Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy

ebook

- 14%

Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy

Magdalena Kuba

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-7794-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Monografia stanowi kompleksowe opracowanie zagadnienia dopuszczalności poddawania pracownika kontroli, ukazujące niezwykłe bogactwo poruszanej problematyki zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Autorka analizuje społeczne, ekonomiczne i przede wszystkim prawne uwarunkowania procesu kontroli pracownika, jednocześnie ustalając miejsce prawa pracodawcy do kontroli pracownika w strukturze stosunku pracy. Definiuje i opisuje warunki dopuszczalności tej kontroli pozwalające na dokonanie oceny legalności każdej formy kontroli pracownika (zarówno unormowanej, jak i takiej, która nie stała się przedmiotem zainteresowania prawodawcy). Dzięki temu publikacja poświęcona aktualnemu obecnie zagadnieniu nabiera znaczenia uniwersalnego.

Tytuł
Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy
Autor
Magdalena Kuba
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-7794-2
Rok wydania
2014
Liczba stron
456
Format
epub
Spis treści
Wykaz skrótów 11
Wstęp 17
Część I Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i prawne kontroli pracownika - zagadnienia ogólne 25
Wprowadzenie 27
Rozdział 1 Kontrola pracownika - uwarunkowania społeczno-ekonomiczne 28
1.1. Uwagi wstępne 28
1.2. Pojęcie kontroli, jej rodzaje i funkcje 29
1.3. Kontrola pracownika jako element zarządzania ludźmi w organizacji 36
1.4. Kontrola pracownika a style kierowania ludźmi - funkcje i dysfunkcje 43
Rozdział 2 Uzasadnienie prawa pracodawcy do kontroli pracownika 52
2.1. Uwagi wstępne 52
2.2. Charakter prawny stosunku pracy a kontrola pracownika 55
2.3. Uprawnienia kierownicze pracodawcy a kontrola pracownika 65
2.4. Ryzyko pracodawcy a kontrola pracownika 88
Rozdział 3 Warunki dopuszczalności kontroli pracownika 100
3.1. Uwagi wstępne 100
3.2. Zgodny z prawem cel kontroli pracownika 102
3.3. Poszanowanie przez pracodawcę dóbr osobistych pracownika 113
3.4. Zachowanie przez pracodawcę przesłanki legalizującej przetwarzanie danych osobowych pracownika 127
3.5. Respektowanie przez pracodawcę zasady proporcjonalności (adekwatności) i zasady jawności w procesie kontroli pracownika 146
3.6. Problem zgody pracownika na dokonywanie kontroli przez pracodawcę 162
Część II Analiza prawna wybranych form kontroli pracownika 169
Wprowadzenie 171
Rozdział 4 Formy kontroli gotowości pracownika do wypełniania obowiązków pracowniczych 177
4.1. Uwagi wstępne 177
4.2. Kontrola trzeźwości pracownika 179
4.2.1. Kontrola trzeźwości pracownika w polskim systemie prawnym 180
4.2.2. Metody kontroli trzeźwości pracownika oraz zasady jej dokonywania 191
4.2.3. Wnioski de lege lata i de lege ferenda 204
4.3. Kontrola odurzenia narkotycznego pracownika 211
4.3.1. Problem kontroli odurzenia narkotycznego pracownika w polskim systemie prawnym 211
4.3.2. Problem kontroli odurzenia narkotycznego pracownika w systemach prawnych wybranych państw obcych 222
4.3.3. Wnioski de lege lata i de lege ferenda 230
4.4. Problem dopuszczalności badań wariograficznych (poligraficznych) pracownika 238
4.4.1. Badania wariograficzne (poligraficzne) pracownika w polskim systemie prawnym 239
4.4.2. Badania wariograficzne (poligraficzne) pracownika w systemie prawnym USA 253
4.4.3. Wnioski de lege lata 264
Rozdział 5 Formy monitoringu zachowania pracownika w miejscu pracy 275
5.1. Uwagi wstępne 275
5.2. Monitoring przy zastosowaniu kamer 277
5.2.1. Problem dopuszczalności monitorowania zachowania pracownika za pomocą kamer w świetle polskich regulacji prawnych 278
5.2.2. Monitoring zachowania pracownika za pomocą kamer a kontrola osobista pracownika 292
5.2.3. Monitoring zachowania pracownika za pomocą kamer w świetle regulacji prawnych wybranych państw obcych 304
5.3. E-kontrola 310
5.3.1. Problem dopuszczalności e-kontroli zachowania pracownika w świetle polskich regulacji prawnych 311
5.3.2. Problem dopuszczalności e-kontroli zachowania pracownika w świetle regulacji prawnych wybranych państw obcych 327
5.4. Monitoring komunikacji 335
5.4.1. Problem dopuszczalności monitorowania zachowania pracownika jako uczestnika procesu komunikacji w świetle polskich regulacji prawnych 336
5.4.2. Problem dopuszczalności monitorowania zachowania pracownika jako uczestnika procesu komunikacji w świetle regulacji prawnych wybranych państw obcych 358
5.5. Kontrola biometryczna 365
5.5.1. Pojęcie danych biometrycznych oraz problem dopuszczalności stosowania przez pracodawcę narzędzi kontroli biometrycznej w świetle dokumentów Unii Europejskiej 366
5.5.2. Problem dopuszczalności monitorowania zachowania pracownika za pomocą narzędzi kontroli biometrycznej w świetle polskich regulacji prawnych 375
5.6. Geolokalizacja 387
5.6.1. Problem dopuszczalności monitorowania zachowania pracownika za pomocą narzędzi geolokalizacji w świetle polskich regulacji prawnych 388
5.6.2. Problem dopuszczalności monitorowania zachowania pracownika za pomocą narzędzi geolokalizacji w świetle regulacji prawnych wybranych państw obcych 403
5.7. Wnioski de lege lata i de lege ferenda 408
Zakończenie 415
Załączniki 423
Wykaz aktów prawnych 427
Wykaz orzecznictwa 435
Bibliografia 439
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 10

