Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności

ebook

- 14%

Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności

Izabela Heropolitańska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 153.00 zł 132.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 132.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8124-565-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Autorka opisuje wszystkie prawne zabezpieczenia wierzytelności osobistych (takie jak poręczenie, weksel in blanco i przelew wierzytelności) oraz zabezpieczenia rzeczowe (m.in. hipoteka, zastaw i przewłaszczenie). Omawia także zabezpieczenia mniej znane - zastaw finansowy czy oświadczenie patronackie.


Autorka zwraca uwagę na zalety i wady poszczególnych zabezpieczeń, podając propozycje konkretnych zapisów umownych. Publikacja została gruntownie poszerzona m.in. o wzory umów i dokumentów, na podstawie których prawne zabezpieczenie są ustanawiane lub zmieniane.


W nowym wydaniu książka ma trzy części:


I - teoretyczna, w której autorka przedstawia całościowo problematykę prawnego zabezpieczenia zapłaty wierzytelności,


II - prezentuje wzory umów i dokumentów z praktycznymi wyjaśnieniami do nich,


III - zawiera bogatą literaturę i tezy orzeczeń sądowych dotyczące poszczególnych rodzajów zabezpieczeń.


Słowo od autorki:"Książka to sporo teorii oraz dużo «życia zabezpieczeniowego», co wynika z mojej wieloletniej pracy w banku. Cieszy mnie, gdy czytam uzasadnienie orzeczenia sądu, w którym sąd wypowiada poglądy zgodne z tymi, które przedstawiłam w poprzednich wydaniach tej publikacji".


Adresaci:


Odbiorcami książki są osoby zajmujące się udzielaniem kredytów, pożyczek, gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych oraz osoby sprzedające towary i usługi w tzw. kredycie kupieckim.Wzory pism zawarte w publikacji dostępne są w wersji elektronicznej do pobrania ze strony:
www.wzory-zabezpieczenia-wierzytelnosci.wolterskluwer.pl - po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do własnych potrzeb.

Tytuł
Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności
Autor
Izabela Heropolitańska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8124-565-4
Seria
Poradniki LEX
Rok wydania
2018
Liczba stron
1048
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 35

Część I
Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności

Rozdział 1
Rodzaje prawnych zabezpieczeń zapłaty wierzytelności | str. 41
1. Zagadnienia wstępne | str. 41
1.1. Zabezpieczenie wierzytelności | str. 41
1.2. Szczególne przepisy dotyczące banków | str. 42
1.2.1. Dopuszczalność udzielenia przez bank kredytu bez prawnego zabezpieczenia | str. 42
1.2.2. Udzielenie kredytu osobie nieposiadającej zdolności kredytowej | str. 42
1.3. Szczególne przepisy dotyczące obligacji | str. 44
1.4. Prawne zabezpieczenia w przypadku konsorcjum | str. 47
1.5. Podział prawnych zabezpieczeń | str. 49
1.6. Nadmierne lub zbyteczne zabezpieczenie (nadzabezpieczenie) | str. 50
2. Wybór formy zabezpieczenia | str. 51
2.1. Kryteria stosowane przez wierzyciela przy wyborze formy zabezpieczenia | str. 51
2.2. Wierzytelność | str. 52
2.2.1. Pojęcie wierzytelności | str. 52
2.2.2. Rodzaje wierzytelności | str. 52
2.2.2.1. Wierzytelności pieniężne | str. 52
2.2.2.2. Wierzytelność główna i uboczna | str. 53
2.2.2.3. Wierzytelność istniejąca i przyszła | str. 53
2.2.2.4. Wierzytelność przedawniona | str. 54
2.3. Termin spłaty długu | str. 55
2.4. Status prawny dłużnika | str. 55
2.5. Ryzyko wierzyciela | str. 58
2.6. Przewidywany nakład pracy i koszt zabezpieczenia | str. 58
2.7. Realna możliwość zaspokojenia roszczeń wierzyciela | str. 59
3. Osoba ustanawiająca zabezpieczenie | str. 60
3.1. Oznaczenie osoby ustanawiającej zabezpieczenie | str. 60
3.2. Osoby uprawnione do podpisywania się w imieniu osoby ustanawiającej zabezpieczenie | str. 62
3.3. Podpisy | str. 63
4. Obowiązki i uprawnienia wierzyciela związane z przyjęciem prawnego zabezpieczenia wierzytelności | str. 65
4.1. Obowiązki wierzyciela | str. 65
4.2. Prawa wierzyciela | str. 66
4.3. Prawa i obowiązki wierzyciela będącego bankiem | str. 67
5. Zaspokojenie roszczeń wierzyciela z przyjętych zabezpieczeń | str. 68
6. Wygaśnięcie zabezpieczenia | str. 68
6.1. Zagadnienia ogólne | str. 68
6.2. Zwolnienie z długu (art. 508 k.c.) | str. 69
6.3. Umorzenie zobowiązania | str. 69
6.4. Rozwiązanie umowy | str. 69
6.5. Świadczenie w miejsce wykonania (art. 453 k.c.) | str. 70
6.6. Potrącenie | str. 70
6.6.1. Potrącenie na podstawie art. 498-505 k.c. | str.. 70
6.6.2. Potrącenie bankowe (art. 93 ust. 2 pr. bank.) | str.. 71
6.7. Odnowienie (art. 506-507 k.c.) | str. 72
6.8. Przejęcie długu (art. 519-525 k.c.) | str. 72
6.9. Złożenie do depozytu sądowego | str. 72

Rozdział 2
Zabezpieczenia wekslowe | str. 74
1. Wstęp | str. 74
2. Weksel in blanco | str. 75
2.1. Definicja weksla in blanco | str. 75
2.2. Warunki przyjęcia weksla własnego in blanco na zabezpieczenie zapłaty wierzytelności | str. 76
2.3. Ilość weksli in blanco | str. 76
2.4. Elementy weksla własnego in blanco | str. 78
2.4.1. Podpis wystawcy weksla | str.. 78
2.4.1.1. Wystawca weksla | str. 78
2.4.1.2. Forma podpisu wystawcy weksla | str. 79
2.4.1.3. Pełnomocnik | str. 80
2.4.1.4. Podpisy w imieniu jednostek samorządu terytorialnego | str. 81
2.4.1.5. Skutki podpisania weksla przez osoby nieumocowane | str. 82
2.4.1.6. Skutki nieautentyczności podpisu wystawcy | str. 83
2.4.1.7. Zamiar zaciągnięcia zobowiązania wekslowego | str. 84
2.4.2. Pozostałe elementy weksla własnego in blanco | str. 84
2.4.3. Weksel in blanco emitenta obligacji | str. 87
2.4.4. Weksel in blanco przy transakcjach faktoringowych | str. 87
2.4.4.1. Weksel kaucyjny in blanco | str. 87
2.4.4.2. Weksel in blanco wystawiony przez dłużnika faktoringowego | str. 88
2.4.4.3. Weksel trasowany in blanco | str. 89
2.4.4.4. Weksel in blanco przyjmowany na zabezpieczenie wierzytelności skupowanej w ramach linii faktoringu | str. 89
2.4.5. Weksel in blanco przy transakcjach forfaitingowych | str. 90
2.4.5.1. Weksel kaucyjny in blanco forfetysty | str. 90
2.4.5.2. Weksel in blanco wystawiony przez dłużnika forfaitingowego | str. 91
2.4.6. Weksel in blanco przy konsorcjum | str. 91
2.4.7. Weksel in blanco konsumenta | str. 91
2.5. Deklaracja wystawcy do weksla własnego in blanco | str. 92
2.5.1. Pojęcie deklaracji wekslowej | str. 92
2.5.2. Treść deklaracji wekslowej | str. 93
2.5.3. Zmiana treści wierzytelności zabezpieczonej wekslem in blanco | str. 96
2.6. Uzupełnienie weksla in blanco | str. 97
2.6.1. Uprawnienie do uzupełnienia weksla in blanco | str. 97
2.6.2. Elementy weksla własnego | str. 97
2.6.2.1. Elementy wymagane dla ważności weksla własnego | str. 97
2.6.2.2. Nazwa „weksel” | str. 97
2.6.2.3. Przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej | str. 98
2.6.2.4. Oznaczenie terminu płatności | str. 98
2.6.2.5. Oznaczenie miejsca płatności | str. 99
2.6.2.6. Nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana | str. 99
2.6.2.7. Oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla | str. 99
2.6.3. Niewłaściwe uzupełnienie weksla | str. 101
2.6.3.1. Uzupełnienie weksla niezgodnie z przepisami ustawy - Prawo wekslowe | str. 101
2.6.3.2. Uzupełnienie weksla niezgodnie z zawartym porozumieniem | str. 101
2.6.4. Przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej wekslem | str. 103
2.6.5. Zwolnienie wystawcy weksla z długu podstawowego | str. 104
2.6.6. Upadłość wystawcy weksla własnego in blanco przed uzupełnieniem weksla | str. 104
2.6.7. Upadłość posiadacza weksla własnego in blanco przed uzupełnieniem weksla | str. 105
2.7. Przeniesienie weksla in blanco | str. 105
2.8. Weksel gwarancyjny trasowany in blanco | str. 106
2.9. Weksel kaucyjny in blanco | str. 107
3. Indos | str. 108
4. Poręczenie wekslowe (awal) (art. 30-32 pr. weksl.) | str. 110
4.1. Definicja poręczenia wekslowego | str. 110
4.2. Poręczyciel wekslowy (awalista) | str. 111
4.3. Forma poręczenia wekslowego | str. 112
4.3.1. Miejsce poręczenia wekslowego | str. 112
4.3.2. Treść poręczenia wekslowego | str. 113
4.3.3. Osoba, za którą poręczenie wekslowe jest udzielane | str. 114
4.3.4. Data i miejsce udzielenia poręczenia wekslowego | str. 115
4.3.5. Granice poręczenia wekslowego | str. 115
4.4. Poręczenie na wekslu in blanco | str. 116
4.4.1. Forma poręczenia wekslowego | str. 116
4.4.2. Deklaracja poręczyciela do weksla in blanco | str. 116
4.4.3. Deklaracja poręczyciela do weksla in blanco jako poręczenie cywilne | str. 117
4.5. Zakres odpowiedzialności poręczyciela wekslowego | str. 117
4.6. Uzupełnienie weksla in blanco po ogłoszeniu upadłości wystawcy lub poręczyciela wekslowego | str. 120
5. Zastaw na wekslu (art. 19 pr. weksl.) | str. 121
6. Dochodzenie przez wierzyciela roszczeń z weksla | str. 121
6.1. Zwrotne poszukiwanie | str. 121
6.2. Uprawnienia osoby spłacającej zobowiązanie zabezpieczone wekslem in blanco lub sumę wekslową | str. 122

