Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce

ebook

- 14%

Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce

Katarzyna Zalasińska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 81.00 zł 70.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 70.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-2467-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Prezentowana publikacja jest na rynku wydawniczym jedynym kompleksowym i aktualnym opracowaniem problematyki prawnej ochrony zabytków nieruchomych w Polsce. W monografii zostały przedstawione uwarunkowania historyczne, konstytucyjne oraz prawnomiędzynarodowe omawianego zagadnienia. Publikacja zawiera także rozważania na temat przedmiotu regulacji - definicji zabytku nieruchomego w prawie polskim oraz organizacji administracji konserwatorskiej. Krytycznemu osądowi Autorka poddaje przede wszystkim obowiązujące przepisy z zakresu prawnej ochrony zabytków nieruchomych, w szczególności te dotyczące form ochrony zabytków (wpis do rejestru, uznanie za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego, ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego).


Recenzja:

"Recenzowana rozprawa jest jedną z nielicznych w ostatnich latach prac poświęconych administracyjnoprawnym problemom ochrony zabytków. [...]

Więcej w zakładce Recenzje

Tytuł
Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce
Autor
Katarzyna Zalasińska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-2467-0
Rok wydania
2010
Liczba stron
332
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 15

Rozdział 1.
Geneza prawnej ochrony zabytków nieruchomych
str. 23

1.1. Początki prawnej ochrony zabytków - działania ochronne schyłku XVIII w oraz okresu zaborów
str. 23
1.2. Ustawodawstwo ochronne w okresie międzywojennym
str. 28
1.3. Kształtowanie się prawnej ochrony zabytków po 1945 r.
str. 41
1.4. Koncepcja ochrony zabytków w ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury
str. 47
1.5. Prawna ochrona zabytków w okresie transformacji (lata 1989-2003)
str. 59
1.6. Podsumowanie
str. 62

Rozdział 2.
Ochrona prawna zabytków nieruchomych w świetle Konstytucji RP
str. 64

Rozdział 3.
Uwarunkowania międzynarodowe prawnej ochrony zabytków nieruchomych
str. 79

3.1. Prawo międzynarodowe jako źródło standardów prawnej ochrony zabytków nieruchomych
str. 79
3.1.1. Rozwój prawa międzynarodowego w zakresie dotyczącym dziedzictwa kulturowego
str. 82
3.1.2. Ochrona "dziedzictwa kulturowego" w aktach UNESCO
str. 88
3.1.3. Działalność prawodawcza Rady Europy jako przykład regionalnego systemu ochrony dziedzictwa kulturowego
str. 109
3.1.4. Inne dokumenty międzynarodowe kształtujące zasady ochrony zabytków nieruchomych
str. 112
3.1.5. Znaczenie aktów międzynarodowych dla ustawodawstwa polskiego
str. 115
3.2. Wpływ prawa Unii Europejskiej na ustawodawstwo polskie w zakresie ochrony prawnej zabytków nieruchomych
str. 117
3.2.1. Rozwój prawa wspólnotowego w zakresie dziedzictwa kulturowego
str. 117
3.2.2. Polityka kulturalna Unii Europejskiej a ochrona zabytków nieruchomych
str. 122
3.3. .Podsumowanie
str. 128

Rozdział 4.
Definicja zabytku nieruchomego w prawie polskim
str. 131

4.1. Wyjaśnienie pojęcia zabytku nieruchomego
str. 131
4.2. Definicja zabytku nieruchomego w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
str. 136
4.2.1. Uwagi wstępne
str. 136
4.2.2. Ustalenie znaczenia podstawowych pojęć definicji legalnej zabytku nieruchomego
str. 137
4.2.3. Klauzula interesu społecznego w definicji zabytku nieruchomego
str. 139
4.2.4. Wartości historyczna, artystyczna i naukowa w definicji zabytku nieruchomego
str. 142
4.2.5. Pozostałe .kryteria .oceny
str. 148
4.2.6. Indywidualne i przestrzenne zabytki nieruchome
str. 153
4.3. Zabytek nieruchomy a definicja nieruchomości w prawie cywilnym
str. 163
4.4. Zabytek nieruchomy w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy - Prawo budowlane, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisach prawa podatkowego
str. 169
4.5. Podsumowanie
str. 176

