Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawna regulacja komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych

ebook

- 14%

Prawna regulacja komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych

Marek Salamonowicz

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 111.00 zł 96.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 96.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-8672-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W książce ukazano analizę prawnej regulacji zarządzania własnością intelektualną i praktykę w tym zakresie dwudziestu wybranych polskich publicznych szkół wyższych oraz reprezentatywnych ośrodków ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii i Niemiec.

W opracowaniu zaprezentowano doświadczenia dotychczasowej praktyki komercjalizacji m.in. na podstawie wywiadów i kwestionariuszy z osobami profesjonalnie zajmującymi się transferem technologii. Opisano szereg wariantów i praktyk możliwych do zastosowania w zakresie ochrony własności intelektualnej, budowy portfela praw, licencjonowania, tworzenia i funkcjonowania spółek celowych, spin-off, czy spin-out sprzedaży praw, rozwiązywania problemów na styku nauki, gospodarki i administracji publicznej.

Publikacja uwzględnia ostatnie zmiany w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym, będące efektem debaty o tzw. uwłaszczeniu naukowców. Zmiany te dotyczą m.in.: nowych zasady komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz związanego z nimi know-how.

Adresaci:
Monografia przeznaczona jest dla pracowników i osób zatrudnionych w ośrodkach transferu technologii oraz instytucjach otoczenia biznesu, a także brokerów innowacji i pracowników spółek celowych, w tym kadry zarządzającej tych jednostek. Będzie pomocna rzecznikom patentowym, radcom prawnym oraz adwokatom specjalizującym się w prawie własności intelektualnej. Zainteresuje również pracowników naukowych.

Tytuł
Prawna regulacja komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych
Autor
Marek Salamonowicz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-8672-2
Seria
Monografie
Rok wydania
2016
Liczba stron
388
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 15

Część pierwsza
Analiza prawa obcego | str. 23

Rozdział I
Prawo amerykańskie | str. 25
1. Wprowadzenie | str. 25
2. Uprawniony do dóbr własności intelektualnej | str. 26
2.1. Okres przed uchwaleniem Bayh-Dole Act z 1980 r. | str. 26
2.2. Bayh-Dole Act | str. 29
2.3. Kształt umowy o dofinansowanie badań ze środków federalnych | str. 34
2.4. Sprawa Stanford v. Roche | str. 39
2.5. Wynalazek pracowniczy hired to invent | str. 42
2.6. Uprawnienia do wynalazków związanych z bezpieczeństwem narodowym | str. 46
2.7. Prawa autorskie | str. 47
3. Praktyka wybranych uczelni | str. 52
3.1. Uniwersytet Harvarda | str. 52
3.1.1. Ogólna charakterystyka | str. 52
3.1.2. Prawa autorskie | str. 54
3.1.3. Prawa własności przemysłowej | str. 56
3.1.4. Komercjalizacja | str. 58
3.1.5. Zagadnienia ustrojowe | str. 60
3.2. Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley | str. 61
3.2.1. Ogólna charakterystyka | str. 61
3.2.2. Prawa autorskie | str. 61
3.2.3. Prawa własności przemysłowej | str. 65
3.2.4. Komercjalizacja | str. 65
3.2.5. Zagadnienia ustrojowe | str. 66
3.3. Uniwersytet Stanforda | str. 67
3.3.1. Ogólna charakterystyka uczelni | str. 67
3.3.2. Prawa autorskie | str. 69
3.3.3. Prawa własności przemysłowej | str. 72
3.3.4. Komercjalizacja | str. 75
3.3.5. Zagadnienia ustrojowe | str. 76
3.4. Instytut Technologiczny w Massachusetts | str. 76
3.4.1. Ogólna charakterystyka | str. 76
3.4.2. Prawa autorskie | str. 78
3.4.3. Prawa własności przemysłowej | str. 80
3.4.4. Komercjalizacja | str. 81
3.4.5. Zagadnienia ustrojowe | str. 82