Rozdział 3
Zabezpieczenia czekowe | str. 124

Rozdział 4
Poręczenie (art. 876-887 k.c.) | str. 126
1. Pojęcie poręczenia | str. 126
2. Przedmiot poręczenia | str. 126
3. Poręczyciel | str. 127
3.1. Zagadnienia wstępne | str. 127
3.2. Udzielenie poręczenia przez osobę fizyczną | str. 127
3.2.1. Zgoda małżonka na udzielenie poręczenia | str. 127
3.2.2. Pełnomocnictwo do udzielenia poręczenia | str. 129
3.2.3. Udzielenie poręczenia przez małoletniego | str. 131
3.3. Udzielenie poręczenia przez osoby prawne i niemające osobowości prawnej spółki prawa handlowego | str. 131
3.3.1. Ogólne zasady | str. 131
3.3.2. Udzielanie poręczeń przez jednostki samorządu terytorialnego | str. 133
3.3.3. Udzielanie poręczeń przez banki | str. 134
4. Poręczony | str. 135
5. Rodzaje poręczenia | str. 135
5.1. Poręczenie za spłatę całości lub części zobowiązania | str. 135
5.1.1. Poręczenie za spłatę całości zobowiązania | str. 135
5.1.2. Poręczenie za spłatę części zobowiązania | str. 136
5.2. Poręczenie za kilka zobowiązań | str. 136
5.3. Poręczenie terminowe i bezterminowe | str. 137
5.4. Poręczenie za dług istniejący i przyszły | str. 139
5.4.1. Poręczenie za dług przyszły | str. 139
5.4.1.1. Poręczenie za dług przyszły na podstawie kodeksu cywilnego | str. 139
5.4.1.2. Deklaracja do weksla in blanco jako poręczenie za dług przyszły | str. 141
5.4.2. Poręczenie za dług istniejący | str. 141
5.5. Poręczenie za dług warunkowy | str. 142
5.6. Poręczenie za zobowiązanie wymagalne | str. 142
5.7. Podporęczenie | str. 143
5.8. Poręczenie za dług zwrotny | str. 143
5.9. Poręczenie za dług przedawniony | str. 144
6. Zabezpieczenie poręczeniem obligacji, faktoringu i forfaitingu | str. 144
6.1. Zabezpieczenie obligacji | str. 144
6.2. Poręczenie przy faktoringu | str. 145
6.3. Poręczenie przy forfaitingu | str. 146
7. Poręczenie przy konsorcjum | str. 147
8. Forma i treść umowy poręczenia | str. 147
8.1. Forma poręczenia | str. 147
8.2. Treść poręczenia | str. 149
8.3. Odpłatność poręczenia | str. 151
9. Zakres odpowiedzialności poręczyciela | str. 152
9.1. Akcesoryjność poręczenia | str. 152
9.2. Zmiana zakresu odpowiedzialności poręczyciela | str. 152
9.3. Wysokość zobowiązania poręczyciela | str. 155
9.4. Solidarna lub subsydiarna odpowiedzialność poręczyciela | str. 156
9.5. Wielość poręczycieli | str. 157
9.6. Odpowiedzialność poręczyciela w przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika | str. 158
9.7. Odpowiedzialność poręczyciela w przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika | str. 159
10. Wygaśnięcie zobowiązania poręczyciela | str. 159
11. Zarzuty przysługujące poręczycielowi przeciwko wierzycielowi | str. 160
12. Obowiązki wierzyciela wynikające z umowy poręczenia | str. 162
12.1. Zawiadomienie poręczyciela o opóźnieniu w spełnieniu długu głównego | str. 162
12.2. Zachowanie innych zabezpieczeń i środków dowodowych | str.. 163
12.3. Wydanie dokumentów związanych z udzieleniem poręczenia | str. 164
12.4. Obowiązki banku -wierzyciela | str. 164
13. Dochodzenie przez wierzyciela roszczeń od poręczyciela | str. 165
13.1. Zakres odpowiedzialności poręczyciela | str. 165
13.2. Tryb dochodzenia roszczeń od poręczyciela | str. 165
13.3. Spłata długu przez poręczyciela | str. 166
14. Różnice pomiędzy poręczeniem a poręczeniem wekslowym | str. 167

Rozdział 5
Zlecenie udzielenia kredytu | str. 168

Rozdział 6
Gwarancje bankowe | str. 171
1. Pojęcie gwarancji bankowej | str. 171
2. Przedmiot gwarancji | str. 172
3. Strony i uczestnicy stosunku gwarancji bankowej | str. 173
3.1. Zleceniodawca | str. 173
3.2. Gwarant | str. 173
3.3. Beneficjent gwarancji | str. 173
3.3.1. Beneficjent pierwotny i wtórny | str. 173
3.3.2. Beneficjent gwarancji zabezpieczającej obligacje | str. 174
4. Forma i treść gwarancji | str. 174
4.1. Forma gwarancji | str. 174
4.2. Treść gwarancji bankowej | str. 175
5. Rodzaje gwarancji bankowych | str. 177
5.1. Gwarancje bankowe przyjmowane na zabezpieczenie wierzytelności | str. 177
5.2. Gwarancja spłaty kredytu lub pożyczki | str. 178
5.3. Gwarancja dobrego wykonania umowy | str. 180
5.3.1. Gwarancja | str. 180
5.3.2. Przelew wierzytelności z gwarancji | str. 182
5.4. Gwarancja zwrotu zaliczki | str. 182
5.4.1. Gwarancja | str. 182
5.4.2. Przelew wierzytelności z gwarancji | str. 183
5.5. Gwarancja zapłaty | str. 184
5.5.1. Rodzaje gwarancji zapłaty | str. 184
5.5.2. Gwarancja zabezpieczająca zapłatę należności za nabyte towary i usługi | str. 184
5.5.3. Gwarancja zapłaty rat leasingowych | str. 186
5.5.3.1. Gwarancja | str. 186
5.5.3.2. Przelew wierzytelności z gwarancji | str. 187
5.6. Gwarancja przetargowa (wadialna) | str. 187
5.6.1. Wprowadzenie | str. 187
5.6.2. Gwarancja przetargowa (wadialna) dotycząca przetargu organizowanego na podstawie przepisów kodeksu cywilnego | str. 188
5.6.3. Gwarancja przetargowa wnoszona jako wadium przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego | str. 189
5.7. Potwierdzenie gwarancji, regwarancja oraz przyrzeczenie udzielenia gwarancji | str. 189
5.7.1. Potwierdzenie gwarancji | str. 189
5.7.2. Regwarancja | str. 190
5.7.3. Przyrzeczenie udzielenia gwarancji | str. 190
6. Zakres odpowiedzialności gwaranta | str. 190
6.1. Abstrakcyjność gwarancji | str. 190
6.2. Roszczenie z gwarancji | str. 191
6.3. Wielość gwarantów | str. 193
6.4. Odpowiedzialność gwaranta w przypadku ogłoszenia upadłości zleceniodawcy | str. 194
7. Wygaśnięcie zobowiązania gwaranta | str. 194
8. Zmiana treści gwarancji | str. 194
9. Różnice między poręczeniem a gwarancją | str. 195

Rozdział 7
Gwarancje ubezpieczeniowe | str. 196

Rozdział 8
Akredytywa zabezpieczająca (art. 85 pr. bank.) | str. 197

Rozdział 9
Gwarancje i poręczenia udzielane przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne | str. 198
1. Gwarancje i poręczenia udzielane na podstawie ustawy z 8.05.1997 r. | str. 198
1.1. Zasady ogólne | str. 198
1.2. Poręczenia i gwarancje spłaty kredytu (art. 2b-9 u.p.g.) | str. 199
1.3. Poręczenia i gwarancje wykonania zobowiązań wynikających z obligacji (art. 12-17 u.p.g.) | str. 201
1.4. Udzielanie poręczeń i gwarancji przez niektóre osoby prawne (art. 32-34 u.p.g.) | str. 202
1.5. Udzielanie poręczeń i gwarancji przez Bank Gospodarstwa Krajowego (art. 34a-34d u.p.g.) | str. 202
2. Udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów | str. 203

Rozdział 10
Gwarancje udzielane przez Skarb Państwa jako wsparcie instytucjom finansowym | str. 204

Rozdział 11
Umowa o świadczenie przez osobę trzecią (art. 391 k.c.) | str. 207

Rozdział 12
Umowa o zwolnienie dłużnika z obowiązku świadczenia (art. 392 k.c.) | str. 210

