Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prasa Piotrkowa Trybunalskiego 1805-1939

ebook

- 14%

Prasa Piotrkowa Trybunalskiego 1805-1939

Danuta Bruska.

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane


Cena: 129.00 zł 111.00 brutto

Ilość:
Czas dostawy:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-01-21929-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka jest pierwszą monografią naukową prezentującą prasę Piotrkowa Trybunalskiego, począwszy od XVIII wieku do 1939 roku. Zakres tego nowatorskiego, całościowego opracowania, wypełniającego istotną lukę w wiedzy naukowej obejmuje prasę polską, ale też rosyjską, żydowską i ukraińską. Dlaczego warto poznać tę prasę? Ponieważ jest ona zwierciadłem dziejów niezwykłego miasta, ważnego w historii Polski. Piotrków Trybunalski legitymuje się bogatą przeszłością historyczną jako miejsce niegdysiejszych obrad Sejmu Rzeczypospolitej, siedziba Trybunału Koronnego, stolica guberni pod zaborem rosyjskim, a w czasie I wojny światowej ośrodek myśli niepodległościowej – siedziba Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego i miejsce formowania Legionów Polskich. "Dzięki szerokiemu pod względem metodologicznym oglądowi opisywanych przez Autorkę czasopism stworzony przez nią ich wizerunek jest wnikliwy i wszechstronny. Monografia z uwagi na swe walory naukowe oraz piękną polszczyznę zasługuje w pełni na upowszechnienie." prof. zw. dr hab. Stanisław Frycie (z recenzji) "Autorka podjęła z wielkim powodzeniem gatunek, jakim jest monografia prasy jednego miasta. Jej rozprawa spełnia z naddatkiem wszelkie wymogi i kryteria stawiane publikacjom prasoznawczym." dr hab. Marian Śliwiński, prof. UJK (z recenzji) Opracowanie może zainteresować nie tyko badaczy prasy, dziennikarzy, politologów, historyków, socjologów, regionalistów, studentów, ale także szeroki krąg czytelników, którzy chcieliby zbliżyć się do fascynującego świata minionej prasy i zrozumieć jej fenomen, spoglądając nań z perspektywy miasta o bogatej historii sejmowej, trybunalskiej i niepodległościowej.

