Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Postępowanie sądowoadministracyjne

ebook

- 14%

Postępowanie sądowoadministracyjne

Małgorzata Jaśkowska, Jacek Jaworski, Martyna Wilbrandt-Gotowicz, Konrad Łuczak, Dagmara Gut

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 59.00 zł 51.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 51.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8246-260-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W książce kompleksowo i przystępnie omówiono problematykę postępowania sądowoadministracyjnego.


W sposób zwięzły i usystematyzowany przedstawiono w niej zagadnienia związane z:
• modelem, organizacją i konstytucyjnymi podstawami sądowej kontroli administracji publicznej w Polsce,
• zakresem kontroli sądów administracyjnych i ich właściwością,
• zasadami postępowania sądowoadministracyjnego,
• wszczęciem postępowania, stronami i uczestnikami postępowania sądowoadministracyjnego,
• czynnościami techniczno-procesowymi,
• przebiegiem postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym jako sądem I instancji,
• zwyczajnymi i nadzwyczajnymi środkami zaskarżenia,
• kosztami postępowania sądowoadministracyjnego,
• środkami zapewnienia jednolitości orzecznictwa sądowoadministracyjnego oraz
• europeizacją postępowania sądowoadministracyjnego.


W opracowaniu uwzględniono aktualne orzecznictwo i literaturę przedmiotu.Publikacja przeznaczona jest dla studentów prawa i administracji oraz aplikantów zawodów prawniczych. Może być także przydatna nauczycielom akademickim w pracy naukowej i dydaktycznej oraz sędziom, adwokatom, radcom prawnym, doradcom podatkowym, rzecznikom patentowym i urzędnikom w praktyce zawodowej.

