Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz

ebook

- 14%

Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz

Piotr Górecki, Violetta Konarska-Wrzosek

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 128.00 zł 110.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 110.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8160-802-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W komentarzu omówiono zmiany wprowadzone w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich w 2017 r., w tym m.in. rozszerzające katalog przestępstw:

których popełnienie w okresie próby stanowi podstawę do obligatoryjnego odwołania przez sąd rodzinny warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonego środka poprawczego i zarządzenia umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym;
których popełnienie może stanowić dodatkową, wyjątkową podstawę do umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich;
popełnionych przez wychowanka zakładu poprawczego, które mogą stanowić podstawę do przeniesienia nieletniego do zakładu poprawczego o wzmożonym nadzorze wychowawczym.W publikacji dodatkowo zamieszczono najważniejsze przepisy wykonawcze do komentowanej ustawy oraz komentarz do art. 10 k.k., który uzupełnia regulację ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich o przepisy dopuszczające wyjątkową możliwość pociągnięcia nieletnich, mających ukończone 15 lat, do odpowiedzialności karnej.


Adresaci:
Opracowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla praktyków – sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i aplikantów oraz policjantów, kuratorów sądowych i kierowników placówek wychowawczych zajmujących się nieletnimi.

Tytuł
Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz
Autorzy
Piotr Górecki, Violetta Konarska-Wrzosek
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-802-2
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2019
Liczba stron
592
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 15

Słowo wstępne | str. 19

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2018 r. poz. 969) | str. 23

DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str. 31
Art. 1. [Zakres podmiotowy stosowania ustawy] | str. 31
Art. 2. [Podstawy stosowania ustawy] | str. 41
Art. 3. [Dyrektywa dobra nieletniego] | str. 46
Art. 3a. [Mediacja] | str. 52
Art. 4. [Obowiązek przeciwdziałania i zawiadomienia] | str. 59
Art. 4a. [Obowiązek udzielenia informacji sądowi] | str. 62

DZIAŁ II. Środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich | str. 63
Art. 5. [Kategorie środków stosowanych wobec nieletnich] | str. 63
Art. 6. [Grupy środków i ich katalog] | str. 65
Art. 7. [Zobowiązania nakładane na rodziców] | str. 96
Art. 8. [Kara pieniężna] | str. 100
Art. 9. [Orzekanie kary pieniężnej] | str. 102
Art. 10. [Zakład poprawczy – przesłanki orzekania] | str. 104
Art. 11. [Warunkowe zawieszenie umieszczenia w zakładzie] | str. 110
Art. 12. [Środki leczniczo -wychowawcze i ich katalog] | str. 116
Art. 13. (uchylony) | str. 120
Art. 14. [Stosowanie prawa materialnego – k.k., k.k.s. i k.w.] | str. 121

