Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawa i obowiązki seksualne małżonków. Studium prawne nad normą i patologią zachowań

ebook

- 14%

Prawa i obowiązki seksualne małżonków. Studium prawne nad normą i patologią zachowań

Radosław Krajewski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 63.00 zł 54.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 54.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-2857-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W prezentowanej publikacji po raz pierwszy w polskiej doktrynie prawa w kompleksowy sposób przedstawiono prawa i obowiązki seksualne małżonków, zarówno w perspektywie historycznej, jak i na gruncie aktualnego ustawodawstwa. Ukazano w niej prawne aspekty normalnych i patologicznych zachowań seksualnych, rozstrzygając wiele istotnych i często niejednoznacznych kwestii, związanych z pożyciem seksualnym małżonków oraz z ich wiernością.

W monografii przede wszystkim zostały poruszone zagadnienia prawnokarne, jak też omówiono problematykę prawnorodzinną. Staranność badawcza, przejrzysty układ treści, to jej dodatkowe walory.

Książka dostępna także w wersji elektronicznej. Kliknij i sprawdź --->

Tytuł
Prawa i obowiązki seksualne małżonków. Studium prawne nad normą i patologią zachowań
Autor
Radosław Krajewski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-2857-9
Rok wydania
2009
Liczba stron
408
Format
pdf
Spis treści
Wykaz ważniejszych skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 11

Rozdział I
Prawa i obowiązki seksualne małżonków w perspektywie prawnohistorycznej
str. 29

1. Kontakty seksualne małżonków u ludów pierwotnych i w starożytności
str. 29
1.1. Prawo prymitywne wobec pożycia seksualnego małżonków
str. 29
1.2. Małżeńska więź seksualna w prawie starożytnego Wschodu
str. 31
1.3. Prawa i obowiązki seksualne małżonków według ustawodawstwa starożytnej Grecji
str. 45
1.4. Prawo starożytnego Rzymu wobec pożycia seksualnego małżonków
str. 49
1.5. Małżeńskie kontakty seksualne według prawa germańskiego
str. 59
1.6. Wpływ chrześcijaństwa na podejście do więzi seksualnej małżonków
str. 61
2. Ustawodawstwa wieków średnich wobec praw i obowiązków seksualnych małżonków
str. 64
2.1. Małżeńskie kontakty seksualne w początkach polskiej państwowości
str. 64
2.2. Wpływ średniowiecznego prawa kanonicznego na traktowanie kontaktów seksualnych w małżeństwie
str. 70
2.3. Pożycie seksualne małżonków według prawa późnego średniowiecza
str. 75
3. Kontakty seksualne małżonków w świetle nowożytnych źródeł prawa
str. 87
3.1. Ustawodawstwa początków czasów nowożytnych wobec małżeńskiej więzi seksualnej
str. 87
3.2. Prawa i obowiązki seksualne małżonków w późniejszym prawie nowożytnym
str. 94
4. Prawo obowiązujące na ziemiach polskich pod zaborami i po odzyskaniu niepodległości wobec więzi seksualnej małżonków
str. 116
4.1. Małżeńskie kontakty seksualne w świetle ustawodawstw państw zaborczych
str. 116
4.2. Prawa i obowiązki seksualne małżonków według prawa okresu międzywojennego
str. 129

Rozdział II
Zachowania seksualne małżonków w świetle aktualnych przepisów prawa
str. 137

