Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie

ebook

- 14%

Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie

Urszula Promińska, Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Ewa Nowińska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 144.00 zł 124.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 124.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8246-078-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W opracowaniu kompleksowo omówiono regulację prawną wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych oraz innych dóbr niematerialnych, zawartą w ustawie – Prawo własności przemysłowej. W publikacji autorki szeroko odniosły się do ostatniej dużej nowelizacji Prawa własności przemysłowej dotyczącej m.in. uszczegółowienia określenia wynalazku, określenia wymogu jednolitości zgłoszenia wynalazku, wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji ograniczenia patentu poprzez zmianę zastrzeżeń patentowych. Omówione zostały także zmiany do Kodeksu postępowania cywilnego polegające na wprowadzeniu postępowania w sprawach własności intelektualnej.


Rozważania zawarte w książce – w szczególności dotyczące patentu, dodatkowego świadectwa ochronnego, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego i oznaczenia geograficznego – zostały bogato zilustrowane przykładami z orzecznictwa sądów powszechnych i sądów administracyjnych, a także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.


Publikacja będzie przydatna przede wszystkim rzecznikom patentowym, adwokatom, radcom prawnym, i sędziom.

Tytuł
Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie
Autorzy
Urszula Promińska, Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Ewa Nowińska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-078-0
Rok wydania
2021
Liczba stron
604
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 15
Uwagi wprowadzające | str. 19
Część I
PATENT, PRAWO OCHRONNE NA WZÓR UŻYTKOWY, PRAWO Z REJESTRACJI WZORU PRZEMYSŁOWEGO, DODATKOWE ŚWIADECTWO OCHRONNE
Wstęp – Prawo własności przemysłowej na tle uregulowań normatywnych konwencji międzynarodowych | str. 23
Rozdział I
Wynalazek jako przedmiot ochrony patentu | str. 29
1. Wprowadzenie | str. 29
2. Wynalazek posiadający zdolność patentową | str. 30
3. Techniczny charakter rozwiązania | str. 31
4. Rozwiązania, które nie są wynalazkami w rozumieniu art. 28 p.w.p. | str. 36
4.1. Odkrycia, teorie naukowe, metody matematyczne | str. 37
4.2. Wytwory o charakterze estetycznym | str. 37
4.3. Schematy, zasady i metody przeprowadzenia procesów myślowych, rozgrywanie gier lub prowadzenie działalności gospodarczej | str. 38
4.4. Wytwory lub sposoby niemożliwe do wykorzystania | str. 38
4.5. Programy komputerowe | str. 38
4.6. Przedstawienie informacji | str. 38
5. Nowość wynalazku | str. 39
6. Poziom wynalazczy | str. 46
7. Przemysłowa stosowalność | str. 51
8. Wyłączenia od patentowania | str. 52
8.1. Wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami | str. 53
8.2. Odmiany roślin i rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli | str. 57
8.3. Sposoby leczenia ludzi i zwierząt oraz sposoby diagnostyczne | str. 60
Rozdział II
Wzór użytkowy jako przedmiot ochrony prawa ochronnego na wzór użytkowy | str. 65
1. Definicja wzoru użytkowego | str. 65
2. Przesłanki zdolności rejestracyjnej | str. 69
Rozdział III
Projekt racjonalizatorski | str. 71
1. Definicja projektu racjonalizatorskiego | str. 71
2. Regulamin racjonalizacji | str. 72
3. Skutki prawne przyjęcia projektu racjonalizatorskiego przez przedsiębiorcę | str. 72
Rozdział IV
Wzory przemysłowe | str. 75
1. Uwagi wstępne | str. 75
2. Pojęcie wzoru przemysłowego w prawie międzynarodowym i rozwiązaniach unijnych | str. 78
2.1. Konwencja paryska i Porozumienie TRIPS | str. 78
2.2. Prawo Unii Europejskiej | str. 80
2.2.1. Wzór podlegający rejestracji | str. 86
2.2.2. Prawo z rejestracji | str. 90
2.2.3. Ochrona wzorów niezarejestrowanych przepisami rozporządzenia | str. 90
3. Ochrona wzorów przemysłowych w prawie polskim | str. 93
3.1. Uwagi wstępne | str. 93
3.2. Ochrona wzorów przemysłowych w ustawie – Prawo własności przemysłowej | str. 95
3.2.1. Przedmiot ochrony, postać wytworu, wytwór | str. 95
3.2.2. Nowość i indywidualny charakter wzoru | str. 100
