Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych wraz z wzorami

ebook

- 14%

Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych wraz z wzorami

Elwira Marszałkowska-Krześ, Izabella Gil

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 152.00 zł 131.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 131.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-353-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W książce przedstawiono, w jakich przypadkach sprawa cywilna będzie uznana za sprawę gospodarczą, rozpatrywaną zgodnie z przepisami o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych.


Celem opracowania jest omówienie zagadnień, które odróżniają postępowanie gospodarcze od zwykłego procesu, a zatem:
• zdefiniowano pojęcie sprawy gospodarczej,
• wskazano podstawy do jej kwalifikacji,
• omówiono przebieg postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania rozprawy oraz odmienności tego postępowania.


Autorki wyjaśniły ten etap postępowania, w którym sąd dokonał oceny, w jakim trybie lub według jakich przepisów będzie rozpatrywana dana sprawa, biorąc pod uwagę treść żądania pozwu (wniosku), podstawę faktyczną powództwa, oznaczenie stron lub uczestników i ich statusu prawnego, skupiono się na wyjaśnieniu szczególnie tych kwestii, które budzą najwięcej wątpliwości interpretacyjnych.


Dodatkowym atutem publikacji są zamieszczone wzory pism procesowych.


Publikacja jest przeznaczona dla prawników praktyków: adwokatów, radców prawnych i sędziów, a także przedsiębiorców.

Tytuł
Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych wraz z wzorami
Autorzy
Elwira Marszałkowska-Krześ, Izabella Gil
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-353-6
Rok wydania
2022
Liczba stron
188
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów   | str. 9
Wstęp   | str. 11
Rozdział I
Sprawy rozpoznawane w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych   | str. 13

Definicja sprawy gospodarczej  | str. 13
Poszczególne rodzaje spraw rozpoznawanych w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych  | str. 18

2.1.  Sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej   | str. 19
2.2.  Sprawy ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 291–300 i 479–490 k.s.h.   | str. 26
2.3.  Sprawy przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub o naprawienie szkody z tym związanej oraz o zakazanie albo ograniczenie działalności zagrażającej środowisku   | str. 34
2.4.  Sprawy z umów o roboty budowlane oraz ze związanych z procesem budowlanym umów służących wykonaniu robót budowlanych   | str. 35
2.5.  Sprawy z umów leasingu   | str. 38
2.6.  Sprawy przeciwko osobom odpowiadającym za dług przedsiębiorcy, także posiłkowo lub solidarnie, z mocy prawa lub czynności prawnej   | str. 39
2.7.  Sprawy między organami przedsiębiorstwa państwowego   | str. 41
2.8.  Sprawy między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim lub organem sprawującym nadzór   | str. 42
2.9.  Sprawy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego   | str. 43
2.10. Sprawy o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, którym jest orzeczenie sądu gospodarczego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda zawarta przed tym sądem   | str. 44
2.11. Sprawy o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego opartego na prawomocnym lub podlegającym natychmiastowemu wykonaniu orzeczeniu sądu gospodarczego albo ugodzie zawartej przed tym sądem   | str. 46

Sprawy, które nie są uznawane za sprawy gospodarcze  | str. 48
Sąd właściwy do rozpoznawania spraw gospodarczych  | str. 48

 
Rozdział II
Zainicjowanie postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych   | str. 51

Pozew oraz inne pisma procesowe inicjujące odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych  | str. 51

1.1. Tryb rozpoznawania spraw gospodarczych   | str. 52
1.2. Pozew w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych jako pismo inicjujące postępowanie   | str. 53
1.2.1. Wymogi formalne i konstrukcyjne pozwu w sprawach gospodarczych   | str. 54
1.2.2. Szczególne wymogi pozwu w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych   | str. 56
1.2.3. Wskazanie podstawy prawnej dochodzonego roszczenia   | str. 59
1.3. Dekretacja pozwu   | str. 61
Badanie przesłanek procesowych   | str. 65

Pisma, z których nie wynika żądanie rozstrzygnięcia sporu  | str. 65
Pozew oczywiście bezzasadny  | str. 67

3.1. Tryb postępowania związany z wniesieniem powództwa oczywiście bezzasadnego   | str. 76
3.2. Zaskarżenie wyroku oddalającego powództwo jako oczywiście bezzasadne   | str. 77