Rozdział 13
Przystąpienie do długu | str. 212
1. Umowne przystąpienie do długu | str. 212
1.1. Pojęcie przystąpienia do długu | str. 212
1.2. Forma przystąpienia do długu | str. 213
1.3. Przystępujący do długu | str. 214
1.4. Zakres odpowiedzialności przystępującego do długu | str. 215
1.5. Odpowiedzialność przystępującego do długu w przypadku upadłości dłużnika | str. 216
1.6. Odpowiedzialność przystępującego do długu w przypadku prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego | str. 217
1.7. Spłata długu przez przystępującego do długu | str. 218
1.8. Dochodzenie przez wierzyciela roszczeń od przystępującego do długu | str. 218
1.9. Wygaśnięcie zobowiązania przystępującego do długu | str. 219
2. Ustawowe przystąpienie do długu | str. 219

Rozdział 14
Oświadczenie patronackie (list intencyjny) | str. 221
1. Pojęcie oświadczenia patronackiego | str. 221
2. Oświadczenie patronackie miękkie | str. 221
3. Oświadczenie patronackie twarde | str. 222

Rozdział 15
Przejęcie długu (art. 519-525 k.c.) | str. 224
1. Warunki przejęcia długu | str. 224
2. Umowa o przejęcie długu | str. 225
2.1. Forma umowy o przejęcie długu | str. 225
2.2. Oznaczenie przejmowanego długu | str. 226
2.3. Zgoda na przejęcie długu | str. 227
2.3.1. Forma zgody na przejęcie długu | str. 227
2.3.2. Termin wyrażenia zgody na przejęcie długu | str. 228
2.3.3. Odmowa wyrażenia zgody na przejęcie długu | str. 229
2.3.4. Przejęcie długu w przypadku zobowiązań solidarnych | str. 229
3. Skutki przejęcia długu | str. 230
3.1. Sytuacja prawna osoby przejmującej dług | str. 230
3.2. Zabezpieczenia | str. 231

Rozdział 16
Przelew wierzytelności (cesja) na zabezpieczenie (art. 509-517 k.c.) | str. 233
1. Pojęcie przelewu wierzytelności na zabezpieczenie | str. 233
2. Przedmiot przelewu wierzytelności | str. 234
2.1. Wierzytelności zbywalne | str. 234
2.1.1. Wierzytelności mogące stanowić przedmiot przelewu | str. 234
2.1.2. Analiza wierzytelności | str. 235
2.1.3. Przelew całości lub części wierzytelności | str. 235
2.1.3.1. Przelew określonej części wierzytelności | str. 235
2.1.3.2. Przelew wierzytelności okresowej | str. 236
2.1.3.3. Przelew wierzytelności do określonej wysokości | str. 237
2.1.4. Przelew wierzytelności przyszłych | str. 237
2.1.4.1. Dopuszczalność przelewu wierzytelności przyszłych | str. 237
2.1.4.2. Przelew części wierzytelności przyszłej | str. 239
2.1.5. Wierzytelności z umów wzajemnych | str. 239
2.1.6. Przelew wierzytelności niewymagalnych i wymagalnych | str. 240
2.2. Wierzytelności niezbywalne | str. 241
2.2.1. Pojęcie wierzytelności niezbywalnej | str. 241
2.2.2. Wierzytelności niezbywalne na mocy ustawy | str. 241
2.2.2.1. Zasada zbywalności wierzytelności | str. 241
2.2.2.2. Wierzytelności cywilnoprawne | str. 241
2.2.2.3. Wierzytelności publicznoprawne | str. 242
2.2.3. Wierzytelności niezbywalne ze względu na właściwość zobowiązania | str. 244
2.2.4. Wierzytelności niezbywalne na mocy postanowień umowy (pactum de non cedendo) | str. 244
2.2.4.1. Wykluczenie przelewu wierzytelności | str. 244
2.2.4.2. Ograniczenie przelewu wierzytelności | str. 246
2.3. Zakres przelewu wierzytelności | str. 246
3. Rodzaje przelewu na zabezpieczenie | str. 247
3.1. Podział przelewu na zabezpieczenie | str. 247
3.2. Przelew globalny | str. 247
4. Forma umowy przelewu wierzytelności | str. 247
5. Strony i uczestnicy umowy przelewu wierzytelności | str. 249
5.1. Cedent | str. 249
5.1.1. Określenie cedenta | str.. 249
5.1.2. Przelew wierzytelności przysługujących kilku wierzycielom | str. 249
5.1.3. Zgoda małżonka cedenta na przelew wierzytelności | str. 250
5.1.4. Pełnomocnictwo do dokonania przelewu wierzytelności | str. 251
5.1.5. Przelew wierzytelności przysługujących małoletniemu | str. 251
5.2. Cesjonariusz | str. 252
5.3. Dłużnik wierzytelności | str. 253
6. Treść umowy przelewu wierzytelności | str. 254
6.1. Umowa przelewu zawarta pod warunkiem rozwiązującym | str. 254
6.2. Umowa przelewu zawarta pod warunkiem zawieszającym | str. 255
7. Zgoda dłużnika na przelew wierzytelności i zawiadomienie go o przelewie | str. 256
7.1. Zgoda dłużnika wierzytelności na przelew wierzytelności | str. 256
7.2. Zawiadomienie dłużnika wierzytelności o przelewie | str. 257
7.2.1. Zawiadomienie o dokonaniu przelewu | str. 257
7.2.2. Cesja cicha | str. 258
8. Skutki przelewu wierzytelności | str. 259
8.1. Wejście cesjonariusza w prawa wierzyciela | str. 259
8.2. Zmiana umowy | str. 260
8.3. Zakres odpowiedzialności cedenta | str. 261
8.3.1. Odpowiedzialność za istnienie wierzytelności | str. 261
8.3.2. Odpowiedzialność za wypłacalność dłużnika | str. 263
8.4. Sytuacja dłużnika wierzytelności | str. 264
8.4.1. Zobowiązanie do zapłaty | str. 264
8.4.2. Wygaśnięcie zobowiązania dłużnika wierzytelności | str. 265
8.4.3. Zarzuty dłużnika wierzytelności przeciwko cesjonariuszowi | str. 265
8.5. Dochodzenie roszczeń od dłużnika wierzytelności | str. 266
8.5.1. Dochodzenie roszczeń przez cesjonariusza | str. 266
8.5.2. Dochodzenie roszczeń przez cedenta | str. 267
8.5.3. Zajęcie wierzytelności przez wierzycieli cedenta | str. 267
9. Cesja wierzytelności a postępowanie upadłościowe | str. 267
10. Cesja wierzytelności a postępowanie restrukturyzacyjne | str. 269
11. Niektóre rodzaje przelewu wierzytelności | str. 269

Rozdział 17
Zobowiązanie do przelewu wierzytelności | str. 270

Rozdział 18
Przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy ruchomych | str. 271
1. Pojęcie przewłaszczenia | str. 271
1.1. Dopuszczalność przewłaszczenia na zabezpieczenie | str. 271
1.2. Charakter prawny umowy przewłaszczenia | str. 272
1.3. Przewłaszczenie pod warunkiem rozwiązującym | str. 272
1.4. Przewłaszczenie pod warunkiem zawieszającym | str. 273
1.5. Wierzytelność zabezpieczona przewłaszczeniem | str. 274
1.6. Przedmiot przewłaszczenia na zabezpieczenie | str. 274
2. Przewłaszczanie rzeczy ruchomych | str. 276
2.1. Ogólne zasady | str. 276
2.2. Wartość przedmiotu przewłaszczenia | str. 278
2.3. Analiza przedmiotu przewłaszczenia | str. 279
2.4. Przewłaszczenie rzeczy ruchomych oznaczonych co do tożsamości (art. 155, 156 oraz 710-719 k.c.) | str. 279
2.5. Przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku | str. 281
2.6. Przewłaszczenie pojazdów mechanicznych | str. 283
2.7. Przewłaszczenie zbioru rzeczy | str. 284
2.8. Przewłaszczenie udziału we współwłasności rzeczy ruchomej | str. 286
2.9. Przewłaszczenie rzeczy przyszłych | str. 287
3. Rzeczy ruchome, które nie mogą być przewłaszczone | str. 288
3.1. Rzeczy niezbywalne | str. 288
3.2. Części składowe oraz przynależności nieruchomości i rzeczy ruchomych | str. 289
3.2.1. Część składowa | str. 289
3.2.2. Przynależność | str. 291
3.2.3. Przynależność nieruchomości | str. 292
3.3. Rezerwy strategiczne | str. 293
3.4. Rzeczy, których własność zastrzegł sobie sprzedawca | str. 294
3.5. Rzeczy oddane w leasing | str. 294
3.6. Zastrzeżone prawo pierwokupu | str. 294
4. Rzeczy ruchome, których przewłaszczenie jest ograniczone | str. 295
4.1. Przewłaszczanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa | str. 295
4.2. Przewłaszczenie rzeczy stanowiącej własność małoletniego | str. 297
4.3. Przewłaszczenie rzeczy stanowiącej składnik majątku wspólnego małżonków | str. 298
5. Strony i uczestnicy umowy przewłaszczenia | str. 300
5.1. Przewłaszczający | str. 300
5.1.1. Osoba mogąca rzecz przewłaszczyć | str. 300
5.1.2. Pełnomocnictwo do przewłaszczenia | str. 301
5.1.3. Przewłaszczanie rzeczy przez osobę nieuprawnioną | str. 302
5.1.4. Uprawnienia i obowiązki przewłaszczającego | str. 303
5.1.5. Zakres odpowiedzialności przewłaszczającego | str. 305
5.1.6. Osoba trzecia, u której znajduje się rzecz przewłaszczona | str. 305
5.2. Podmiot, na który rzecz przewłaszczono | str. 306
6. Forma i treść umowy przewłaszczenia | str. 307
6.1. Forma umowy przewłaszczenia | str. 307
6.2. Treść umowy przewłaszczenia | str. 308
6.2.1. Elementy umowy przewłaszczenia | str. 308
6.2.2. Określenie celu umowy | str. 308
6.2.3. Oznaczenie wierzytelności | str. 308
6.2.4. Oznaczenie i oznakowanie rzeczy przewłaszczonej oraz ewidencja zmian | str. 309
6.2.5. Określenie tytułu prawnego przewłaszczającego do rzeczy | str. 311
6.2.6. Określenie warunku, pod jakim dokonywane jest przewłaszczenie | str. 311
6.2.6.1. Warunek rozwiązujący | str. 311
6.2.6.2. Warunek zawieszający | str. 312
6.2.6.3. Zobowiązanie do zwrotnego przeniesienia własności | str. 312
6.2.6.4. Rzeczy przyszłe | str. 312
6.2.7. Określenie praw przewłaszczającego | str. 312
6.2.8. Określenie praw podmiotu, na który następuje przewłaszczenie | str. 313
7. Przewłaszczenie a ubezpieczenie rzeczy przewłaszczonej | str. 313
8. Zaspokojenie roszczeń wierzyciela z rzeczy przewłaszczonej | str. 314
8.1. Tryb zaspokojenia roszczeń wierzyciela | str. 314
8.2. Skutki przejęcia przedmiotu przewłaszczenia przez wierzyciela | str. 316
9. Przewłaszczenie a zobowiązania przewłaszczającego wobec Skarbu Państwa | str. 318
10. Przewłaszczenie a postępowanie upadłościowe | str. 318
11. Przewłaszczenie a postępowanie restrukturyzacyjne | str. 320
12. Przewłaszczenie a postępowanie egzekucyjne | str. 321

