Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Powstanie zakładu a unikanie opodatkowania w międzynarodowym prawie podatkowym

ebook

- 14%

Powstanie zakładu a unikanie opodatkowania w międzynarodowym prawie podatkowym

Tomasz Woźniak

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 118.00 zł 102.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 102.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-320-8
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka w sposób kompleksowy omawia instytucję zakładu podatkowego w międzynarodowym prawie podatkowym.


Analizie zostały poddane wszystkie typy oraz podtypy zakładu, obecne zarówno w Konwencjach Modelowych OECD oraz ONZ dotyczących przeciwdziałania podwójnemu opodatkowaniu dochodu i majątku, jak i w opartych na nich umowach międzynarodowych zawartych przez Polskę.


Opracowanie porusza również zagadnienie unikania powstania zakładu. W jego ramach uwadze poddano spełnianie negatywnych przesłanek jego powstania (działalność niezależnego przedstawiciela oraz wykonywanie działalności przygotowawczej i pomocniczej), a także formy i sposoby nadużycia prawa zmierzające do sztucznego unikania powstania zakładu.

Tytuł
Powstanie zakładu a unikanie opodatkowania w międzynarodowym prawie podatkowym
Autor
Tomasz Woźniak
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-320-8
Rok wydania
2022
Liczba stron
764
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów  | str. 13
 
Wstęp  | str. 17
 
Rozdział I
Miejsce zakładu we współczesnym prawie podatkowym  | str. 39

Uwagi wstępne  | str. 39
Historia zakładu w międzynarodowym prawie podatkowym  | str. 44

2.1. Narodziny instytucji zakładu w XIX wieku  | str. 44
2.2. Znaczenie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z 1899 r. oraz ustawy o unikaniu podwójnego opodatkowania z 1909 r. dla kształtowania się instytucji zakładu  | str. 55
2.3. Rozwój instytucji zakładu w okresie do wybuchu II wojny światowej  | str. 61
2.4. Kształtowanie się nowoczesnej koncepcji zakładu po II wojnie światowej  | str. 70

Miejsce zakładu we współczesnym prawie podatkowym  | str. 79

3.1. Kształtowanie jurysdykcji podatkowej i problem unikania podwójnego opodatkowania dochodu oraz majątku  | str. 79
3.2. Zakład jako narzędzie przeciwdziałania podwójnemu opodatkowaniu  | str. 86
3.3. Klasyfikacja typów zakładu w modelach umów o unikaniu podwójnego opodatkowania  | str. 94
3.4. Zakład w regionalnych konwencjach o unikaniu podwójnego opodatkowania, prawie krajowym i prawie Unii Europejskiej  | str. 111

Uwagi końcowe  | str. 128

 
Rozdział II
Powstanie zakładu jako konsekwencja bezpośredniej formy obecności przedsiębiorcy w innym państwie  | str. 137

Uwagi wstępne  | str. 137
Pojęcie oraz zakres dysponowania placówką  | str. 139

2.1. Pojęcie oraz charakterystyka konstrukcji placówki  | str. 139
2.2. Zakres dysponowania placówką (test dyspozycyjności)  | str. 150
2.3. Dysponowanie placówką w przestrzeni prywatnej  | str. 164
2.4. Przykłady placówek w Konwencji Modelowej OECD  | str. 170

Stały charakter placówki  | str. 180

3.1. Geograficzny aspekt stałości placówki  | str. 180
3.2. Ekonomiczna i geograficzna spójność działalności gospodarczej  | str. 189
3.3. Temporalny aspekt stałości placówki  | str. 198
3.4. Konsekwencje upływu czasu dla powstania zakładu  | str. 208

Prowadzenie działalności za pośrednictwem placówki  | str. 214

4.1. Rozumienie terminów „działalność gospodarcza” i „działalność przedsiębiorstwa” na gruncie międzynarodowego i krajowego prawa podatkowego  | str. 214
4.2. Prowadzenie działalności z udziałem personelu, podwykonawców i w ramach wspólnych przedsięwzięć  | str. 228
4.3. Prowadzenie działalności bez wykorzystania czynnika ludzkiego  | str. 237
4.4. Zmiana przedmiotu i zakresu działalności istniejącego zakładu  | str. 241

