Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Praktyki lecznicze w prawosławnych monasterach w Bułgarii Perspektywa antropologii (post)sekularnej

ebook

- 14%

Praktyki lecznicze w prawosławnych monasterach w Bułgarii Perspektywa antropologii (post)sekularnej

Magdalena Lubańska.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane


Cena: 24.50 zł 21.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-235-3864-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka poświęcona jest problematyce rytualnych praktyk, które bułgarscy wierni podejmują w prawosławnych monasterach „dla zdrowia”. Czynności te obejmują m.in. inkubowanie, obmywanie się w leczniczych źródłach, kontakt z przedmiotami sakralnymi, Cyprianowe Modlitwy, sakrament namaszczenia olejami, spożywanie poświęconego pokarmu i składanie ofiar (kurbanów).

Badaczka pokazuje, że moment uzdrowienia wierni utożsamiają z doświadczeniem pozytywnego działania na ich ciała „życiodajnych energii”. Autorka analizuje specyfikę tych praktyk zarówno w wymiarze synchronicznym, jak i diachronicznym, korzystając z wypracowanej w toku badań (post)sekularnej teorii antropologicznej. Z prawosławnej teologii oraz z tekstów bizantynistycznych wydobywa koncepcje ontologiczne, poszerzające możliwości interpretacyjne teorii antropologicznej, która aktualnie poszukuje narzędzi pozwalających na inne niż zachodniocentryczne rozumienie fenomenu „sprawczości” religijnych wizerunków i przedmiotów sakralnych. Jednocześnie analizuje bułgarski habitus religijny w szerokim kontekście, dostrzegając wielorakie wpływy kulturowe, jakim podlegał i aktualnie podlega.

******

Healing Practices in Orthodox Monasteries in Bulgaria: The Perspective of (Post)Secular Anthropology

The book is a survey and analysis of ritual practices undertaken “for health” by the Bulgarian faithful in Orthodox monasteries. These activities include incubation, ablution in healing springs, interacting with sacral objects, the so-called Cyprian prayers, the sacrament of anointing with oils, consuming blessed food and making offerings (kurbans). The specific character of these practices has been portrayed both in the synchronic dimension and in the diachronic one, based on (post)secular anthropological theory.

Tytuł
Praktyki lecznicze w prawosławnych monasterach w Bułgarii
Podtytuł
Perspektywa antropologii (post)sekularnej
Autor
Magdalena Lubańska
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN
978-83-235-3864-6
Rok wydania
2019 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
364
Format
mobi, epub, pdf
Spis treści
1. „Robimy to dla zdrowia” – wprowadzenie do problematyki badań 7 2. Kontekst poznawczy 21 2.1. Antropologia chrześcijaństwa i problem „protestanckiego uprzedzenia” teorii antropologicznej 21 2.2. Antropologia postsekularna i problematyczne relacje antropologii z teologią 43 3. Kategorie analityczne i ich operacjonalizacja 62 3.1. Imaginaria religijne, habitus i „sakralne ja” – paradygmat ucieleśnienia w ujęciu Th omasa Csordasa 62 3.2. „Porowate” i „obuforowane ja – typologia zapożyczona od Charlesa Taylora 75 3.3. Synestezja i formy czuciowe – koncepcja Bissery Pentchevej i Birgit Meyer 81 4. Prawosławne i dynowistyczne ujęcia energii jako typy idealne pomocne w rozpoznaniu jej postrzegań emicznych 89 4.1. Inspiracje zaczerpnięte z prawosławnej teologii 91 4.2. Dynowistyczna wykładnia energii 108 5. Monaster jako szpital 115 5.1. Perspektywa diachroniczna: bizantyńskie prototypy i wpływy innych religii 115 5.2. Perspektywa synchroniczna: monastery jako miejsca „pełne energii” 125 6. Praktyka inkubacji – przesypianie w pobliżu relikwii i ikon 142 7. Cudotwórcza ikona i eulogiczne imaginaria w Monasterze Obradowskim 165 8. Lecznicze ajazma 180 8.1. Bogurodzica Życiodajne Źródło: bizantyńsko- osmańskie oddziaływania międzykulturowe 181 8.2. Lecznicze ajazmo w Kuklenskim Monasterze 197 9. „Prawosławie astralne” – przypadek Kompleksu Wanga w Rupite 213 10. Konflikt dotyczący praktyk leczniczych w Kuklenskim Monasterze św. Kosmy i Damiana 234 10.1. Energocentryczne imaginaria wiernych 237 10.2. Antymaterialne imaginaria religijne opiekunów monasteru – czyli sola fi des w wydaniu metropolity Nikołaja i igumenki Anastasiji 239 11. Leczące tkaniny 268 11.1. Sakrament namaszczenia chorych w sofi jskiej świątyni Mądrości Bożej 272 11.2. Kiprijanowi molitwi – Cyprianowe Modlitwy 280 11.3. Paski leczące z bezpłodności a relikwie maryjnych szat 289 12. Kurban – osmański ślad? 303 12.1. Polisemantyczność kurbanów i ich genealogie – analiza imaginariów awosławnych wiernych 303 12.2. Kurban w interpretacjach bułgarskiego duchowieństwa 316 13. Życiodajne energie – wyniki badań 324 Bibliografia 330 Netografia 347 Summary 349 Spis fotografii 349 Indeks nazwisk 349
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Prezentacja produktu: Praktyki lecznicze w prawosławnych monasterach w Bułgarii Perspektywa antropologii (post)sekularnej

Pobierz fragment

Produkty podobne

A Ty, co sądzisz o myślących maszynach?

-14%

A Ty, co sądzisz o myślących maszynach?