Tytuł
Prasa Piotrkowa Trybunalskiego 1805-1939
Autor
Danuta Bruska
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN
978-83-01-21929-1
Rok wydania
2021 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
474
Format
mobi, epub
Spis treści
Wykaz skrótów 11 Wprowadzenie. Podstawy metodologiczne badań 13 Przedmiot, cele badań 13 Problemy i hipotezy badawcze 19 Koncepcja pracy. Stan badań 23 Rozdział 1 U zarania dziejów prasy piotrkowskiej 29 Portret miasta 29 Pierwociny prasowe. Gazety pisane (rękopiśmienne) i drukowane gazety ulotne 31 Druki okolicznościowe 34 Rubryka Z Piotrkowa w „Kuryerze Polskim” 1729–1760 38 Pijarska oficyna drukarska w Piotrkowie w latach 1792–1801 42 Pierwsze czasopismo piotrkowskie – „Magazyn Literatury Polskiej” (1805) Maksymiliana J.P. Skóraszewskiego 44 Funkcje informacyjne szkolnych wydawnictw periodycznych 1829–1839 48 Bilans czasów. Od pierwocin prasowych do pierwszego czasopisma 51 Rozdział 2 Rozwój prasy piotrkowskiej w warunkach zaboru rosyjskiego 55 Prasa w okresie gubernialnym 1867–1914 55 Warunki rozwoju piotrkowskiego rynku prasowego w latach 1867–1914 55 Warunki polityczne 55 Warunki prawne. Cenzura 56 Warunki społeczno-kulturowe 61 Warunki ekonomiczne 63 Warunki techniczne. Drukarnie. Dystrybucja prasy 64 Czytelnictwo prasy w Piotrkowie. Struktura publiczności prasowej. Preferencje czytelnicze 66 Udostępnianie prasy w księgarniach, bibliotekach i czytelniach 72 Rozwój, zadania i specyfika prasy prowincjonalnej 75 Typologia prasy piotrkowskiej 79 Rozwój prasy piotrkowskiej 81 „Tydzień” (1873–1906) A. Porębskiego – M. Dobrzańskiego. Program, problematyka, znaczenie 83 Dzieje wydawnicze „Tygodnia” 83 Redaktorzy i wydawcy „Tygodnia” 85 Program, idee, przemiany „Tygodnia” 87 Zmagania „Tygodnia” z cenzurą 89 Współpracownicy „Tygodnia” 91 Zawartość „Tygodnia”. Gatunki dziennikarskie i literackie w „Tygodniu”. Korespondencje. Adresat. Problem przedruków 93 Zasięg oddziaływania, nakłady, dystrybucja, dodatki „Tygodnia” 97 Znaczenie piotrkowskiego „Tygodnia” 99 Wydawnictwa periodyczne stowarzyszeń piotrkowskich 100 Prasa piotrkowska po 1905 roku 104 Pisma Stronnictwa Postępowej Demokracji – „Echa Piotrkowskie” (1906–1909, 1910) i „Piotrkowianin” (1910) 105 Pisma Narodowej Demokracji. „Ziemia Piotrkowska” (1907) i „Obserwator” (1912–1913) pod hasłem trzymania ręki na pulsie życia publicznego prowincji 110 „Kronika Piotrkowska” (1910–1914) w duchu katolicko-narodowym 117 Miesięcznik teologiczno-pasterski „Wiadomości Pasterskie” (1905–1907). Z myślą o ożywieniu duchowieństwa parafialnego 123 Kalendarze piotrkowskie. Rola popularnego nurtu wydawnictw periodycznych 128 „Rocznik” (1871–1873, 1876) A. Porębskiego i jego kulturotwórcze oddziaływanie 128 Funkcja dydaktyczna i popularyzatorska dziewiętnastowiecznych kalendarzy piotrkowskich 136 Kalendarze o funkcjach komercyjnych 139 Prasa rosyjska 141 Uwagi o prasie piotrkowskiej pod zaborem rosyjskim w okresie gubernialnym (1867–1914) 144 Rozdział 3 Prasa piotrkowska w czasie pierwszej wojny światowej 1914–1918 147 Piotrków pod okupacją Austro-Węgier 147 Warunki funkcjonowania prasy 149 Drukarnie piotrkowskie w czasie pierwszej wojny światowej 151 Typologia prasy piotrkowskiej okresu pierwszej wojny światowej 152 Prasa urzędowa okupacyjnych władz Austro-Węgier w Piotrkowie 155 Prasa polityczna pierwszej wojny światowej wydawana w Piotrkowie 156 Piotrków siedzibą centralnych władz Polskiej Organizacji Narodowej. „Wici” (1914) i „Ruch” (1914) 156 „Nowiny” (1915) w funkcji agitacyjnej 161 Transmisja idei niepodległościowych do sfer włościańskich. Funkcje propagandowe „Chłopskiej Sprawy” (1913–1915) 164 Piotrkowski „Dziennik Narodowy” (1915–1939) pod auspicjami Naczelnego Komitetu Narodowego, w służbie idei legionowej 169 Piotrkowskie „Wiadomości Polskie” (1914–1919) – najważniejszy organ Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego. Służba sprawie polskiej i idei Legionów 174 Inne wydawnictwa Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego .186 Prasa wojskowa. Pisma legionowe i pisemka obozowe 188 „Goniec Polowy Legionów” (1915–1916) 188 Pisma obozowe legionistów „Drut”, „Reluton” i inne 189 Pismo żołnierza polskiego „Dekada” (1917) jako dodatek do „Wiadomości