Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawa i obowiązki małżonków

ebook

- 14%

Prawa i obowiązki małżonków

Marta Anna Jadczak-Żebrowska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 170.00 zł 147.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 147.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8124-108-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka stanowi kompleksowe omówienie unormowań działu II kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących praw i obowiązków małżonków (art. 23-30 k.r.o.). Zgodnie z przyjętą nowatorską klasyfikacją - wyróżniającą prawa i obowiązki małżonków o charakterze wzajemnym oraz względem założonej rodziny - szczegółowej analizie poddano relacje zaliczane do każdej z wymienionych grup, takie jak:

wspólne pożycie małżonków,
wierność małżeńska,
wzajemna pomoc,
wzajemna reprezentacja małżonków,
wybór nazwiska,
współdziałanie dla dobra rodziny,
wspólne rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny,
przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
korzystanie z mieszkania oraz z przedmiotów urządzenia domowego (w celu zaspokajania potrzeb rodziny),
solidarna odpowiedzialność za zobowiązania zaciągane w związku z zaspokajaniem zwykłych potrzeb rodziny.Adresaci:
Publikacja skierowana jest do adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy oraz pracowników naukowych - specjalistów w dziedzinie prawa rodzinnego i opiekuńczego, studentów prawa, doktorantów i aplikantów.

Tytuł
Prawa i obowiązki małżonków
Autor
Marta Anna Jadczak-Żebrowska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8124-108-3
Seria
Monografie. Biblioteka Prawa Rodzinnego
Rok wydania
2017
Liczba stron
392
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział I
Małżeństwo jako zjawisko prawne | str. 17
1. Małżeństwo i rodzina - uwagi ogólne | str. 17
1.1. Małżeństwo jako stosunek cywilnoprawny | str. 20
1.2. Małżeństwo jako instytucja prawna | str. 28

Rozdział II
Prawna treść stosunku małżeństwa | str. 43
1. Prawa i obowiązki małżonków - zagadnienia wprowadzające | str. 43
1.1. Klasyfikacja praw i obowiązków | str. 43
1.2. Konstrukcja i charakter prawny praw i obowiązków małżonków | str. 51
1.3. Ochrona praw oraz egzekucja obowiązków | str. 58
2. Zasada równouprawnienia | str. 62
3. Prawa i obowiązki małżonków w świetle standardów międzynarodowych | str. 68
3.1. Standardy uniwersalne | str. 68
3.2. Standardy regionalne | str. 72

Rozdział III
Prawa i obowiązki o charakterze wzajemnym | str. 77
1. Wspólne pożycie | str. 77
1.1. Treść i zakres obowiązku | str. 77
1.1.1. Wspólnota duchowa | str. 81
1.1.2. Wspólnota fizyczna | str. 84
1.1.3. Wspólnota gospodarcza | str. 87
1.2. Separacja jako skutek zerwania wspólnego pożycia | str. 90
2. Wierność | str. 96
2.1. Treść i zakres obowiązku | str. 96
2.2. Obowiązek wierności w świetle sztucznego wspomagania naturalnej prokreacji | str. 103
2.3. Obowiązek wierności po orzeczeniu separacji | str. 114
3. Wzajemna pomoc | str. 118
3.1. Zakres i treść obowiązku | str. 118
3.2. Świadczenie pracy podporządkowanej w ramach małżeńskiego obowiązku pomocy | str. 124
3.3. Wzajemna pomoc po orzeczeniu separacji | str. 129
4. Nazwisko | str. 135
4.1. Nazwisko jako element tożsamości | str. 135
4.2. Wybór nazwiska | str. 136
4.3. Modyfikacja nazwiska małżonków po dokonaniu wyboru | str. 144
4.4. Ustanie małżeństwa oraz separacja a nazwisko małżonków | str. 150
5. Wzajemna reprezentacja | str. 153
5.1. Konstrukcja wzajemnej reprezentacji na tle instytucji przedstawicielstwa | str. 153
5.2. Przesłanki reprezentacji | str. 157
5.3. Przedmiot wzajemnej reprezentacji | str. 163
5.5. Skutki działań małżonka reprezentowanego. Ochrona dobrej wiary osób trzecich | str. 174

