Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawa obywatelskie i polityczne a prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne. Porównanie systemów ochrony

ebook

- 14%

Prawa obywatelskie i polityczne a prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne. Porównanie systemów ochrony

Zuzanna Kulińska-Kępa, Zuzanna Kulińska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 111.00 zł 96.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 96.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8107-416-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Monografia zawiera kompleksowe omówienie czterech systemów ochrony praw człowieka: dwóch chroniących prawa polityczne i obywatelskie oraz ich bliźniaczych systemów ochrony praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych.

Zaprezentowane w niej zostały zakresy zobowiązań stanowiących fundament do określenia szczegółowych obowiązków państw-stron w zakresie zapewniania prawidłowej realizacji praw człowieka.

Autorka przedstawia w opracowaniu m.in.:


procedury dotyczące składania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i zawiadomienia do Komitetu Praw Człowieka, a także postępowania przed tymi organami,
pogłębioną analizę postępowań przed Europejskim Komitetem Praw Społecznych oraz Komitetem Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ wraz z procedurami składania skarg i zawiadomień obowiązujących na podstawie Protokołów, które wciąż nie zostały ratyfikowane przez Polskę (co uniemożliwia ich stosowanie przez osoby zamieszkałe na terytorium RP).
Adresaci:
Książka jest przeznaczona adwokatów i radców prawnych, pracowników organizacji pozarządowych oraz pracowników naukowych zajmujących się problematyką ochrony praw człowieka.

Tytuł
Prawa obywatelskie i polityczne a prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne. Porównanie systemów ochrony
Autorzy
Zuzanna Kulińska-Kępa, Zuzanna Kulińska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-416-2
Seria
Monografie
Rok wydania
2017
Liczba stron
504
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 19

Rozdział pierwszy
Zagadnienia podstawowe | str. 27
1.1. Definicje pojęć "prawa człowieka", "ochrona praw człowieka" | str. 27
1.2. Źródła norm międzynarodowego prawa ochrony praw człowieka | str. 30
1.3. Definicja i katalog praw obywatelskich i politycznych | str. 37
1.4. Definicja i katalog praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych | str. 44
1.5. Koncepcja niepodzielności praw człowieka | str. 49
1.6. Wpływ sposobu formułowania zobowiązań państwa w umowach międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka na odpowiedzialność państwa za ich naruszenie | str. 56
1.7. Podsumowanie | str. 62

Rozdział drugi
Geneza systemów ochrony praw człowieka | str. 65
2.1. Geneza uniwersalnych systemów ochrony praw człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych - prace nad Paktami Praw Człowieka | str. 65
2.2. Geneza regionalnych systemów ochrony praw człowieka w Radzie Europy | str. 73
2.2.1. Prace nad Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r. | str. 73
2.2.2. Prace nad Europejską Kartą Społeczną z 1961 r. | str. 79
2.3. Proces przyjmowania Paktów Praw Człowieka, Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Europejskiej Karty Społecznej | str. 83
2.4. Wyzwania i kontrowersje w procesie przyjmowania Paktów Praw Człowieka, Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Europejskiej Karty Społecznej | str. 91
2.5. Podsumowanie | str. 93

Rozdział trzeci
Analiza obowiązków państw ustanowionych w Paktach Praw Człowieka | str. 95
3.1. Uwagi ogólne | str. 95
3.2. Analiza zobowiązań państw-stron wynikających z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych | str. 96
3.2.1. Analiza zobowiązań państw-stron wynikających z art. 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych | str. 97
3.2.2. Ograniczenie praw ustanowionych w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych | str. 109
3.2.3. Modyfikacja obowiązków wynikających z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych | str. 116
3.2.4. Zawieszenie wykonywania praw ustanowionych w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych | str. 119
3.2.5. Wygaśnięcie Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych lub wycofanie się przez państwa-strony z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych | str. 128
3.3. Analiza obowiązków państw-stron wynikających z Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych | str. 131
3.3.1. Analiza zobowiązań państw-stron wynikających z art. 2 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych | str. 133
3.3.2. Ograniczenie praw ustanowionych w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych | str. 147
3.3.3. Modyfikacja obowiązków wynikających z Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych | str. 150
3.3.4. Zawieszenie wykonywania praw ustanowionych w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych | str. 153
3.3.5. Wygaśnięcie Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych lub wycofanie się z niego przez państwa-strony | str. 155
3.4. Podsumowanie | str. 156