Rozdział 19
Przyrzeczenie zawarcia umowy przewłaszczenia (art. 389-390 k.c.) | str. 322

Rozdział 20
Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej (art. 589-591 k.c.) | str. 323

Rozdział 21
Zastaw zwykły (ogólny) na rzeczach ruchomych (art. 306-326 k.c.) | str. 325
1. Definicja zastawu i jego cechy charakterystyczne | str. 325
1.1. Pojęcie zastawu | str. 325
1.2. Zastaw jako ograniczone prawo rzeczowe | str. 326
1.3. Zastaw jako zabezpieczenie wierzytelności | str. 326
1.4. Charakter prawny zastawu | str. 326
1.4.1. Źródło powstania zastawu | str. 326
1.4.2. Akcesoryjność zastawu | str. 326
1.4.3. Szczegółowość zastawu | str. 327
1.4.4. Prawo zaspokojenia z nieruchomości | str. 328
1.4.5. Pierwszeństwo zastawnika | str. 328
1.4.6. Skuteczność zastawu względem każdoczesnego właściciela rzeczy obciążonej | str. 328
2. Wierzytelność zabezpieczona zastawem zwykłym | str. 328
2.1. Wierzytelność zabezpieczona | str. 328
2.2. Przelew wierzytelności zabezpieczonej zastawem zwykłym | str. 329
3. Przedmiot zastawu zwykłego na rzeczach ruchomych | str. 329
3.1. Ogólne zasady | str. 329
3.1.1. Określenie przedmiotu zastawu zwykłego | str. 329
3.1.2. Analiza przedmiotu zastawu zwykłego | str. 331
3.2. Rzeczy ruchome, które nie mogą być zastawione | str. 332
3.2.1. Rzeczy niezastawialne | str. 332
3.2.2. Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne | str. 332
3.2.3. Zastrzeżenie własności | str. 333
3.3. Części składowe i przynależności | str. 333
3.4. Rzeczy ruchome, których zastawianie jest ograniczone | str. 333
3.4.1. Artykuł 230 k.s.h. | str. 333
3.4.2. Ustanowienie zastawu na rzeczy stanowiącej składnik majątku wspólnego małżonków | str. 334
3.4.3. Ustanowienie zastawu zwykłego na rzeczy stanowiącej własność małoletniego | str. 335
4. Zakres obciążenia zastawem | str. 336
4.1. Części składowe i przynależności | str. 336
4.2. Pożytki | str. 337
5. Pierwszeństwo zastawów | str. 337
5.1. Zasada pierwszeństwa | str. 337
5.2. Zmiana pierwszeństwa | str. 338
6. Rozporządzanie przez zastawcę rzeczą zastawioną | str. 338
6.1. Możliwość rozporządzania rzeczą zastawioną | str. 338
6.2. Zmniejszenie wartości rzeczy zastawionej | str. 339
6.3. Zbycie zastawionej rzeczy | str. 339
7. Strony i uczestnicy umowy zastawu | str. 340
7.1. Zastawca | str. 340
7.1.1. Osoba mogąca ustanowić zastaw zwykły | str. 340
7.1.2. Pełnomocnictwo do ustanowienia zastawu zwykłego | str. 341
7.1.3. Ustanowienie zastawu zwykłego przez osobę nieuprawnioną | str. 341
7.1.4. Uprawnienia zastawcy | str. 342
7.1.5. Zakres zabezpieczenia zastawem | str. 343
7.1.5.1. Zakres odpowiedzialności zastawcy | str. 343
7.1.5.2. Zmiana zakresu zabezpieczenia zastawem | str. 343
7.2. Zastawnik | str. 344
7.3. Osoba trzecia, u której znajduje się rzecz zastawiona | str. 345
7.3.1. Przechowawca | str. 345
7.3.2. Przedsiębiorstwo składowe | str. 346
7.4. Strony umowy zastawu zwykłego w przypadku kredytu udzielonego leasingodawcy | str. 347
8. Forma i treść umowy zastawu zwykłego | str. 348
8.1. Forma umowy zastawu | str. 348
8.2. Treść umowy zastawu | str. 348
9. Wykonanie przez zastawnika prawa zastawu zwykłego | str. 350
9.1. Zaspokojenie roszczeń zastawnika z rzeczy obciążonej zastawem zwykłym | str. 350
9.2. Zarzuty zastawcy | str. 351
10. Wygaśnięcie zastawu zwykłego | str. 351
11. Zastaw zwykły a upadłość | str. 352
12. Zastaw zwykły a postępowanie restrukturyzacyjne | str. 353
13. Zastaw zwykły a postępowanie egzekucyjne | str. 354

Rozdział 22
Zastaw morski | str. 356

Rozdział 23
Zastaw zwykły na prawach (art. 327-335 k.c.) | str. 357
1. Zagadnienia wstępne | str. 357
2. Przedmiot zastawu | str. 357
2.1. Prawa, które mogą być zastawione | str. 357
2.2. Pierwszeństwo zastawów | str. 357
2.3. Rozporządzenie przez zastawcę zastawionym prawem | str. 358
3. Strony i uczestnicy umowy zastawu | str. 358
3.1. Zastawca | str. 358
3.2. Zastawnik | str. 359
3.3. Dłużnik wierzytelności obciążonej zastawem | str. 360
3.4. Osoba trzecia, u której znajduje się dokument potwierdzający prawo | str. 360
4. Ustanowienie zastawu na prawach | str. 361
4.1. Zagadnienia ogólne | str. 361
4.2. Umowa zastawu | str. 361
4.2.1. Forma umowy zastawu na prawach | str. 361
4.2.2. Treść umowy zastawu | str. 362
4.3. Inne warunki niezbędne do ustanowienia zastawu | str. 363
5. Uprawnienia zastawcy i zastawnika (art. 330-331 k.c.) | str. 364
6. Zaspokojenie roszczeń zastawnika (art. 332-335 k.c.) | str. 364
7. Niektóre rodzaje zastawu na prawach | str. 365
8. Zastaw na prawach a upadłość | str. 365
9. Zastaw na prawach a postępowanie egzekucyjne | str. 367

Rozdział 24
Przyrzeczenie ustanowienia zastawu zwykłego (umowa przedwstępna) | str. 369

