjalności | str. 50
2.7. Zasada wzajemności | str. 51

Rozdział trzeci
Konflikty jurysdykcji i przekazywanie ścigania | str. 55
3.1. Rozwiązywanie konfliktów jurysdykcji w trybie klasycznej pomocy prawnej | str. 56
3.1.1. Przejęcie ścigania | str. 57
3.1.2. Przekazanie ścigania | str. 59
3.2. Rozwiązywanie konfliktów jurysdykcji w UE | str. 61

Rozdział czwarty
Zespoły śledcze | str. 68
4.1. Powołanie polskiego zespołu | str. 69
4.2. Zespół zagraniczny | str. 74

Rozdział piąty
Klasyczna pomoc prawna | str. 78
5.1. Podstawowe instrumenty klasycznej pomocy prawnej | str. 80
5.1.1. Konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej | str. 82
5.1.2. Pomoc prawna w Kodeksie postępowania karnego | str. 84
5.1.2.1. Quasi-list żelazny | str. 85
5.1.2.2. Immunitety | str. 86
5.2. Ekstradycja | str. 89
5.2.1. Ekstradycja czynna | str. 92
5.2.2. Ekstradycja bierna | str. 95
5.2.2.1. Areszt "ekstradycyjny" i "prowizoryczny" | str. 101
5.2.2.2. Ekstradycja uproszczona | str. 105
5.3. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania | str. 108
5.4. Gromadzenie dowodów | str. 116
5.4.1. Gromadzenie dowodów na podstawie Kodeksu postępowania karnego | str. 117
5.4.2. Gromadzenie dowodów na podstawie Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej | str. 119
5.4.3. Dopuszczalność dowodów zgromadzonych za granicą | str. 120

Rozdział szósty
Współpraca sądowa pomiędzy państwami Unii Europejskiej | str. 126
6.1. Zasady współpracy | str. 126
6.1.1. Wzajemne zaufanie, prawa procesowe oraz normy minimalne | str. 132
6.1.2. Eurojust i Europejska Sieć Sądowa | str. 137
6.1.3. Schemat postępowania krajowego w sprawach dotyczących współpracy z państwami członkowskimi | str. 140
6.2. Europejski nakaz aresztowania | str. 144
6.2.1. Wydanie ENA | str. 145
6.2.2. Wykonanie ENA | str. 153
6.3. Wzajemne uznawanie orzeczeń dotyczących kar | str. 166
6.3.1. Wzajemne uznawanie kar pieniężnych | str. 169
6.3.1.1. Wystąpienie o wykonanie kary pieniężnej | str. 169
6.3.1.2. Wykonanie kary pieniężnej | str. 171
6.3.2. Wzajemne uznawanie orzeczeń dotyczących przepadku | str. 175
6.3.2.1. Wystąpienie o wykonanie przepadku | str. 176
6.3.2.2. Wykonanie przepadku | str. 180
6.3.3. Wzajemne uznawanie kar pozbawienia wolności | str. 184
6.3.3.1. Wystąpienie o wykonanie kary pozbawienia wolności | str. 185
6.3.3.2. Wykonanie kary pozbawienia wolności | str. 189
6.3.4. Wzajemne uznawanie orzeczeń probacyjnych | str. 196
6.3.4.1. Wystąpienie o wykonanie orzeczenia probacyjnego | str. 197
6.3.4.2. Wykonanie orzeczenia probacyjnego | str. 201
6.4. Nieizolacyjne środki zapobiegawcze | str. 209
6.4.1. Wystąpienie o wykonanie nieizolacyjnego środka zapobiegawczego | str. 210
6.4.2. Wykonanie nieizolacyjnego środka zapobiegawczego | str. 213
6.5. Gromadzenie dowodów | str. 217
6.5.1. Wystąpienie o zatrzymanie dowodów lub zabezpieczenie mienia | str. 219
6.5.2. Wykonanie wniosku o zatrzymanie dowodów i zabezpieczenie mienia | str. 221
6.6. Europejski nakaz ochrony | str. 228
6.6.1. Wystąpienie o wydanie europejskiego nakazu ochrony | str. 229
6.6.2. Wykonanie europejskiego nakazu ochrony | str. 233

Rozdział siódmy
Kierunki rozwoju współpracy | str. 238

Aneks. Wykaz instrumentów współpracy sądowej w UE oraz ich wdrożenie do prawa krajowego | str. 245
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Współczesne prawo”, nr 1

-15%

„Współczesne prawo”, nr 1

Niniejsze czasopismo zawiera artykuły z dziedziny prawa.

Cena: 9.45 zł 8.00 zł
Administrator 10/2016

-29%

Administrator 10/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W
numerze m.in.:

Spółdzielcy o Mieszkaniu+,
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach,
Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2016.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 10/2017

-29%

Administrator 10/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Krajowy Zasób Nieruchomości,
● Akceleracja zmian w przepisach o spółdzielniach,
● Deweloper we wspólnocie mieszkaniowej.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

-14%

Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

Książka stanowi pierwszą na rynku wydawniczym pozycję omawiającą sytuację prawną administratora i inspektora ochrony danych w oparciu o przepisy RODO oraz ustawodawstwo krajowe, z uwzględnieniem regulacji unijnych, polskich i obcych. Wśród jej autorów znajdują się wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego oraz urzędniczego zajmujący się ochroną danych, w tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych I i II kadencji oraz Prezes UODO I kadencji.


W opracowaniu przedstawiono m.in. kwestie obowiązków administratora i odpowiedzialności za ich naruszenie, procesu kontroli organu nadzorczego i współpracy administratora z tym organem, współadministrowania danymi osobowymi i administrowania danymi biometrycznymi.


Autorzy przybliżyli także status prawny inspektora ochrony danych, czyli osoby dysponującej fachową wiedzą na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, mającej wspomagać administratora i podmiot przetwarzający dane w przypadkach określonych w RODO. Analiza obowiązujących unormowań obejmuje m.in. zagadnienia samodzielności inspektora, jego kompetencji i umiejętności, odpowiedzialności za naruszenie obowiązków oraz podstaw prawnych zatrudniania, także w ujęciu prawnoporównawczym. Zwrócono również uwagę na specyfikę funkcjonowania inspektora ochrony danych w podmiotach publicznych, w szczególności w instytucjach odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla administratorów i inspektorów ochrony danych osobowych, pracowników administracji i działów HR, przedsiębiorców, naukowców i studentów oraz prawników praktyków zajmujących się omawianą dziedziną.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

-29%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Stawka na specjalizacje? – debata
● Nie wystarczy prawo i technika… – wywiad
● Jak rozliczać ciepło?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

-26%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.

● Rynek nieruchomości w 2020 roku – analiza,
● Zarządca przymusowy we wspólnocie,
● Rozliczanie kosztów ciepła.

Cena: 17.50 zł 13.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.