3.2.3. Części składowe wytworu złożonego | str. 118
3.2.4. Brak zdolności rejestracyjnej wzoru | str. 122
4. Postępowanie rejestracyjne przed Urzędem Patentowym | str. 129
4.1. Podmiot uprawniony do zgłoszenia wzoru przemysłowego do ochrony | str. 129
4.2. Zasady postępowania przed Urzędem Patentowym | str. 130
4.2.1. Warunki formalne dokumentacji zgłoszeniowej, decyzje Urzędu Patentowego | str. 130
4.2.2. Pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji | str. 134
4.2.3. Dalsze kwestie postępowania zgłoszeniowego | str. 139
4.2.4. Decyzja o udzieleniu prawa z rejestracji | str. 141
5. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego | str. 141
5.1. Prawa twórcy | str. 141
5.1.1. Ochrona dóbr osobistych twórcy wzoru przemysłowego | str. 141
5.1.2. Majątkowe prawa twórcy i innych podmiotów uprawnionych do wzoru przemysłowego | str. 146
5.2. Treść i zakres prawa z rejestracji | str. 148
5.3. Ograniczenie prawa z rejestracji | str. 156
5.3.1. „Dozwolony użytek” chronionych wzorów przemysłowych | str. 156
5.3.2. Przywilej komunikacyjny i klauzula napraw | str. 160
5.3.3. Uprawnienia używacza uprzedniego | str. 162
5.4. Ustanie prawa – unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji | str. 163
5.4.1. Unieważnienie prawa z rejestracji | str. 164
5.4.2. Tryb postępowania; decyzja | str. 166
5.4.3. Wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru | str. 168
6. Ochrona wzoru przemysłowego na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 170
Rozdział V
Topografia układów scalonych | str. 175
1. Uwagi wstępne | str. 175
2. Ochrona topografii układów scalonych | str. 176
Rozdział VI
Zagadnienia podmiotowe | str. 183
1. Tryb postępowania | str. 183
2. Twórca jako uprawniony do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy bądź prawa z rejestracji wzoru przemysłowego | str. 185
3. Nabycie pierwotne prawa | str. 188
4. Nabycie pochodne prawa do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego | str. 194
5. Wynagrodzenie twórcy | str. 196
Rozdział VII
Patent | str. 201
1. Charakterystyka patentu jako prawa podmiotowego | str. 201
2. Rodzaje patentów | str. 202
2.1. Uwagi ogólne | str. 202
2.2. Patenty wyróżniane ze względu na przedmiot chronionego wynalazku | str. 203
2.3. Patenty wyróżniane ze względu na zachodzące pomiędzy nimi relacje | str. 208
3. Treść patentu | str. 211
3.1. Zagadnienia wstępne | str. 211
3.2. Korzystanie zawodowe/zarobkowe | str. 212
3.3. Formy korzystania objęte wyłącznością patentową | str. 213
Rozdział VIII
Naruszenie patentu | str. 221
1. Naruszenie a zakres prawa z patentu | str. 221
1.1. Naruszenie a czasowy zakres prawa | str. 221
1.2. Terytorialny zakres prawa | str. 222
1.3. Naruszenie a przedmiotowy zakres prawa | str. 223
2. Postacie korzystania z wynalazku niestanowiące naruszenia patentu | str. 232
2.1. Przywilej komunikacyjny | str. 232
2.2. Przywilej państwowy | str. 233
2.3. Przywilej badawczy | str. 234
2.4. Wyjątek Bolara | str. 235
2.5. Wykonanie leku w aptece na podstawie indywidualnej recepty lekarskiej | str. 240
2.6. Korzystanie z materiału biologicznego | str. 241
2.7. Wcześniejsze używanie | str. 241
2.8. Przywilej farmerski | str. 246
3. Wyczerpanie patentu | str. 247
3.1. Wprowadzenie | str. 247
3.2. Wprowadzenie do obrotu | str. 250
3.3. Zakres wyczerpania prawa | str. 253
3.4. Wyczerpanie patentu na wynalazek biotechnologiczny | str. 253
3.5. Szczególny mechanizm | str. 254
Rozdział IX
Dodatkowe świadectwo ochronne | str. 257
1. Wprowadzenie | str. 257
2. Warunki uzyskania dodatkowego świadectwa ochronnego | str. 260
3. Pojęcie produktu | str. 261
4. Produkt leczniczy | str. 263
5. Patent podstawowy | str. 266
6. Pozwolenie na wprowadzenie do obrotu | str. 270
7. Produkt, który nie był uprzednio przedmiotem świadectwa | str. 272
8. Przedmiot i zakres ochrony | str. 275
9. Czas ochrony | str. 277
10. Podmiot uprawniony do uzyskania dodatkowego świadectwa ochronnego | str. 280
11. Obrót prawami ze świadectwa | str. 281
12. Ustanie dodatkowego świadectwa ochronnego | str. 282
Rozdział X
Prawo ochronne na wzór użytkowy | str. 285
1. Prawo ochronne na wzór użytkowy jako prawo podmiotowe | str. 285
2. Zakres przedmiotowy prawa ochronnego na wzór użytkowy | str. 286