Polskich” 191 Prasa ogólnoinformacyjna i społeczno-polityczna I wojny światowej w Piotrkowie 198 „Kronika Piotrkowska” (1910–1914) 198 „Tydzień Piotrkowski” (1914) 199 „Chwila Obecna” (1915) 200 „Życie” (1915) 201 „Piotrkowianin” (1915) 204 „Odrodzenie” (1915–1916) 205 „Głos Piotrkowski” (1916–1917) 208 „Kalendarz-Informator na rok 1914” 210 Pisma nielegalne 211 Uwagi o piotrkowskiej prasie I wojny światowej pod okupacją Austro-Węgier 212 Rozdział 4 Prasa piotrkowska w okresie międzywojennym 215 Warunki rozwoju rynku prasowego w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1918–1939 215 Warunki prawne 216 Warunki społeczno-polityczne, ekonomiczne, kulturalne i demograficzne 217 Warunki techniczne. Drukarnie piotrkowskie w okresie międzywojennym 220 Środowisko prasowe Piotrkowa 226 Konkurencja prasy wydawanej w innych ośrodkach 229 Typologia prasy piotrkowskiej 230 Kryterium częstotliwości wydawania prasy. Stabilność tytułów. Efemerydy 230 Kryterium zasięgu terytorialnego 233 Kryterium formuły wydawniczej 234 Krąg odbiorców. Publiczność czytająca 235 Funkcje prasy 236 Właściciele i dysponenci. Status prawny prasy, poziom, język 236 Geografia polityczna prasy piotrkowskiej 237 Prasa prawicowa. „Dziennik Narodowy” (1915–1939) i inne pisma 239 „Dziennik Narodowy” (1915–1939) 239 „Gazeta Piotrkowska” (1921–1923) 243 „ABC Ziemi Piotrkowskiej” (1929–1933) 244 Prasa prawicowa obozu sanacji po 1926 roku 245 Inne pisma prawicowe 247 Mutacje 248 Prasa niezależna. „Głos Trybunalski” 1925–1938 252 Prasa lewicowa 256 Prasa ludowa 264 Czasopisma specjalistyczne 266 Pisma fachowe, branżowe i reklamowe 267 Pisma literackie 270 Czasopisma satyryczno-humorystyczne i rozrywkowe 277 Pismo religijne „Echo z Parzna” (1934) 282 Ukraiński epizod prasowy w 1921 roku w Piotrkowie 282 Bilans prasy okresu międzywojennego 285 Rozdział 5 Prasa piotrkowska dla młodego odbiorcy w latach 1914–1939 287 Czasopisma harcerskie 287 „Wiadomości Skautowe” (1916) pod hasłem Ojczyzna, Nauka, Cnota 289 „Trzeciak” (1918–1919) 294 „Życie Harcerskie” 296 Pisma szkolne 298 Pisma szkolne okresu I wojny światowej i pierwszych lat niepodległości pod hasłem bycia szermierzami idei narodowej. „Razem” – na większą chwałę i pożytek Ojczyzny 299 Pisma szkolne w latach dwudziestych XX wieku. Od ideałów narodowych do ideałów państwowych. „Polot” i „Znicz” 311 Czasopisma szkolne w latach trzydziestych XX wieku 318 Pisma organizacji młodzieżowych i stowarzyszeń 325 Typologia pism młodzieżowych 326 Pisma młodzieżowe prawicowe z wpływami narodowymi. „Młoda Myśl” (1919) i „Orlę” (1923) 326 Prorządowa „Kolumna Młodolegionowa” (1934–1935) 330 Wydawnictwa Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego dla młodzieży 331 Wydawnictwa apolityczne dla młodego odbiorcy 333 Uwagi o prasie dla młodego odbiorcy 335 Rozdział 6 Prasa żydowska w Piotrkowie 339 Społeczność żydowska Piotrkowa Trybunalskiego 339 Rozwój piotrkowskiej prasy żydowskiej 340 Drukarnie żydowskie w Piotrkowie 343 Typologia prasy żydowskiej w Piotrkowie 345 Tytuły prasy żydowskiej w Piotrkowie 347 Piotrkowskie jednodniówki żydowskie 352 Periodyki żydowskie drukowane w Piotrkowie 354 Czytelnictwo warszawskiej prasy żydowskiej w Piotrkowie 357 Podsumowanie 359 Rozdział 7 Funkcje prasy piotrkowskiej w XIX i XX wieku 361 Funkcje prasy – kilka uwag teoretycznych 361 Funkcje popularyzacyjne prasy piotrkowskiej. Transmisja wartości, norm i wzorców 364 Prasa w procesie komunikacji społecznej i literackiej 371 Zakończenie 385 Zestawienia 393 Zestawienie bibliograficzne tytułów prasy piotrkowskiej (1805–1939) 393 Drukarnie, zecernie, litografie w Piotrkowie w latach 1792–1939 411 Twórcy prasy piotrkowskiej – wykształcenie , struktura zawodowa, związki z pismami innych ośrodków, funkcje pełnione poza prasą (wybór) 412 Udział stowarzyszeń piotrkowskich w wydawaniu periodyków , sprawozdań rocznych, druków okazjonalnych i inicjowaniu czytelnictwa w okresie gubernialnym (1867–1914) 418 Bibliografia (wybór) 421 Spis tabel 431 Spis zestawień 433 Spis ilustracji 435 Indeks nazwisk 437 Indeks tytułów prasy piotrkowskiej 453 Summary 459
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Prezentacja produktu: Prasa Piotrkowa Trybunalskiego 1805-1939