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 10

Kolejny tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony jest omówieniu problematyki rozgraniczenia statutu rzeczowego i spadkowego w nowym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia. Czytelnik znajdzie w nim też opracowania dotyczące prawa właściwego dla umowy o kooperację przemysłową w razie braku wyboru prawa, a także gwarancji bankowej oraz związków partnerskich w prawie prywatnym międzynarodowym. W tomie zamieszczono również artykuły traktujące o przedawnieniu roszczeń na podstawie konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów oraz kolizji postępowań przed sądem państwowym i polubownym. Godna polecenia jest glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, dotyczącego prawa właściwego do oceny skuteczności przelewu wierzytelności wobec dłużnika. Niniejszy tom zawiera również tłumaczenia nowej polskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 4 lutego 2011 r. na język niemiecki i chiński.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

Drugi już tom serii „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” zawiera zarówno studia, jak i glosy. Autorzy omawiają następujące zagadnienia: M. Pazdan – W oczekiwaniu na wejście w życie w Polsce konwencji rzymskiej z 1980 r.; M.A. Zachariasiewicz – Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów i inne akty ujednoliconego prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kontraktowej dłużnika; A. Torbus – „Element wspólnotowy” jako przesłanka stosowania art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 44/2001; J. Górecki – Autonomia woli a forma czynności prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym; K. Sznajder – Znaczenie zarzutu nadużycia prawa w stosowaniu przepisów o umowie prorogacyjnej na tle Rozporządzenia Rady nr 44/2001; M. Zachariasiewicz – Sposoby poszukiwania prawa właściwego dla umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymi; A. Okońska – Europejski tytuł egzekucyjny – Polska jako państwo wykonania; J. Górecki – Prawo właściwe dla formy. Glosa do postanowienia SN z dn. 8.01.2004 r., ICK 39/03; M. Kropka – Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Glosa do wyroku SN z dn. 3.02.2006 r., II PK 152/05.

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

Kolejny tom „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” został poświęcony kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych oraz pozaumownych. Zawiera także publikację dotyczącą aktualnych problemów stosowania prawa prywatnego międzynarodowego przez polskie sądy. Nie zabrakło w nim również recenzji i glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa spadkowego oraz prawa zobowiązań (odszkodowania w walucie obcej, konwencja wiedeńska).

Cena: 24.15 zł 21.00 zł
Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

-14%

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

Monografia jest skierowana zarówno do pracowników naukowych i studentów wszystkich kierunków, których programy nauczana obejmują problematykę teorii administracji, w tym prawa administracyjnego.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

-14%

Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

Podstawowym zagadnieniem przedstawionym w opracowaniu jest wpływ norm nadrzędnych nad regulacją ustawową na proces wykładni i stosowania materialnego prawa administracyjnego. W książce podjęto problematykę proporcjonalności i granic ingerencji administracyjnoprawnej w sferę praw i wolności obywatelskich. Do tej pory te zagadnienia sporadycznie stanowiły przedmiot zainteresowania administratywistów, będąc domeną nauki prawa konstytucyjnego. Relacje pomiędzy dwiema sferami ingerencji administracyjnoprawnej, tj. reglamentacją i policją, sposób oddziaływania obu sfer w świetle standardów konstytucyjnych stanowią główny przedmiot rozważań. Istotna część publikacji poświęcona jest przedstawieniu instytucji policji i reglamentacji jako czynników kształtujących prawa i wolności w odniesieniu do konstytucyjnych kryteriów ich ograniczenia.

Ze względu na specyfikę przedmiotu przybliżono prawne konstrukcje dotyczące źródeł norm, które kształtują prawa i wolności, stosowane w prawie polskim, międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej. Na tych podstawach systemowych została oparta analiza rozwiązań regulacji administracyjnoprawnej. W pracy przedstawiono również konstytucyjne gwarancje realizacji praw i wolności, które ustrojodawca przewidział dla ich ochrony.

Adresaci:
Publikacja zainteresuje przede wszystkim pracowników administracji, a także przedstawicieli nauki oraz prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów.

Cena: 94.00 zł 81.00 zł
Administrator 12/2015

-29%

Administrator 12/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Walka o praworządność – rozmowa z Ewą Łętowską,

● Jak przeciwdziałać nieuczciwości w budowlance,

● Preproporcja we wspólnotach mieszkaniowych w 2016.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.