Uwagi końcowe  | str. 246

 
Rozdział III
Powstanie zakładu jako konsekwencja pośredniej formy obecności przedsiębiorcy w innym państwie  | str. 251

Uwagi wstępne  | str. 251
Bierny i czynny zakład budowlany (Construction Permanent Establishment)  | str. 255

2.1. Konstrukcja biernego oraz czynnego zakładu
budowlanego  | str. 255
2.2. Funkcjonalne aspekty powstania biernego oraz czynnego zakładu budowlanego  | str. 264
2.3. Geograficzne i ekonomiczne aspekty powstania biernego oraz czynnego zakładu budowlanego  | str. 275
2.4. Temporalne aspekty powstania biernego oraz czynnego zakładu budowlanego  | str. 292

Przedstawiciel zależny jako zakład (Agency Permanent Establishment)  | str. 307

3.1. Charakterystyka zakładu w postaci zagranicznego przedstawiciela  | str. 307
3.2. Podmiotowe i funkcjonalne aspekty działalności zależnego przedstawiciela  | str. 316
3.3. Przedmiotowe aspekty działalności zależnego przedstawiciela. Konstrukcje typu commissionaire  | str. 338
3.4. Spółka zależna jako zakład (Subsidiary Permanent Establishment)  | str. 351

Zakład usługowy (Services Permanent Establishment)  | str. 364

4.1. Miejsce zakładu usługowego w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania  | str. 364
4.2. Zakres usług prowadzących do powstania zakładu usługowego  | str. 378
4.3. Czynnik ludzki a powstanie zakładu usługowego  | str. 389
4.4. Temporalne, geograficzne i ekonomiczne przesłanki powstania zakładu usługowego  | str. 398

Uwagi końcowe  | str. 413

 
Rozdział IV
Status zakładu a unikanie opodatkowania  | str. 421

Uwagi wstępne  | str. 421
Unikanie statusu zakładu  | str. 430

2.1. Optymalizacja podatkowa, nadużycie i obejście prawa  | str. 430
2.2. Wyłączenie możliwości powstania zakładu a sztuczne unikanie statusu zakładu  | str. 442
2.3. Ogólne mechanizmy przeciwdziałania sztucznemu unikaniu statusu zakładu  | str. 451
2.4. Szczególne mechanizmy przeciwdziałania sztucznemu unikaniu statusu zakładu  | str. 469

Działalność niezależnego agenta  | str. 483

3.1. Niezależny agent jako forma obecności przedsiębiorcy w państwie źródła niepowodująca powstania zakładu  | str. 483
3.2. Prawne i ekonomiczne aspekty niezależności  | str. 491
3.3. Funkcjonalny aspekt niezależności  | str. 512
3.4. Pojęcie przedsiębiorcy ściśle powiązanego (closely related enterprise)  | str. 523

Wykonywanie działalności wyłączającej powstanie zakładu  | str. 535

4.1. Znaczenie wyłączeń dla poszczególnych typów zakładu oraz charakterystyka działalności wyłączającej możliwość powstania zakładu (negative list)  | str. 535
4.2. Działalność przygotowawcza lub pomocnicza  | str. 549
4.3. Przykłady rodzajów działalności wyłączającej powstanie zakładu  | str. 562
4.4. Przeciwdziałanie sztucznemu podziałowi spójnej operacji gospodarczej  | str. 578

Uwagi końcowe  | str. 592

 
Rozdział V
Działalność w ramach gospodarki cyfrowej a obecność przedsiębiorcy w innym państwie  | str. 603

Uwagi wstępne  | str. 603
Konsekwencje prowadzenia cyfrowej działalności gospodarczej dla opodatkowania dochodu w państwie źródła. Koncepcja zakładu w postaci serwera (Server Permanent Establishment)  | str. 610

2.1. Wpływ postępu technologicznego na prowadzenie działalności gospodarczej za granicą  | str. 610
2.2. Klasyfikacja modeli gospodarczych wykorzystujących technologie cyfrowe  | str. 619
2.3. Zakład w postaci serwera (Server Permanent
Establishment)  | str. 627
2.4. Zakład w postaci serwera w kontekście unikania opodatkowania  | str. 633