Pobierz fragment

Produkty podobne

"Miasto ma mieszkańców, wieś obywateli". Kajetana Koźmiana koncepcje wspólnoty politycznej (do 1830 roku)

-14%

"Miasto ma mieszkańców, wieś obywateli". Kajetana Koźmiana koncepcje wspólnoty politycznej (do 1830 roku)

Tematem książki jest myśl polityczna Kajetana Koźmiana w okresie, kiedy był czynnym politykiem, a więc do 1830 roku. Zagadnieniem dominującym w omawianych tekstach poety jest kształt przyszłej wspólnoty politycznej wyłaniającej się po katastrofie rozbiorów. Kolejne koncepcje tej wspólnoty bardzo się różniły - Koźmian przeszedł ewolucję od ziemiańskiego konserwatyzmu do przekonania, że nowy naród będzie tworzył się na bazie chłopskiej kultury z jej prostymi cnotami.

Cena: 28.00 zł 24.00 zł
"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 4 (8)

-15%

"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 4 (8)

„Średniowiecze Polskie i Powszechne” jest jednym z niewielu w Polsce czasopism prezentujących teksty poświęcone tylko tej epoce, za to w bardzo szerokiej formie, obejmującej zarówno historię średniowieczną Polski, jak i powszechną. Na jego łamach publikują mediewiści z prawie wszystkich ośrodków naukowych w kraju, a także z zagranicy (Czechy, Ukraina, Niemcy), dzięki czemu potencjalny czytelnik ma możliwość zapoznania się z przeglądem badań i różnorodną tematyką, ograniczoną jednak do interesującej go epoki.
W prezentowanym tomie autorzy poruszają zagadnienia dotyczące m.in. kultu św. Emeryka w Polsce; początków reformy obserwanckiej w polskiej prowincji dominikanów; monasteru ławryszewskiego koło Nowogródka; związków kościoła Mariackiego z krakowskim mieszczaństwem; wzmianek źródłowych o Litwie i Litwinach w księgach rachunkowych Krakowa; problemu istnienia stronnictwa królowej Zofii Holszańskiej; kwestii genealogicznych przedstawicieli elit społeczeństwa średniowiecznego; nowego spojrzenia na rządy księcia halickiego Lwa Daniłowicza; „rozbratania heraldycznego” między Koroną Polską a Wielkim Księstwem Litewskim w 1. poł. XV w.; konfliktów zbrojnych wśród szlachty sanockiej w XV w.; badań numizmatycznych związanych z działalnością na Rusi Halickiej Władysława Opolczyka. Tom ten zawiera również niepublikowany dotąd transumpt przywileju Kazimierza Jagiellończyka z 1499 r.

Cena: 29.40 zł 25.00 zł
„Płonęli gniewem”. Autobiografia młodego Żyda Autobiografia młodego Żyda

-14%

„Płonęli gniewem”. Autobiografia młodego Żyda Autobiografia młodego Żyda

„Płonęli gniewem” to napisana w 1934 roku autobiografia i zarazem dziennik żydowskiego nastolatka z Bielska Podlaskiego, ukrywającego się pod pseudonimem „Beniamin R”. W tomie znalazł się też napisany w 1935 roku przez tego samego autora list do wybitnego filologa i językoznawcy Maksa Weinreicha.
W prezentowanych tekstach Czytelnik znajdzie fascynujący opis dzieciństwa i dorastania. Przedstawiona została w nich międzywojenna żydowska kultura młodzieżowa, a także syjonizm, socjalizm, komunizm i ostra rywalizacja między nimi. W tomie znajdują się też opisy katastrofy humanitarnej okresu pierwszej wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej czy też przemocy antyżydowskiej na podlaskiej prowincji w połowie lat trzydziestych XX wieku.
„Płonęli gniewem” jest też zapisem burzliwego procesu dorastania i konfliktów międzypokoleniowych, napięć między światem żydowskiej tradycji a procesami sekularyzacji. Na stronach autobiografii i listu Beniamina R. Czytelnik spotka też takie postaci, jak przyszły premier Państwa Izrael Menachem Begin czy też odwiedzający Polskę w 1931 roku największy hebrajski poeta XX wieku Chaim Nachman Bialik.