Tytuł
Postępowanie sądowoadministracyjne
Autorzy
Małgorzata Jaśkowska, Jacek Jaworski, Martyna Wilbrandt-Gotowicz, Konrad Łuczak, Dagmara Gut
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-260-9
Rok wydania
2021
Liczba stron
344
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11
Rozdział I
Sądowa kontrola działalności administracji publicznej | str. 15
1. Uwagi wstępne | str. 15
2. Modele sądowej kontroli administracji publicznej | str. 19
2.1. Kryterium pozycji ustrojowej sądu administracyjnego | str. 19
2.2. Kryterium struktury instancyjnej sądów administracyjnych | str. 21
2.3. Kryterium uprawnień orzeczniczych sądów administracyjnych | str. 23
3. Organizacja sądownictwa administracyjnego w Polsce | str. 25
3.1. Geneza sądownictwa administracyjnego | str. 25
3.2. Konstytucyjne podstawy sądownictwa administracyjnego | str. 28
3.3. Ustrój sądów administracyjnych | str. 32
Rozdział II
Zakres kontroli sądów administracyjnych i ich właściwość | str. 37
1. Zakres kontroli sądów administracyjnych | str. 37
1.1. Konstytucyjnoprawne podstawy zakresu kontroli sądów administracyjnych | str. 37
1.2. Charakterystyka sprawy sądowoadministracyjnej | str. 39
1.3. Podstawowe cechy kontroli wykonywanej przez sądy administracyjne | str. 42
1.4. Wyłączenia z zakresu kontroli sądów administracyjnych | str. 44
2. Właściwość sądów administracyjnych | str. 46
2.1. Uwagi wprowadzające | str. 46
2.2. Podział właściwości instancyjnej między w.s.a. a NSA | str. 47
2.3. Właściwość miejscowa w.s.a | str. 48
2.3.1. Sposób ustalania właściwości miejscowej | str. 48
2.3.2. Wpływ skargi do niewłaściwego miejscowo w.s.a. | str. 50
2.3.3. Zasada ciągłości właściwości miejscowej w.s.a. | str. 51
2.3.4. Szczególne przypadki zmiany właściwości miejscowej w.s.a.  | str. 52
2.4. Właściwość rzeczowa w.s.a. | str. 53
2.4.1. Decyzje administracyjne | str. 53
2.4.2. Postanowienia | str. 56
2.4.3. Akty i czynności dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa administracyjnego | str. 57
2.4.4. Interpretacje podatkowe i opinie zabezpieczające | str. 59
2.4.5. Akty prawa miejscowego | str. 60
2.4.6. Akty samorządu terytorialnego z zakresu administracji publicznej | str. 61
2.4.7. Akty nadzoru nad samorządem terytorialnym | str. 62
2.4.8. Bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania | str. 63
2.4.9. Przypadki szczególne | str. 66
3. Właściwość rzeczowa NSA | str. 66
Rozdział III
Zasady postępowania sądowoadministracyjnego | str. 69
1. Uwagi wstępne | str. 69
2. Zasada dostępu do sądu | str. 71
3. Zasada dwuinstancyjności | str. 73
4. Zasada legalności | str. 75
5. Zasada udzielania pomocy stronom | str. 78
6. Zasada jawności | str. 81
7. Zasada ekonomiki procesowej | str. 85
8. Zasady kontradyktoryjności i oficjalności | str. 89
Rozdział IV
Wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego | str. 93
1. Uwagi ogólne | str. 93
2. Skarga | str. 96
2.1. Przedmiot skargi | str. 96
2.2. Uprawnieni do wniesienia skargi | str. 97
2.3. Warunki formalne skargi jako pisma procesowego i sposób jej wniesienia | str. 100
2.4. Wyczerpanie środków zaskarżenia | str. 104
2.5. Termin do wniesienia skargi | str. 107
3. Sprzeciw | str. 108
3.1. Przedmiot sprzeciwu | str. 108
3.2. Podmioty uprawnione do wniesienia sprzeciwu | str. 110
3.3. Warunki formalne sprzeciwu i sposób jego wniesienia | str. 111
4. Wniosek o wszczęcie postępowania | str. 112
5. Skutki wniesienia skargi, sprzeciwu czy wniosku | str. 114
5.1. Wszczęcie postępowania i zawisłość sprawy | str. 114
5.2. Uprawnienia autokontrolne | str. 116
5.3. Możliwość wstrzymania wykonania aktu lub czynności | str. 118
5.4. Obowiązki organu przy przekazaniu pisma wszczynającego postępowanie | str. 121
5.5. Skutki braku spełnienia warunków dopuszczalności i warunków formalnych | str. 123
Rozdział V
Strony i uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego | str. 125
1. Strony postępowania | str. 125
1.1. Wstęp | str. 125
1.2. Organ administracji publicznej jako strona postępowania | str. 126
1.3. Strona skarżąca | str. 127
1.4. Zdolność do bycia stroną a legitymacja skargowa | str. 132
1.4.1. Zdolność sądowa | str. 132
1.4.2. Interes prawny | str. 133
2. Uczestnicy postępowania | str. 136
2.1. Strona a uczestnik postępowania | str. 136
2.2. Uczestnictwo prokuratora, RPO, RPD i Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców | str. 139
3. Skuteczność czynności podmiotów procesowych | str. 141
3.1. Zagadnienia wprowadzające | str. 141
3.2. Samodzielność działania w procesie | str. 142
3.3. Zastępstwo procesowe a przedstawicielstwo | str. 143
3.4. Reprezentacja | str. 145
3.5. Działanie osobiste i przez pełnomocnika | str. 146
3.5.1. Zdolność postulacyjna | str. 146
3.5.2. Pełnomocnictwo | str. 147
Rozdział VI
Czynności techniczno-procesowe w postępowaniu sądowoadministracyjnym | str. 151
1. Pisma w postępowaniu sądowym | str. 151
1.1. Pojęcie | str. 151
1.2. Wymogi formalne | str. 152
1.3. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych | str. 156
2. Doręczenia | str. 158
2.1. Zagadnienia ogólne | str. 158
2.2. Doręczenia osobom fizycznym | str. 159
2.3. Doręczenia osobom prawnym | str. 161
2.4. Doręczenia osobom nieznanym z miejsca pobytu | str. 161
2.5. Doręczenia stronom mającym miejsce zamieszkania za granicą | str. 162
2.6. Fikcja doręczenia | str. 162
3. Terminy procesowe | str. 163
3.1. Rodzaje terminów procesowych i sposób ich liczenia | str. 163
3.2. Przywrócenie terminu | str. 165
4. Akta sprawy sądowoadministracyjnej | str. 166