DZIAŁ III. Postępowanie przed sądem | str. 124
Rozdział 1. Przepisy ogólne o postępowaniu | str. 124
Art. 15. [Właściwość rzeczowa sądu rodzinnego, niejawność postępowania] | str. 124
Art. 16. [Wyjątek od zasady właściwości rzeczowej] | str. 126
Art. 17. [Właściwość miejscowa sądu rodzinnego] | str. 130
Art. 18. [Właściwość sądu karnego] | str. 132
Art. 18a. [Prawo do obrony] | str. 140
Art. 19. [Wysłuchanie nieletniego] | str. 142
Art. 20. [Stosowanie przepisów k.p.k. i k.p.c.] | str. 143
Art. 21. [Wszczęcie i umorzenie postępowania] | str. 147
Art. 21a. [Cel postępowania] | str. 152
Art. 22. [Czyny ścigane na wniosek i z oskarżenia prywatnego] | str. 153
Art. 23. [Zawiadomienie o wszczęciu i zakończeniu postępowania] | str. 155
Art. 24. [Wywiad środowiskowy] | str. 156
Art. 25. [Dowód z opinii o nieletnim] | str. 159
Art. 25a. [Opinia psychiatryczna] | str. 161
Art. 26. [Środki tymczasowe] | str. 163
Art. 27. [Schronisko dla nieletnich] | str. 165
Art. 28. [Nałożenie obowiązków wobec rodziców] | str. 171
Art. 29. [Zażalenie] | str. 173
Art. 30. [Strony postępowania] | str. 174
Art. 30a. [Zawieszenie postępowania] | str. 180
Art. 31. [Doręczenia] | str. 181
Art. 31a. [Zażalenie] | str. 182
Art. 32. [Koszty postępowania] | str. 183
Rozdział 1a. Przebieg postępowania | str. 186
Art. 32a. [Wszczęcie postępowania] | str. 187
Art. 32b. [Czynności dowodowe sądu rodzinnego] | str. 189
Art. 32c. [Obrońca z urzędu] | str. 192
Art. 32d. [Przeglądanie akt sprawy] | str. 196
Art. 32e. [Czynności dowodowe Policji] | str. 197
Art. 32f. [Przesłuchanie nieletniego przez Policję] | str. 200
Art. 32g. [Przesłanki zatrzymania nieletniego i umieszczenia w policyjnej izbie dziecka] | str. 203
Art. 32h. [Inne przesłanki umieszczenia nieletniego w policyjnej izbie dziecka] | str. 207
Art. 32i. [Nadzór nad czynnościami Policji] | str. 209
Art. 32j. [Przekazanie sprawy nieletniego szkole lub organizacji] | str. 209
Art. 32k. [Przekazanie sprawy nieletniego prokuratorowi] | str. 211
Art. 32l. [Stosowanie środków wychowawczych na posiedzeniu] | str. 214
Art. 32m. [Wyznaczenie rozprawy] | str. 216
Art. 32n. [Przebieg rozprawy] | str. 216
Art. 32o. [Przebieg rozprawy] | str. 218
Art. 32p. [Postępowanie dowodowe] | str. 219
Art. 32q. [Obecność na rozprawie innych osób] | str. 219
Art. 32r. [Postanowienie kończące postępowanie; treść] | str. 221
Rozdział 3. (uchylony) | str. 224
Art. 33–43. (uchylone) | str. 224
Rozdział 4. (uchylony) | str. 224
Art. 44–47a. (uchylone) | str. 224
Rozdział 5. (uchylony) | str. 224
Art. 48–55. (uchylone) | str. 224
Rozdział 6. (uchylony) | str. 225
Art. 56–57. (uchylone) | str. 225
Rozdział 7. Postępowanie odwoławcze | str. 225
Art. 58. [Właściwość i skład sądu odwoławczego] | str. 225
Art. 59. [Zakres zaskarżenia] | str. 228
Art. 60. [Wyłączenie niektórych przepisów k.p.c.] | str. 230
Art. 61. [Zakaz reformationis in peius] | str. 232
Art. 62. [Udział nieletniego w rozprawie] | str. 233
Art. 63–63a. (uchylone) | str. 234