Rozdział 25
Zastaw rejestrowy | str. 372
1. Przepisy regulujące zastaw rejestrowy | str. 372
2. Pojęcie zastawu rejestrowego | str. 374
3. Wierzytelność zabezpieczona zastawem rejestrowym (art. 1, 3, 5 i 6 u.z.r.r.z.) | str. 375
3.1. Wierzytelności, które mogą być zabezpieczone zastawem | str. 375
3.2. Zabezpieczenie zastawem należności ubocznych (art. 6a u.z.r.r.z.) | str. 376
3.3. Zabezpieczenie zastawem rejestrowym kilku wierzytelności | str. 376
3.3.1. Zabezpieczenie zastawem rejestrowym kilku wierzytelności przysługujących temu samemu podmiotowi (art. 6 u.z.r.r.z.) | str. 376
3.3.2. Zabezpieczenie zastawem rejestrowym kilku wierzytelności przysługujących różnym podmiotom (art. 4 ust. 1 i 2 u.z.r.r.z.) | str. 377
3.3.3. Zabezpieczenie zastawem rejestrowym wierzytelności z tytułu dłużnych papierów wartościowych emitowanych w serii (art. 4 ust. 3 i 4 u.z.r.r.z. oraz art. 29 u.o.) | str. 378
4. Przedmiot zastawu rejestrowego (art. 7-10 u.z.r.r.z.) | str. 380
4.1. Określenie przedmiotu zastawu rejestrowego (art. 7 u.z.r.r.z.) | str. 380
4.2. Rzeczy i prawa zastawialne | str. 382
4.2.1. Rzeczy oznaczone co do tożsamości i co do gatunku | str. 382
4.2.1.1. Rzeczy oznaczone co do tożsamości | str. 382
4.2.1.2. Rzeczy oznaczone co do gatunku | str. 382
4.2.1.3. Pojazdy mechaniczne | str. 382
4.2.1.4. Rzeczy oddane w leasing | str. 383
4.2.1.5. Rzeczy wyłączone z egzekucji | str. 384
4.2.2. Prawa | str. 384
4.2.2.1. Prawa na dobrach niematerialnych | str. 384
4.2.2.2. Wierzytelności | str. 384
4.2.2.3. Prawa z instrumentów finansowych | str. 384
4.2.3. Zbiór rzeczy ruchomych lub praw (art. 7 ust. 2 pkt 3 u.z.r.r.z.) | str. 385
4.2.4. Rzeczy lub prawa przyszłe | str. 386
4.3. Rzeczy ruchome, które nie mogą być obciążone zastawem rejestrowym | str. 387
4.3.1. Rzeczy ruchome i prawa niezastawialne | str. 387
4.3.2. Części składowe oraz przynależności nieruchomości i rzeczy ruchomych | str. 387
4.3.3. Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne | str. 388
4.4. Rzeczy ruchome, których zastawianie jest ograniczone | str. 388
4.4.1. Zastawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa | str. 388
4.4.2. Ustanowienie zastawu na rzeczy stanowiącej składnik majątku wspólnego małżonków | str. 389
4.4.3. Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzeczy stanowiącej własność małoletniego | str. 390
4.5. Zakres obciążenia zastawem | str. 391
4.5.1. Części składowe i przynależności | str. 391
4.5.2. Surogaty | str. 391
4.5.3. Roszczenia o odszkodowanie | str. 394
5. Zbieg obciążeń | str. 394
5.1. Pierwszeństwo zastawów | str. 394
5.2. Zmiana pierwszeństwa | str. 395
6. Rozporządzanie rzeczą zastawioną | str. 396
6.1. Przetwarzanie rzeczy obciążonej zastawem (art. 8 u.z.r.r.z.) | str. 396
6.2. Rzecz obciążona zastawem rejestrowym jako część składowa nieruchomości (art. 9 u.z.r.r.z.) | str. 397
6.3. Dalsze obciążanie lub zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego | str. 398
7. Strony i uczestnicy umowy zastawniczej | str. 399
7.1. Zastawca | str. 399
7.1.1. Osoba mogąca ustanowić zastaw | str. 399
7.1.2. Uprawnienia i obowiązki zastawcy | str. 400
7.1.2.1. Prawa zastawcy | str. 400
7.1.2.2. Prawo do korzystania z rzeczy (art. 11 u.z.r.r.z.) | str. 401
7.1.3. Zakres odpowiedzialności zastawcy | str. 402
7.2. Zastawnik | str. 403
7.3. Osoba trzecia, u której znajduje się przedmiot zastawu rejestrowego | str. 404
8. Ustanowienie zastawu rejestrowego | str. 404
8.1. Zagadnienia wstępne | str. 404
8.2. Umowa zastawnicza | str. 405
8.2.1. Forma umowy zastawniczej | str. 405
8.2.2. Treść umowy zastawniczej | str. 405
8.2.2.1. Elementy obligatoryjne umowy zastawniczej | str. 405
8.2.2.2. Zastawnik, zastawca oraz dłużnik, jeżeli nie jest on zastawcą | str. 406
8.2.2.3. Przedmiot zastawu | str. 407
8.2.2.4. Wierzytelność zabezpieczona zastawem | str. 407
8.2.2.5. Fakultatywne elementy umowy zastawniczej | str. 407
8.3. Dodatkowe wymagania przy zastawie rejestrowym na prawach | str. 409
8.4. Wpis do rejestru zastawów | str. 409
8.4.1. Wniosek o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów | str. 409
8.4.2. Rejestr zastawów | str. 410
8.4.3. Zabezpieczenie wierzytelności zastawnika do dnia wpisu zastawu do rejestru | str. 413
8.5. Odnotowanie zastawu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu mechanicznego | str. 414
8.6. Odnotowanie zastawu rejestrowego w innych rejestrach (art. 41a u.z.r.r.z.) | str. 415
9. Zmiana treści zastawu rejestrowego | str. 416
9.1. Wprowadzenie | str. 416
9.2. Forma zmiany treści umowy zastawniczej | str. 416
9.3. Rodzaje zmian treści zastawu | str. 417
9.3.1. Zmiany przedmiotowe | str. 417
9.3.1.1. Zmiana przedmiotu zastawu rejestrowego | str. 417
9.3.1.2. Inne zmiany dotyczące przedmiotu zastawu rejestrowego | str. 417
9.3.2. Zmiana dotycząca wierzytelności zabezpieczonej zastawem | str. 417
9.3.3. Zmiana zastawnika (art. 17 u.z.r.r.z.) | str. 418
9.3.3.1. Przeniesienie zastawu | str. 418
9.3.3.2. Przeniesienie wierzytelności bez zastawu | str. 419
9.3.3.3. Nabycie wierzytelności w drodze sukcesji uniwersalnej | str. 419
9.3.3.4. Wstąpienie w prawa wierzyciela | str. 419
9.3.3.5. Inne zmiany dotyczące zastawnika | str. 420
9.3.4. Zmiana zastawcy | str. 420
9.3.5. Zmiana dłużnika niebędącego zastawcą | str. 420
9.3.6. Zmiana najwyższej sumy zabezpieczenia | str. 421
10. Wygaśnięcie zastawu rejestrowego | str. 421
10.1. Przyczyny wygaśnięcia zastawu | str. 421
10.2. Wykreślenie zastawu rejestrowego | str. 423
10.2.1. Wykreślenie zastawu z rejestru zastawów (art. 19 u.z.r.r.z.) | str. 423
10.2.2. Wykreślenie zastawu z dowodu rejestracyjnego pojazdu mechanicznego | str. 423
10.3. Zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego (art. 13 u.z.r.r.z.) | str. 424
10.4. Zastaw po wygaśnięciu wierzytelności (art. 18 ust. 1 u.z.r.r.z.) | str. 426
11. Zaspokojenie roszczeń zastawnika (art. 20-27 u.z.r.r.z.) | str. 427
11.1. Tryb zaspokojenia roszczeń zastawnika | str. 427
11.2. Egzekucja | str. 428
11.3. Przejęcie na własność przedmiotu zastawu rejestrowego (art. 22 i 23 oraz 25 u.z.r.r.z.) | str. 428
11.4. Sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego | str. 430
11.5. Zaspokojenie z dochodu, jaki przynosi przedsiębiorstwo zastawcy (art. 27 u.z.r.r.z.) | str. 430
12. Zastaw rejestrowy a postępowanie upadłościowe | str. 431
13. Zastaw rejestrowy a postępowanie restrukturyzacyjne | str. 433

Rozdział 26
Kaucja | str. 435

Rozdział 27
Zabezpieczenie na rachunku bankowym | str. 436
1. Blokada środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym | str. 436
1.1. Blokada na podstawie art. 50 pr. bank | str. 436
1.2. Blokada na podstawie art. 393 k.c. | str. 438
2. Zastaw na wierzytelności z rachunku bankowego | str. 439
2.1. Zastaw według kodeksu cywilnego | str. 439
2.2. Zastaw rejestrowy | str. 442
3. Zastaw na wierzytelności z rachunku oszczędnościowego - wkładów oszczędnościowych | str. 443
3.1. Zastaw według kodeksu cywilnego | str. 443
3.2. Zastaw rejestrowy | str. 445
4. Przelew wierzytelności z rachunku bankowego | str. 446
5. Przewłaszczenie lokaty pieniężnej na zabezpieczenie | str. 448
6. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym | str. 448
7. Przeniesienie określonej kwoty na własność banku na podstawie art. 102 pr. bank. (kaucja) | str. 451
8. Zwrot podatku VAT w całości lub w części na rachunek banku | str. 452

Rozdział 28
Zabezpieczenie na akredytywie dokumentowej | str. 454
1. Zastaw na wierzytelności z akredytywy dokumentowej | str. 454
2. Przelew wierzytelności z akredytywy dokumentowej | str. 455

Rozdział 29
Zabezpieczenie na umowie sprzedaży | str. 457
1. Przelew wierzytelności z tytułu umowy sprzedaży | str. 457
2. Zastaw na należności przysługującej ze sprzedaży towarów i usług | str. 458
3. Zastaw na prawie do otrzymania rzeczy | str. 459

Rozdział 30
Zabezpieczenie na umowie ubezpieczenia | str. 461
1. Przelew wierzytelności | str. 461
1.1. Wprowadzenie | str. 461
1.2. Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia majątkowego | str. 463
1.3. Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia AC i OC | str. 465
1.3.1. Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia AC | str. 465
1.3.2. Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia OC | str. 465
2. Zabezpieczenie na umowie ubezpieczenia na życie | str. 466
3. Ubezpieczenie kredytu | str. 468
4. Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe realizowane przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółkę Akcyjną (KUKE) | str. 469

Rozdział 31
Zabezpieczenie na prawach z zakresu własności przemysłowej | str. 472
1. Zastaw na prawach z zakresu własności przemysłowej | str. 472
1.1. Przedmiot zastawu | str. 472
1.2. Ustanowienie zastawu | str. 473
1.3. Wygaśnięcie zastawu | str. 474
2. Umowa licencyjna | str. 475
3. Umowa przeniesienia praw do tzw. know-how | str. 477

Rozdział 32
Zabezpieczenie na jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i na certyfikatach inwestycyjnych | str. 478
1. Wprowadzenie | str. 478
2. Pełnomocnictwo do odprzedaży jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym | str. 479
3. Zastaw na jednostkach uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego (art. 83 u.f.i.) | str. 480
4. Zastaw na certyfikatach inwestycyjnych | str. 481

Rozdział 33
Zabezpieczenie na bankowych papierach wartościowych | str. 483
1. Bankowe papiery wartościowe | str. 483
2. Zastaw | str. 484
3. Kaucja | str. 484
4. Przewłaszczenie na zabezpieczenie | str. 485

