Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego - konsekwencje zmian

ebook

- 14%

Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego - konsekwencje zmian

Tadeusz Ereciński, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Joanna Studzińska, Marta Romańska, Marcin Dziurda, Sławomir Cieślak, Jacek Gołaczyński, Andrzej Jakubecki, Tadeusz Zembrzuski, Anna Machnikowska, Anna Kościółek, Zbigniew Woźniak, Katarzyna Gajda-Roszczynialska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 110.00 zł 95.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 95.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8246-476-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka zawiera zbiór opracowań dotyczących najistotniejszych, wywołujących najwięcej wątpliwości zagadnień związanych z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego z 2019 r., do których zalicza się:

koncentrację materiału procesowego,
organizację postępowania obejmującą posiedzenia przygotowawcze i plan rozprawy,
doręczenia,
dowody oraz postępowanie dowodowe,
środki zaskarżenia,
koszty postępowania.
Analizie poddane zostały regulacje dotyczące postępowań odrębnych, zarówno reaktywowanego postępowania gospodarczego, jak i nowego postępowania w sprawach własności intelektualnej.


Omówiono najważniejsze dla praktyki zagadnienia szczegółowe wpływające na przebieg postępowań sądowych, w tym ograniczenia w korzystaniu z zarzutu potrącenia.


Przedstawiono także nowe uregulowania dotyczące fazy wykonawczej, czyli postępowania klauzulowego i egzekucyjnego.Grono wybitnych procesualistów zmierzyło się z zagadnieniami wywołującymi najpoważniejsze trudności w praktyce.


Przygotowane analizy prezentują aktualny dorobek myśli prawniczej oraz uwzględniają doświadczenia, które udało się wypracować w praktyce.Zmiany oraz praktyczne skutki ich wprowadzenia zostały przedstawione w szerokiej pespektywie, obejmującej analogiczne uregulowania przyjęte nie tylko w obcym ustawodawstwie, lecz także w praktyce arbitrażowej.Publikacja przeznaczona jest zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, radców Prokuratorii Generalnej RP, komorników sądowych, jak i dla przedstawicieli nauki prawa.