Rozdział VII
Przebieg postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym jako sądem I instancji | str. 167
1. Czynności wstępne | str. 167
2. Postępowanie rozpoznawcze | str. 171
3. Przeszkody w prowadzeniu postępowania sądowoadministracyjnego | str. 179
4. Postępowanie mediacyjne | str. 184
5. Postępowanie uproszczone | str. 191
6. Rozstrzygnięcia | str. 194
6.1. Zasady orzekania | str. 194
6.2. Wyroki | str. 197
6.2.1. Uwagi ogólne | str. 197
6.2.2. Treść wyroku | str. 200
6.3. Postanowienia i zarządzenia | str. 208
6.3.1. Postanowienia | str. 208
6.3.2. Zarządzenia | str. 211
7. Konwalidacja rozstrzygnięć | str. 211
Rozdział VIII
Zwyczajne środki zaskarżenia | str. 215
1. Środki odwoławcze a środki zaskarżenia | str. 215
2. Skarga kasacyjna | str. 218
2.1. Charakter prawny skargi kasacyjnej | str. 218
2.1.1. Uwagi wstępne | str. 218
2.1.2. Przedmiot zaskarżenia | str. 219
2.1.3. Legitymacja procesowa | str. 221
2.1.4. Wymagania skargi kasacyjnej | str. 223
2.2. Postępowanie kasacyjne | str. 231
2.2.1. Czynności wstępne | str. 231
2.2.2. Postępowanie rozpoznawcze | str. 235
2.2.3. Orzeczenia | str. 237
3. Zażalenie | str. 241
3.1. Charakter prawny zażalenia | str. 241
3.1.1. Uwagi wstępne | str. 241
3.1.2. Przedmiot zaskarżenia | str. 241
3.1.3. Legitymacja procesowa | str. 243
3.1.4. Prawne wymagania zażalenia | str. 243
3.2. Postępowanie zażaleniowe | str. 244
3.2.1. Czynności wstępne | str. 244
3.2.2. Postępowanie rozpoznawcze | str. 245
3.2.3. Orzeczenia | str. 246
4. Quasi-środki odwoławcze | str. 246
5. Prawomocność orzeczeń i jej skutki | str. 248
Rozdział IX
Nadzwyczajne środki zaskarżenia | str. 253
1. Nadzwyczajne środki zaskarżenia a wniosek o unieważnienie prawomocnego orzeczenia | str. 253
2. Skarga o wznowienie postępowania | str. 255
2.1. Charakter prawny skargi o wznowienie postępowania i jej przesłanki | str. 255
2.2. Postępowanie wznowieniowe | str. 264
3. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str. 268
3.1. Charakter prawny skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i jej przesłanki | str. 268
3.2. Postępowanie w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str. 273
Rozdział X
Koszty postępowania sądowoadministracyjnego | str. 277
1. Uwagi wprowadzające | str. 277
2. Koszty sądowe | str. 278
2.1. Podział kosztów sądowych | str. 278
2.2. Wpis | str. 279
2.3. Opłaty kancelaryjne | str. 280
2.4. Wydatki w ramach kosztów sądowych | str. 281
3. Wydatki strony w ramach występowania w procesie bez profesjonalnego pełnomocnika | str. 282
4. Wydatki strony w ramach zastępstwa przez profesjonalnego pełnomocnika | str. 283
5. Zwrot kosztów postępowania | str. 285
6. Zwolnienie z kosztów sądowych | str. 286
6.1. Zwolnienie z mocy prawa | str. 286
6.2. Prawo pomocy | str. 287
Rozdział XI
Środki zapewnienia jednolitości orzecznictwa sądowoadministracyjnego | str. 291
1. Uwagi wstępne | str. 291
2. Działalność uchwałodawcza NSA | str. 293
2.1. Uchwały abstrakcyjne | str. 293
2.1.1. Przesłanki podjęcia uchwały abstrakcyjnej | str. 293
2.1.2. Tryb rozpoznania i rozstrzygnięcia abstrakcyjnego pytania prawnego | str. 294
2.1.3. Skutki prawne uchwał abstrakcyjnych | str. 296
2.2. Uchwały konkretne | str. 297
2.2.1. Przesłanki podjęcia uchwały konkretnej | str. 297
2.2.2. Tryb rozpoznania i rozstrzygnięcia konkretnego pytania prawnego | str. 300
2.2.3. Skutki prawne uchwał konkretnych | str. 302
3. Pytania prawne do TK | str. 303
3.1. Przesłanki pytań prawnych do TK | str. 303
3.2. Rozstrzygnięcia TK i ich skutki dla orzecznictwa sądów administracyjnych | str. 305
4. Pytania prejudycjalne do TSUE | str. 306
4.1. Przesłanki pytań prejudycjalnych do TSUE | str. 306
4.2. Orzeczenia prejudycjalne TSUE i ich skutki dla orzecznictwa sądów administracyjnych | str. 309
Rozdział XII
Europeizacja postępowania sądowoadministracyjnego | str. 311
1. Pojęcie europeizacji prawa i jej wpływ na strukturę sądów administracyjnych oraz postępowanie sądowoadministracyjne | str. 311
2. Wybrane przypadki europeizacji przepisów ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi | str. 315
2.1. Rozszerzenie właściwości na decyzje konsulów dotyczące wiz Schengen | str. 315
2.2. Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego na podstawie wyroku TSUE | str. 316
2.3. Oddanie pisma procesowego w placówce pocztowej znajdującej się w innym państwie członkowskim UE niż Polska | str. 319
3. Zasady-narzędzia stosowane przez sądy administracyjne w celu europeizacji prawa | str. 321
4. Mechanizm uwzględniania przez sąd z urzędu prawa UE | str. 326
5. Kilka uwag końcowych | str. 331
Bibliografia | str. 333
O Autorach | str. 343
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach kongresowych. Numer piąty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego i teorii prawa, praw człowieka, karnego i gospodarczego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, teksty z zakresu prawa gospodarczego i karnego. Z kolei teksty z zakresu teorii prawa, prawa konstytucyjnego i praw człowieka są głosem w dyskursie z zakresu socjologii prawa. Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 zawiera trzy recenzje polskich publikacji z zakresu prawa, co ma się przyczynić do promocji polskiej myśli prawniczej. Podobny charakter ma także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wydanych w 2012 r. oraz wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 16.80 zł 15.00 zł
150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