Rozdział II
Prawo brytyjskie | str. 84
1. Prawo patentowe | str. 84
2. Prawa autorskie | str. 86
3. Praktyka wybranych uczelni | str. 88
3.1. Uniwersytet Oxfordzki | str. 88
3.1.1. Zakres regulacji | str. 88
3.1.2. Komercjalizacja | str. 91
3.1.3. Zagadnienia ustrojowe | str. 94
3.2. Uniwersytet Cambridge | str. 96
3.2.1. Zakres regulacji | str. 96
3.2.2. Komercjalizacja | str. 98
3.2.3. Zagadnienia ustrojowe | str. 99

Rozdział III
Prawo niemieckie | str. 101
1. Podstawy normatywne komercjalizacji akademickiej własności intelektualnej | str. 101
1.1. Ustawa o wynalazkach pracowniczych | str. 101
1.2. Prawo autorskie | str. 107
1.3. Niemiecka strategia w zakresie wysokich technologii | str. 110
2. Bayerische Patentallianz GmbH | str. 111
2.1. Podstawy prawne funkcjonowania | str. 111
2.2. Strategie komercjalizacji | str. 115

Część druga
Analiza prawa polskiego | str. 119

Rozdział I
Uwagi wprowadzające i historyczne | str. 121
1. Konstytucyjne i ustawowe podstawy autonomii publicznych uczelni wyższych w sferze zarządzania prawami własności intelektualnej | str. 121
2. Proces kształtowania się prawnej regulacji. Idea "uwłaszczenia naukowców" | str. 126
2.1. Projekt rządowy w kształcie sprzed sprawozdania komisji sejmowej z dnia 17 czerwca 2014 r. | str. 126
2.2. Argumenty za i przeciw tzw. uwłaszczeniu naukowców | str. 129
2.2.1. Jasna sytuacja właścicielska, prostota w działaniach komercjalizacyjnych | str. 129
2.2.2. Większy zakres wolności akademickiej | str. 131
2.2.3. Podniesienie jakości zgłoszeń patentowych i innych | str. 132
2.2.4. Zmniejszenie "szarej strefy" komercjalizacji wyników badań | str. 132
2.2.5. Silna motywacja finansowa | str. 133
2.2.6. Słabsza pozycja negocjacyjna twórcy w stosunku do uczelni publicznej | str. 133
2.2.7. Utrata podstaw do budowy systemu komercjalizacji własności intelektualnej przez publiczne uczelnie wyższe | str. 135
2.2.8. Sieć centrów transferu technologii | str. 136
2.2.9. Uwłaszczenie naukowców poprzez tzw. przywilej profesorski | str. 136
2.2.10. Brak pewności prawa | str. 137

Rozdział II
Uprawniony do dóbr własności intelektualnej | str. 139
1. Obecny kształt regulacji prawa o szkolnictwie wyższym | str. 139
2. Skutki prawne obowiązującej regulacji na tle interpretacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego | str. 149
3. Prawa własności przemysłowej | str. 156
4. Prawa autorskie i prawa pokrewne oraz ochrona baz danych | str. 162

Rozdział III
Pojęcie i prawne formy komercjalizacji | str. 174
1. Pojęcie komercjalizacji | str. 174
2. Spółka celowa - ustrój prawny | str. 177
2.1. Prawa i obowiązki uczelni publicznej jako wspólnika | str. 185
2.2. Zasady funkcjonowania - organy spółki | str. 189
2.3. Majątek, udziały, kapitał zakładowy | str. 204
2.4. Obejmowanie udziałów lub akcji w spółkach odpryskowych (spin-off) | str. 206
2.5. Status centrum badawczo-rozwojowego | str. 212
3. Umowa licencyjna | str. 214
4. Sprzedaż praw | str. 221