Rozdział czwarty
Analiza mechanizmów ochrony ustanowionych w Paktach Praw Człowieka | str. 161
4.1. Uwagi ogólne | str. 161
4.2. Analiza mechanizmów ochrony ustanowionych przez Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych | str. 163
4.2.1. Charakterystyka organu stojącego na straży przestrzegania Międzynarodowego Paktu Praw
Obywatelskich i Politycznych | str. 163
4.2.2. Kompetencje Komitetu Praw Człowieka | str. 165
4.2.2.1. Badanie sprawozdań państw-stron | str. 166
4.2.2.2. Badanie zawiadomień | str. 175
4.2.2.3. Wydawanie Komentarzy Ogólnych | str. 200
4.2.3. Rola organizacji pozarządowych | str. 203
4.3. Analiza mechanizmów ochrony ustanowionych przez Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych | str. 207
4.3.1. Charakterystyka organu stojącego na straży przestrzegania Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych | str. 207
4.3.2. Kompetencje Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych | str. 210
4.3.2.1. Badanie sprawozdań państw-stron | str. 211
4.3.2.2. Badanie zawiadomień | str. 217
4.3.2.3. Wydawanie Komentarzy Ogólnych | str. 236
4.3.2.4. Misje badawcze | str. 238
4.3.3. Rola organizacji pozarządowych | str. 243
4.4. Podsumowanie | str. 247

Rozdział piąty
Analiza obowiązków państwa ustanowionych w regionalnym systemie ochrony praw człowieka Rady Europy | str. 254
5.1. Uwagi ogólne | str. 254
5.2. Analiza obowiązków państwa ustanowionych przez Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności | str. 255
5.2.1. Analiza zobowiązań państw-stron wynikających z art. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności | str. 256
5.2.2. Ograniczenie praw ustanowionych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności | str. 268
5.2.3. Modyfikacja obowiązków wynikających z Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności | str. 278
5.2.4. Zawieszenie stosowania praw ustanowionych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności | str. 283
5.2.5. Wygaśnięcie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności lub wycofanie się z niej przez państwa-strony | str. 293
5.3. Analiza obowiązków państwa ustanowionych przez Europejską Kartę Społeczną i zmiany wprowadzone przez Zrewidowaną Europejską Kartę Społeczną | str. 296
5.3.1. Analiza zobowiązań państw-stron wynikających z art. 20 Europejskiej Karty Społecznej i art. A Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej | str. 297
5.3.2. Ograniczenie praw ustanowionych w Europejskiej Karcie Społecznej i Zrewidowanej Europejskiej Karcie Społecznej | str. 321
5.3.3. Modyfikacja obowiązków wynikających z Europejskiej Karty Społecznej i Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej | str. 325
5.3.4. Zawieszenie stosowania praw ustanowionych w Europejskiej Karcie Społecznej i w Zrewidowanej Europejskiej Karcie Społecznej | str. 328
5.3.5. Wygaśnięcie Europejskiej Karty Społecznej i Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej lub wycofanie się z nich przez państwa-strony | str. 331
5.4. Podsumowanie | str. 338

