Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym

ebook

- 14%

Postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Agnieszka Ziółkowska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 33.60 zł 29.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 29.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-226-3671-8
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym obejmuje swym zakresem zespół czynności podejmowanych w nich tak przez skarżących jak i sądy pierwszej instancji. W szczególności wyposażenie tych ostatnich w kompetencje samokontrole, zarówno w postępowaniu kasacyjnym jak i zażaleniowym, oznaczało dla ustawodawcy konieczność zbalansowania potrzeby ochrony interesu jednostki w szybszym zakończeniu postępowania a z drugiej strony ochronę obiektywnego porządku prawnego, wyrażającego się w tym przypadku w nienaruszeniu konstytucyjnej zasady dwuinstancyjności postępowania.

Monografia opiera się na założeniu, że postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym, stanowiąc pierwszy etap postępowania odwoławczego, ma miejsce w przypadku modelu środków odwoławczych posiadających przymiot dewolutywności. Ze względu na centralne miejsce skargi kasacyjnej wśród środków odwoławczych w postępowaniu sądowoadministracyjnym, to jej poświęcono najwięcej uwagi. Rozważania zostały dopełnione także postępowaniem zażaleniowym z uwzględnieniem jego odrębności w stosunku do postępowania kasacyjnego. Poza zakresem rozważań pozostały środki zaskarżenia o niedewolutywnym charakterze.

Rozważania w zakresie międzyinstancyjnego postępowania w procedurze sądowoadministracyjnej osadzone w polskiej regulacji zostały wzbogacone o analizę komparatystyczną w wybranych państw europejskich ( Republika Federalna Niemiec, Austria, Republika Czech, Republika Słowacka).

Adresatem monografii są sędziowie sądów administracyjnych, prawnicy - praktycy oraz przedstawiciele doktryny i studenci.