DZIAŁ IV. Postępowanie wykonawcze | str. 235
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 235
Art. 64. [Wszczęcie postępowania] | str. 236
Art. 65. [Cele postępowania] | str. 238
Art. 65a. [Obowiązek nieletniego podporządkowania się orzeczeniu] | str. 241
Art. 66. [Formy oddziaływania na nieletnich w placówkach; korespondencja nieletniego] | str. 243
Art. 66a. [Praktyki religijne] | str. 248
Art. 67. [Działania Policji] | str. 251
Art. 68. [Rola sądu rodzinnego] | str. 252
Art. 69. [Wykonywanie orzeczonych środków] | str. 253
Art. 70. [Uprawnienia do składania wniosków i zażaleń] | str. 254
Art. 70a. [Zakres działania kuratora sądowego sprawującego nadzór] | str. 255
Art. 70b. [Badanie stanu trzeźwości nieletniego] | str. 258
Art. 70c. [Zakres działania innych podmiotów sprawujących nadzór] | str. 262
Art. 70d. [Przyznawanie ryczałtu za sprawowanie nadzoru] | str. 262
Art. 70e. [Delegacja ustawowa dotycząca sprawowania nadzorów] | str. 263
Art. 71. [Odroczenie i przerwa wykonywania środków] | str. 266
Art. 72. [Obowiązek zawiadomienia sądu rodzinnego] | str. 268
Art. 73. [Czas wykonywania orzeczonych środków docelowych] | str. 269
Art. 74. [Czas wykonywania środków tymczasowych] | str. 273
Art. 75. [Wydawanie i zaskarżanie postanowień] | str. 275
Art. 76. [Pomoc następcza] | str. 279
Art. 77. [Nadzór sędziego rodzinnego] | str. 281
Art. 78. [Delegacja ustawowa dotycząca nadzoru sędziów rodzinnych] | str. 283
Rozdział 2. Środki wychowawcze i lecznicze | str. 284
Art. 79. [Możliwość zmiany i uchylania środków wychowawczych] | str. 284
Art. 80. [Obowiązki dyrektora podmiotu leczniczego] | str. 289
Art. 81. [Delegacja ustawowa dotycząca młodzieżowych ośrodków wychowawczych] | str. 291
Art. 82. [Delegacja ustawowa dotycząca kierowania do podmiotów leczniczych] | str. 292
Art. 83. [Tworzenie, znoszenie i nadzór nad policyjnymi izbami dziecka] | str. 296
Art. 84. [Tworzenie, znoszenie i nadzór nad ośrodkami kuratorskimi; delegacja ustawowa] | str. 296
Rozdział 3. Środek poprawczy | str. 297
Art. 85. [Określanie rodzaju zakładu poprawczego i jego zmiana] | str. 297
Art. 86. [Warunkowe zwolnienie z zakładu poprawczego] | str. 303
Art. 87. [Okres próby; odwołanie warunkowego zwolnienia] | str. 304
Art. 88. [Warunkowe odstąpienie od wykonania umieszczenia w zakładzie poprawczym] | str. 307
Art. 89. [Uznanie za niebyłe orzeczenia środka poprawczego] | str. 309
Art. 90. [Umieszczenie nieletniego poza zakładem poprawczym] | str. 310
Art. 90a. [Umieszczenie nieletniego w hostelu] | str. 313
Art. 90b. [Finansowanie pobytu w hostelu] | str. 318
Art. 90c. [Czasowy zakaz umieszczania nieletniego poza zakładem lub w hostelu] | str. 319
Art. 91. [Postępowanie w razie popełnienia czynu karalnego przez wychowanka zakładu poprawczego] | str. 320
Art. 92. [Kolejność wykonywania orzeczeń] | str. 325
Art. 93. [Kolejność wykonywania orzeczeń] | str. 327
Art. 94. [Możliwość zamiany środka poprawczego na karę kryminalną] | str. 328
Art. 95. [Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad schroniskami i zakładami poprawczymi] | str. 332
Rozdział 4. Użycie środków przymusu bezpośredniego wobec nieletniego umieszczonego w zakładzie poprawczym, w schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym | str. 334
Art. 95a. [Rodzaje środków przymusu bezpośredniego i przesłanki ich stosowania] | str. 334
Art. 95b. (uchylony) | str. 337
Art. 95c. [Delegacja ustawowa dotycząca współdziałania z Policją w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa zakładu] | str. 338
Rozdział 4a. Udzielanie nagród i stosowanie środków dyscyplinarnych wobec nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych | str. 339
Art. 95ca. [Upoważnienie dyrektora do udzielania nagród i środków dyscyplinarnych] | str. 340
Art. 95cb. [Podstawy i zasady udzielania nagród] | str. 341
Art. 95cc. [Katalog nagród] | str. 343
Art. 95cd. [Możliwość uchylenia decyzji o udzieleniu nagrody] | str. 345
Art. 95ce. [Podstawy i zasady stosowania środków dyscyplinarnych] | str. 346
Art. 95cf. [Katalog środków dyscyplinarnych] | str. 350
Art. 95cg. [Możliwość uchylenia decyzji o zastosowaniu środka dyscyplinarnego] | str. 352
Rozdział 5. Zatrudnianie nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych lub schroniskach dla nieletnich | str. 354
Art. 95d. [Miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu oraz zatrudniania] | str. 355
Art. 95da. [Formy praktycznej nauki zawodu; stypendia; delegacje ustawowe] | str. 357
Art. 95e. [Czas pracy nieletniego] | str. 359
Art. 95f. [Wynagradzanie nieletnich] | str. 360
Art. 95g. [Zaliczanie okresu pracy] | str. 361
Art. 95h. [Prawo do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej] | str. 362

DZIAŁ V. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 363
Art. 96. | str. 363
Art. 97. | str. 364
Art. 98. | str. 364
Art. 99–100. (uchylone) | str. 364
Art. 101. | str. 364
Art. 102. | str. 364
Art. 103. | str. 365
Art. 104. | str. 365

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) | str. 367
Art. 10. [Odpowiedzialność karna nieletnich] | str. 367

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2018 r. poz. 969) | str. 381

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U. z 2018 r. poz. 708 ze zm.) | str. 434

Wybrane przepisy wykonawcze | str. 445

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich (Dz.U. poz. 863) | str. 447

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wywiadów środowiskowych o nieletnich (Dz.U. Nr 90, poz. 1010) | str. 451

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U. z 2017 r. poz. 487) | str. 454

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 2001 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z Policją w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa tych placówek (Dz.U. Nr 112, poz. 1205) | str. 520

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001 r. w sprawie ośrodków kuratorskich (Dz.U. Nr 120, poz. 1294) | str. 524

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 56, poz. 591 ze zm.) | str. 536

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w domach pomocy społecznej (Dz.U. Nr 109, poz. 632) | str. 544