Rozdział 34
Zabezpieczenia na obligacjach | str. 487
1. Zastaw | str. 487
1.1. Ogólne zasady ustanawiania zastawu na obligacjach | str. 487
1.2. Zastaw na obligacjach wyemitowanych przez bank-zastawnika | str. 490
2. Przewłaszczenie | str. 491

Rozdział 35
Zabezpieczenie na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 180-182 k.s.h.) | str. 492
1. Zastaw na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 492
1.1. Ograniczenia w obciążaniu udziału | str. 492
1.2. Ustanowienie zastawu na udziałach | str. 494
1.3. Umowa zastawu na udziałach | str. 495
1.4. Wykonywanie przez zastawnika prawa głosu | str. 496
1.5. Zaspokojenie roszczeń zastawnika | str. 497
2. Zastaw na dywidendach | str. 498
3. Przewłaszczenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 499

Rozdział 36
Zabezpieczenie na akcjach niebędących przedmiotem obrotu na giełdzie | str. 502
1. Wprowadzenie | str. 502
2. Zastaw na akcjach na okaziciela | str. 503
2.1. Zastaw na akcjach imiennych | str. 504
2.2. Treść umowy zastawu | str. 509
2.3. Skutki ustanowienia zastawu | str. 510
2.4. Zaspokojenie roszczeń wierzyciela-zastawnika | str. 510
2.5. Zastaw na dywidendach | str. 511
2.6. Zastaw na prawie poboru akcji | str. 512
2.7. Przewłaszczenie akcji | str. 513

Rozdział 37
Zabezpieczenie na instrumentach finansowych | str. 516
1. Zagadnienia wstępne | str. 516
1.1. Przedmiot zabezpieczenia | str. 516
1.2. Podmiot ustanawiający zabezpieczenie | str. 518
1.3. Podmiot podejmujący czynności związane z ustanowieniem zabezpieczenia | str. 518
1.4. Rodzaje zabezpieczeń na instrumentach finansowych | str. 519
2. Blokada instrumentów finansowych (§ 109-117 r.t.w.p.f.) | str. 520
3. Zastaw na instrumentach finansowych (§ 118-129 r.t.w.p.f.) | str. 523
3.1. Zasady ustanawiania zastawu | str. 523
3.2. Szczególne zasady dotyczące zastawu na akcjach spółki publicznej | str. 526
3.3. Zaspokojenie roszczeń z zabezpieczenia na instrumentach finansowych | str. 527
4. Przewłaszczenie instrumentów finansowych | str. 529
5. Ustanawianie zabezpieczeń spłaty udzielonych kredytów i pożyczek a forma tego zabezpieczenia (§ 100-103 r.t.w.p.f.) | str. 529

Rozdział 38
Zabezpieczenia finansowe | str. 531
1. Pojęcie zabezpieczenia finansowego | str. 531
2. Wierzytelności zabezpieczane zabezpieczeniem finansowym | str. 531
3. Podmiot ustanawiający lub przyjmujący zabezpieczenie oraz dłużnik z wierzytelności fi nansowej | str.. 532
4. Przedmiot zabezpieczenia finansowego | str. 533
5. Sposób zabezpieczenia finansowego | str. 536
5.1. Rodzaje zabezpieczeń finansowych | str. 536
5.2. Przeniesienie praw | str. 536
5.3. Zastaw finansowy | str. 536
5.4. Blokada finansowa | str. 537
6. Ustanowienie zabezpieczenia finansowego | str. 537
6.1. Forma ustanowienia zabezpieczenia finansowego | str. 537
6.2. Treść umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego (art. 5 u.z.f.) | str. 538
6.3. Odnotowanie zabezpieczenia finansowego | str. 539
7. Tryb i warunki postępowania firmy inwestycyjnej lub banku powierniczego przy ustanawianiu zabezpieczenia finansowego na maklerskich instrumentach finansowych | str. 540
8. Prawo i obowiązki stron umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego | str. 542
8.1. Prawo użycia przedmiotu zabezpieczenia finansowego przez zastawnika | str. 542
8.2. Prawo zastępowania składników zabezpieczenia finansowego | str. 543
8.3. Prawo do pożytków (§ 132 i 129 r.t.w.p.f.) | str. 543
9. Zaspokajanie roszczeń przyjmującego zabezpieczenie z zabezpieczenia finansowego | str. 544
9.1. Sposoby zaspokojenia roszczeń przyjmującego zabezpieczenie | str. 544
9.2. Zawiadomienie o wygaśnięciu roszczenia o zwrot przedmiotu zabezpieczenia | str. 545
9.3. Przejęcie przez zastawnika przedmiotu zabezpieczenia (art. 11 u.z.f.) | str. 545
9.4. Potrącenie (art. 10 ust. 1 u.z.f.) | str. 546
9.5. Kompensata (art. 3 pkt 3, art. 4 i 10 u.z.f.) | str. 546
9.6. Spełnienie świadczenia na rzecz przyjmującego zabezpieczenie | str. 547
9.7. Odkupienie jednostek uczestnictwa | str. 547
9.8. Tryb i warunki postępowania firmy inwestycyjnej lub banku powierniczego przy realizacji zabezpieczenia wierzytelności na maklerskich instrumentach finansowych | str. 547
9.8.1. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonych blokadą finansową (§ 134-135 r.t.w.p.f.) | str. 547
9.8.2. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonych zastawem finansowym (§ 141-142 r.t.w.p.f.) | str. 548
10. Zabezpieczenie finansowe a postępowanie upadłościowe | str. 549
11. Wygaśnięcie zabezpieczenia finansowego | str. 549

