Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawno-finansowe aspekty polityki państwa w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce

ebook

- 15%

Prawno-finansowe aspekty polityki państwa w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce

Maciej Jabłoński

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 26.00 zł 22.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 22.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-7072-589-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Przedmiotem rozprawy są prawno-finansowe aspekty polityki państwa w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, w szczególności w odniesieniu do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej za lata 2007-2013 obejmującej swym zakresem rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Publikacja została wzbogacona wykazem źródeł prawa, aktami prawnymi UE, umowami międzynarodowymi, aktami prawnymi prawa polskiego i orzecznictwem.

Tytuł
Prawno-finansowe aspekty polityki państwa w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce
Autor
Maciej Jabłoński
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ISBN
978-83-7072-589-1
Rok wydania
2010 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
334
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 9 Wstęp 13 Teza pracy 20 Rozdział I. Zagadnienia wstępne 21 1.1. Wyjaśnienie pojęć i konwencji terminologicznych używanych w pracy 21 1.2. Historyczno-prawne tło kształtowania się stosunku państwa do rolnictwa i obszarów wiejskich 30 1.3. Polityka Rolna Unii Europejskiej 33 1.4. Polityczne oraz programowe podstawy aktualnej polityki państwa w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 52 1.4.1. Krajowy Plan Strategiczny na lata 2007-2013 68 1.5. Społeczno-gospodarcze oraz ekonomiczno-finansowe uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 71 1.6. Podsumowanie 79 Rozdział II. Prawno-ustrojowe aspekty podejmowania przez organy władzy publicznej działań na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 81 2.1. Normy konstytucyjne 81 2.2. Regulacje pierwotnego i wtórnego prawa Unii Europejskiej 87 2.3. Regulacje prawa krajowego 109 2.4. Organy administracji publicznej kompetentne w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 144 2.5. Państwowe osoby prawne realizujące zadania publiczne w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 148 2.6. Podsumowanie 157 Rozdział III. Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w systemie finansów publicznych państwa 159 3.1. Zasady finansów publicznych w odniesieniu do finansowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 159 3.2. Instrumenty oraz instytucje systemu finansów publicznych 168 3.3. Rolnictwo i obszary wiejskie jako obszary generowania dochodów publicznych 169 3.4. Rolnictwo i obszary wiejskie w systemie wydatków publicznych 173 3.5. Korelacje pomiędzy sytuacją finansową rolnictwa i obszarów wiejskich a poziomem deficytu sektora finansów publicznych i państwowego długu publicznego 176 3.6. Korelacje pomiędzy sytuacją finansową rolnictwa i obszarów wiejskich a dynamiką PKB w Polsce 179 3.7. Podsumowanie 187 Rozdział IV. Źródła finansowania polityki państwa w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 189 4.1. Środki budżetu państwa 189 4.2. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 196 4.2.1. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja Gwarancji” 204 4.2.2. Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji 211 4.2.3. Europejski Fundusz Rolniczy Rozwoju Obszarów Wiejskich 215 4.3. Niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 216 4.4. Środki finansowe pochodzące z innych źródeł 218 4.5. Podsumowanie 225 Rozdział V. Prawno-finansowe instrumenty polityki państwa w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 227 5.1. Podstawy prawne dotyczące PROW 227 5.2. Źródła finansowania PROW 235 5.3. System zarządzania i kontroli 238 5.4. System monitorowania i oceny 247 5.5. Zakres krajowej sieci obszarów wiejskich 251 5.6. Wzajemne korelacje z PROW 2004-2006 252 5.7. Podsumowanie 256 Rozdział VI. Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 257 6.1. Prawno-finansowe aspekty poprawy konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 257 6.1.1. Formy wsparcia zawodowego i branżowego 258 6.1.2. Ułatwianie startu młodym rolnikom 261 6.1.3. Renty strukturalne 262 6.1.4. Korzystanie z usług doradczych 264 6.1.5. Modernizacja i zwiększenie wartości dodanej w rolnictwie 265 6.1.6. Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej 267 6.1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa 269 6.1.8. Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności 270 6.1.9. Działania informacyjne i promocyjne 271 6.1.10. Grupy producentów rolnych 272 6.2. Prawno-finansowe aspekty poprawy stanu środowiska naturalnego i obszarów wiejskich 273 6.2.1. Formy wsparcia działalności rolniczej 274 6.2.2. Płatności rolno-środowiskowe 275 6.2.3. Zalesianie gruntów 275 6.2.4. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej 277 6.3. Prawno-finansowe instrumenty działań na rzecz rozwoju i wsparcia poprawy jakości życia na obszarach wiejskich 278 6.3.1. Dywersyfikacja działalności 280 6.3.2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 281 6.3.3. Zakres usług 283 6.3.4. Inwestycje w zakresie odnowy i rozwoju wsi 283 6.4. Leader jako podejście przekrojowe i partnerskie w finansowaniu rozwoju obszarów wiejskich 284 6.4.1. Lokalne strategie rozwoju 287 6.4.2. Wdrażanie projektów współpracy 288 6.4.3. Zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy Lokalnych Grup Działania 289 6.4.4. Pomoc techniczna 290 6.5. Podsumowanie 291 Rozdział VII. Wnioski oraz postulaty de lega lata i de lege ferenda 293 Zakończenie 297 Literatura 303 Dokumenty 315 Wykaz źródeł prawa 319 Akty prawne Unii Europejskiej 319 Umowy międzynarodowe 322 Akty prawne prawa polskiego 323 Orzecznictwo 330 Wykaz tabel 332
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera omówienie haskich Reguł wyboru prawa w międzynarodowych umowach handlowych. Swoje miejsce znalazło także pogłębione opracowanie dotyczące stosowania prawa prywatnego międzynarodowego w praktyce urzędów stanu cywilnego na podstawie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego z 2014 r., jak również artykuł poświęcony roli i funkcji zaświadczenia o stanie cywilnym w prawie kolizyjnym. Poza tym w tomie siedemnastym czasopisma czytelnik znajdzie opracowanie podejmujące ważkie z praktycznego punktu widzenia zagadnienie odgraniczenia statutu stosunków majątkowych małżeńskich od innych statutów, jak i omówienie instytucji zapisu windykacyjnego w prawie włoskim. Godny polecenia jest także artykuł poświęcony kwestii stwierdzenia treści oraz zastosowania prawa obcego przez notariusza wykonującego zawód w Polsce. Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego zamyka recenzja monografii "Die Anerkennung ausländischer Gesellschaften im französischen und deutschen Rechtskreis: Die historische Entwicklung der Sitztheorie und ihr gegenwärtiger Stand".