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie trybu przyjmowania i zwalniania nieletnich z hosteli, warunków pobytu nieletnich w hostelu oraz sposobu wykonywania nadzoru nad nieletnimi umieszczonymi w hostelach (Dz.U. poz. 110) | str. 549

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz.U. Nr 296, poz. 1755) | str. 556

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 107, poz. 894) | str. 563

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie nadzoru nad nieletnim (Dz.U. poz. 855) | str. 568

Bibliografia | str. 577

Skorowidz alfabetyczno-rzeczowy | str. 587
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

W niniejszym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się opracowania dotyczące sądownictwa polubownego (możliwości związania zapisem na sąd polubowny członków zgrupowania spółek, ich wspólników i interesariuszy; dopuszczalności konkludentnego przystąpienia do zapisu na sąd polubowny oraz następstwa prawnego w zakresie przedmiotu sporu w toku postępowania przed sądem polubownym), jak również wąsko rozumianego prawa prywatnego międzynarodowego (artykuły poświęcone małżeństwu i związkom osób tej samej płci oraz skardze pauliańskiej). Poza tym w tomie zamieszono tłumaczenie i omówienie nowego holenderskiego prawa prywatnego międzynarodowego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

Dwunasty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” otwiera omówienie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym (artykuł opublikowany w języku angielskim). Poza tym w zbiorze znalazły się także opracowania dotyczące międzynarodowej sprzedaży towarów (zagadnienie potrącenia oraz istotnego naruszenia umowy sprzedaży) oraz sądownictwa polubownego (jurysdykcji trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych w kontekście rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania). W niniejszym tomie czytelnik znajdzie również przekrojowe omówienie zagadnienia europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego. W zbiorze tym zamieszczono też: odpowiedź na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), sprawozdanie z Konferencji naukowej nt. Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Warszawie, oraz rezolucję w sprawie podniesienia rangi prawa prywatnego międzynarodowego w programach studiów na wydziałach prawa oraz aplikacji prawniczych, przyjętą przez uczestników tejże konferencji. Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
„Współczesne prawo”, nr 1

-15%

„Współczesne prawo”, nr 1

Niniejsze czasopismo zawiera artykuły z dziedziny prawa.

Cena: 9.45 zł 8.00 zł
12 esejów. Idee i ludzie

-14%

12 esejów. Idee i ludzie

\n\nPublikacja zawiera 12 esejów, z których większość ukazała się w latach 1979–2020 w różnych czasopismach i książkach. Część z nich została ponownie zredago­wana przez autora. Zbiór uzupełniają dwa wcześniej niepublikowane teksty oraz wstęp dr hab. Iwony Barwickiej­ Tylek.
\n\n„W dedykacji, jaką napisał Profesor, ofiarowując mi swoje 13 różnych esejów, określił książkę mianem »koktajlu tematów«. Tu także mamy do czynienia z koktajlem, myślę, że smakowitym nie tylko dla historyka. Bo też Michał Jaskólski należał do tych rzadkich historyków, którzy zagłębiając się w prze­szłość nie mieli zamiaru uciekać od tego, co bliskie człowiekowi niezależnie od czasów, w jakich ma przyjemność lub nieprzyjemność się znaleźć”.
\n\ndr hab. Iwona Barwicka­ Tylek, prof. UJ (fragment Eseju numer dwanaście i pół będącego wstępem do książki)

Cena: 84.00 zł 72.00 zł
ABC diety roślinnej. Jak zacząć zdrowiej się odżywiać?

-30%

ABC diety roślinnej. Jak zacząć zdrowiej się odżywiać?

Zależy Ci na dobrym zdrowiu? Chcesz jeść mniej mięsa albo całkowicie przejść na dietę wegetariańską? Dowiedz się, jak produkty roślinne mogą poprawić Twoje samopoczucie wraz z pracą jelit oraz wątroby.

Skorzystaj z gotowych jadłospisów ułożonych przez doświadczonych dietetyków. Prawidłowo zbilansuj wartości odżywcze i pozbądź się z organizmu niepotrzebnych tłuszczy. Krok po kroku pokażemy Ci, jak w przyjemny sposób odstawić na bok mięso.

Zadbaj o zdrowie i odbierz te jadłospisy! Przekonaj się, że dieta roślinna może być smaczna i pełnowartościowa.

Cena: 19.90 zł 14.00 zł
Administrator 3/2015

-26%

Administrator 3/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● Prawo a marnotrawstwo energii,
● Trybunał a członkowie spółdzielni,
● Współwłasność = współodpowiedzialność.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.