Rozdział XI
Umowy licencyjne | str. 289
1. Wprowadzenie | str. 289
2. Ustawowy model umowy licencyjnej | str. 291
3. Zawarcie i ustanie umowy licencyjnej | str. 294
4. Przejście praw i obowiązków | str. 296
5. Prawa i obowiązki stron umowy licencyjnej | str. 297
6. Szczególne rodzaje licencji | str. 299
6.1. Licencja dorozumiana | str. 299
6.2. Licencja otwarta | str. 300
6.3. Licencja przymusowa | str. 302
Rozdział XII
Rozporządzanie prawem wyłącznym | str. 309
1. Umowy przeniesienia praw wyłącznych | str. 309
2. Obciążenie praw | str. 314
Rozdział XIII
Ustanie praw wyłącznych | str. 319
1. Wprowadzenie | str. 319
2. Unieważnienie | str. 319
2.1. Postępowanie sprzeciwowe a postępowanie unieważnieniowe | str. 319
2.2. Podstawy unieważnienia | str. 321
2.3. Legitymacja czynna w postępowaniach prowadzących do unieważnienia | str. 326
3. Wygaśnięcie | str. 332
3.1. Podstawy wygaśnięcia | str. 332
3.2. Skutki prawne wygaśnięcia prawa wyłącznego | str. 337
4. Wpis do rejestru | str. 337
5. Postępowanie sporne | str. 338
6. Ograniczenie praw wyłącznych | str. 339
Rozdział XIV
Środki ochrony | str. 343
1. Roszczenia i środki pomocnicze | str. 343
1.1. Roszczenie zapobiegawcze | str. 343
1.2. Roszczenie o ustalenie braku naruszenia | str. 344
1.3. Roszczenie o zabezpieczenie dowodów | str. 345
1.3.1. Wprowadzenie | str. 345
1.3.2. Legitymacja czynna | str. 346
1.3.3. Legitymacja bierna | str. 346
1.3.4. Przesłanki zabezpieczenia (uprawdopodobnienie roszczenia, interes prawny) | str. 347
1.3.5. Dowody podlegające zabezpieczeniu | str. 349
1.3.6. Przebieg postępowania | str. 351
1.4. Wyjawienie lub wydanie środka dowodowego | str. 352
1.5. Wezwanie do udzielenia informacji | str. 353
1.5.1. Wprowadzenie | str. 353
1.5.2. Legitymacja czynna | str. 353
1.5.3. Legitymacja bierna | str. 353
1.5.4. Ramy czasowe wniosku o udzielenie informacji | str. 354
1.5.5. Zakres informacji | str. 354
1.5.6. Przebieg postępowania | str. 355
1.5.7. Środki służące obowiązanemu (odszkodowanie) | str. 357
2. Roszczenia z tytułu naruszenia | str. 357
2.1. Wprowadzenie | str. 357
2.2. Legitymacja czynna | str. 358
2.3. Roszczenie o zaniechanie naruszenia | str. 361
2.4. Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści | str. 363
2.5. Roszczenie odszkodowawcze | str. 366
2.6. Roszczenie publikacyjne | str. 369
2.7. Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia | str. 370
2.8. Nakazanie zapłaty stosownej sumy pieniężnej | str. 373
2.9. Okres, za jaki można dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia | str. 374
2.10. Przedawnienie roszczeń | str. 376
Część II
PRAWO OCHRONNE NA ZNAK TOWAROWY, PRAWO Z REJESTRACJI OZNACZENIA GEOGRAFICZNEGO
Rozdział XV
Znaki towarowe i prawo ochronne | str. 383
1. Znak towarowy jako dobro niematerialne | str. 383
1.1. Natura prawna znaku towarowego | str. 383
1.2. Funkcje znaku towarowego | str. 384
1.2.1. Uwagi wstępne | str. 384
1.2.2. Funkcja oznaczania pochodzenia (odróżniająca) | str. 386
1.2.3. Funkcja gwarancyjna | str. 387
1.2.4. Funkcja reklamowa | str. 388
1.2.5. Inne funkcje znaku towarowego | str. 388
1.3. Znak towarowy jako przedmiot ochrony | str. 389
2. Znak towarowy jako przedmiot prawa ochronnego | str. 390
2.1. Normatywna definicja znaku towarowego | str. 390
2.2. Otwarty katalog form przedstawieniowych zdatnych do odróżniania | str. 394
2.3. Zdolność do odróżniania oznaczeń stanowiących kształt towaru lub opakowania, koloru perse, oznaczeń dźwiękowych, zapachowych i smakowych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości | str. 396
3. Zdolność rejestracyjna znaku towarowego | str. 403
3.1. Uwagi wstępne | str. 403
3.2. Przeszkody bezwzględne | str. 404
3.3. Przeszkody względne | str. 418
4. Kategorie normatywne znaków chronionych. Znaki usługowe | str. 424
4.1. Kategorie normatywne znaków chronionych. Kryteria wyodrębnienia | str. 424
4.2. Znak towarowy indywidualny. Znaki wspólne. Wspólne prawo ochronne | str. 425
4.3. Znak powszechnie znany | str. 433
4.4. Znak renomowany | str. 435
4.5. Znak usługowy | str. 437
5. Udzielenie prawa ochronnego. Zasady ogólne | str. 438
5.1. Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego | str. 438
5.2. Zgłoszenie znaku towarowego i rozpatrywanie zgłoszenia | str. 442