Tytuł
Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego - konsekwencje zmian
Autorzy
Tadeusz Ereciński, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Joanna Studzińska, Marta Romańska, Marcin Dziurda, Sławomir Cieślak, Jacek Gołaczyński, Andrzej Jakubecki, Tadeusz Zembrzuski, Anna Machnikowska, Anna Kościółek, Zbigniew Woźniak, Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Joanna May, Małgorzata Sieńko, Przemysław Feliga, Andrzej Torbus, Andrzej Jan Szereda, Tomasz Szczurowski, Agnieszka Laskowska-Hulisz, Anetta Malmuk-Cieplak, Andrzej Olaś, Stanisław Sołtysik, Andrzej Jarocha, Bartosz Wołodkiewicz, Aleksandra Orzeł-Jakubowska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-476-4
Seria
Monografie
Rok wydania
2021
Liczba stron
572
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11
Marcin Dziurda, Tadeusz Zembrzuski
Wprowadzenie | str. 13
Tadeusz Ereciński
Ocena skutków nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2019 r. | str. 19
Część pierwsza
KONCENTRACJA MATERIAŁU PROCESOWEGO
Andrzej Jakubecki
Koncentracja materiału procesowego w postępowaniu cywilnym A.D. 2019 – dyskrecjonalna władza sędziego czy prekluzja? | str. 27
Tadeusz Zembrzuski
Koncentracja materiału procesowego – w poszukiwaniu właściwej drogi | str. 47
Tomasz Szczurowski
Prekluzja twierdzeń i dowodów w nowym postępowaniu gospodarczym | str. 71
Część druga
EFEKTYWNOŚĆ POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO
Aleksandra Orzeł-Jakubowska
Plan rozprawy jako narzędzie efektywnego zarządzania postępowaniem | str. 91
Anetta Malmuk-Cieplak, Andrzej Torbus
Ocena efektywności postępowania sądowego w nowych przepisach Kodeksu postępowania cywilnego na podstawie badań ankietowych | str. 109
Katarzyna Gajda-Roszczynialska
Pouczenie o prawdopodobnym wyniku sprawy (art. 1561 k.p.c.) i możliwości rozstrzygnięcia na innej podstawie prawnej (art. 156(2) k.p.c.), a zasada uprzywilejowania według wyboru konsumenta w tzw. sprawach frankowych | str. 125
Andrzej Olaś
Zarzut potrącenia według nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2019 r. po pierwszym roku obowiązywania – kilka uwag na tle orzecznictwa sądów powszechnych | str. 155
Marcin Dziurda
W sądzie jak w arbitrażu – czy to się może udać? | str. 175
Część trzecia
DOKONYWANIE DORĘCZEŃ
Bartosz Wołodkiewicz
Funkcja ochronna doręczenia na podstawie art. 1391 k.p.c. | str. 201
Stanisław Sołtysik
Doręczenie komornicze (art. 1391 k.p.c.) – próba oceny regulacji ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania przez ustawodawcę konstrukcji doręczenia autonomicznego | str. 219
Część czwarta
ŚRODKI DOWODOWE I POSTĘPOWANIE DOWODOWE
Kinga Flaga-Gieruszyńska
Osobowe środki dowodowe w zmianie Kodeksu postępowania cywilnego | str. 241
Andrzej Jarocha
Dowód z zeznań świadków w postępowaniu w sprawach gospodarczych | str. 259
Małgorzata Sieńko
Czy strona może składać zeznania na piśmie? | str.  275
Joanna Studzińska
Prowadzenie postępowania dowodowego w świetle nowych reguł – przedmiot dowodu i jego pominięcie | str. 289
Część piąta
POSTĘPOWANIA ODRĘBNE
Anna Machnikowska
Postępowanie w sprawach gospodarczych jako postępowanie odrębne | str. 307
Anna Kościółek
Zakres zastosowania wezwania do udzielenia informacji (art. 479112 i n. k.p.c.) | str. 345
Część szósta
KOSZTY POSTĘPOWANIA
Przemysław Feliga
Charakter prawny pisma zawierającego oświadczenie o rozszerzeniu powództwa lub jego zmianie w sposób powodujący wzrost wartości przedmiotu sporu | str. 363
Andrzej Jan Szereda
Nowe zasady zwalniania od kosztów sądowych spółek handlowych | str. 389
Część siódma
ŚRODKI ZASKARŻENIA
Agnieszka Laskowska-Hulisz
„Zarzuty co do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia” w apelacji w sprawach cywilnych | str. 405
Sławomir Cieślak
Środki zaskarżenia po rocznym obowiązywaniu nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2019 r. – zagadnienia wybrane | str. 423
Jacek Gołaczyński
Sporządzenie uzasadnienia jako przesłanka wniesienia apelacji | str. 447
Część ósma
POSTĘPOWANIE KLAUZULOWE I EGZEKUCYJNE
Joanna May
Postępowanie klauzulowe po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego dokonanej ustawą z 4.07.2019 r. | str. 467
Marta Romańska
Badanie okoliczności materialnoprawnych w postępowaniu klauzulowym i egzekucyjnym | str. 489
Zbigniew Woźniak
Badanie przedawnienia roszczenia w postępowaniu egzekucyjnym | str. 517
Bibliografia | str. 541
Autorzy | str.  569
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

Piąty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (artykuły dotyczące rozporządzenia Rzym I, wygaśnięcia zobowiązania, umowy ubezpieczenia i faktoringu) oraz zobowiązań pozaumownych (artykuł poświęcony odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w świetle rozporządzenia Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje z zakresu prawa autorskiego i spadkowego w ujęciu kolizyjnoprawnym. Godne polecenia jest również opracowanie dotyczące węgierskiej drogi ku instytucjonalizacji związków partnerskich.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