Rozdział IV
Prawa i obowiązki małżonków względem rodziny | str. 179
1. Współdziałanie dla dobra rodziny | str. 179
1.1. Obowiązek współdziałania na tle innych obowiązków względem rodziny | str. 179
1.2. "Dobro rodziny" jako główne kryterium obowiązku | str. 183
1.3. Formy i zakres współdziałania | str. 188
1.4. Separacja a obowiązek współdziałania | str. 194
2. Wspólne rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny | str. 196
1.1. Pojęcie i zakres istotnej sprawy rodziny | str. 196
1.2. Rozstrzygnięcia sądu w przedmiocie istotnych spraw rodziny | str. 206
1.3. Wyłączenie rozstrzygnięć w trybie art. 24 k.r.o. | str. 210
1.4. Separacja a obowiązek wspólnego rozstrzygania o istotnych sprawach rodziny | str. 215
3. Przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny | str. 217
3.1. Koncepcja obowiązku - ogólna charakterystyka | str. 217
3.2. Zakres, treść i kryteria obowiązku | str. 219
3.3. Wpływ ustania pożycia na treść i zakres obowiązku z art. 27 k.r.o. | str. 241
3.4. Obowiązek z art. 27 k.r.o. a obowiązek alimentacyjny. 252
3.5. Realizacja obowiązku | str. 263
3.5.1. Droga procesowa | str. 263
3.5.2. Tryb uproszczony | str. 268
4. Korzystanie z mieszkania oraz przedmiotów urządzenia domowego | str. 288
4.1. Mieszkanie współmałżonka w świetle praw i obowiązków małżonków | str. 288
4.2. Przedmiot i zakres uprawnień małżonka wynikających z art. 281 k.r.o. | str. 292
4.3. Charakter uprawnień małżonka do mieszkania i przedmiotów urządzenia domowego | str. 298
4.4. Utrata prawa do korzystania z mieszkania | str. 303
5. Solidarna odpowiedzialność małżonków za zobowiązania wynikające z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny | str. 308
5.1. Koncepcja odpowiedzialności solidarnej małżonków | str. 309
5.2. Sytuacja prawna współmałżonka osoby zaciągającej zobowiązanie | str. 315
5.3. Przesłanki i zakres solidarnej odpowiedzialności małżonków | str. 320
5.3.1. Istnienie małżeństwa | str. 320
5.3.2. Zaciągnięcie zobowiązania | str. 326
5.3.3. Zwykłe potrzeby rodziny | str. 328
5.4. Roszczenia regresowe | str. 336
5.5. Wyłączenie solidarnej odpowiedzialności małżonków | str. 338
5.5.1. Uwagi wprowadzające | str. 338
5.5.2. "Ważne powody" jako podstawa wyłączenia | str. 340
5.5.3. Postępowanie w sprawach dotyczących wyłączenia | str. 345
5.5.4. Skutki wyłączenia | str. 347
5.5.5. Uchylenie wyłączenia | str. 349
5.5.6. Ochrona osoby trzeciej | str. 350

Uwagi końcowe i wnioski | str. 355

Bibliografia | str. 365

Orzecznictwo | str. 383
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera omówienie haskich Reguł wyboru prawa w międzynarodowych umowach handlowych. Swoje miejsce znalazło także pogłębione opracowanie dotyczące stosowania prawa prywatnego międzynarodowego w praktyce urzędów stanu cywilnego na podstawie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego z 2014 r., jak również artykuł poświęcony roli i funkcji zaświadczenia o stanie cywilnym w prawie kolizyjnym. Poza tym w tomie siedemnastym czasopisma czytelnik znajdzie opracowanie podejmujące ważkie z praktycznego punktu widzenia zagadnienie odgraniczenia statutu stosunków majątkowych małżeńskich od innych statutów, jak i omówienie instytucji zapisu windykacyjnego w prawie włoskim. Godny polecenia jest także artykuł poświęcony kwestii stwierdzenia treści oraz zastosowania prawa obcego przez notariusza wykonującego zawód w Polsce. Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego zamyka recenzja monografii "Die Anerkennung ausländischer Gesellschaften im französischen und deutschen Rechtskreis: Die historische Entwicklung der Sitztheorie und ihr gegenwärtiger Stand".

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

-14%

50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

Pięćdziesiąta rocznica uchwalenia kodeksu cywilnego stanowi dobry moment do wznowienia dyskusji nad kondycją polskiego prawa cywilnego i potrzebą jego kompleksowej reformy. W ostatnich latach byliśmy świadkami szybko zachodzących zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych.
Warto zatem postawić pytanie:
Czy kodeks cywilny może nadal spełniać dobrze swoją funkcję, czy też raczej nadszedł czas jego rekodyfikacji?


W oddawanej do rąk czytelników książce autorzy reprezentujący różne ośrodki naukowe i szkoły myślenia starają się odpowiedzieć na to pytanie. Dobór tekstów pozwolił na przedstawienie swoich poglądów zarówno zwolennikom zmian, niekiedy wręcz rewolucyjnych, jak i reprezentantom stronnictwa zachowawczego, uznającego, że przekreślenie dotychczasowego dorobku cywilistyki polskiej byłoby zabiegiem zbyt pochopnym.

Opracowanie jest przede wszystkim wynikiem współpracy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Wkład w jego powstanie mają jednak także autorzy z innych ośrodków, w tym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego czy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych, doktorantów, prawników praktyków, aplikantów zawodów prawniczych, a także dla wszystkich chcących zapoznać się z poglądami środowiska naukowego w sprawie postulatów zmian prawa cywilnego.

Cena: 102.00 zł 88.00 zł
Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

-14%

Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

Książka stanowi pierwszą na rynku wydawniczym pozycję omawiającą sytuację prawną administratora i inspektora ochrony danych w oparciu o przepisy RODO oraz ustawodawstwo krajowe, z uwzględnieniem regulacji unijnych, polskich i obcych. Wśród jej autorów znajdują się wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego oraz urzędniczego zajmujący się ochroną danych, w tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych I i II kadencji oraz Prezes UODO I kadencji.


