Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Postępowanie w sprawach o zabezpieczenie spadku, spis inwentarza i wykaz inwentarza

ebook

- 14%

Postępowanie w sprawach o zabezpieczenie spadku, spis inwentarza i wykaz inwentarza

Marcin Uliasz

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 128.00 zł 110.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 110.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-8983-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka zawiera kompleksowe omówienie przebiegu postępowania w sprawach o zabezpieczenie spadku, spis inwentarza oraz wykaz inwentarza. W opracowaniu wyjaśniono wiele praktycznych zagadnień związanych z dokonywaniem czynności przez uczestników tych postępowań oraz działania organów procesowych zarówno w fazie rozpoznawczej, jak i w fazie wykonawczej.

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te dotyczą m.in.:


odpowiedzialności za długi spadkowe,
wprowadzenia do kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego przepisów odnoszących się do instytucji wykazu inwentarza,
procesu dochodzenia należności wobec spadkobierców dłużnika.
W opracowaniu znajdą Państwo odpowiedzi na pytania:Jakie są stadia postępowania o zabezpieczenie spadku?
Jak ustalić wartość stanu czynnego spadku na podstawie spisu inwentarza?
Jakie są warunki formalne i podatkowe wniosku o zabezpieczenie spadku?
Jakie są różnice między spisem inwentarza a wykazem inwentarza?
Jakie są koszty postępowania w sprawach o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza?
Jakie informacje należy zawrzeć sporządzając protokół zawierający spis inwentarza?
Jak przebiega postępowanie w sprawach o ogłoszenie wykazu inwentarza?

Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla sędziów, referendarzy sądowych, komorników sądowych, adwokatów, radców prawnych i aplikantów.

Tytuł
Postępowanie w sprawach o zabezpieczenie spadku, spis inwentarza i wykaz inwentarza
Autor
Marcin Uliasz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-8983-9
Seria
Biblioteka Sądowa
Rok wydania
2016
Liczba stron
260
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Rozdział I
Postępowanie w sprawach o zabezpieczenie spadku | str. 13
1. Zabezpieczenie spadku - rys historyczny | str. 13
2. Cele i funkcje zabezpieczenia spadku | str. 17
3. Charakter postępowania o zabezpieczenie spadku | str. 23
4. Regulacje dotyczące zabezpieczenia spadku | str. 30
5. Stadia postępowania w sprawie o zabezpieczenie spadku | str. 32
6. Zabezpieczenie spadku - zakres przedmiotowy | str. 34
7. Organy procesowe w sprawach o zabezpieczenie spadku | str. 37
7.1. Organy postępowania i ich kompetencje | str. 37
7.2. Jurysdykcja krajowa w sprawach o zabezpieczenie spadku | str. 38
7.3. Właściwość i skład sądu w sprawie o zabezpieczenie spadku | str. 40
8. Uczestnicy postępowania o zabezpieczenie spadku | str. 46
8.1. Wnioskodawca | str. 46
8.2. Uczestnicy | str. 55
9. Podstawa zabezpieczenia | str. 57
10. Przebieg stadium jurysdykcyjnego | str. 63
10.1. Wszczęcie postępowania | str. 63
10.1.1. Wniosek - warunki formalne i fiskalne | str. 63
10.1.2. Wszczęcie postępowania z urzędu | str. 68
10.2. Posiedzenia sądu | str. 71
10.3. Zakres kognicji sądu | str. 72
11. Orzeczenia | str. 77
12. Środki zabezpieczenia spadku | str. 82
12.1. Uwagi ogólne | str. 82
12.2. Wybór środka zabezpieczenia | str. 85
12.3. Przesłanki stosowania poszczególnych środków zabezpieczenia | str. 88
12.3.1. Spis majątku ruchomego i oddanie go pod dozór | str. 88
12.3.2. Złożenie do depozytu sądowego | str. 89
12.3.3. Ustanowienie zarządu tymczasowego | str. 94
12.3.4. Ustanowienie dozoru nad nieruchomością | str. 100
12.3.5. Sprzedaż ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu | str. 101
12.3.6. Nienazwane środki zabezpieczenia spadku | str. 104
13. Środki zaskarżenia | str. 106
14. Zmiana środka zabezpieczenia | str. 109
15. Uchylenie zabezpieczenia spadku | str. 111
16. Obowiązki notyfikacyjne sądu | str. 113
17. Szczególne tryby zabezpieczenia spadku | str. 116