Rozdział 5.
Polityka państwa w zakresie ochrony zabytków nieruchomych w Polsce
str. 178

Rozdział 6.
System prawnej ochrony zabytków nieruchomych w Polsce
str. 197

6.1. Organizacja administracji publicznej w zakresie prawnej ochrony zabytków
str. 197
6.2. Formy ochrony zabytków nieruchomych w przepisach ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
str. 211
6.2.1. Wpis do rejestru zabytków nieruchomych
str. 212
6.2.1.1. Charakterystyka rejestru zabytków nieruchomych
str. 212
6.2.1.2. Przesłanki wpisu do rejestru zabytków i charakter prawny wpisu
str. 219
6.2.1.3. Skutki wpisu do rejestru zabytków
str. 230
6.2.1.4. Nadzór konserwatorski
str. 249
6.2.2. Utworzenie parku kulturowego
str. 258
6.2.3. Uznanie za pomnik historii
str. 266
6.2.4. Ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
str. 271
6.3. Podsumowanie
str. 277

Zakończenie
str. 283

Źródła prawa i orzecznictwo
str. 293

Bibliografia
str. 305
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

Czternasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera opracowanie dotyczące konsekwencji, jakie wiążą się z brakiem jednolitości terytorialnej prawa hiszpańskiego na prawo kolizyjne. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające zagadnienie potrącenia wierzytelności wyrażonych w różnych walutach, jak i przejścia ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na tle konwencji wiedeńskiej. Oprócz tego w czternastym tomie czasopisma zamieszczono opracowanie dotyczące perspektyw utworzenia fundacji europejskiej. Godne polecenia jest także, zamykające tom, omówienie prawa prywatnego międzynarodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

W piętnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie dotyczące formy rozrządzeń na wypadek śmierci po wejściu w życie rozporządzenia spadkowego nr 650/12 z 4 lipca 2012 r. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające problematykę przepisów wymuszających swoje zastosowanie jako instrumentu służącego ochronie strony słabszej w przypadku umów ubezpieczenia, jak i prawa właściwego dla przeniesienia akcji w obrocie zorganizowanym. Godne polecenia jest także teoretycznoprawne opracowanie poświęcone metodzie analizy funkcjonalnej w prawie prywatnym międzynarodowym. Piętnasty tom czasopisma zamyka opinia prawna dotycząca dziedziczenia po obywatelu Wenezueli zamieszkałym w Polsce.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera omówienie haskich Reguł wyboru prawa w międzynarodowych umowach handlowych. Swoje miejsce znalazło także pogłębione opracowanie dotyczące stosowania prawa prywatnego międzynarodowego w praktyce urzędów stanu cywilnego na podstawie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego z 2014 r., jak również artykuł poświęcony roli i funkcji zaświadczenia o stanie cywilnym w prawie kolizyjnym. Poza tym w tomie siedemnastym czasopisma czytelnik znajdzie opracowanie podejmujące ważkie z praktycznego punktu widzenia zagadnienie odgraniczenia statutu stosunków majątkowych małżeńskich od innych statutów, jak i omówienie instytucji zapisu windykacyjnego w prawie włoskim. Godny polecenia jest także artykuł poświęcony kwestii stwierdzenia treści oraz zastosowania prawa obcego przez notariusza wykonującego zawód w Polsce. Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego zamyka recenzja monografii "Die Anerkennung ausländischer Gesellschaften im französischen und deutschen Rechtskreis: Die historische Entwicklung der Sitztheorie und ihr gegenwärtiger Stand".

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

Kolejny tom „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” został poświęcony kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych oraz pozaumownych. Zawiera także publikację dotyczącą aktualnych problemów stosowania prawa prywatnego międzynarodowego przez polskie sądy. Nie zabrakło w nim również recenzji i glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa spadkowego oraz prawa zobowiązań (odszkodowania w walucie obcej, konwencja wiedeńska).

Cena: 24.15 zł 21.00 zł
Administrator 9/2016

-29%

Administrator 9/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W numerze m.in.:

Elektroniczna egzekucja,
Wielka płyta we Wrocławiu,
Dekret warszawski a sprawa polska,
Wszystko o windach.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

-29%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Stawka na specjalizacje? – debata
● Nie wystarczy prawo i technika… – wywiad
● Jak rozliczać ciepło?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.