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia w sprawach gospodarczych  | str. 79

 
Rozdział III
Organizacja postępowania w ramach postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych   | str. 81

Tryb związany z doręczeniem odpisu pozwu  | str. 81

1.1. Zarządzenie doręczenia pozwu   | str. 82
1.2. Obowiązek pouczeń   | str. 82

Odpowiedź na pozew  | str. 83

2.1. Formy obrony pozwanego w procesie   | str. 85
2.1.1. Obrona pozwanego o charakterze formalnym   | str. 88
2.1.2. Obrona pozwanego o charakterze merytorycznym   | str. 89
2.1.3. Treść zarzutów pozwanego   | str. 90
2.1.4. Powództwo wzajemne   | str. 93
2.2. Funkcje odpowiedzi na pozew   | str. 94
2.3. Wymogi formalne odpowiedzi na pozew   | str. 94

Zarządzenie wymiany przez strony pism przygotowawczych  | str. 97
Postępowanie w celu przygotowania rozprawy  | str. 98

4.1. Znaczenie przeprowadzenia posiedzenia przygotowawczego dla prawidłowej organizacji postępowania cywilnego   | str. 99
4.2. Definicja pism przygotowawczych   | str. 102
4.3. Cel posiedzenia przygotowawczego   | str. 109
4.4. Przebieg posiedzenia przygotowawczego   | str. 111
4.5. Protokół z przebiegu posiedzenia przygotowawczego   | str. 112
4.6. Treść planu rozprawy   | str. 112
4.7. Odroczenie posiedzenia przygotowawczego   | str. 114
 
Rozdział IV
Ugodowe załatwienie sprawy gospodarczej   | str. 117

Postulat ugodowego załatwienia sprawy  | str. 117
Zawarcie ugody przed mediatorem  | str. 119

 
Rozdział V
Rozpoznawanie i rozstrzyganie spraw gospodarczych   | str. 123

Gromadzenie materiału dowodowego w postępowaniu w sprawach gospodarczych  | str. 124

1.1. Niedopuszczalność występowania z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych w sprawach gospodarczych   | str. 124
1.2. Niedopuszczalność dokonywania przekształceń podmiotowych w sprawach gospodarczych   | str. 129
1.3. Niedopuszczalność wytoczenia powództwa wzajemnego w sprawach gospodarczych   | str. 131
1.4. Przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków w sprawach gospodarczych   | str. 132
1.5. Umowa dowodowa   | str. 132

Termin rozpoznania sprawy przez sąd gospodarczy  | str. 134
Orzeczenia sądu wydawane w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych  | str. 135

3.1. Wyrok sądu pierwszej instancji w sprawach gospodarczych jako tytuł zabezpieczenia   | str. 135
3.2. Obciążenie kosztami procesu   | str. 136

Zaskarżenie orzeczeń sądu wydawanych w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych  | str. 138

 
Wzory   | str. 139
Wzór 1. Pozew o zapłatę   | str. 139
Wzór 2. Pouczenie powoda   | str. 148
Wzór 3. Informacja o zarządzeniu doręczenia odpisu pozwu   | str. 151
Wzór 4. Zarządzenie doręczenia odpisu pozwu   | str. 152
Wzór 5. Zarządzenie wymiany pism przygotowawczych   | str. 160
Wzór 6. Wezwanie do złożenia pism przygotowawczych   | str. 161
Wzór 7. Zawiadomienie pełnomocnika strony o posiedzeniu sądu   | str. 163
Wzór 8. Plan rozprawy   | str. 164
Wzór 9. Protokół z posiedzenia przygotowawczego   | str. 165
Wzór 10. Postanowienie o zmianie planu rozprawy   | str. 166
Wzór 11. Pismo zarządcy sukcesyjnego o udzieleniu pełnomocnictwa   | str. 167
Wzór 12. Wezwanie do dokonania doręczenia lub ustalenia adresu pozwanego   | str. 169
Wzór 13. Pismo do komornika sądowego o ustalenie adresu   | str. 170
Wzór 14. Wniosek o sprostowanie wyroku   | str. 171
 