W opracowaniu przedstawiono m.in. kwestie obowiązków administratora i odpowiedzialności za ich naruszenie, procesu kontroli organu nadzorczego i współpracy administratora z tym organem, współadministrowania danymi osobowymi i administrowania danymi biometrycznymi.


Autorzy przybliżyli także status prawny inspektora ochrony danych, czyli osoby dysponującej fachową wiedzą na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, mającej wspomagać administratora i podmiot przetwarzający dane w przypadkach określonych w RODO. Analiza obowiązujących unormowań obejmuje m.in. zagadnienia samodzielności inspektora, jego kompetencji i umiejętności, odpowiedzialności za naruszenie obowiązków oraz podstaw prawnych zatrudniania, także w ujęciu prawnoporównawczym. Zwrócono również uwagę na specyfikę funkcjonowania inspektora ochrony danych w podmiotach publicznych, w szczególności w instytucjach odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla administratorów i inspektorów ochrony danych osobowych, pracowników administracji i działów HR, przedsiębiorców, naukowców i studentów oraz prawników praktyków zajmujących się omawianą dziedziną.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
Aktualne problemy egzekucji administracyjnej należności pieniężnych

-14%

Aktualne problemy egzekucji administracyjnej należności pieniężnych

Książka jest dziełem wieloautorskim poruszającym aktualne problemy egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.
Głównym obszarem zainteresowania jej autorów są zagadnienia związane ze zmianami wprowadzonymi w ostatnim czasie w przepisach normujących postępowanie egzekucyjne w administracji, w szczególności w zakresie działań informacyjnych podejmowanych przez wierzyciela wobec zobowiązanego, wszczęcia postępowania egzekucyjnego i egzekucji administracyjnej, dochodzenia wykonania obowiązku pieniężnego przeciwko innym osobom niż pierwotnie zobowiązany, zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji, kosztów postepowania egzekucyjnego oraz ulg w ich zapłacie, obowiązków informacyjnych wierzyciela wobec organu egzekucyjnego, dobrowolnej zapłaty przez zobowiązanego egzekwowanej należności pieniężnej, współpracy uczestników postępowania egzekucyjnego w administracji, egzekucji administracyjnej z ruchomości o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wyboru środka egzekucyjnego w stanie pandemii COVID-19, ulg z Tarczy Antykryzysowej i ich wpływu na administracyjne postępowanie egzekucyjne oraz zaspokojenia świadczenia pieniężnego z ruchomości po przejęciu egzekucji przez komornika sądowego na skutek zbiegu.

Cena: 36.00 zł 31.00 zł
Aktualne problemy prawa Polski i Ukrainy

-14%

Aktualne problemy prawa Polski i Ukrainy

Tom stanowi swoistą kontynuację publikacji „Aktualne problemy współczesnego konstytucjonalizmu (na przykładzie Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej)”, jaka ukazała się w 2017 r. w Kijowie, w koedycji obu uniwersytetów. Przyjętym zamiarem jest coroczne, naprzemienne wydawanie prac zbiorowych autorstwa pracowników naukowych obu ośrodków. Obu stronom przybliża to problemy prawne każdego z państw. Służy to intensyfikacji współpracy, przebiegającej także w innych formach. Jej wyrazem są m.in.: udział pracowników z referatami na konferencjach naukowych oraz publikacja artykułów w czasopismach wydziałowych. Interdyscyplinarne podejście służy naukowemu rozwojowi obu ośrodków akademickich. Doświadczenia polskie mogą nadto okazać się przydatne stronie ukraińskiej na drodze do integracji europejskiej. Prezentacja problemów prawnych po stronie ukraińskiej przybliża je nauce polskiej, ułatwia zrozumienie zachodzących procesów oraz dialog w rozwoju nauki.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Akty prawa miejscowego. Tworzenie, procedura i kontrola

-14%

Akty prawa miejscowego. Tworzenie, procedura i kontrola

\n\nW publikacji w sposób kompleksowy i przystępny omówiono zagadnienia związane z tworzeniem aktów prawa miejscowego, w tym ich projektowaniem, procedowaniem, ogłaszaniem i kontrolą treści.\n \n Chronologicznie i wieloaspektowo przedstawiono całą procedurę – od momentu podjęcia inicjatywy uchwałodawczej, poprzez prace w różnych komisjach, uzgodnienia i opiniowanie aktu prawa miejscowego, poprzez konsultacje społeczne, kończąc na zagadnieniach związanych z jego przyjęciem, podpisaniem i publikacją w dzienniku urzędowym.\n \n Opracowanie ma charakter praktyczny, zamieszczono w nim liczne przykłady rozwiązań legislacyjnych oraz przedstawiono wybrane orzecznictwo sądów administracyjnych. Ponadto omówiono najczęściej występujące błędy w toku redagowania aktów prawa oraz ich procedowania.\n \n Książka jest przeznaczona zarówno dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, jak i przedstawicieli zawodów prawniczych – adwokatów i radców prawnych występujących przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących tych aktów.

Cena: 101.00 zł 87.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.