Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawna ochrona formatów telewizyjnych

ebook

- 14%

Prawna ochrona formatów telewizyjnych

Zbigniew Pinkalski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-9023-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka otrzymała nagrodę w Konkursie im. dr. Pawła Stępki organizowanym przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i Uniwersytet Warszawski za najlepsze wydawnictwo naukowe i popularnonaukowe z dziedziny mediów elektronicznych w 2016 r.


Monografia stanowi kompleksową analizę problematyki formatów telewizyjnych oraz możliwości ich prawnej ochrony na gruncie polskiego prawa.W publikacji przedstawiono m.in.:

konkretne warunki dla uzyskania ochrony przez daną postać formatu telewizyjnego na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych reżimów ochrony,
w jaki sposób twórcy lub producenci formatów mogą dostosować dany format telewizyjny do ochrony na podstawie konkretnego reżimu prawnego oraz
który reżim prawny jest najbardziej odpowiedni dla poszczególnych formatów telewizyjnych.


Zawarte w pracy rozważania i wskazówki mają wymiar praktyczny, gdyż zostały oparte na przeprowadzonych za granicą badaniach rynku formatów telewizyjnych, a także konsultacjach z producentami działającymi w branży na polskim rynku.


Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla producentów audycji telewizyjnych, menedżerów w firmach zajmujących się ich produkcją albo licencjonowaniem i autorów scenariuszy lub pomysłów na nie. Zainteresuje radców prawnych, adwokatów, sędziów oraz pracowników naukowych zajmujących się mediami, produkcją telewizyjną i prawem własności intelektualnej.

Tytuł
Prawna ochrona formatów telewizyjnych
Autor
Zbigniew Pinkalski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-9023-1
Rok wydania
2015
Liczba stron
252
Format
pdf
Spis treści
Wykaz najważniejszych skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział I
Analiza pojęcia "format telewizyjny" | str. 19

1. Format telewizyjny - charakterystyka ogólna, płaszczyzny definicji | str. 19

2. Szkic formatu | str. 23

3. Format paper - Projekt formatu | str. 24

4. Format bible - Almanach formatu | str. 26

5. Realizacja audiowizualna formatu | str. 30

6. Zróżnicowanie formatów telewizyjnych | str. 30

6.1. Dystynkcja formatów telewizyjnych z uwagi na gatunek projektowanej audycji | str. 31

6.2. Dystynkcja formatów telewizyjnych z uwagi na ich podatność na modyfikacje w ramach regionalnych wersji programów | str. 33

Rozdział II
Ochrona formatów telewizyjnych na gruncie prawa autorskiego | str. 37

1. Zasady ochrony prawnoautorskiej - przedmiot ochrony | str. 37

1.1. Konstrukcja pojęcia "utwór" | str. 42

1.2. Przesłanki ochrony prawnoautorskiej - oryginalność | str. 45

1.3. Przesłanki ochrony prawnoautorskiej - indywidualność | str. 48

1.4. Przesłanki konstytuujące utwór a orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE | str. 56

1.5. Popularność dzieła a jego ochrona prawnoautorska | str. 60

1.6. Minimalny próg twórczości - postulaty dla praktyki orzeczniczej | str. 62

1.6.1. Minimalny próg twórczości - krytyka praktyki orzeczniczej | str. 63

1.6.2. Zastosowanie metod ekonomicznej analizy prawa jako kryterium pomocnicze dla oceny minimalnego progu twórczości | str. 67

1.7. Przedmiot ochrony prawnoautorskiej a art. 1 ust. 21 pr. aut. | str. 72

1.7.1. Procedura w rozumieniu art. 1 ust. 21 pr. aut. | str. 77

1.7.2. Idea w rozumieniu art. 1 ust. 21 pr. aut. | str. 79

1.7.3. Czy istnieją granice idei? | str. 82

1.7.4. Granica idei a ekonomiczna analiza prawa | str. 86

1.8. Zbiór (baza danych) jako przedmiot ochrony prawnoautorskiej - art. 3 pr. aut. | str. 89

1.9. Przedmiot ochrony prawnoautorskiej - podsumowanie | str. 95

2. Zakres ochrony prawnoautorskiej - granica naruszenia | str. 98

3. Formaty telewizyjne (formy zjawiskowe formatów) jako przedmiot ochrony prawnoautorskiej | str. 101

3.1. Prawnoautorska ochrona poszczególnych form zjawiskowych formatu telewizyjnego jako dopracowanych idei | str. 102

3.2. Opracowanie formatu telewizyjnego i dzieło z zapożyczeniami z formatu | str. 126

3.3. Ochrona koncepcji audycji objętych formami zjawiskowymi formatu telewizyjnego jako zbioru elementów koncepcji | str. 127