Rozdział 39
Hipoteka | str. 550
1. Definicja hipoteki i jej cechy charakterystyczne | str. 550
1.1. Pojęcie hipoteki | str. 550
1.2. Hipoteka jako ograniczone prawo rzeczowe | str. 551
1.3. Hipoteka jako zabezpieczenie wierzytelności | str. 551
2. Charakter prawny hipoteki | str. 551
2.1. Źródło powstania hipoteki | str. 551
2.2. Akcesoryjność hipoteki | str. 552
2.3. Szczegółowość hipoteki | str. 553
2.4. Niepodzielność hipoteki | str. 553
2.5. Prawo zaspokojenia z nieruchomości | str. 553
2.6. Skuteczność hipoteki względem każdoczesnego właściciela nieruchomości obciążonej | str. 553
2.7. Pierwszeństwo wierzyciela hipotecznego | str. 553
2.8. Jawność hipoteki | str. 554
3. Wierzytelność hipoteczna (art. 68 u.k.w.h.) | str. 554
3.1. Wierzytelności, które mogą być zabezpieczone hipoteką | str. 554
3.2. Zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności | str. 555
3.2.1. Zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności przysługujących temu samemu podmiotowi (art. 681 u.k.w.h.) | str. 555
3.2.1.1. Zakres zabezpieczenia kilku wierzytelności (art. 681 ust. 1-2 u.k.w.h.) | str. 555
3.2.1.2. Zabezpieczenie hipoteką wierzytelności z weksla in blanco | str. 557
3.2.1.3. Zabezpieczenie hipoteką wierzytelności z umowy ramowej | str. 558
3.2.1.4. Podział hipoteki (art. 681 ust. 3 u.k.w.h.) | str. 559
3.2.1.5. Połączenie hipotek | str. 561
3.2.2. Zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności przysługujących różnym podmiotom | str. 561
3.2.2.1. Zabezpieczenie wierzytelności konsorcjum | str. 561
3.2.2.2. Zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy | str. 563
3.3. Suma hipoteki | str. 565
3.4. Waluta hipoteki | str.. 566
4. Przedmiot hipoteki | str. 567
4.1. Określenie przedmiotu hipoteki | str. 567
4.2. Nieruchomość | str. 567
4.2.1. Pojęcie nieruchomości | str. 567
4.2.2. Nieruchomość gruntowa | str. 568
4.2.3. Nieruchomość budynkowa | str. 569
4.2.4. Nieruchomość lokalowa | str. 571
4.3. Ułamkowa część nieruchomości | str. 573
4.4. Użytkowanie wieczyste | str. 574
4.5. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu | str. 575
4.6. Nieruchomość spółdzielni | str. 577
4.7. Wierzytelność hipoteczna (subintabulat) | str. 578
4.8. Hipoteka na kilku nieruchomościach (art. 76 u.k.w.h.) | str. 578
4.8.1. Obciążenie hipoteką kilku nieruchomości | str. 578
4.8.2. Hipoteka łączna powstała z mocy prawa (hipoteka łączna ex lege) (art. 76 ust. 1 i 2 u.k.w.h.) | str. 579
4.8.3. Hipoteka łączna umowna (art. 76 ust. 3 u.k.w.h.) | str. 581
4.8.3.1. Charakter prawny hipoteki łącznej umownej | str. 581
4.8.3.2. Przekształcenie hipoteki pojedynczej w hipotekę łączną | str. 582
4.8.3.3. Rozszerzenie przedmiotu hipoteki łącznej | str. 583
4.8.3.4. „Zamiana przedmiotu” hipoteki łącznej | str. 583
4.8.3.5. Podział hipoteki łącznej umownej | str. 584
4.8.4. Podział nieruchomości zabudowanej (art. 76 ust. 4 u.k.w.h.) | str. 585
4.8.5. Hipoteka w przypadku zniesienia współwłasności w częściach ułamkowych (art. 76 ust. 11-14 u.k.w.h.) | str. 588
4.8.6. Hipoteka podzielona pomiędzy kilka nieruchomości (repartycja hipoteki) | str. 589
4.9. Połączenie nieruchomości obciążonych hipoteką (art. 21-22 u.k.w.h.) | str. 590
4.10. Ekspektatywa | str. 591
5. Części składowe nieruchomości | str. 591
5.1. Pojęcie części składowej nieruchomości | str. 591
5.2. Części składowe nieruchomości gruntowych | str. 592
5.3. Części składowe nieruchomości lokalowych | str. 594
6. Przynależności | str. 594
7. Roszczenie właściciela o czynsz najmu lub dzierżawy | str. 596
8. Rozporządzenie przez właściciela obciążoną nieruchomością | str. 597
9. Ustanowienie hipoteki | str. 598
9.1. Forma ustanowienia hipoteki | str. 598
9.1.1. Wymagania co do formy | str. 598
9.1.2. Ustanowienie hipoteki w formie aktu notarialnego | str. 599
9.1.3. Ustanowienie hipoteki bankowej i na rzecz SKOK | str. 600
9.1.3.1. Hipoteka bankowa | str. 600
9.1.3.2. Hipoteka na rzecz SKOK | str. 602
9.2. Strony umowy o ustanowienie hipoteki | str. 603
9.2.1. Właściciel nieruchomości | str. 603
9.2.1.1. Zasady ogólne | str. 603
9.2.1.2. Współwłaściciele nieruchomości | str. 603
9.2.1.3. Małoletni właściciel nieruchomości | str. 605
9.2.1.4. Jednostka samorządu terytorialnego | str. 605
9.2.1.5. Kościelne osoby prawne | str. 605
9.2.1.6. Pełnomocnik | str. 606
9.2.2. Wierzyciel hipoteczny | str. 606
10. Rodzaje hipoteki umownej | str. 607
10.1. Wprowadzenie | str. 607
10.2. Hipoteka zwykła | str. 607
10.3. Hipoteka kaucyjna | str. 608
11. Powstanie hipoteki | str. 609
11.1. Treść księgi wieczystej | str. 609
11.1.1. Działy księgi wieczystej | str. 609
11.1.2. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych | str. 611
11.2. Ewidencja gruntów i budynków | str. 615
11.3. Wniosek o wpis hipoteki | str. 615
11.3.1. Forma i treść wniosku | str. 615
11.3.2. Dokumenty dołączane do wniosku o wpis hipoteki umownej | str. 616
11.3.3. Wpis hipoteki do księgi wieczystej | str. 617
11.3.4. Treść wpisu w księdze wieczystej (§ 52-53 r.z.p.k.w.) | str. 619
11.3.5. Powstanie hipoteki a ustanowienie hipoteki | str. 620
11.3.6. Środki odwoławcze od orzeczeń sądu | str. 621
11.3.7. Niezgodność treści księgi wieczystej | str. 621
12. Pierwszeństwo praw ciążących na nieruchomości | str. 623
12.1. Pojęcie pierwszeństwa (art. 249 k.c.) | str. 623
12.2. Pierwszeństwo hipotek (art. 249 k.c. i art. 12 u.k.w.h.) | str. 624
12.3. Zastrzeżenie pierwszeństwa hipotek (art. 13 u.k.w.h.) | str. 624
12.4. Zmiana pierwszeństwa (art. 250 k.c.) | str. 625
12.5. Ujawnienie pierwszeństwa w księdze wieczystej | str. 626
13. Zmiana treści hipoteki umownej i wierzytelności hipotecznej | str. 627
13.1. Wprowadzenie | str. 627
13.2. Zmiana treści wierzytelności zabezpieczonej hipoteką „nową” oraz kaucyjną | str. 628
13.2.1. Dłużnik hipoteczny będący dłużnikiem osobistym | str. 628
13.2.2. Dłużnik hipoteczny niebędący dłużnikiem osobistym | str. 628
13.3. Zmiana treści wierzytelności zabezpieczonej hipoteką zwykłą | str. 629
13.4. Zmiana treści hipoteki (art. 248 k.c.) | str. 629
13.5. Zastąpienie zabezpieczonej wierzytelności inną wierzytelnością (art. 683 u.k.w.h.) | str. 631
13.6. Zmiana przedmiotu hipoteki łącznej | str. 633
13.7. Zmiana wierzyciela | str. 634
13.7.1. Przeniesienie wierzytelności hipotecznej (art. 79-831 u.k.w.h.) | str. 634
13.7.2. Wstąpienie w prawa wierzyciela (art. 518 k.c.) | str. 635
14. Ochrona hipoteki | str. 636
15. Ubezpieczenie nieruchomości obciążonej hipoteką | str. 637
16. Wygaśnięcie hipoteki (art. 94-101 u.k.w.h.) | str. 637
16.1. Przyczyny wygaśnięcia hipoteki | str. 637
16.1.1. Zasady ogólne | str. 637
16.1.2. Zrzeczenie się hipoteki (art. 246 k.c.) | str. 638
16.1.3. Skutki wygaśnięcia hipoteki | str. 640
16.2. Obowiązki wierzyciela po wygaśnięciu hipoteki (art. 100 u.k.w.h.) | str. 640
16.2.1. Spłata długu przez dłużnika głównego | str. 640
16.2.2. Spłata długu przez inną osobę niż dłużnik główny | str. 640
16.3. Wykreślenie hipoteki | str. 641
16.3.1. Wniosek o wykreślenie hipoteki | str. 641
16.3.2. Dokumenty dołączane do wniosku o wykreślenie hipoteki | str. 642
16.3.3. Wykreślenie hipoteki ustanowionej na zabezpieczenie wierzytelności z weksla in blanco | str. 644
17. Opróżnione miejsce hipoteczne | str. 645
17.1. Powstanie opróżnionego miejsca hipotecznego | str. 645
17.2. Przyczyny powstania opróżnionego miejsca hipotecznego | str. 646
17.3. Przyczyny powstania opróżnionego miejsca hipotecznego w części | str. 647
17.4. Sposoby rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym (art. 1011 ust. 1 zdanie drugie u.k.w.h.) | str. 647
17.5. Granice rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym (art. 1011 ust. 1 zdanie pierwsze u.k.w.h.) | str. 648
17.6. Wpis hipoteki lub przeniesienia hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne | str. 650
17.6.1. Forma dokumentu będącego podstawą wpisu | str. 650
17.6.2. Wpis do księgi wieczystej (art. 1014 ust. 1 u.k.w.h.) | str. 650
17.6.3. Uprawnienie właściciela nieruchomości do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym (art. 1014 u.k.w.h.) | str. 651
17.7. Roszczenie wierzyciela hipotecznego o przeniesienie jego hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne (art. 1019 u.k.w.h.) | str. 652
17.8. Niedopuszczalne zastrzeżenie (art. 1018 u.k.w.h.) | str. 653
18. Hipoteka przymusowa (art. 109-1111 u.k.w.h.) | str. 654
19. Hipoteka a egzekucja z nieruchomości | str. 657
19.1. Obciążenie nieruchomości hipoteką po jej zajęciu | str. 657
19.2. Zaspokojenie roszczeń wierzyciela z nieruchomości obciążonej hipoteką | str. 658
20. Hipoteka a postępowanie upadłościowe | str. 659
21. Hipoteka a postępowanie restrukturyzacyjne | str. 661

Rozdział 40
Roszczenie o ustanowienie hipoteki | str. 663

Rozdział 41
Przeniesienie własności nieruchomości (przewłaszczenie nieruchomości) (art. 155-159 k.c.) | str. 665

Rozdział 42
Przyrzeczenie przeniesienia własności nieruchomości (umowa przedwstępna) (art. 389 i 390 k.c.) | str. 668

Rozdział 43
Zastaw na statkach (art. 76-89 k.m.) | str. 671
1. Hipoteka morska | str. 671
2. Zastaw morski | str. 673

Rozdział 44
Zastaw ustawowy (art. 326 k.c.) | str. 674

Rozdział 45
Zastaw skarbowy (art. 41-46i o.p.) | str. 676

Rozdział 46
Hipoteka przymusowa Skarbu Państwa (art. 34, 35, 38 i 39 o.p.) | str. 679

Rozdział 47
Akt notarialny, w którym dłużnik poddaje się egzekucji | str. 681
1. Wprowadzenie | str. 681
2. Artykuł 777 § 1 pkt 4 k.p.c. | str. 682
3. Artykuł 777 § 1 pkt 5 k.p.c. | str. 683
4. Artykuł 777 § 1 pkt 6 k.p.c. | str. 684

Część II
Wzory umów i innych dokumentów

Rozdział 1
Weksel własny in blanco | str. 687
1. Deklaracja wystawcy do weksla własnego in blanco | str. 687
2. Przykłady weksli własnych in blanco | str. 698
3. Deklaracja wystawcy i poręczyciela wekslowego do weksla własnego in blanco | str. 699
4. Przykład weksla własnego in blanco poręczonego | str. 700
5. Aneks do deklaracji do weksla in blanco | str. 700
6. Deklaracja na zabezpieczenie aneksu | str. 702
7. Porozumienie do weksla in blanco | str. 703

Rozdział 2
Poręczenie | str. 705
1. Poręczenie za dług istniejący | str. 705
2. Poręczenie za dług przyszły | str. 714

Rozdział 3
Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa | str. 719

Rozdział 4
Przelew wierzytelności (cesja) | str. 726
1. Przelew wierzytelności pod warunkiem rozwiązującym | str. 726
2. Przelew wierzytelności pod warunkiem zawieszającym | str. 734
3. Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia | str. 738
4. Przelew wierzytelności z rachunku bankowego | str. 744

Rozdział 5
Przystąpienie do długu | str. 749

Rozdział 6
Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych | str. 752
1. Zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do tożsamości | str. 752
2. Zastaw rejestrowy na pojeździe mechanicznym | str. 764
3. Zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku | str. 768