Rozdział szósty
Analiza mechanizmów ochrony ustanowionych w regionalnym systemie ochrony praw człowieka Rady Europy | str. 347
6.1. Ewolucja systemów ochrony praw człowieka Rady Europy | str. 347
6.2. Analiza mechanizmów ochrony ustanowionych przez Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności | str. 359
6.2.1. Charakterystyka organu stojącego na straży przestrzegania Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności | str. 359
6.2.2. Kompetencje organu stojącego na straży przestrzegania Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności | str. 363
6.2.3. Procedura wydawania opinii doradczych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka | str. 382
6.2.4. Kompetencje Europejskiego Trybunału Praw Człowieka związane z nadzorem nad wykonywaniem wyroków | str. 385
6.2.5. Kompetencje Komitetu Ministrów nadane Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności | str. 387
6.2.6. Rola organizacji pozarządowych | str. 388
6.3. Analiza mechanizmów ochrony ustanowionych przez Europejską Kartę Społeczną i Zrewidowaną Europejską Kartę Społeczną | str. 391
6.3.1. Charakterystyka organów stojących na straży przestrzegania Europejskiej Karty Społecznej i Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej | str. 391
6.3.2. Kompetencje organów stojących na straży przestrzegania Europejskiej Karty Społecznej i Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej (Europejskiego Komitetu Praw Społecznych, Komitetu Rządowego oraz Komitetu Ministrów) | str. 396
6.3.2.1. Badanie sprawozdań państw-stron | str. 398
6.3.2.2. Badanie skarg | str. 403
6.3.2.3. Kompetencje Komitetu Ministrów nadane Europejską Kartą Społeczną | str. 414
6.3.4. Rola organizacji pozarządowych | str. 415
6.4. Podsumowanie | str. 418

Podsumowanie | str. 427

Załączniki | str. 455
Załącznik nr 1. Tabela przedstawiająca katalog praw obywatelskich i politycznych | str. 456
Załącznik nr 2. Tabela przedstawiająca katalog praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych | str. 460
Załącznik nr 3. Zmiany zachodzące w mechanizmach ochrony w systemie Rady Europy i ONZ | str. 464
Załącznik nr 4. Tabela dotycząca funkcjonowania organów nadzoru | str. 468
Załącznik nr 5. Tabela dotycząca kompetencji organów | str. 469

Akty prawne | str. 471

Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych | str. 475

Dokumenty Rady Europy | str. 479

Wyroki i decyzje Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str. 482

Wyroki Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości | str. 485

Orzeczenia sądów krajowych i trybunałów międzynarodowych | str. 486

Opinie Komitetu Praw Człowieka | str. 487

Opinie Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych | str. 488

Decyzje i opinie Europejskiego Komitetu Praw Społecznych | str. 489

Inne źródła | str. 490

Strony internetowe | str. 491

Bibliografia | str. 492
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 13

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 13

W trzynastym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się dwie publikacje związane z wąsko rozumianą kolizjonistyką (tj. dotyczące transgranicznego przeniesienia siedziby statutowej polskiej spółki handlowej oraz odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy wykonaniu władzy publicznej w ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r.), artykuł poświęcony zagadnieniu nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Austrii oraz opracowanie dotyczące sądownictwa polubownego (nadużycia prawa podmiotowego jako podstawy rozciągnięcia zapisu na sąd polubowny na podmioty powiązane kapitałowo). W niniejszym zbiorze zamieszczono także omówienie nowej rumuńskiej regulacji prawa prywatnego międzynarodowego w kodeksie cywilnym, a także artykuł opisujący interesującą kwestię braku unifikacji prawa kolizyjnego w odniesieniu do formy czynności w okresie obowiązywania w II Rzeczypospolitej ustawy prawo prywatne międzynarodowe z 1926 r.
Poza tym w tomie tym zawarto uwagi do projektu rozporządzenia Rady w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych (2011/0059) (CNS) z dnia 20 grudnia 2012 r., dotyczące przepisów kolizyjnych, oraz tłumaczenie księgi VII rumuńskiego kodeksu cywilnego, zawierającej przepisy prawa prywatnego międzynarodowego.
Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