Tytuł
Postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Autor
Agnieszka Ziółkowska
Język
polski
Wydawnictwo
Uniwersytet Śląski
ISBN
978-83-226-3671-8
Rok wydania
2019 Katowice
Wydanie
1
Liczba stron
460
Format
pdf
Spis treści
Spis treści Wstęp / 9 Rozdział pierwszy Instancja i instancyjność postępowania sądowoadministracyjnego w doktrynie prawa i judykaturze / 15 1. Pojęcie instancji w prawie / 15 2. Instancja w znaczeniu funkcjonalnym / 20 3. Instancja pionowa i pozioma / 23 4. Pojęcie instancyjności / 26 5. Rodzaje instancyjności / 32 5.1. Instancyjność pionowa / 32 5.1.1. Dewolutywność jako cecha instancyjności pionowej / 33 5.1.2. Dwuinstancyjność postępowania / 35 5.2. Instancyjność pozioma / 42 6. Kształtowanie się instancyjności postępowania sądowoadministracyjnego w Polsce / 48 6.1. Rozwój sądownictwa administracyjnego do 1980 r. / 50 6.2. Od jednoinstancyjności do dwuinstancyjności postępowania sądowoadministracyjnego (okres 1980–2002) / 69 6.3. Dwuinstancyjność postępowania sądowoadministracyjnego od 2004 r. / 81 7. Funkcje instancyjności / 92 8. Prawo do sądu a dwuinstancyjność postępowania sądowoadministracyjnego / 103 9. Wpływ instancyjności na czas trwania postępowania sądowoadministracyjnego / 117 Rozdział drugi System środków odwoławczych w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 123 1. Prawo do zaskarżania / 123 2. Pojęcie środka zaskarżenia i środka odwoławczego oraz ich klasyfikacje / 136 3. Charakter prawny środków odwoławczych w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 144 3.1. Skarga kasacyjna / 144 3.2. Zażalenie / 147 4. Modele kontroli instancyjnej w postępowaniach sądowych / 151 4.1. Model apelacyjny / 152 4.2. Model kasacyjny / 153 4.3. Model rewizyjny / 155 4.4. Model kontroli instancyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 157 Rozdział trzeci Międzyinstancyjność w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 159 1. Miejsce postępowania międzyinstancyjnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 159 2. Zakres temporalny postępowania międzyinstancyjnego / 162 3. Czynności sądu I instancji w postępowaniu międzyinstancyjnym / 168 4. Definicja postępowania międzyinstancyjnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 171 5. Badanie dopuszczalności środka odwoławczego w międzyinstancyjnym postępowaniu w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 173 5.1. Wniesienie środka odwoławczego / 173 5.2. Badanie dopuszczalności środka odwoławczego przez wojewódzki sąd administracyjny / 175 5.2.1. Istnienie przedmiotu zaskarżenia / 178 5.2.2. Zaskarżalność z mocy ustawy / 182 5.2.3. Legitymacja do wniesienia środka / 196 5.2.4. Interes (gravamen) w zaskarżeniu / 201 5.2.5. Termin wniesienia środka / 207 5.2.6. Badanie warunków formalnych środka odwoławczego / 216 5.2.6.1. Wymagania środka odwoławczego właściwe dla zwykłego pisma procesowego / 217 5.2.6.2. Badanie warunków konstrukcyjnych skargi kasacyjnej / 223 5.2.6.3. Przymus adwokacko-radcowski / 245 5.2.6.4. Wymagania fiskalne / 252 5.3. Postępowania naprawcze / 255 5.4. Odrzucenie środka odwoławczego / 257 6. Kompetencje autokontrolne wojewódzkiego sądu administracyjnego w postępowaniu międzyinstancyjnym w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 260 6.1. Istota autokontroli wojewódzkiego sądu administracyjnego / 260 6.2. Obowiązek autoremedury sądu I instancji / 263 6.3. Aspekt czasowy kompetencji autokontrolnych / 265 6.4. Przesłanki autokontroli wojewódzkiego sądu administracyjnego / 266 6.4.1. Oczywiście usprawiedliwione podstawy skargi kasacyjnej i oczywiście uzasadnione zażalenie / 268 6.4.2. Nieważność postępowania jako podstawa uprawnień autokontrolnych / 270 6.5. Skład orzekający w trybie autokontroli / 282 6.6. Zakres kompetencji autokontrolnych wojewódzkiego sądu administracyjnego w postępowaniu kasacyjnym / 285 6.7. Zaskarżalność orzeczenia sądu I instancji wydanego w trybie autokontroli / 289 7. Orzeczenia sądu I instancji wpływające na bieg postępowania odwoławczego / 290 7.1. Przywrócenie terminu do wniesienia środka odwoławczego / 290 7.2. Zawieszenie postępowania międzyinstancyjnego / 293 7.3. Umorzenie postępowania międzyinstancyjnego / 297 7.3.1. Umorzenie postępowania na skutek cofnięcia środka odwoławczego / 298 7.3.2. Umorzenie postępowania zażaleniowego / 304 8. Kwestie wpadkowe rozstrzygane przez sąd I instancji w postępowaniu międzyinstancyjnym w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 306 8.1. Przyznanie prawa pomocy / 306 8.1.1. Wniosek o przyznanie prawa pomocy w formie profesjonalnego pełnomocnika / 309 8.1.2. Przyznanie prawa pomocy w zakresie kosztów sądowych / 311 8.2. Wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia / 313 9. Czynności procesowo-techniczne w postępowaniu międzyinstancyjnym w postępowaniu sądowoadministracyjnym / 315 9.1. Ocena odmowy sporządzenia skargi przez pełnomocnika przyznanego w ramach pomocy prawnej / 316 9.2. Odpowiedź na środek odwoławczy strony przeciwnej / 320 9.3. Przekazanie akt sprawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego / 327 9.3.1. Aspekt temporalny przekazania akt do sądu odwoławczego / 328 9.3.2. Zakres przedmiotowy przekazywanych akt / 329 9.3.3. Przygotowanie akt do przekazania sądowi II instancji / 330 Rozdział czwarty Instancyjność i postępowanie międzyinstancyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym w wybranych regulacjach europejskich / 333 1. Wprowadzenie / 333 2. Republika Federalna Niemiec / 335 3. Austria / 349 4. Republika Czeska / 364 5. Republika Słowacka / 374 6. Podsumowanie / 389 Zakończenie / 391 Bibliografia / 397 Publikacje / 397 Akty normatywne / 428 Orzecznictwo krajowe / 434 Orzecznictwo zagraniczne / 446 Glosy / 448 Inne źródła / 449 Summary / 451 Zusammenfassung / 453 Resumé / 455
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