Orzecznictwo   | str. 173
Orzeczenia dotyczące przedmiotu postępowania i pozwu   | str. 173
Orzeczenia dotyczące postępowania dowodowego   | str. 174
Orzeczenia dotyczące rozpoznania sprawy w postępowaniu w sprawach gospodarczych   | str. 175
Orzeczenia dotyczące charakteru prawnego wyroków wydawanych w sprawach gospodarczych   | str. 176
 
Bibliografia   | str. 177
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

Prace zamieszczone w kolejnym tomie tej serii poświęcono w przeważającej mierze prawu kolizyjnemu. Autorzy podejmują zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, takie jak kwestia przepisów wymuszających swoje zastosowanie, jak również szczegółowe rozwiązania z zakresu prawa własności intelektualnej czy też prawa rodzinnego. Nie zabrakło w nim również analitycznego opracowania kwestii zdatności arbitrażowej na tle prawnoporównawczym.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

-9%

20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

PPK to dobrowolny system oszczędzania którego celem jest gromadzenie oszczędności emerytalnych. Środki pieniężne przekazywane są przez podmioty zatrudniające na indywidualne konta uczestników PPK. Wiąże się z tym szereg obowiązków związanych z utworzeniem i prowadzeniem PPK, które zostały nałożone na podmioty zatrudniające. Najważniejsze z nich to wybór instytucji finansowej prowadzącej PPK oraz podpisanie z tą instytucją stosownych umów. Kolejnym obowiązkiem jest comiesięczne obliczanie i przekazywanie wpłat do wybranej instytucji, a także gromadzenie i archiwizacja dokumentów dotyczących PPK. E-book przedstawia odpowiedzi na wybrane zagadnienia oraz wątpliwości które pojawiają się zarówno przy samym wdrożeniu PPK jak i dalszej jego obsłudze. Czytelnik znajdzie wiele pomocnych rozwiązań, procedur, podpowiedzi.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
40 lat Kodeksu pracy

-14%

40 lat Kodeksu pracy

Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Piątego Seminarium Szubertowskiego oraz opracowań zainspirowanych tym wydarzeniem, powstałych dla uczczenia 40. rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W książce zawarto artykuły, które stanowią podsumowanie, ocenę, a także refleksje na temat tego niezwykle ważnego dla polskiego prawa pracy aktu prawnego.W monografii oprócz teoretycznych, ogólnych rozważań omówiono wiele praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem kodeksu pracy, w tym m.in. dotyczących takich zagadnień jak:

uprawnienia rodzicielskie w zakresie urlopu macierzyńskiego,
zatrudnienie pracownicze kadry kierowniczej,
uzasadniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony,
kodeksowa szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym,
udział pracodawcy w ryzyku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
praca w godzinach nadliczbowych oraz praca w niedziele i święta.


Autorzy przedstawili także wybrane regulacje kodeksu pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego.Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, prawników praktyków, aplikantów oraz doktorantów. Ze względu na praktyczny wymiar omawianych zagadnień zainteresuje również pracowników działów kadr, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz osoby związane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

-15%

Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

W monografii wskazano przyczyny wprowadzania metod rozwiązywania sporów do prawa administracyjnego oraz funkcje, które te metody mogą pełnić w administracji publicznej. Autor zakłada, że wdrażanie metod alternatywnego rozwiązywania sporów do administracji publicznej na podstawie prawa administracyjnego jest w pełni racjonalne i celowe, jeżeli istnieje taki typ sporu, którego opanowanie w drodze rozstrzygnięcia lub rozwiązania należałoby do obszaru działania administracji publicznej lub sądu administracyjnego. Jednocześnie w pracy ukazano wpływ koncepcji alternatywnego rozwiązywania sporów (ang. alternative dispute resolution) na funkcjonowanie administracji publicznej, a wskazanie na potencjalną relację podniesionych zagadnień podkreśla specyfikę podjętego tematu.

Cena: 26.00 zł 22.00 zł
Administrator 3/2016

-29%

Administrator 3/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Spadkobiercy w spółdzielni, ● Czas się przyjrzeć placom zabaw, ● Wirtualna wspólnota mieszkaniowa, ● Prosumenci „od macochy”.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 6/2015

-29%

Administrator 6/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O mankamentach hydroizolacyjnego rynku wykonawczo-nadzorczego,
● Opłata reklamowa,
● Spółdzielcze non for profit.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.