-20%

150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

"Od 1 października 2020 r. w ewidencji VAT i JPK stosujemy specjalne kody (oznaczenia). Ustawodawca przewidział pięć rodzajów kodów, w tym kody GTU, których stosowanie przysparza podatnikom najwięcej problemów. Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania naszych Czytelników dotyczące stosowania kodów. Autorami odpowiedzi są doradcy podatkowi: Tomasz Krywan, Radosław Kowalski, Grzegorz Ziółkowski i Marian Szałucki.
Z publikacji dowiemy się m.in.:
• do jakich towarów i usług stosujemy kody GTU,
• w jakich przypadkach stosowanie kodów GTU nie jest konieczne,
• kiedy występują powiązania oznaczone kodem TP,
• jak ustalić, kiedy stosowanie kodu MPP jest konieczne,
• jak oznaczać kodami świadczenia kompleksowe,
• jak oznaczać sprzedaż ewidencjonowaną na kasie,
• kiedy trzeba oznaczać kodami transakcje zagraniczne.
Przystępne wyjaśnienia tych wątpliwości to niezbędna pomoc dla księgowych, biur rachunkowych i osób odpowiedzialnych za rozliczenie VAT w firmie.
"

Cena: 59.00 zł 47.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

-9%

70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

Z początkiem 2016 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie 70% zryczałtowanym podatkiem niektórych odszkodowań oraz odpraw otrzymywanych od spółek z udziałem środków publicznych. Są to spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne państwowe osoby prawne albo komunalne osoby prawne dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. Przepisy te dotyczą dwóch rodzajów odszkodowań i odpraw:
• odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji oraz
• odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przed terminem.
Stosowanie nowych przepisów miało być bardzo proste. Niestety praktyka pierwszych miesięcy ich obowiązywania jest inna. W publikacji przedstawiamy zasady wypłaty takich odszkodowań, poboru podatku oraz ewidencję księgową.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

-14%

Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

Książka prezentuje rolę i zakres administracji publicznej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. W opracowaniu omówiono tematy takie jak prywatyzacja ochrony zdrowia i odpłatność świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące najnowszych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego, sieci szpitali, czy problem utraty kontroli jednostki samorządu terytorialnego nad prowadzonym podmiotem leczniczym. Analizie poddano nierozstrzygnięte dotąd kwestie, m.in. w jaki sposób administracja publiczna ma zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych, czy ma to czynić przez tworzone przez siebie podmioty lecznicze, czy też w inny sposób.


Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną zdrowia, adwokatów, radców prawnych, sędziów. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji, zarządzania czy ochrony zdrowia.

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

-15%

Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

W monografii wskazano przyczyny wprowadzania metod rozwiązywania sporów do prawa administracyjnego oraz funkcje, które te metody mogą pełnić w administracji publicznej. Autor zakłada, że wdrażanie metod alternatywnego rozwiązywania sporów do administracji publicznej na podstawie prawa administracyjnego jest w pełni racjonalne i celowe, jeżeli istnieje taki typ sporu, którego opanowanie w drodze rozstrzygnięcia lub rozwiązania należałoby do obszaru działania administracji publicznej lub sądu administracyjnego. Jednocześnie w pracy ukazano wpływ koncepcji alternatywnego rozwiązywania sporów (ang. alternative dispute resolution) na funkcjonowanie administracji publicznej, a wskazanie na potencjalną relację podniesionych zagadnień podkreśla specyfikę podjętego tematu.

Cena: 26.00 zł 22.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.