Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Pozwolenie emisyjne w prawie ochrony środowiska

ebook

- 14%

Pozwolenie emisyjne w prawie ochrony środowiska

Piotr Korzeniowski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 111.00 zł 96.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 96.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8187-764-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W książce omówiono jedno z najważniejszych zagadnień systemowych prawa ochrony środowiska, jakim jest pozwolenie emisyjne. Przybliżono w szczególności instytucję pozwolenia emisyjnego jako podstawowego instrumentu prawnego prewencyjnej ochrony środowiska.


W tym celu przedstawiono:

warunki i tryb wydania pozwolenia emisyjnego,
przesłanki odmowy jego wydania,
wymagania dotyczące jego treści oraz
wygaśnięcie, cofnięcie i ograniczenie pozwolenia emisyjnego.W publikacji dokonano także analizy charakteru prawnego pozwolenia zintegrowanego. Uwzględniono również charakterystykę prawną pozwoleń sektorowych, standardów i programów ochrony jakości powietrza oraz „uchwały antysmogowej”.


Adresaci:
Opracowanie jest przeznaczone dla pracowników administracji publicznej, szczególnie zatrudnionych w organach ochrony środowiska, przedsiębiorców w branżach: inwestycjno-budowlanej, gospodarki odpadami, usługowej i handlowej. Książka będzie stanowiła pomoc zarówno dla przedstawicieli zawodów prawniczych, obejmujących w szczególności: sędziów, adwokatów, radców prawnych, jak i przedstawicieli teorii. Będzie również przydatna studentom w procesie dydaktycznym.

Tytuł
Pozwolenie emisyjne w prawie ochrony środowiska
Autor
Piotr Korzeniowski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-764-0
Seria
Poradniki LEX
Rok wydania
2020
Liczba stron
544
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 13

Rozdział I
System prawa ochrony środowiska | str. 19
1. Podejście systemowe w badaniu pozwolenia emisyjnego w prawie ochrony środowiska | str. 19
2. Odrębność czy integracja prawa ochrony środowiska w systemie prawa? | str. 27
3. Wpływ prawa ochrony środowiska na inne gałęzie systemu prawa | str. 33
4. Prawo ochrony środowiska w systemie prawa administracyjnego | str. 35
5. Zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska jako nowa zasada prawa ochrony środowiska | str. 44
6. Podsumowanie | str. 65

Rozdział II
Funkcja prewencyjna w systemie prawa ochrony środowiska | str. 69
1. Cele prewencyjne w systemie prawa ochrony środowiska | str. 69
2. Funkcja prewencyjna prawa ochrony środowiska | str. 93
3. Zasada prewencji | str. 119
4. Zasada przezorności | str. 130
5. Funkcja prewencyjna systemu ekozarządzania i audytu | str. 141
6. Podsumowanie | str. 152

Rozdział III
Pozwolenie emisyjne jako instrument prawny zasady reglamentacji | str. 155
1. Zasada reglamentacji w prawie ochrony środowiska | str. 155
2. Charakter prawny pozwolenia emisyjnego | str. 166
2.1. Zasada korzystania ze środowiska na podstawie pozwolenia | str. 166
2.2. Pozwolenie emisyjne jako akt administracyjny | str. 180
2.3. Warunki i tryb wydawania pozwolenia emisyjnego | str. 207
2.4. Przesłanki odmowy wydania pozwolenia emisyjnego | str. 215
2.4.1. Wykonanie prawem określonych obowiązków (art. 186 ust. 1 pkt 1 p.o.ś.) | str. 218
2.4.2. Przekroczenie dopuszczalnych standardów emisyjnych (art. 186 ust. 1 pkt 2 p.o.ś.) | str. 221
2.4.3. Przekroczenie standardów jakości środowiska (art. 186 ust. 1 pkt 3 p.o.ś.) | str. 223
2.5. Wymagania dotyczące treści pozwolenia emisyjnego | str. 225
2.6. Wygaśnięcie, cofnięcie i ograniczenie pozwolenia emisyjnego | str. 226
3. Podsumowanie | str. 237

Rozdział IV
Pozwolenia sektorowe w ochronie powietrza i gospodarce odpadami | str. 241
1. Zakres ochrony prawnej powietrza | str. 241
2. Ochrona powietrza w prawie międzynarodowym | str. 251
3. Ochrona powietrza w prawie Unii Europejskiej | str. 262
4. Ochrona powietrza w prawie polskim | str. 274
4.1. Zapobieganie uciążliwościom zapachowym | str. 280
4.2. Ogólna charakterystyka instrumentów prawnych ochrony powietrza | str. 298
4.3. Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | str. 306
4.4. Postępowanie kompensacyjne | str. 314
4.5. Standardy jakości powietrza | str. 317
4.6. Programy ochrony powietrza | str. 323
4.7. Uchwała „antysmogowa | str. 328
5. Zasady ogólne gospodarki odpadami | str. 336
5.1. Charakter prawny zasad ogólnych gospodarki odpadami | str. 336
5.2. Zasada ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska w gospodarce odpadami | str. 343
5.3. Zasada przestrzegania hierarchii w postępowaniu z odpadami | str. 345
5.4. Zasada bliskości | str. 354
5.5. Zasada ponoszenia kosztów gospodarowania odpadami | str. 360
6. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jako instrument reglamentacji w gospodarce odpadami | str. 365
7. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.... 369
8. Podsumowanie | str. 376