“Silesian Journal of Legal Studies” vol. 6 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Śląskiego. W SJLS są publikowane teksty w językach kongresowych Numer szósty SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, europejskiego prawa gospodarczego i finansowego. Artykuły odnoszą się do aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego – (głównie z zakresu prawa finansowego i administracyjnego) oraz międzynarodowego – delimitacja granic w Arktyce oraz działalności ECOWAS. SJLS no. 6 zawiera także sprawozdanie z międzynarodowej konferencji prawa własności intelektualnej, która odbyła się w Oksfordzie oraz interdyscyplinarne studium przypadków z pogranicza socjologii, kulturoznawstwa i prawa. Wzorem poprzednich wydań SJLS no. 6 zawiera także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UŚ wydanych w 2013 r. oraz listę konferencji zorganizowanych na Wydziale. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów. Dzięki podjętym zagadnieniom interdyscyplinarnym oraz międzynarodowym publikacja wychodzi poza dziedzinę prawa, a przede wszystkim udowadnia tezę, że współczesne zagadnienia prawne przekraczają gra nice państw i kontynentów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
12 esejów. Idee i ludzie

-14%

12 esejów. Idee i ludzie

\n\nPublikacja zawiera 12 esejów, z których większość ukazała się w latach 1979–2020 w różnych czasopismach i książkach. Część z nich została ponownie zredago­wana przez autora. Zbiór uzupełniają dwa wcześniej niepublikowane teksty oraz wstęp dr hab. Iwony Barwickiej­ Tylek.
\n\n„W dedykacji, jaką napisał Profesor, ofiarowując mi swoje 13 różnych esejów, określił książkę mianem »koktajlu tematów«. Tu także mamy do czynienia z koktajlem, myślę, że smakowitym nie tylko dla historyka. Bo też Michał Jaskólski należał do tych rzadkich historyków, którzy zagłębiając się w prze­szłość nie mieli zamiaru uciekać od tego, co bliskie człowiekowi niezależnie od czasów, w jakich ma przyjemność lub nieprzyjemność się znaleźć”.
\n\ndr hab. Iwona Barwicka­ Tylek, prof. UJ (fragment Eseju numer dwanaście i pół będącego wstępem do książki)

Cena: 84.00 zł 72.00 zł
25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

-14%

25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

Książka prezentuje wieloaspektowo problematykę zmian w prawie związanych z transformacją ustrojową 1989 roku. Prezentowane w publikacji teksty analizują wpływ zmian ustrojowych i gospodarczych na wybrane gałęzie i instytucje prawa publicznego i prywatnego.Celem opracowania jest ukazanie tych obszarów, w których dokonały się w ciągu ostatnich 25 lat najistotniejsze przeobrażenia: sądownictwo administracyjne i powszechne, zmiany w procedurach karnej, cywilnej i administracyjnej, problematyka źródeł prawa (jego tworzenie, interpretacja, stosowanie), status jednostki. Nie pominięto przy tym odniesień do prawa międzynarodowego i europejskiego.Autorzy teksów są pracownikami naukowymi uczelni wyższych: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się takimi dziedzinami jak: doktryny polityczno-prawne, teoria prawa, filozofia prawa, prawo konstytucyjne, prawo europejskie i międzynarodowe, historia prawa, administracja oraz studentów prawa, administracji i politologii. Będzie także przydatna praktykom - sędziom i adwokatom.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 1-2/2016

-26%

Administrator 1-2/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Co nas czeka w 2016 roku?● Skąd się biorą problemy zarządców?● Przegląd podzielników,● Korekta przychodów i kosztów w 2016 roku.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 9/2017

-29%

Administrator 9/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● UWAGA! Niepełnosprawni w niebezpieczeństwie,
● Postanowienie sądu zastępujące uchwałę,
● Techniczne możliwości modernizacji wielkiej płyty

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.