Dwunasty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” otwiera omówienie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym (artykuł opublikowany w języku angielskim). Poza tym w zbiorze znalazły się także opracowania dotyczące międzynarodowej sprzedaży towarów (zagadnienie potrącenia oraz istotnego naruszenia umowy sprzedaży) oraz sądownictwa polubownego (jurysdykcji trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych w kontekście rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania). W niniejszym tomie czytelnik znajdzie również przekrojowe omówienie zagadnienia europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego. W zbiorze tym zamieszczono też: odpowiedź na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), sprawozdanie z Konferencji naukowej nt. Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Warszawie, oraz rezolucję w sprawie podniesienia rangi prawa prywatnego międzynarodowego w programach studiów na wydziałach prawa oraz aplikacji prawniczych, przyjętą przez uczestników tejże konferencji. Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

-14%

25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

Książka prezentuje wieloaspektowo problematykę zmian w prawie związanych z transformacją ustrojową 1989 roku. Prezentowane w publikacji teksty analizują wpływ zmian ustrojowych i gospodarczych na wybrane gałęzie i instytucje prawa publicznego i prywatnego.Celem opracowania jest ukazanie tych obszarów, w których dokonały się w ciągu ostatnich 25 lat najistotniejsze przeobrażenia: sądownictwo administracyjne i powszechne, zmiany w procedurach karnej, cywilnej i administracyjnej, problematyka źródeł prawa (jego tworzenie, interpretacja, stosowanie), status jednostki. Nie pominięto przy tym odniesień do prawa międzynarodowego i europejskiego.Autorzy teksów są pracownikami naukowymi uczelni wyższych: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się takimi dziedzinami jak: doktryny polityczno-prawne, teoria prawa, filozofia prawa, prawo konstytucyjne, prawo europejskie i międzynarodowe, historia prawa, administracja oraz studentów prawa, administracji i politologii. Będzie także przydatna praktykom - sędziom i adwokatom.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

-31%

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

Książka dostarcza kierującym rejestracjami medycznymi niezbędnej wiedzy dotyczącej dokumentacji medycznej, praw pacjentów, ochrony danych osobowych i udzielania świadczeń medycznych. Zawiera praktyczne porady dotyczące zarządzania pracownikami rejestracji oraz wyjaśnia najczęstsze problemy pojawiające się podczas obsługi pacjentów.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
ABC służby cywilnej

-14%

ABC służby cywilnej

ABC służby cywilnej to jedyna na rynku wydawniczym publikacja, która przedstawia system służby cywilnej w sposób kompleksowy i przystępny. Autorzy z ogromnego obszaru tworzącego ustrój i funkcjonowanie korpusu służby cywilnej wybrali zagadnienia podstawowe, a zarazem najbardziej istotne. Część opisowa pracy została wzbogacona licznymi schematami, tabelami i wykresami. Ponadto opracowanie zawiera wzory pism urzędowych, pytania egzaminacyjne występujące w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej, słownik pojęć oraz wyciągi z wyroków i analiz dotyczących służby cywilnej.


Adresaci:

Książka stanowi praktyczne kompendium wiedzy niezbędne dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką polskiej służby cywilnej. Publikacja przeznaczona jest dla członków korpusu służby cywilnej, w szczególności pracowników kadrowych urzędów administracji rządowej. Będzie przydatna także osobom przygotowującym się do postępowania kwalifikacyjnego w administracji publicznej i naboru do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ponadto może stanowić pomoc naukową dla pracowników uczelni wyższych oraz pomoc dydaktyczną dla studentów prawa, administracji i politologii.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

-13%

Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

Stan prawny na 20.08.2007 r.


Monografia jest poświęcona wpływowi zasady pomocniczości na jedną ze sfer składających się na prawny status jednostki w państwie, a mianowicie na jej administracyjnoprawną sytuację, to jest na sytuację wywołaną normami administracyjnego prawa materialnego.
Teoretyczne konstrukcje wespół z regulacjami prawnymi, widziane z perspektywy treści zasady pomocniczości, dają możliwość zweryfikowania i oceny stopnia ich zbieżności z tą zasadą. Ukazują też, w jakim stopniu obowiązujące regulacje prawne służą realizacji zasady pomocniczości.

Zobacz więcej

Cena: 39.00 zł 34.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.