3.4. Studium przypadków naruszeń majątkowych praw autorskich do koncepcji audycji objętych formatem | str. 143

3.4.1. Studium przypadku: Big Brother v. Dwa Światy | str. 145

3.4.2. Studium przypadku: Big Brother v. The Glass House | str. 149

3.4.3 Studium przypadku: Who Wants to Be a Millionaire? v. Kvit eller Dobbelt [Podwajamy albo kończę] | str. 151

4. Legitymacja czynna w zakresie roszczeń o naruszenie majątkowych praw autorskich do formatu telewizyjnego - autorstwo formatu telewizyjnego | str. 154

5. Ochrona prawnoautorska poszczególnych elementów formatu telewizyjnego | str. 156

5.1. Postać fikcyjna | str. 157

5.1.1. Postać prowadzącego/jurora show | str. 161

5.1.2. Postać uczestnika show | str. 163

5.2. Tytuł formatu | str. 165

5.3. Slogan, catchphrase i inne | str. 170

Rozdział III
Ochrona formatu telewizyjnego na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawa własności przemysłowej | str. 174

1. Ochrona formatu telewizyjnego na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - wprowadzenie | str. 174

2. Zasady ochrony na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji | str. 178

2.1. Przedsiębiorca jako podmiot posiadający legitymację czynną | str. 179

2.2. Przedsiębiorca jako podmiot posiadający legitymację bierną | str. 182

3. Ochrona formatów przed naśladownictwem na podstawie art. 13 u.z.n.k. | str. 184

4. Ochrona formatów przed naśladownictwem na podstawie art. 3 ust. 1 u.z.n.k. | str. 187

5. Prawa własności przemysłowej a formaty telewizyjne oraz ich elementy | str. 206

5.1. Czy format telewizyjny podlega patentowaniu? | str. 207

5.2. Wzory przemysłowe w formatach telewizyjnych | str. 211

5.3. Ochrona elementów formatu telewizyjnego jako oznaczeń odróżniających | str. 212

5.3.1. Elementy formatu podlegające ochronie jako znaki towarowe | str. 212

5.3.2 Ochrona oznaczeń odróżniających wywodzących się z formatu telewizyjnego | str. 217

Rozdział IV
Alternatywne formy ochrony formatów telewizyjnych | str. 220

1. Ochrona formatu jako (zbioru) informacji | str. 220

1.1. Ochrona tajemnicy negocjacji - format jako tajemnica negocjacji | str. 222

1.2. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa - format telewizyjny jako tajemnica przedsiębiorstwa | str. 228

1.3. Zakres ochrony formatu jako tajemnicy przedsiębiorstwa | str. 235

2. Ochrona w ramach reżimu dóbr osobistych | str. 236

3. Alternatywne rozwiązywania sporów (ADR) na kanwie formatów - działalność Format Recognition and Protection Association | str. 240

4. Umowy dotyczące formatów telewizyjnych | str. 245

4.1. Ograniczenia swobody umów dotyczące licencji formatowych oraz innych umów związanych z formatami telewizyjnymi | str. 246

4.2. Umowy dotyczące formatów a przepisy antymonopolowe | str. 250

Podsumowanie | str. 255

Bibliografia | str. 269

Wykaz najważniejszych orzeczeń | str. 281
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9

Niniejszy tom zawiera rozważania na temat nowej regulacji kolizyjnej wprowadzonej w naszym kraju. Otwiera go tekst dotyczący zakresu autonomii woli stron w prawie spadkowym na podstawie przepisów ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r. W kolejnym artykule poddano analizie aktualną i doniosłą gospodarczo tematykę zabezpieczenia wierzytelności w postaci poręczenia. Problemy związane z prawną konstrukcją poręczenia przedstawiane są z perspektywy prawnokolizyjnej. Obszerny artykuł poświęcono kwestii przelewu wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym. Podjęto także tematykę poszukiwania prawa właściwego dla umów reasekuracji według kolizyjnych uregulowań europejskich. Nie zabrakło również rozważań dotyczących czynów niedozwolonych – tym razem w odniesieniu do naruszeń dóbr osobistych, na podstawie przepisów rozporządzenia Rzym II. W tomie znalazł się też tekst dotyczący graficznego przedstawienia znaku towarowego w prawie polskim i regulacjach europejskich. Na zakończenie zamieszczono tłumaczenie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym – z zarysem najważniejszych instytucji wprowadzonych przez chińskiego ustawodawcę.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