Rozdział IV
Praktyka wybranych polskich uczelni | str. 230
1. Metodyka badań | str. 230
2. Zasoby własności intelektualnej | str. 230
3. Modele prawnej regulacji komercjalizacji własności intelektualnej | str. 236
4. Sprzedaż praw | str. 241
5. Umowy licencyjne | str. 242
6. Spółki celowe i odpryskowe (spin-off) | str. 248
7. Politechnika Warszawska - model otwarty, scentralizowany | str. 250
7.1. Ogólna charakterystyka | str. 250
7.2. Prawa autorskie | str. 252
7.3. Prawa własności przemysłowej | str. 253
7.4. Komercjalizacja | str. 255
7.5. Zagadnienia ustrojowe | str. 260
8. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - model otwarty, zdecentralizowany | str. 261
8.1. Ogólna charakterystyka | str. 261
8.2. Prawa autorskie | str. 263
8.3. Prawa własności przemysłowej | str. 265
8.4. Komercjalizacja | str. 266
8.5. Zagadnienia ustrojowe | str. 269
9. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - model własnościowy, scentralizowany | str. 271
9.1. Ogólna charakterystyka | str. 271
9.2. Prawa autorskie | str. 272
9.3. Prawa własności przemysłowej | str. 275
9.4. Komercjalizacja | str. 279
9.5. Zagadnienia ustrojowe | str. 282
10. Politechnika Gdańska - model półotwarty, scentralizowany | str. 282
10.1. Ogólna charakterystyka | str. 282
10.2. Prawa autorskie | str. 284
10.3. Prawa własności przemysłowej | str. 285
10.4. Komercjalizacja | str. 286
10.5. Zagadnienia ustrojowe | str. 294
11. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - model własnościowy, zdecentralizowany | str. 295
11.1. Ogólna charakterystyka | str. 295
11.2. Prawa autorskie | str. 299
11.3. Prawa własności przemysłowej | str. 301
11.4. Komercjalizacja | str. 305
11.5. Zagadnienia ustrojowe | str. 312
12. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - model własnościowy, scentralizowany | str. 313
12.1. Ogólna charakterystyka | str. 313
12.2. Prawa autorskie | str. 315
12.3. Prawa własności przemysłowej | str. 317
12.4. Komercjalizacja | str. 323
12.5. Zagadnienia ustrojowe | str. 324

Rozdział V
Wnioski i rekomendacje | str. 328
1. Czynniki prawne i pozaprawne. Funkcje prawa | str. 328
2. Uwarunkowania systemowo-rynkowe | str. 330
3. Wady i zalety własnej polityki w zakresie własności intelektualnej oraz jej zakres | str. 336
4. Ustalenie praw do wyników badań, obowiązek zgłoszenia rozwiązania | str. 337
5. Wybór odpowiedniej formy i strategii ochrony | str. 339
6. Sprzedaż praw | str. 342
7. Spółki celowe i spin-off | str. 343
8. Licencje | str. 344
9. Egzekwowanie uprawnień uczelni | str. 348
10. Rozliczanie kosztów i dochodów z komercjalizacji w instytucjach naukowych | str. 349

Bibliografia | str. 351

Załącznik nr 1 | str. 371

Załącznik nr 2 | str. 379
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

Dwunasty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” otwiera omówienie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym (artykuł opublikowany w języku angielskim). Poza tym w zbiorze znalazły się także opracowania dotyczące międzynarodowej sprzedaży towarów (zagadnienie potrącenia oraz istotnego naruszenia umowy sprzedaży) oraz sądownictwa polubownego (jurysdykcji trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych w kontekście rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania). W niniejszym tomie czytelnik znajdzie również przekrojowe omówienie zagadnienia europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego. W zbiorze tym zamieszczono też: odpowiedź na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), sprawozdanie z Konferencji naukowej nt. Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Warszawie, oraz rezolucję w sprawie podniesienia rangi prawa prywatnego międzynarodowego w programach studiów na wydziałach prawa oraz aplikacji prawniczych, przyjętą przez uczestników tejże konferencji. Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7

