Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Postępowanie notarialne w Kodeksie spółek handlowych

ebook

- 14%

Postępowanie notarialne w Kodeksie spółek handlowych

Rafał Wrzecionek

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 152.00 zł 131.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 131.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8328-257-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

\n\nW publikacji omówiono obowiązki notariusza przy sporządzaniu czynności notarialnych występujących w Kodeksie spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii spornych w doktrynie, takich jak:\n • skracanie nazw (firm) w umowach i statutach spółek, \n • zmiany „historyczne” postanowień umów i statutów spółek,\n • forma aktu notarialnego dla przedwstępnej umowy spółki handlowej, \n • wykonywanie prawa głosu na zgromadzeniu przez łącznie działających przedstawicieli organu osoby prawnej, \n • status akcjonariusza (na gruncie ustawy – Prawo o notariacie) biorącego udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
\n\nW opracowaniu uwzględniono również bogaty wybór orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych dotyczącego omawianych zagadnień.
\n\nKsiążka jest przeznaczona przede wszystkim dla notariuszy, zastępców notarialnych, aplikantów notarialnych, a także sędziów, radców prawnych i adwokatów.

Tytuł
Postępowanie notarialne w Kodeksie spółek handlowych
Autor
Rafał Wrzecionek
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8328-257-2
Seria
Biblioteka Notariusza
Rok wydania
2022
Liczba stron
254
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9
Wstęp | str. 11
Rozdział 1
Rola notariusza przy dokonywaniu czynności notarialnych  | str. 15

Obowiązki notariusza w postępowaniu notarialnym | str. 15

1.1. Obowiązek starannego działania | str. 17
1.1.1. Obowiązek starannego prowadzenia postępowania notarialnego | str. 17
1.1.2. Obowiązek zabezpieczenia praw i innych (słusznych) interesów strony oraz osób uczestniczących w czynności | str. 21
1.1.3. Obowiązek udzielania stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej | str. 23
1.2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej | str. 27
1.3. Bezstronność | str. 29

Obowiązki notariusza przy sporządzaniu dokumentu notarialnego | str. 33

2.1. Obowiązek przejrzystego i zrozumiałego tworzenia dokumentu | str. 33
2.2. Obowiązek starannej analizy dokumentów stanowiących podstawę dokonania czynności notarialnej | str. 35
Rozdział 2
Charakter prawny czynności notarialnych | str. 43

Wybrane zagadnienia terminologiczne ustawy – Prawo o notariacie | str. 43
Pojęcie czynności notarialnej | str. 46

2.1. „Czynność notarialna” w nauce prawa cywilnego | str. 46
2.2. Czynność notarialna – próba sformułowania definicji | str. 50
Rozdział 3
Sporządzenie aktu notarialnego w Kodeksie spółek handlowych | str. 65

Wprowadzenie | str. 65
Obowiązek zachowania formy aktu notarialnego wynikający z Kodeksu spółek handlowych (wybrane problemy) | str. 68

2.1. Problematyka stosowania skrótów firm (nazw) w umowach i statutach spółek | str. 68
2.2. „Historyczne” postanowienia umów i statutów spółek  | str. 78
2.3. Odmowa dokonania czynności notarialnej przy niektórych postanowieniach umowy spółki komandytowej  | str. 87
2.4. Przystąpienie nowego komplementariusza do spółki komandytowo-akcyjnej | str. 95

Obowiązek zachowania formy aktu notarialnego wynikający z przepisów o wkładach wnoszonych do spółki – spółka jawna i partnerska | str. 100
Forma aktu notarialnego dla przedwstępnej umowy spółki handlowej | str. 108

Rozdział 4
Sporządzenie poświadczenia własnoręczności podpisu w Kodeksie spółek handlowych | str. 113

Wprowadzenie | str. 113
Podpis jako przedmiot poświadczenia notarialnego | str. 115
Obowiązek notarialnego poświadczenia podpisu wynikający z Kodeksu spółek handlowych | str. 122

3.1. Zgłoszenie sprzeciwu przez komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej wobec pozbawienia go prawa do reprezentacji  | str. 122
3.2. Zbycie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością  | str. 126
3.2.1. Notarialne poświadczenie podpisu pod umową zbycia (sprzedaży) udziału  | str. 126
3.2.2. Zgoda spółki na sprzedaż udziału  | str. 131
3.2.3. Dopuszczalność odmowy sporządzenia przez notariusza poświadczenia własnoręczności podpisów pod umową zbycia (sprzedaży) udziału w braku wymaganej zgody spółki  | str. 133

Obowiązek notarialnego poświadczenia podpisu wynikający z przepisów dotyczących przedmiotu czynności prawnej – wniesienie wkładu w postaci przedsiębiorstwa do spółki jawnej lub partnerskiej | str. 137

Rozdział 5
Spisanie protokołu notarialnego dokumentującego uchwały zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) oraz zarządu  | str. 141