Rozdział 7
Zastaw zwykły na rzeczach ruchomych | str. 774

Rozdział 8
Zastaw na prawach | str. 777
1. Zastaw rejestrowy | str. 777
2. Zastaw zwykły | str. 783
2.1. Zastaw na wierzytelności z rachunku bankowego | str. 783
2.1.1. Zastaw na wierzytelności z rachunku bankowego lokaty terminowej | str. 783
2.1.2. Zastaw na wierzytelności z rachunku bankowego lokaty terminowej prowadzonego przez zastawnika | str. 788
2.1.3. Zastaw na wierzytelności z rachunku bankowego bieżącego | str. 791
2.1.4. Zastaw na wierzytelności z rachunku bankowego bieżącego prowadzonego przez zastawnika | str. 793
2.2. Zastaw na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 795

Rozdział 9
Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym | str. 800
1. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym bieżącym | str. 800
2. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym terminowym | str. 804

Rozdział 10
Przewłaszczenie na zabezpieczenie | str. 806
1. Przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości pod warunkiem rozwiązującym | str. 806
2. Przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku | str. 818
3. Przewłaszczenie pod warunkiem zawieszającym | str. 823
4. Przewłaszczenie rzeczy przyszłych | str. 828

Rozdział 11
Hipoteka | str. 834
1. Ustanowienie hipoteki | str. 834
1.1. Ustanowienie hipoteki w formie aktu notarialnego | str. 834
1.2. Ustanowienie hipoteki bankowej | str. 839
1.2.1. Oświadczenie właściciela nieruchomości | str. 839
1.2.2. Oświadczenie banku | str. 844
1.3. Ustanowienie hipoteki na rzecz SKOK | str. 847
2. Ustanowienie hipoteki łącznej | str. 848
3. Poparcie wniosku o wpis hipoteki | str. 851
4. Zmiana treści hipoteki | str. 852
4.1. Zmiana treści hipoteki ustanowionej w formie aktu notarialnego | str. 852
4.2. Zmiana treści hipoteki bankowej | str. 854
4.2.1. Oświadczenie właściciela nieruchomości o zmianie treści hipoteki | str. 854
4.2.2. Oświadczenie banku o zmianie treści hipoteki | str. 855
5. Wygaśnięcie hipoteki | str. 856
5.1. Zrzeczenie się hipoteki | str. 856
5.1.1. Zrzeczenie się hipoteki w całości | str. 856
5.1.2. Zrzeczenie się hipoteki w części | str. 858
5.2. Zezwolenie na wykreślenie hipoteki | str. 859
5.2.1. Spłata zobowiązania przez głównego dłużnika | str. 859
5.2.2. Spłata zobowiązania przez osobę trzecią | str. 861

Część III
Bibliografia i orzecznictwo

1. Ogólne | str. 865
1.1. Różne | str. 866
1.2. Nadzabezpieczenie | str. 867
1.3. Podmioty prawa | str. 867
1.4. Podpis | str. 869
1.5. Pełnomocnictwo | str. 871
1.6. Zmiana stron umowy | str. 873
2. Weksel in blanco i czek in blanco | str. 873
2.1. Ogólne | str. 875
2.2. Elementy weksla in blanco | str. 877
2.2.1. Wystawca weksla | str. 877
2.2.2. Remitent | str. 880
2.2.3. Oznaczenie terminu płatności | str. 881
2.2.4. Suma wekslowa | str. 883
2.2.5. Miejsce i data wystawienia | str. 885
2.2.6. Przyrzeczenie zapłaty | str. 886
2.2.7. Klauzule wekslowe | str. 886
2.3. Deklaracja wekslowa | str. 886
2.4. Uzupełnienie weksla in blanco | str. 890
2.5. Przeniesienie weksla in blanco | str. 896
2.6. Przedawnienie i wygaśnięcie roszczeń z weksla | str. 899
2.7. Zarzuty wekslowe | str. 902
3. Poręczenie wekslowe | str. 902
4. Poręczenie | str. 911
4.1. Ogólnie | str. 912
4.2. Poręczenie za dług przyszły | str. 917
4.3. Zakres odpowiedzialności poręczyciela | str. 920
4.4. Powiadomienie o opóźnieniu dłużnika | str. 921
4.5. Udzielanie poręczeń przez gminy | str. 922
4.6. Wejście poręczyciela w prawa zaspokojonego wierzyciela (art. 518 k.c.) | str. 923
4.7. Poręczenie a upadłość i układ | str. 923
5. Gwarancje bankowe | str. 924
6. Przelew wierzytelności - cesja | str. 933
6.1. Istota przelewu | str. 934
6.2. Wierzytelności niezbywalne - zakaz i ograniczenie cesji | str. 941
6.3. Przelew wierzytelności przyszłej | str. 943
6.4. Przelew wierzytelności szczególnego rodzaju | str. 945
6.4.1. Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia | str. 945
6.4.2. Przelew wierzytelności z umowy rachunku bankowego | str. 946
6.4.3. Zakaz obrotu wierzytelnościami wynikającymi z zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | str. 947
6.5. Forma umowy przelewu | str. 948
6.6. Skutki przelewu | str. 948
6.6.1. Nabycie wierzytelności | str. 948
6.6.2. Zmiana umowy po przelewie | str. 950
6.6.3. Egzekucja po przelewie | str. 951
6.7. Zawiadomienie o przelewie | str. 952
6.8. Zarzuty dłużnika przeciwko cesjonariuszowi | str. 954
6.9. Odpowiedzialność cedenta | str. 955
7. Przystąpienie do długu | str. 955
8. Zastaw | str. 957
8.1. Zastaw zwykły na rzeczach ruchomych | str. 957
8.2. Zastaw rejestrowy | str. 960
8.3. Części składowe i przynależności rzeczy ruchomych | str. 968
8.4. Zastaw na prawach (zwykły i rejestrowy) | str. 969
9. Przewłaszczenie | str. 972
9.1. Przewłaszczenie rzeczy ruchomych | str. 974
9.2. Części składowe i przynależności ruchomości | str. 985
9.3. Przewłaszczenie nieruchomości | str. 985
9.4. Przewłaszczenie praw | str. 987
9.4.1. Przewłaszczenie udziałów | str. 987
9.4.2. Przewłaszczenie lokaty pieniężnej | str. 989
10. Umowa przedwstępna | str. 989
11. Ubezpieczenie | str. 990
12. Hipoteka | st
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

Kolejny tom „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” został poświęcony kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych oraz pozaumownych. Zawiera także publikację dotyczącą aktualnych problemów stosowania prawa prywatnego międzynarodowego przez polskie sądy. Nie zabrakło w nim również recenzji i glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa spadkowego oraz prawa zobowiązań (odszkodowania w walucie obcej, konwencja wiedeńska).

Cena: 24.15 zł 21.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

Kolejny, czwarty już tom niniejszej serii poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (ochrona konsumenta, faktoring) oraz zobowiązań pozaumownych (rozporządzenie Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje dotyczące sytuacji prawnej kupującego w razie żądania wykonania dostawy zastępczej lub naprawy towarów na podstawie Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, a także prawa właściwego dla licencji praw autorskich. Godny polecenia jest również artykuł na temat rozgraniczenia zakresu zastosowania statutu personalnego i statutu kontraktowego.
W tomie tym nie zabrakło też recenzji, materiałów, jak również glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa zobowiązań oraz postępowania cywilnego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

W studiach zebranych w kolejnym tomie serii poruszono tematy dotyczące: optymalnej koncepcji określania właściwości prawa we wspólnotowym porządku prawnym, wspólnotowych instrumentów prawa cywilnego, klauzuli porządku jako podstawy odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym, zmian w unormowaniu cesji wierzytelności (od art. 12 konwencji rzymskiej do art. 14 rozporządzenia Rzym I).
W częściach obejmujących materiały i glosy zamieszczono wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w sprawie stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych, projekt ustawy z 2009 roku regulującej prawo prywatne międzynarodowe, wyrok Trybunału z dnia 6 października 2009 roku, glosę do tego wyroku oraz glosę do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2008 roku.

Cena: 27.30 zł 24.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

Prace zamieszczone w kolejnym tomie tej serii poświęcono w przeważającej mierze prawu kolizyjnemu. Autorzy podejmują zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, takie jak kwestia przepisów wymuszających swoje zastosowanie, jak również szczegółowe rozwiązania z zakresu prawa własności intelektualnej czy też prawa rodzinnego. Nie zabrakło w nim również analitycznego opracowania kwestii zdatności arbitrażowej na tle prawnoporównawczym.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

“Silesian Journal of Legal Studies” vol. 6 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Śląskiego. W SJLS są publikowane teksty w językach kongresowych Numer szósty SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, europejskiego prawa gospodarczego i finansowego. Artykuły odnoszą się do aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego – (głównie z zakresu prawa finansowego i administracyjnego) oraz międzynarodowego – delimitacja granic w Arktyce oraz działalności ECOWAS. SJLS no. 6 zawiera także sprawozdanie z międzynarodowej konferencji prawa własności intelektualnej, która odbyła się w Oksfordzie oraz interdyscyplinarne studium przypadków z pogranicza socjologii, kulturoznawstwa i prawa. Wzorem poprzednich wydań SJLS no. 6 zawiera także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UŚ wydanych w 2013 r. oraz listę konferencji zorganizowanych na Wydziale. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów. Dzięki podjętym zagadnieniom interdyscyplinarnym oraz międzynarodowym publikacja wychodzi poza dziedzinę prawa, a przede wszystkim udowadnia tezę, że współczesne zagadnienia prawne przekraczają gra nice państw i kontynentów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
Administrator 10/2017

-29%

Administrator 10/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Krajowy Zasób Nieruchomości,
● Akceleracja zmian w przepisach o spółdzielniach,
● Deweloper we wspólnocie mieszkaniowej.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.