Silesian Journal of Legal Studies (SJLS) vol. 7, wydany w 2015 r., realizuje ideę dyskursu prawniczego poprzez granice. Teksty zamieszczone w tym numerze pochodzą od autorów związanych z ośrodkami naukowymi ze Szwajcarii, Czech i Portugalii. Artykuły portugalskich profesorów José João Abrantesa i Paulo Ferreira da Cunha dotyczą kwestii z pogranicza prawa konstytucyjnego, historii, prawa pracy oraz ekonomii. José João Abrantes z Universidade Nova de Lisboa odnosi się do wprowadzania elastycznych rozwiązań w prawie pracy w dobie kryzysu ekonomicznego. Natomiast Paulo Ferreira da Cunha z Uniwersytetu w Porto analizuje portugalską drogę do demokracji. SJLS vol. 7 zawiera także artykuł Jakuba Dohnala z Uniwersytetu w Ołomuńcu, który omawia wybrane zagadnienia czeskiej reformy prawa konsumenckiego. Tekst wydaje się interesujący z perspektywy swobodnego przepływu osób, kapitału i towarów w UE. Ponadto w numerze zamieszczono obszerne studium poświęcone odpowiedzialności unijnej agencji Frontex za naruszenia praw człowieka. Jego autorką jest Izabella Majcher z Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva Global Detention Project. Opracowanie to nabiera szczególnego znaczenia w świetle kryzysu migracyjnego w basenie Morza Śródziemnego. Podobnie jak poprzednie wydania, SJLS vol. 7 zawiera sprawozdania z konferencji i seminariów, a także spis monografii, których autorami są pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Dołączono także wykaz konferencji organizowanych przez WPiA UŚ i Fundację Facultas Iuridica w 2014 r.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
57 problemów zarządzania oświatą

-14%

57 problemów zarządzania oświatą

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej procesów rozwojowych w organizacji szkolnej oraz wyjaśnia pojęcia z zakresu zarządzania organizacją szkolną. Autorzy omawiają w niej podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zrozumienie powszechnie występujących problemów w oświacie.


Opracowanie zostało napisane w formie otwartych komentarzy do typowych, powszechnie występujących problemów, jakie należy rozwiązywać w procesie zarządzania na wszystkich szczeblach systemu oświaty i dotyczących m.in.:

prowadzenia placówki oświatowej,
jakości i efektywności pracy,
nadzoru i kontroli,
rozwoju osobistego,
nauczania oraz komunikacji z uczniami.Zwrócono także uwagę na potrzebę i zasadność stosowania prawa jako narzędzia zarządzania.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz ośrodków kursów i szkoleń zawodowych, jak również menedżerów we wszystkich instytucjach systemu oświaty. Powinna też zainteresować nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych.


Obejrzyj wideorecenzję:

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

-14%

Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

W książce przedstawiono administracyjnoprawne ograniczenia działań inwestycyjnych, które mogą być podejmowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego.


Opracowanie zawiera miedzy innymi omówienie zagadnień związanych z:


określeniem przeznaczenia terenu, sposobu jego zagospodarowania oraz warunków zabudowy;
uzyskaniem zgody na podjecie robót budowlanych, w tym także robót polegających na rozbiórce;
prowadzeniem robót budowlanych z naruszeniem prawa, z uwzględnieniem przypadków, w których możliwa jest ich legalizacja;
przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, ze wskazaniem sytuacji, gdy zasadne jest nałożenie kary za stwierdzone przez organ naruszenia postanowień pozwolenia na budowę;
użytkowaniem obiektu budowlanego, w tym także przedstawienie obowiązków determinowanych wystąpieniem katastrofy budowlanej.Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla prawników, studentów prawa i administracji oraz pracowników administracji publicznej. Zainteresować może również wszystkie osoby planujące bądź realizujące inwestycje budowlane.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 7-8/2014

-26%

Administrator 7-8/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● zarządzanie poprzez koszty,
● Systemy webowe przejmują rynek,
● Samoregulacja kontra deregulacja,
● Zarządca a opłaty za odpady.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2017

-29%

Administrator 7-8/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Możliwości dobudowy wind są, tylko pieniędzy brak i prawo kuleje,
● Rozliczanie kosztów ciepła i przegląd ciepłomierzy,
● Orzecznictwo a uchwały wspólnoty,
● Żeby nie było jak w londyńskim Grenfell Tower

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.