Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawna ochrona treści cyfrowych

ebook

- 14%

Prawna ochrona treści cyfrowych

Katarzyna Chałubińska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 84.00 zł 72.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 72.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8246-953-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja kompleksowo omawia wszystkie aspekty związane z posługiwaniem się treścią cyfrową będącą nowym przedmiotem regulacji prawnych, w tym w szczególności:


• wyzwania i zagrożenia związane z jednolitym rynkiem cyfrowym,


• ochronę autorskoprawną treści cyfrowych,


• regulację dyrektywy o udostępnianiu treści cyfrowych,


• zagadnienia związane z cyfrowym dziedzictwem kulturowym.Czytelnik znajdzie w publikacji odpowiedzi m.in. na następujące pytania:


• Kto jest właścicielem danych związanych z osobą użytkownika sieci i jego działalnością, które nie stanowią przedmiotu obrotu konsumenckiego ani nie są utworami w rozumieniu prawa autorskiego?


• Kto może z nich korzystać, w jakim zakresie?


• Kto ma prawo decydowania o ich dalszym udostępnianiu?


• Czy mogą one być poddane zmianom i jak daleko posunięta jest możliwość naruszenia integralności tych treści?


• Jak daleko sięga upoważnienie dostawców usług cyfrowych do ingerencji w te dane, także generowane przez użytkownika sieci z zasobów tam dostępnych?Książka przeznaczona jest zarówno dla przedstawicieli środowiska medialnego, jak i praktyków prawa. Problemy poruszone w publikacji zainteresują również podmioty gospodarcze i właściwe służby, których przedmiotem działania jest cyberbezpieczeństwo.