Piąty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (artykuły dotyczące rozporządzenia Rzym I, wygaśnięcia zobowiązania, umowy ubezpieczenia i faktoringu) oraz zobowiązań pozaumownych (artykuł poświęcony odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w świetle rozporządzenia Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje z zakresu prawa autorskiego i spadkowego w ujęciu kolizyjnoprawnym. Godne polecenia jest również opracowanie dotyczące węgierskiej drogi ku instytucjonalizacji związków partnerskich.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

-14%

50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

Pięćdziesiąta rocznica uchwalenia kodeksu cywilnego stanowi dobry moment do wznowienia dyskusji nad kondycją polskiego prawa cywilnego i potrzebą jego kompleksowej reformy. W ostatnich latach byliśmy świadkami szybko zachodzących zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych.
Warto zatem postawić pytanie:
Czy kodeks cywilny może nadal spełniać dobrze swoją funkcję, czy też raczej nadszedł czas jego rekodyfikacji?


W oddawanej do rąk czytelników książce autorzy reprezentujący różne ośrodki naukowe i szkoły myślenia starają się odpowiedzieć na to pytanie. Dobór tekstów pozwolił na przedstawienie swoich poglądów zarówno zwolennikom zmian, niekiedy wręcz rewolucyjnych, jak i reprezentantom stronnictwa zachowawczego, uznającego, że przekreślenie dotychczasowego dorobku cywilistyki polskiej byłoby zabiegiem zbyt pochopnym.

Opracowanie jest przede wszystkim wynikiem współpracy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Wkład w jego powstanie mają jednak także autorzy z innych ośrodków, w tym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego czy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych, doktorantów, prawników praktyków, aplikantów zawodów prawniczych, a także dla wszystkich chcących zapoznać się z poglądami środowiska naukowego w sprawie postulatów zmian prawa cywilnego.

Cena: 102.00 zł 88.00 zł
Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

-14%

Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

Książka prezentuje rolę i zakres administracji publicznej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. W opracowaniu omówiono tematy takie jak prywatyzacja ochrony zdrowia i odpłatność świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące najnowszych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego, sieci szpitali, czy problem utraty kontroli jednostki samorządu terytorialnego nad prowadzonym podmiotem leczniczym. Analizie poddano nierozstrzygnięte dotąd kwestie, m.in. w jaki sposób administracja publiczna ma zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych, czy ma to czynić przez tworzone przez siebie podmioty lecznicze, czy też w inny sposób.


Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną zdrowia, adwokatów, radców prawnych, sędziów. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji, zarządzania czy ochrony zdrowia.

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

-14%

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

Monografia jest skierowana zarówno do pracowników naukowych i studentów wszystkich kierunków, których programy nauczana obejmują problematykę teorii administracji, w tym prawa administracyjnego.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Akty prawa miejscowego. Tworzenie, procedura i kontrola

-14%

Akty prawa miejscowego. Tworzenie, procedura i kontrola

\n\nW publikacji w sposób kompleksowy i przystępny omówiono zagadnienia związane z tworzeniem aktów prawa miejscowego, w tym ich projektowaniem, procedowaniem, ogłaszaniem i kontrolą treści.\n \n Chronologicznie i wieloaspektowo przedstawiono całą procedurę – od momentu podjęcia inicjatywy uchwałodawczej, poprzez prace w różnych komisjach, uzgodnienia i opiniowanie aktu prawa miejscowego, poprzez konsultacje społeczne, kończąc na zagadnieniach związanych z jego przyjęciem, podpisaniem i publikacją w dzienniku urzędowym.\n \n Opracowanie ma charakter praktyczny, zamieszczono w nim liczne przykłady rozwiązań legislacyjnych oraz przedstawiono wybrane orzecznictwo sądów administracyjnych. Ponadto omówiono najczęściej występujące błędy w toku redagowania aktów prawa oraz ich procedowania.\n \n Książka jest przeznaczona zarówno dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, jak i przedstawicieli zawodów prawniczych – adwokatów i radców prawnych występujących przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących tych aktów.

Cena: 101.00 zł 87.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.