1. Pojęcie obowiązku pożycia seksualnego małżonków
str. 137
2. Obowiązek pożycia seksualnego małżonków z perspektywy prawnorodzinnej
str. 141
2.1. Konotacje seksualne przeszkód małżeńskich
str. 141
2.2. Istota i zakres kontaktów seksualnych między małżonkami
str. 163
2.3. Prokreacja, antykoncepcja i sterylizacja a pożycie seksualne w małżeństwie
str. 172
2.4. Implikacje prawne niepodjęcia przez małżonków pożycia seksualnego
str. 185
2.5. Okoliczności usprawiedliwiające niewykonywanie przez małżonków obowiązku pożycia seksualnego
str. 190
2.6. Choroby weneryczne i wirus HIV a stosunki seksualne małżonków
str. 203
2.7. Małżeństwa transseksualistów
str. 210
2.8. Impotencja jako szczególna okoliczność dotycząca kontaktów seksualnych małżonków
str. 220
2.9. Rozstrzyganie nieporozumień między małżonkami na tle pożycia seksualnego i następstwa prawne niewypełniania obowiązków w tym zakresie
str. 226
3. Prawnokarne aspekty zachowań seksualnych małżonków
str. 233
3.1. Zgwałcenie w małżeństwie
str. 233
3.2. Seksualne wykorzystanie bezradności lub niepoczytalności małżonka
str. 257
3.3. Narażenie małżonka na zarażenie wirusem HIV lub inną chorobą weneryczną w następstwie kontaktów seksualnych
str. 262
3.4. Uszkodzenie ciała lub spowodowanie rozstroju zdrowia dziecka poczętego w związku z pożyciem seksualnym małżonków
str. 272
3.5. Nietypowe zachowania seksualne małżonków i pożycie dokonywane przez nich w wyjątkowych okolicznościach
str. 277
3.6. Zabójstwo na tle odmowy współżycia seksualnego między małżonkami i nieporozumień w tym zakresie
str. 285

Rozdział III
Wierność małżeńska w ujęciu obowiązujących przepisów prawa
str. 291

1. Pojęcie obowiązku wierności małżeńskiej
str. 291
2. Obowiązek wierności małżeńskiej w aspekcie prawnorodzinnym
str. 298
2.1. Istota i charakter obowiązku wierności małżeńskiej
str. 298
2.2. Zakres prawnego zakazu cudzołóstwa
str. 308
2.3. Wierność małżeńska a wspomagana prokreacja
str. 328
2.4. Rozstrzyganie nieporozumień między małżonkami w związku z obowiązkiem wierności i następstwa prawne jej niedochowania
str. 333
3. Prawnokarne traktowanie cudzołóstwa
str. 352
3.1. Kryminalizacja cudzołóstwa
str. 352
3.2. Dekryminalizacja zdrady małżeńskiej i jej uzasadnienie
str. 361
3.3. Zabójstwo, uszkodzenie ciała i inne zachowania w związku z niewiernością małżeńską
str. 368

Zakończenie
str. 379

Bibliografia
str. 387

1. Źródła prawa
str. 387
2. Encyklopedie i słowniki
str. 388
3. Publikacje zwarte
str. 389
4. Artykuły i glosy
str. 399
5. Orzeczenia
str. 404
6. Strony internetowe
str. 406
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