Tytuł
Prawna ochrona treści cyfrowych
Autor
Katarzyna Chałubińska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-953-0
Rok wydania
2021
Liczba stron
684
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 15
Wstęp 23
1. Integralność treści cyfrowych i ich moderowanie 27
2. Rodzaje treści cyfrowych 30
3. Treści cyfrowe jako dane automatycznie przetwarzane 37
4. Prawo dostępu do treści cyfrowych 37
5. Prawo własności do zasobów cyfrowych (danych internetowych) 38
6. Odpowiedzialność 39
Rozdział I. Treść cyfrowa jako dobro prawnie chronione – charakterystyka ogólna 45
1. Treści cyfrowe – definicja 46
2. Integralność treści cyfrowych 58
3. Treści cyfrowe – dane osobowe jako przedmiot obrotu 60
4. Treść cyfrowa jako utwór 61
5. Usługi cyfrowe 66
6. Treści cyfrowe a usługi medialne udostępniania treści online 78
6.1. Rodzaje audiowizualnych usług medialnych 80
6.2. Usługi udostępniania treści online 81
6.3. Audiowizualne usługi medialne 85
6.4. Audiowizualne usługi medialne na żądanie 90
6.5. Treści cyfrowe a usługi operatora platformy udostępniania plików wideo 94
7. Treści cyfrowe jako informacje prasowe 101
7.1. Odpowiedzialność redakcyjna 107
7.2. Mowa nienawiści w treściach cyfrowych 113
Rozdział II. Treść cyfrowa na jednolitym rynku cyfrowym 119
1. Treść cyfrowa jako przedmiot regulacji w strategii UE 125
2. Problematyka jurysdykcji a ochrona treści cyfrowych 163
2.1. Wyłączenia od zasady państwa pochodzenia 173
2.2. Skuteczność odesłania z art. 11 u.ś.u.d.e. na tle zasady państwa pochodzenia 178
2.3. Jurysdykcja 179
2.4. Orzecznictwo TSUE 189
3. Zarządzanie rozwojem jako funkcja administracji publicznej na jednolitym rynku treści cyfrowych 196
3.1. O biznesowych wymiarach udostępniania treści cyfrowych 199
3.2. O wizerunkowym i ekonomicznym potencjale cyfryzacji 201
3.3. O podwójnej funkcji prawa 202
3.4. Podstawowy cel – nowe zadania publiczne? 205
Rozdział III. Treści cyfrowe i ich użytkownik w mediach społecznościowych 209
1. Wpływ mediów społecznościowych na sferę publiczną 212
2. Status dostawców treści cyfrowych i ich odpowiedzialność 218
3. Prawa użytkowników usług w otoczeniu cyfrowym 229
4. Powiadamianie i zatrzymywanie w działalności dostawców usług udostępniania online 235
5. Problematyka powiadamiania i blokowania a prawo do prywatności, wolność słowa i prawo własności 245
Rozdział IV. Ochrona prawnoautorska treści cyfrowych – wybrane zagadnienia 265
1. Treści cyfrowe a domena publiczna 274
2. Promocja idei wolnego dostępu do zasobów cyfrowych w społeczeństwie informacyjnym 281
3. Multimedia – generowanie treści cyfrowych 287
4. Aplikacje mobilne 298
5. Transgraniczne zarządzanie prawami do treści cyfrowych 303
6. Korzystanie z treści cyfrowych w ramach platform edukacyjnych 316
7. E-book a audiobook 320
8. Wyczerpanie prawa – e-booki 327
9. Udostępnianie publiczne utworu a używanie udostępnionych treści cyfrowych 343
10. Piractwo 350
Rozdział V. Treść cyfrowa jako dobro w stosunkach konsumenckich 367
1. Treść cyfrowa w systemie praw konsumenckich 371
2. Ochrona praktyk konsumenckich w warunkach umownych 378
3. Środki ochrony prawnej w przypadku niedostarczenia treści cyfrowych lub usługi cyfrowej 390
3.1. Środki ochrony prawnej w przypadku braku zgodności z umową 392
3.2. Środki marketingowe wpływu na wybory konsumenckie a prawo do prywatności 401
3.2.1. Profilowanie 407
3.2.2. Web bugs 411
3.2.3. Ciasteczka (ang. cookies) 412
Rozdział VI. Prawna ochrona treści cyfrowych dostarczanych przez użytkownika 429
1. Warunki samoregulacyjne korzystania z treści cyfrowych – wybrane media cyfrowe 431
1.1. Facebook 432
1.2. Twitter 437
1.3. Instagram 440
1.4. Storytel 444
1.5. Audioteka 446
2. Rodzaje dostarczanych treści cyfrowych 449
3. Treści generowane przez użytkowników 452
4. Monetyzacja treści cyfrowych 461
Rozdział VII. Odpowiedzialność za treści cyfrowe 487
1. Odpowiedzialność pośredników przekazu treści cyfrowych 492
2. Odpowiedzialność redakcyjna za treści cyfrowe 495
3. Projekt aktu o usługach cyfrowych – nowe zasady odpowiedzialności pośredników 503
3.1. Mere conduit (art. 3 projektu aktu o usługach cyfrowych) 504
3.2. Caching (art. 4 projektu aktu o usługach cyfrowych) 505
3.3. Hosting (art. 5 projektu aktu o usługach cyfrowych) 506
4. Powiadomienia i inne mechanizmy działania pośredników 513
5. Odpowiedzialność dostawcy usług medialnych za treści cyfrowe 528
6. Odpowiedzialność operatorów platform udostępniania plików wideo 530
7. Odpowiedzialność na gruncie przepisów dyrektywy 2019/790 o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym 542
Rozdział VIII. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – re-use treści cyfrowych 557
1. Prawo dostępu do internetu jako prawo podstawowe człowieka 566
2. Publiczne zasoby cyfrowe 568
3. Zasoby cyfrowe jako zasoby zawierające informacje sektora publicznego i zasady ich udostępniania 572
4. Ustawa re-use – nowa regulacja 576
4.1. Dane o wysokiej wartości, dane dynamiczne i dane badawcze 589
4.2. Szanse 609
4.3. Zagrożenia 610
Podsumowanie 619
1. Interes publiczny 624
2. Własność w sieci 626
3. Odpowiedzialność 627
4. Prawo do przenoszenia danych i monetyzacja 632
Wnioski 639
1. Regulacja treści cyfrowych 639
2. Poziom regulacji 640
3. Otwartość zasobów cyfrowych 640
4. Regulacja mediów społecznościowych 643
5. Jurysdykcja 644
6. Regulacja zawartości 652
7. Bezpieczeństwo prawne obrotu treściami cyfrowymi 654
8. Konkurencja 655
9. Odpowiedzialność za przekazywane treści cyfrowe 657
Bibliografia 661
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