5.3. Postępowanie w sprawie ochrony międzynarodowych znaków towarowych. Wzmianka | str. 445
6. Prawo ochronne na znak towarowy. Charakterystyka ogólna | str. 446
6.1. Prawo ochronne na znak towarowy jako podmiotowe prawo bezwzględne | str. 446
6.2. Prawo ochronne na znak towarowy jako prawo formalne. Ograniczenie terytorialne i czasowe | str. 447
6.3. Zasada specjalizacji | str. 448
6.4. Majątkowy charakter prawa | str. 449
7. Treść prawa ochronnego na znak towarowy | str. 453
7.1. Używanie znaku towarowego. Charakterystyka regulacji | str. 453
7.2. Charakterystyka używania jako wykonywania prawa ochronnego | str. 454
7.3. Ograniczenie skuteczności prawa wyłącznego | str. 457
8. Ustanie prawa ochronnego na znak towarowy. Unieważnienie i wygaśnięcie | str. 466
8.1. Unieważnienie prawa ochronnego | str. 467
8.2. Wygaśnięcie prawa ochronnego | str. 468
9. Naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy | str. 471
9.1. Uwagi wstępne | str. 471
9.2. Bezprawność używania | str. 473
9.3. Naruszenie funkcji oznaczania pochodzenia (art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p.) | str. 474
9.4. Naruszenie prawa ochronnego na renomowany znak towarowy (art. 296 ust. 2 pkt 3 p.w.p.) | str. 479
9.5. Środki ochrony | str. 483
Rozdział XVI
Oznaczenia geograficzne | str. 491
1. Uwagi wstępne | str. 491
2. Ochrona oznaczeń geograficznych w umowach międzynarodowych | str. 492
2.1. Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej i akty prawne wydane na jej podstawie | str. 492
2.1.1. Porozumienie madryckie | str. 497
2.1.2. Porozumienie lizbońskie | str. 498
2.1.3. Konwencja streska | str. 499
2.2. Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) | str. 500
2.3. Porozumienie TRIPS w systemie prawa unijnego i w systemach krajowych | str. 504
2.4. Ochrona oznaczeń geograficznych w prawie Unii Europejskiej | str. 506
2.4.1. Przedmiot ochrony | str. 513
2.4.2. Nazwy rodzajowe | str. 516
2.4.3. Nazwa odmiany roślin lub nazw zwierząt jako ograniczenie rejestracji | str. 519
2.4.4. Nazwy homonimiczne | str. 520
2.4.5. Renoma znaku towarowego jako przeszkoda rejestracyjna | str. 521
2.4.6. Zasady rejestracji | str. 523
2.4.7. Procedura krajowa | str. 524
2.4.8. Procedura unijna | str. 525
2.4.9. Prawo z rejestracji | str. 526
2.4.10. Zmiana warunków specyfikacji | str. 527
2.4.11. Ochrona zarejestrowanych nazw i oznaczeń | str. 528
2.4.12. Cofnięcie rejestracji | str. 530
2.4.13. Ochrona produktów tradycyjnych | str. 530
2.4.14. Produkt górski | str. 532
2.5. Ochrona oznaczeń win | str. 534
2.6. Ochrona oznaczeń napojów spirytusowych | str. 538
2.7. Ochrona oznaczeń wód mineralnych | str. 541
3. Ochrona oznaczeń geograficznych w systemie prawa polskiego | str. 541
3.1. Ochrona na podstawie przepisów zwalczających nieuczciwe działania rynkowe | str. 541
3.1.1. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 r. | str. 541
3.1.2. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1993 r. | str. 544
3.2. Ochrona oznaczeń geograficznych na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej | str. 553
3.2.1. Definicja ustawowa | str. 553
3.2.2. Nazwy regionalne i oznaczenia pochodzenia | str. 557
3.2.3. Oznaczenia geograficzne a znaki towarowe | str. 561
3.2.4. Oznaczenia homonimiczne | str. 565
3.2.5. Nazwy rodzajowe | str. 566
3.2.6. Warunki formalne rejestracji oznaczenia geograficznego | str. 568
3.2.7. Modyfikacja treści zgłoszenia | str. 571
3.2.8. Udzielanie prawa z rejestracji – zagadnienia proceduralne | str. 572
3.2.9. Prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego | str. 573
3.2.10. Używacz uprzedni | str. 575
3.2.11. Wyczerpanie prawa | str. 576
3.2.12. Ograniczenie prawa z rejestracji | str. 578
3.2.13. Obrót prawem z rejestracji | str. 578
3.2.14. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji | str. 579
4. Ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych | str. 581
5. Ochrona oznaczeń geograficznych wód mineralnych i napojów spirytusowych | str. 584
5.1. Geograficzna indywidualizacja wód mineralnych, źródlanych i stołowych | str. 584
5.2. Geograficzna indywidualizacja napojów spirytusowych | str. 586
5.3. Geograficzna indywidualizacja wyrobów winiarskich | str. 588
Bibliografia | str. 591
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