"Silesian Journal of Legal Studies" (SJLS) w numerze 8 prezentuje opracowania przedstawicieli nauk prawnych z Czech, Nigerii, Słowacji oraz Polski. Poruszane są zagadnienia szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego, między innymi dotyczące rynku kapitałowego (Rafał Blicharz) oraz ochrony danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców (Anna Hołda-Wydrzyńska). Dwa artykuły poświęcone zostały problemom prawa prywatnego międzynarodowego w kontekście ochrony osób starszych (Anna Juryk), a także procesu kodyfikacji czeskiego prawa prywatnego międzynarodowego (Naděžda Rozehnalová). Szereg intersujących opracowań dedykowanych jest różnym problemom prawa Unii Europejskiej, takim jak na przykład migracja (Anna Magdalena Kosińska), prawa obywateli UE do nieograniczonego dostępu do unijnego prawodawstwa we własnym języku (Aneta Skorupa-Wulczyńska), jak również roli Funduszu Powierniczego Madad w związku z kryzysem w Syrii (Adriana Kalicka-Mikołajczyk).

W najnowszym numerze "SJLS" znalazły się również rozważania z zakresu ochrony praw człowieka. Jedno z nich koncentruje się na decyzji Trybunału SADC w sprawie Mike’a Campbella przeciwko Republice Zimbabwe (Michael C. Ogwezzy). Z kolei w drugim Autor Paweł Mielniczek) prezentuje swoje uwagi na temat suwerenności państwa oraz ekstraterytorialnego stosowania traktatów praw człowieka.

Interesujący jest również artykuł poświęcony prawu kosmicznemu, a dokładniej badaniom Marsa i jego eksploatacji (Marek Mikuła).

Wreszcie, w numerze 8 znalazło się także opracowanie z zakresu prawa pracy, tym razem w odniesieniu do ustawodawstwa słowackiego (Andrea Olšovská and Marek Švec).

W "SJLS" opublikowane zostały ponadto sprawozdania z konferencji oraz innych wydarzeń naukowych, w tym z Jessup Moot Court Competition z prawa międzynarodowego publicznego, w którym brali udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Tak jak do tej pory było to praktykowane, także i w tym numerze zamieszczony został spis monografii i prac zbiorowych opublikowanych w 2015 roku, których autorami oraz redaktorami są pracownicy naukowy WPiA UŚ. Czasopismo zawiera też listę konferencji organizowanych w 2015 roku przez Wydział we współpracy z Fundacją "Facultas Iuridica". Należy także podkreślić, że znaczne wsparcie finansowe Fundacji pozwala na wydawanie kolejnych numerów "Silesian Journal of Legal Studies".

Tak więc, na łamach czasopisma specjaliści i badacze pochodzący z różnych ośrodków naukowych z kraju i ze świata zaprezentowali swoje przemyślenia i wyniki badań z zakresu wielu dyscyplin naukowych, co oznacza, że dysputy prawnicze nadal przekraczają granice, i to nie tylko w obrębie kontynentu europejskiego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
12 esejów. Idee i ludzie

-14%

12 esejów. Idee i ludzie

\n\nPublikacja zawiera 12 esejów, z których większość ukazała się w latach 1979–2020 w różnych czasopismach i książkach. Część z nich została ponownie zredago­wana przez autora. Zbiór uzupełniają dwa wcześniej niepublikowane teksty oraz wstęp dr hab. Iwony Barwickiej­ Tylek.
\n\n„W dedykacji, jaką napisał Profesor, ofiarowując mi swoje 13 różnych esejów, określił książkę mianem »koktajlu tematów«. Tu także mamy do czynienia z koktajlem, myślę, że smakowitym nie tylko dla historyka. Bo też Michał Jaskólski należał do tych rzadkich historyków, którzy zagłębiając się w prze­szłość nie mieli zamiaru uciekać od tego, co bliskie człowiekowi niezależnie od czasów, w jakich ma przyjemność lub nieprzyjemność się znaleźć”.
\n\ndr hab. Iwona Barwicka­ Tylek, prof. UJ (fragment Eseju numer dwanaście i pół będącego wstępem do książki)

Cena: 84.00 zł 72.00 zł
Administrator 11/2015

-29%

Administrator 11/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Ochrona danych osobowych a zarządzanie nieruchomościami,
  • Obliczanie należności za ogrzewanie,
  • Wszystko o systemach zdalnego odczytu.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 4/2015

-29%

Administrator 4/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● Uczymy się na błędach... własnych – rozmowa o poszanowaniu energii,
● Spółdzielnie a RPO,
● Przegląd wodomierzy.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 4/2016

-26%

Administrator 4/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.


W numerze m.in.:

Co trzeba wiedzieć o remontach?,
Reprezentacje procesowe wspólnot
mieszkaniowych,
Opłaty w spółdzielniach
mieszkaniowych,
Przegląd wodomierzy”.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.