Rozdział V
Pozwolenie zintegrowane | str. 379
1. Zasada kompleksowej ochrony środowiska | str. 379
2. Charakter prawny pozwolenia zintegrowanego | str. 392
2.1. Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola | str. 404
2.2. Zintegrowana polityka produktowa | str. 418
3. Treść pozwolenia zintegrowanego | str. 428
3.1. Wymagania ogólne treści pozwolenia zintegrowanego | str. 428
3.2. Obowiązek stosowania najlepszych dostępnych technik | str. 437
4. Wymagania szczegółowe treści pozwolenia zintegrowanego | str. 447
5. Podsumowanie | str. 449

Zakończenie | str. 453

Bibliografia | str. 457
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” stanowią kontynuację dawnych „Problemów Prawnych Handlu Zagranicznego”, które w latach 1977–2000 ukazywały się nakładem Uniwersytetu Śląskiego. Zmienia się jednak zakres tematyczny nowej serii, przede wszystkim bowiem ulega znacznemu rozszerzeniu. Poza problematyką kolizyjnoprawną prawa prywatnego międzynarodowego, autorzy zajmują się międzynarodowym prawem handlowym (w tym aktami prawa jednolitego), prawem prywatnym porównawczym, międzynarodowym arbitrażem handlowym, europejskim prawem gospodarczym oraz międzynarodowym prawem postępowania cywilnego.

Cena: 19.95 zł 17.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

Piąty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (artykuły dotyczące rozporządzenia Rzym I, wygaśnięcia zobowiązania, umowy ubezpieczenia i faktoringu) oraz zobowiązań pozaumownych (artykuł poświęcony odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w świetle rozporządzenia Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje z zakresu prawa autorskiego i spadkowego w ujęciu kolizyjnoprawnym. Godne polecenia jest również opracowanie dotyczące węgierskiej drogi ku instytucjonalizacji związków partnerskich.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9

Niniejszy tom zawiera rozważania na temat nowej regulacji kolizyjnej wprowadzonej w naszym kraju. Otwiera go tekst dotyczący zakresu autonomii woli stron w prawie spadkowym na podstawie przepisów ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r. W kolejnym artykule poddano analizie aktualną i doniosłą gospodarczo tematykę zabezpieczenia wierzytelności w postaci poręczenia. Problemy związane z prawną konstrukcją poręczenia przedstawiane są z perspektywy prawnokolizyjnej. Obszerny artykuł poświęcono kwestii przelewu wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym. Podjęto także tematykę poszukiwania prawa właściwego dla umów reasekuracji według kolizyjnych uregulowań europejskich. Nie zabrakło również rozważań dotyczących czynów niedozwolonych – tym razem w odniesieniu do naruszeń dóbr osobistych, na podstawie przepisów rozporządzenia Rzym II. W tomie znalazł się też tekst dotyczący graficznego przedstawienia znaku towarowego w prawie polskim i regulacjach europejskich. Na zakończenie zamieszczono tłumaczenie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym – z zarysem najważniejszych instytucji wprowadzonych przez chińskiego ustawodawcę.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

-9%

20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

PPK to dobrowolny system oszczędzania którego celem jest gromadzenie oszczędności emerytalnych. Środki pieniężne przekazywane są przez podmioty zatrudniające na indywidualne konta uczestników PPK. Wiąże się z tym szereg obowiązków związanych z utworzeniem i prowadzeniem PPK, które zostały nałożone na podmioty zatrudniające. Najważniejsze z nich to wybór instytucji finansowej prowadzącej PPK oraz podpisanie z tą instytucją stosownych umów. Kolejnym obowiązkiem jest comiesięczne obliczanie i przekazywanie wpłat do wybranej instytucji, a także gromadzenie i archiwizacja dokumentów dotyczących PPK. E-book przedstawia odpowiedzi na wybrane zagadnienia oraz wątpliwości które pojawiają się zarówno przy samym wdrożeniu PPK jak i dalszej jego obsłudze. Czytelnik znajdzie wiele pomocnych rozwiązań, procedur, podpowiedzi.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
Administrator 1-2/2018

-29%

Administrator 1-2/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● Zarządca z mieszkańcem tworzą związek niemal rodzinny,
● Rewolucja w ochronie danych,
● Jednolity Plik Kontrolny,
● Podzielniki kosztów ciepła

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2015

-32%

Administrator 7-8/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami. W numerze m.in.: ● Dziedziczenie udziałów w spółdzielni, ● Jak przygotować kosztorys hydroizolacji?, ● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.