Cena: 59.00 zł 51.00 zł
70 lat Uniwersytetu Łódzkiego w przestrzeni miejskiej Łodzi (1945-2015)

70 lat Uniwersytetu Łódzkiego w przestrzeni miejskiej Łodzi (1945-2015)

W pierwszej opracowania można znaleźć zarys dziejów Uniwersytetu, uwzględniający jego rolę w tworzeniu przestrzeni miasta w ciągu ostatniego siedemdziesięciolecia, natomiast w drugiej – zestawienie kilkudziesięciu budynków, które Uniwersytet przez krótszy lub dłuższy czas w tym okresie użytkował. Nie są to wszystkie budynki, należące do uczelni – taki rejestr musiałby obejmować około stu obiektów. Jest to jednak grupa przekrojowa, pokazująca, w jak zróżnicowanych (i na ogół zupełnie nieprzystosowanych do funkcji akademickich) budynkach przyszło Uniwersytetowi funkcjonować. Celowo, pisząc o tych obiektach, autorzy nie ograniczyli się tylko do przedstawienia ich związków z uczelnią, której początki działalności są związane z budynkiem szkoły włókienniczej przy ul. Żeromskiego 115 – tam odbywały się pierwsze wykłady, a ponieważ budynek nie należał formalnie do UŁ, korzystano z zaproszenia władz szkoły. Historia każdego z budynków została opisana znacznie szerzej. Dzięki temu Czytelnik może dostrzec, jak Uniwersytet Łódzki wpisywał się w historię Łodzi, a także – jak dynamicznie zmieniała się ona sama w ciągu ostatnich dwóch stuleci.

Cena: 0.01 zł
90 lat łódzkiej ekonomii

-14%

90 lat łódzkiej ekonomii

Początki ekonomii w Łodzi sięgają lat 60. XIX wieku, kiedy powstały pierwsze instytucje finansowe i ekonomiczne. Na przełomie XIX i XX wieku popularyzacji wiedzy ekonomicznej służyły tzw. uniwersytety powszechne, gdzie organizowano odczyty czołowych ekonomistów i historyków gospodarczych: Natalii Gąsiorowskiej-Grabowieckiej, Michała Hertza i Stanisława Koszutskiego. Na łamach czasopism publikowali swoje pierwsze artykuły: Michał Kalecki, Edward Rosset, Leszek Kirkien, Mieczysław Kołtoński i Edward Grabowski. W latach międzywojennych powstały w Łodzi pierwsze prywatne szkoły wyższe, m.in. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924-1928) oraz Wolna Wszechnica Polska (1928-1939}. Istotne znaczenie dla konsolidacji środowiska ekonomicznego miała również działalność instytucji ekonomicznych i finansowych, takich jak Giełda Papierów Wartościowych, Towarzystwo Kredytowe, Wydział Statystyki m. Łodzi.
Zaprezentowane w publikacji przedsięwzięcia przemysłowe, handlowe, naukowe, dydaktyczne i organizacyjne przyczyniły się do wszechstronnego rozwoju nauk ekonomicznych w Uniwersytecie Łódzkim, którego osiągnięcia stały się znane w kraju, a także na arenie międzynarodowej.

Cena: 17.45 zł 15.00 zł
Almanach Historyczny, t. 17, z. 2

-27%

Almanach Historyczny, t. 17, z. 2

Prezentowany tom czasopisma składa z kilkunastu artykułów o tematyce historycznej. Obok artykułów w dalszej części książki znalazły się Źródła i materiały oraz Recenzje, Sprawozdania i Kronika naukowa.

Cena: 23.37 zł 17.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.