-25%

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

Contents

IN MEMORIAM
Bartłomiej Krzan: Professor Jan Kolasa (1926-2016), doi: 10.7420/pyil2016a, pp. 11-18;
GENERAL ARTICLES
Roman Kwiecień: The "Nicaragua" Judgement and the Use of Force – 30 Years Later, doi: 10.7420/pyil2016b, pp. 21-36;
Michał Kowalski: Original Sin Reaffirmed: The Nicaragua Judgement’s Impact on the Notion of Armed Attack as the Most Grave Form of the Use of Force, doi: 10.7420/pyil2016c, pp. 37-50;
François Finck: The State between Fact and Law: The Role of Recognition and the Conditions under which It Is Granted in the Creation of New States, doi: 10.7420/pyil2016d, pp. 51-81;
Wojciech Burek: Family Reunification Regulations and Women: The Perspective of International Law, doi: 10.7420/pyil2016e, pp. 83-108;
Athanasios Yupsanis: Cultural Autonomy for Minorities in the Baltic States, Ukraine, and the Russian Federation: A Dead Letter, doi: 10.7420/pyil2016f, pp. 109-135;
Anna Karapetyan: A Recurring Phenomenon: The Lawful Sanctions Clause in the Definition of Torture and the Question of Judicial Corporal Punishment under International Human Rights Law, doi: 10.7420/pyil2016g, pp. 137-161;
Aleksandra Rychlewska: The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention of Human Rights: The Actual Scope of Guarantees; doi: 10.7420/pyil2016h, pp. 163-186.
CONTENTS
Petra Bárd: Scrutiny over the Rule of Law in the European Union, doi: 10.7420/pyil2016i, pp. 187-208;
Joanna Ryszka: “Social Dumping” and “Letterbox Companies” – Interdependent or Mutually Exclusive Concepts in European Union Law?, doi: 10.7420/pyil2016j, pp. 209-229;
Dominik Horodyski, Maria Kierska: Enforcement of Emergency Arbitrators’ Decisions under Polish Law, doi: 10.7420/pyil2016k, pp. 230-244.
POLISH PRACTICE IN INTERNATIONAL LAW
Dorota Pyć: Compliance and Enforcement of Maritime Labour Conditions – The Polish Legal Perspective, doi: 10.7420/pyil2016l, pp. 247-255;
Grzegorz Wierczyński: The Polish Practice Regarding the Promulgation of International Agreements between 1945 and 2017, doi: 10.7420/pyil2016m, pp. 258-266;
Agata Kleczkowska: Judgement of the Supreme Court, dated 17 February 2016 (Ref. no. WA 16/15), doi: 10.7420/pyil2016n, pp. 267-276.
BOOK REVIEWS
Kaja Kowalczewska: William H. Boothby, Weapons Law and The Law of Armed Conflict, doi: 10.7420/pyil2016o, pp. 279-282;
Bartłomiej Krzan: M. Ruffert, C. Walter, Institutionalised International Law, doi: 10.7420/pyil2016p, pp. 283-286;
Roman Kwiecień: Robert Kolb, Peremptory International Law – Jus Cogens, doi: 10.7420/pyil2016q, pp. 287-290;
Marcin Menkes: Eugene Kontorovich, Francesco Parisi (eds.), Economic Analysis of International Law, doi: 10.7420/pyil2016r, pp. 291-294;
Marcin Menkes: Marc-William Palen, The ‘Conspiracy’ of Free Trade, doi: 10.7420/pyil2016s, pp. 295-298.
LIST OF REVIEWERS (vol . 36/2016), pp. 299-300.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

-31%

25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

W publikacji omówione zostały zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w przeszłości i obecnie. Koncentruje się, m.in. wokół zagadnień: początków samorządu terytorialnego oraz drogi do restytucji samorządu powiatowego w III Rzeczypospolitej, konstytucyjnych gwarancji dochodów samorządu terytorialnego, prawnych gwarancji ochrony jednostki wobec działań organów samorządowych, a także zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego. Monografia przedstawia problemy decentralizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i ochrony zabytków, w sposób szczegółowy omawia realizację polityki ochrony środowiska przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa lubelskiego

Cena: 48.00 zł 33.00 zł
Administrator 1-2/2017

-29%

Administrator 1-2/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Winne kulawe prawo i brak świadomości ekologicznej,
● Projekt zmian ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
● Gospodarowanie nieruchomościami a gospodarka odpadami,
● Jak minął rok 2016?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 11/2016

-29%

Administrator 11/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Ograniczenie prawa własności gruntu,
● O kompensacie,
● Jak przygotować się do zimy?
● Systemy zdalnego odczytu.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 5/2015

-29%

Administrator 5/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O kondycji branży dźwigowej,
● Prawo wstępu do lokalu w spółdzielni,
● Po zebraniach rocznych.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 7-8/2015

-32%

Administrator 7-8/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami. W numerze m.in.: ● Dziedziczenie udziałów w spółdzielni, ● Jak przygotować kosztorys hydroizolacji?, ● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.