Współczesne koncepcje opodatkowania działalności prowadzonej w ramach gospodarki cyfrowej  | str. 643

3.1. W poszukiwaniu nowego modelu opodatkowania gospodarki cyfrowej  | str. 643
3.2. Opodatkowanie przychodu związanego z działalnością cyfrową. Podatek od niektórych usług cyfrowych  | str. 648
3.3. Podatek wyrównawczy  | str. 656
3.4. Opodatkowanie podmiotów o „znaczącej obecności” w państwie źródła. Środki prawne przeciwdziałające opodatkowaniu dochodów z działalności cyfrowej  | str. 659

Perspektywa rozwoju zakładu w warunkach gospodarki cyfrowej  | str. 669

4.1. Zakład wirtualny (Virtual Permanent Establishment) oraz koncepcja „znaczącej obecności cyfrowej” na gruncie dyrektywy SDP  | str. 669
4.2. Problem znaczącej obecności cyfrowej jako kryterium powstania zakładu wirtualnego  | str. 682

Uwagi końcowe  | str. 688

 
Zakończenie  | str. 697
 
Bibliografia  | str. 713
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

Dwunasty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” otwiera omówienie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym (artykuł opublikowany w języku angielskim). Poza tym w zbiorze znalazły się także opracowania dotyczące międzynarodowej sprzedaży towarów (zagadnienie potrącenia oraz istotnego naruszenia umowy sprzedaży) oraz sądownictwa polubownego (jurysdykcji trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych w kontekście rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania). W niniejszym tomie czytelnik znajdzie również przekrojowe omówienie zagadnienia europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego. W zbiorze tym zamieszczono też: odpowiedź na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), sprawozdanie z Konferencji naukowej nt. Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Warszawie, oraz rezolucję w sprawie podniesienia rangi prawa prywatnego międzynarodowego w programach studiów na wydziałach prawa oraz aplikacji prawniczych, przyjętą przez uczestników tejże konferencji. Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
57 problemów zarządzania oświatą

-14%

57 problemów zarządzania oświatą

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej procesów rozwojowych w organizacji szkolnej oraz wyjaśnia pojęcia z zakresu zarządzania organizacją szkolną. Autorzy omawiają w niej podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zrozumienie powszechnie występujących problemów w oświacie.


Opracowanie zostało napisane w formie otwartych komentarzy do typowych, powszechnie występujących problemów, jakie należy rozwiązywać w procesie zarządzania na wszystkich szczeblach systemu oświaty i dotyczących m.in.:

prowadzenia placówki oświatowej,
jakości i efektywności pracy,
nadzoru i kontroli,
rozwoju osobistego,
nauczania oraz komunikacji z uczniami.Zwrócono także uwagę na potrzebę i zasadność stosowania prawa jako narzędzia zarządzania.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz ośrodków kursów i szkoleń zawodowych, jak również menedżerów we wszystkich instytucjach systemu oświaty. Powinna też zainteresować nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych.


Obejrzyj wideorecenzję:

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 1-2/2018

-29%

Administrator 1-2/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● Zarządca z mieszkańcem tworzą związek niemal rodzinny,
● Rewolucja w ochronie danych,
● Jednolity Plik Kontrolny,
● Podzielniki kosztów ciepła

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2016

-26%

Administrator 7-8/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Kontrowersyjna nowelizacja Prawa energetycznego,
● Podatki a części wspólne budynku,
● Rewitalizacja zabytkowej kamienicy,
● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 9/2015

-26%

Administrator 9/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Wszystko o windach,
  • O kosztorysowaniu robót hydroizolacyjnych – cz. 2,
  • Zarządzanie, wspólnota, bank w sieci.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 9/2017

-29%

Administrator 9/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● UWAGA! Niepełnosprawni w niebezpieczeństwie,
● Postanowienie sądu zastępujące uchwałę,
● Techniczne możliwości modernizacji wielkiej płyty

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.