W studiach zebranych w kolejnym tomie serii poruszono tematy dotyczące: optymalnej koncepcji określania właściwości prawa we wspólnotowym porządku prawnym, wspólnotowych instrumentów prawa cywilnego, klauzuli porządku jako podstawy odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym, zmian w unormowaniu cesji wierzytelności (od art. 12 konwencji rzymskiej do art. 14 rozporządzenia Rzym I).
W częściach obejmujących materiały i glosy zamieszczono wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w sprawie stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych, projekt ustawy z 2009 roku regulującej prawo prywatne międzynarodowe, wyrok Trybunału z dnia 6 października 2009 roku, glosę do tego wyroku oraz glosę do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2008 roku.

Cena: 27.30 zł 24.00 zł
57 problemów zarządzania oświatą

-14%

57 problemów zarządzania oświatą

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej procesów rozwojowych w organizacji szkolnej oraz wyjaśnia pojęcia z zakresu zarządzania organizacją szkolną. Autorzy omawiają w niej podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zrozumienie powszechnie występujących problemów w oświacie.


Opracowanie zostało napisane w formie otwartych komentarzy do typowych, powszechnie występujących problemów, jakie należy rozwiązywać w procesie zarządzania na wszystkich szczeblach systemu oświaty i dotyczących m.in.:

prowadzenia placówki oświatowej,
jakości i efektywności pracy,
nadzoru i kontroli,
rozwoju osobistego,
nauczania oraz komunikacji z uczniami.Zwrócono także uwagę na potrzebę i zasadność stosowania prawa jako narzędzia zarządzania.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz ośrodków kursów i szkoleń zawodowych, jak również menedżerów we wszystkich instytucjach systemu oświaty. Powinna też zainteresować nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych.


Obejrzyj wideorecenzję:

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

-15%

Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

W monografii wskazano przyczyny wprowadzania metod rozwiązywania sporów do prawa administracyjnego oraz funkcje, które te metody mogą pełnić w administracji publicznej. Autor zakłada, że wdrażanie metod alternatywnego rozwiązywania sporów do administracji publicznej na podstawie prawa administracyjnego jest w pełni racjonalne i celowe, jeżeli istnieje taki typ sporu, którego opanowanie w drodze rozstrzygnięcia lub rozwiązania należałoby do obszaru działania administracji publicznej lub sądu administracyjnego. Jednocześnie w pracy ukazano wpływ koncepcji alternatywnego rozwiązywania sporów (ang. alternative dispute resolution) na funkcjonowanie administracji publicznej, a wskazanie na potencjalną relację podniesionych zagadnień podkreśla specyfikę podjętego tematu.

Cena: 26.00 zł 22.00 zł
Administrator 11/2014

-26%

Administrator 11/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 12/2014

-26%

Administrator 12/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2014

-26%

Administrator 7-8/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● zarządzanie poprzez koszty,
● Systemy webowe przejmują rynek,
● Samoregulacja kontra deregulacja,
● Zarządca a opłaty za odpady.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.