Dwunasty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” otwiera omówienie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym (artykuł opublikowany w języku angielskim). Poza tym w zbiorze znalazły się także opracowania dotyczące międzynarodowej sprzedaży towarów (zagadnienie potrącenia oraz istotnego naruszenia umowy sprzedaży) oraz sądownictwa polubownego (jurysdykcji trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych w kontekście rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania). W niniejszym tomie czytelnik znajdzie również przekrojowe omówienie zagadnienia europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego. W zbiorze tym zamieszczono też: odpowiedź na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), sprawozdanie z Konferencji naukowej nt. Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Warszawie, oraz rezolucję w sprawie podniesienia rangi prawa prywatnego międzynarodowego w programach studiów na wydziałach prawa oraz aplikacji prawniczych, przyjętą przez uczestników tejże konferencji. Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera omówienie haskich Reguł wyboru prawa w międzynarodowych umowach handlowych. Swoje miejsce znalazło także pogłębione opracowanie dotyczące stosowania prawa prywatnego międzynarodowego w praktyce urzędów stanu cywilnego na podstawie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego z 2014 r., jak również artykuł poświęcony roli i funkcji zaświadczenia o stanie cywilnym w prawie kolizyjnym. Poza tym w tomie siedemnastym czasopisma czytelnik znajdzie opracowanie podejmujące ważkie z praktycznego punktu widzenia zagadnienie odgraniczenia statutu stosunków majątkowych małżeńskich od innych statutów, jak i omówienie instytucji zapisu windykacyjnego w prawie włoskim. Godny polecenia jest także artykuł poświęcony kwestii stwierdzenia treści oraz zastosowania prawa obcego przez notariusza wykonującego zawód w Polsce. Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego zamyka recenzja monografii "Die Anerkennung ausländischer Gesellschaften im französischen und deutschen Rechtskreis: Die historische Entwicklung der Sitztheorie und ihr gegenwärtiger Stand".

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

Prace zamieszczone w kolejnym tomie tej serii poświęcono w przeważającej mierze prawu kolizyjnemu. Autorzy podejmują zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, takie jak kwestia przepisów wymuszających swoje zastosowanie, jak również szczegółowe rozwiązania z zakresu prawa własności intelektualnej czy też prawa rodzinnego. Nie zabrakło w nim również analitycznego opracowania kwestii zdatności arbitrażowej na tle prawnoporównawczym.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

SJLS Vol. 3 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji UŚ. W SJLS są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.
Numer 3 SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa - prawa gospodarczego, kanonicznego, podatkowego, cywilnego, samorządowego oraz karnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (nie tylko polskiego, ale i hiszpańskiego) oraz europejskiego.
SJLS zawiera recenzje dwóch zagranicznych publikacji, a także spis wybranych ważniejszych monografii autorstwa pracowników WPiA UŚ za lata 2009-2010. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych przez WPiA. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału.
Autorami tekstów są nie tylko Polacy - pracownicy WPiA UŚ, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów.
Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy - tak teoretycy jak i praktycy - specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

-31%

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

Książka dostarcza kierującym rejestracjami medycznymi niezbędnej wiedzy dotyczącej dokumentacji medycznej, praw pacjentów, ochrony danych osobowych i udzielania świadczeń medycznych. Zawiera praktyczne porady dotyczące zarządzania pracownikami rejestracji oraz wyjaśnia najczęstsze problemy pojawiające się podczas obsługi pacjentów.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

-14%

Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

Książka stanowi studium z zakresu prawa administracyjnego, w którym całościowo omówiono administracyjnoprawne aspekty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanej z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. opłaty planistycznej.

Zawarte w monografii rozważania dotyczą m.in. tak istotnych kwestii, jak:

charakter prawny opłaty planistycznej,
przesłanki materialnoprawne jej nałożenia,
podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty i ich następcy prawni,
decyzja administracyjna ustalająca opłatę planistyczną.
Publikacja jest niezbędną lekturą i narzędziem pracy dla wszystkich osób, które stosują przepisy dotyczące opłaty planistycznej i zajmują się tymi kwestiami na co dzień, w szczególności dla pracowników administracji samorządowej i terenowej administracji rządowej, profesjonalnych pełnomocników oraz sędziów sądów administracyjnych. Książka z pewnością zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa administracyjnego.

Cena: 22.00 zł 19.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.