Czy myślące maszyny pojawią się w nieodległej przyszłości? A może już są wśród nas? Czy sztuczna inteligencja stanie się naszym sprzymierzeńcem, czy będzie stanowiła zagrożenie dla ludzkości? Czy powierzymy jej zarządzanie ważnymi sferami naszego życia? Czy myślącej maszynie przysługują prawa obywatelskie? Czy może odczuwać emocje? Czy przewyższy nas sprawnością myślenia?

A ty, co sądzisz o myślących maszynach?

Na pytanie zawarte w tytule tej książki odpowiedziało prawie 200 osób – wybitni psychologowie, filozofowie, fizycy, antropolodzy, eksperci w zakresie technologii, artyści. Ich wypowiedzi, uwzględniające perspektywy wielu dziedzin nauki, rozmaite punkty widzenia, akcentujące najróżniejsze aspekty tego problemu, często przewrotne i zaskakujące, składają się na barwną wizję wspólnej przyszłości ludzi i maszyn.

Cena: 99.00 zł 85.00 zł
Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie

-22%

Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie

Praca stanowi pionierskie na gruncie polskim studium współcześnie występujących alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego, w szczególności zaś słabo w naszym kraju zbadanej kohabitacji. Ów pionierski charakter tego studium wynika z wieloaspektowego ujęcia tematu i ukazania go nie tylko w perspektywie teoretycznej, lecz także - co zasługuje na specjalne podkreślenie - dokonania jego analizy w oparciu o dane empiryczne, pochodzące zarówno z dotychczas nie opracowanych pod kątem wyników ostatniego mikrospiu ludności z 1995 roku oraz z badań własnych Autorki nad postawami młodzieży studenckiej wobec kohabitacji.

Z recenzji dr Krystyny Kluzowej

Cena: 25.58 zł 20.00 zł
Badania jakościowe t.1 Podejścia i teorie

-14%

Badania jakościowe t.1 Podejścia i teorie

Tom 1 skupia się na głównych teoriach w ramach badań jakościowych, prezentując również podstawowe problemy, jakie może napotkać badacz w trakcie projektowania, a następnie realizacji badań. Dokładnie omówiono w nim takie podejścia, jak antropologia wizualna, badania w działaniu, etnografia czy teoria ugruntowana.

Cena: 59.00 zł 51.00 zł
Bez retuszu czy po liftingu? Obrazy starości i aborcji w filmie

-15%

Bez retuszu czy po liftingu? Obrazy starości i aborcji w filmie

Książka dotyczy dwóch kwestii społecznych -starości i aborcji -omawianych z perspektywy artystycznej (filmowej) i socjologicznej. Autorka ukazała oba zjawiska, odwołując się do współczesnego kina amerykańskiego, europejskiego i polskiego, zwracając uwagę na subiektywny, kulturowo uwarunkowany przekaz filmowy w odniesieniu do rzeczywistości. Przedstawiła także wyniki badań własnych na temat recepcji wybranych filmów o starości i aborcji. Publikacja jest skierowana do szerokiego grona humanistów, miłośników kina, w tym szczególnie do studentów socjologii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa i kierunków filmoznawczych.
„Oryginalność książki polega na łączeniu kompetencji socjologa z zainteresowaniami współczesnym filmem oraz wiedzą o filmie. Pojęcia socjologiczne i relacje o badaniach społecznych odnoszone są do materii artystycznej. Badanie ma charakter krytycznej analizy wybranych filmów z perspektywy socjologii. Kiedy filmoznawstwo uprawia socjolog, spotyka się z krytyką ze strony filmoznawców, a jeśli filmoznawcy analizują problemy społeczne w filmie, ujawnia się brak znajomości badań społecznych w danej kwestii. Praca jest oryginalna i – jak każde badanie z pogranicza dyscyplin – wiąże się z podjęciem pewnego ryzyka.”
Z recenzji prof. dr. hab. Bogusława Sułkowskiego

Cena: 22.45 zł 19.00 zł
Chiny. Kultura i tradycje

-19%

Chiny. Kultura i tradycje

Omówiono w niej w przystępny sposób zagadnienia z dziedziny organizacji społecznej, życia codziennego, religii i kultury. Opracowanie to zainteresuje niewątpliwie wszystkich, którzy chcieliby uzyskać różnorodne informacje o kulturze Chin.

Cena: 37.00 zł 30.00 zł
Ciało i tożsamość w internecie Teoria - Dyskurs - Codzienność

-27%

Ciało i tożsamość w internecie Teoria - Dyskurs - Codzienność

Internet zmienia sposób, w jaki myślimy o sobie i swoich ciałach. To główna teza tej książki.
Seweryn Rudnicki pokazuje trudności teorii socjologicznych ze stworzeniem modelu relacji ciała i jaźni. Analizując sposób, w jaki pisano o internecie od początków jego popularności, ujawnia jak bardzo nasze myślenie o tej technologii bywa przeniknięte problematyką ciała i tożsamości. Autor prezentuje też wypowiedzi internautów analizowane za pomocą stworzonego przez siebie modelu teoretycznego. Badanie to pokazuje, jakim redefinicjom ulegają pojęcia ciała i tożsamości podczas codziennych praktyk używania internetu.

Seweryn Rudnicki (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) – socjolog i psycholog, doktor nauk humanistycznych, adiunkt na Wydziale Humanistycznym AGH w Katedrze Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej. Jako uczony i analityk uczestniczył w realizacji kilkudziesięciu projektów badawczych: naukowych, biznesowych i pozarządowych. Jego zainteresowania naukowe to: socjologia ciała, socjologia internetu i nowych mediów, zastosowanie semiotyki w badaniach marketingowych oraz rola nauk społecznych w tworzeniu innowacji dla gospodarki i społeczeństwa.

Cena: 26.00 zł 19.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.