Wprowadzenie | str. 141
Protokołowanie obrad zgromadzenia w prawie spółek | str. 146

2.1. Prawidłowość zwołania zgromadzenia wspólników  | str. 146
2.2. Dopuszczenie do uczestnictwa w obradach zgromadzenia – weryfikacja listy obecności i pełnomocnictw | str. 151
2.3. Wykonywanie prawa głosu na zgromadzeniu przez łącznie działających przedstawicieli organu osoby prawnej | str. 166
2.4. Ingerencja notariusza w przebieg zgromadzenia i w treść podejmowanych uchwał | str. 171
2.5. Akcjonariusz biorący udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej a czynność notarialna spisania protokołu | str. 173

Obowiązek protokołowania uchwał organów spółek | str. 177

3.1. Uchwała walnego zgromadzenia spółki akcyjnej  | str. 177
3.2. Uchwała zgromadzenia w przedmiocie zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  | str. 178
3.3. Uchwały zarządów spółek kapitałowych | str. 180
3.3.1. Uchwała zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o obniżeniu kapitału zakładowego w trybie art. 199 § 5 k.s.h.  | str. 180
3.3.2. Uchwała zarządu spółki akcyjnej w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego  | str. 183

Specyfika protokołu notarialnego jako dokumentu urzędowego | str. 187

4.1. Spisanie protokołu czy sporządzenie protokołu (na gruncie Kodeksu spółek handlowych)  | str. 187
4.2. Charakter urzędowy protokołu z obrad zgromadzenia | str. 192
4.3. Załącznik do protokołu notarialnego  | str. 197

Postępowanie notarialne przy dokonywaniu czynności spisania protokołu z obrad zgromadzenia | str. 199

Rozdział 6
Sądowa kontrola czynności notarialnych z zakresu prawa spółek | str. 205

Wprowadzenie | str. 205
Sąd rejestrowy | str. 205

2.1. Zakres badania treści czynności notarialnych przez sąd rejestrowy | str. 209
2.1.1. Badanie zgodności treści czynności notarialnych z normami imperatywnymi, dyspozytywnymi oraz z postanowieniami umowy (statutu) spółki | str. 209
2.1.2. „Drobne uchybienia” | str. 220
2.2. Rola sądu rejestrowego jako instytucji badającej formę notarialną w zakresie prawa spółek | str. 230
Zakończenie | str. 237
Bibliografia  | str. 241
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

W piętnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie dotyczące formy rozrządzeń na wypadek śmierci po wejściu w życie rozporządzenia spadkowego nr 650/12 z 4 lipca 2012 r. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające problematykę przepisów wymuszających swoje zastosowanie jako instrumentu służącego ochronie strony słabszej w przypadku umów ubezpieczenia, jak i prawa właściwego dla przeniesienia akcji w obrocie zorganizowanym. Godne polecenia jest także teoretycznoprawne opracowanie poświęcone metodzie analizy funkcjonalnej w prawie prywatnym międzynarodowym. Piętnasty tom czasopisma zamyka opinia prawna dotycząca dziedziczenia po obywatelu Wenezueli zamieszkałym w Polsce.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach kongresowych. Numer piąty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego i teorii prawa, praw człowieka, karnego i gospodarczego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, teksty z zakresu prawa gospodarczego i karnego. Z kolei teksty z zakresu teorii prawa, prawa konstytucyjnego i praw człowieka są głosem w dyskursie z zakresu socjologii prawa. Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 zawiera trzy recenzje polskich publikacji z zakresu prawa, co ma się przyczynić do promocji polskiej myśli prawniczej. Podobny charakter ma także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wydanych w 2012 r. oraz wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 16.80 zł 15.00 zł
Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

-14%

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

Monografia jest skierowana zarówno do pracowników naukowych i studentów wszystkich kierunków, których programy nauczana obejmują problematykę teorii administracji, w tym prawa administracyjnego.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

-13%

Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

Stan prawny na 20.08.2007 r.


Monografia jest poświęcona wpływowi zasady pomocniczości na jedną ze sfer składających się na prawny status jednostki w państwie, a mianowicie na jej administracyjnoprawną sytuację, to jest na sytuację wywołaną normami administracyjnego prawa materialnego.
Teoretyczne konstrukcje wespół z regulacjami prawnymi, widziane z perspektywy treści zasady pomocniczości, dają możliwość zweryfikowania i oceny stopnia ich zbieżności z tą zasadą. Ukazują też, w jakim stopniu obowiązujące regulacje prawne służą realizacji zasady pomocniczości.

Zobacz więcej

Cena: 39.00 zł 34.00 zł
Administrator 7-8/2014

-26%

Administrator 7-8/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● zarządzanie poprzez koszty,
● Systemy webowe przejmują rynek,
● Samoregulacja kontra deregulacja,
● Zarządca a opłaty za odpady.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

-29%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Stawka na specjalizacje? – debata
● Nie wystarczy prawo i technika… – wywiad
● Jak rozliczać ciepło?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.