Rozdział II
Postępowanie w sprawach o spis inwentarza | str. 122
1. Spis inwentarza - rys historyczny | str. 122
2. Cele i funkcje postępowania w sprawach o spis inwentarza | str. 124
3. Charakter postępowania o spis inwentarza | str. 129
4. Regulacje dotyczące spisu inwentarza | str. 133
5. Konstrukcja postępowania w sprawie o spis inwentarza | str. 135
6. Istota spisu inwentarza | str. 137
7. Skutki spisu inwentarza | str. 140
8. Organy postępowania w sprawach o spis inwentarza | str. 149
9. Wnioskodawca | str. 153
10. Uczestnicy postępowania | str. 163
11. Wszczęcie postępowania | str. 165
12. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza | str. 167
13. Posiedzenia sądu | str. 170
14. Szczególny tryb postępowania | str. 171
15. Orzeczenia | str. 173
16. Ogłoszenie o wydaniu postanowienia | str. 176
17. Środki zaskarżenia | str. 180
18. Uzupełniający spis inwentarza | str. 181

Rozdział III
Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku oraz o sporządzeniu spisu inwentarza | str. 186
1. Stadium wykonawcze postępowania i tryb jego wszczęcia | str. 186
2. Podstawa postępowania wykonawczego | str. 190
3. Organ prowadzący postępowanie wykonawcze - problem właściwości | str. 191
4. Czynności sądu (referendarza sądowego) w stadium wykonawczym | str. 195
5. Wnioskodawca i uczestnicy postępowania wykonawczego | str. 199
6. Odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym | str. 201
7. Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku albo zmianie środka zabezpieczenia | str. 202
7.1. Przepisy ogólne | str. 202
7.2. Spis majątku ruchomego i oddanie go pod dozór | str. 206
7.3. Zarząd tymczasowy | str. 211
8. Obowiązki notyfikacyjne komornika | str. 214
9. Sporządzenie spisu inwentarza | str. 215

Rozdział IV
Koszty postępowania w sprawach o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza | str. 226
1. Koszty stadium rozpoznawczego | str. 226
2. Koszty stadium wykonawczego | str. 231

Rozdział V
Postępowanie w sprawach o ogłoszenie wykazu inwentarza | str. 239
1. Istota i skutki wykazu inwentarza | str. 239
2. Wykaz inwentarza a spis inwentarza | str. 245
3. Wszczęcie postępowania i organy postępowania | str. 246

Zakończenie | str. 253

Wykaz literatury | str. 255
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

Kolejny, czwarty już tom niniejszej serii poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (ochrona konsumenta, faktoring) oraz zobowiązań pozaumownych (rozporządzenie Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje dotyczące sytuacji prawnej kupującego w razie żądania wykonania dostawy zastępczej lub naprawy towarów na podstawie Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, a także prawa właściwego dla licencji praw autorskich. Godny polecenia jest również artykuł na temat rozgraniczenia zakresu zastosowania statutu personalnego i statutu kontraktowego.
W tomie tym nie zabrakło też recenzji, materiałów, jak również glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa zobowiązań oraz postępowania cywilnego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

Piąty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (artykuły dotyczące rozporządzenia Rzym I, wygaśnięcia zobowiązania, umowy ubezpieczenia i faktoringu) oraz zobowiązań pozaumownych (artykuł poświęcony odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w świetle rozporządzenia Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje z zakresu prawa autorskiego i spadkowego w ujęciu kolizyjnoprawnym. Godne polecenia jest również opracowanie dotyczące węgierskiej drogi ku instytucjonalizacji związków partnerskich.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
„Współczesne prawo”, nr 1

-15%

„Współczesne prawo”, nr 1

Niniejsze czasopismo zawiera artykuły z dziedziny prawa.

Cena: 9.45 zł 8.00 zł
100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

-14%

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu Patentowego - dr Alicji Adamczak to blisko 100 tekstów merytorycznych związanych z własnością przemysłową. W księdze są znakomite teksty m.in.: o historii Urzędu Patentowego, o historii ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej, o słynnych polskich wynalazcach, o rozwoju techniki wojskowej czy techniki lotniczej. Są także artykuły prawnicze dotyczące prawa własności przemysłowej, znaków towarowych, opisów patentowych. Jest również tekst o tym, jak zostaje się wynalazcą. Autorzy to nie tylko teoretycy z wielu różnych dyscyplin naukowych, ale i praktycy, wśród których są: wynalazcy, prawnicy, historycy, ekonomiści, inżynierowie, językoznawca, projektanci, rzecznicy patentowi. W księdze są również teksty przedstawicieli instytucji, które najściślej współpracują z Urzędem Patentowym.

Cena: 169.00 zł 146.00 zł
Administrator 1-2/2018

-29%

Administrator 1-2/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● Zarządca z mieszkańcem tworzą związek niemal rodzinny,
● Rewolucja w ochronie danych,
● Jednolity Plik Kontrolny,
● Podzielniki kosztów ciepła

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 11/2017

-29%

Administrator 11/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● O zmianie ustawy o własności lokali oraz Prawa budowlanego,
● Podatek od miejsca postojowego w garażu,
● Systemy zdalnego odczytu mediów.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.