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

Kolejny, czwarty już tom niniejszej serii poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (ochrona konsumenta, faktoring) oraz zobowiązań pozaumownych (rozporządzenie Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje dotyczące sytuacji prawnej kupującego w razie żądania wykonania dostawy zastępczej lub naprawy towarów na podstawie Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, a także prawa właściwego dla licencji praw autorskich. Godny polecenia jest również artykuł na temat rozgraniczenia zakresu zastosowania statutu personalnego i statutu kontraktowego.
W tomie tym nie zabrakło też recenzji, materiałów, jak również glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa zobowiązań oraz postępowania cywilnego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
Aksjologia prawa administracyjnego. Tom II

-14%

Aksjologia prawa administracyjnego. Tom II

W monografii szeroko zaprezentowano aksjologiczne zagadnienia tworzenia prawa administracyjnego i jego stosowania oraz problematykę aksjologii sądownictwa administracyjnego. Skupiono się także na takich zagadnieniach jak:

wartości prawa administracyjnego,
aksjologia sfery wewnętrznej administracji publicznej,
aksjologia prawa miejscowego,
aksjologia prawa ochrony środowiska,
aksjologia materialnego prawa administracyjnego.Publikacja zbiera zbiór referatów zaprezentowanych podczas Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego i Katedr Postępowania Administracyjnego, który odbył się we wrześniu 2016 r. w Zakopanem. Tworzą one szerokie spektrum, dobrze oddające ogromną różnorodność prezentowanej materii.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz urzędników rządowej i samorządowej administracji publicznej.

Cena: 170.00 zł 147.00 zł
Aksjomaty prawa administracyjnego

-14%

Aksjomaty prawa administracyjnego

W książce w sposób syntetyczny zaprezentowano podstawowe cechy prawa administracyjnego, przesądzające o swoistości i odrębności tej dziedziny prawa. Zostały one zebrane i przedstawione zarówno w świetle poglądów klasycznych, jak i współczesnych. Autor podkreśla wartość dotychczasowych ujęć nauki prawa administracyjnego, jednocześnie starając się wypełnić lukę i zlikwidować "przeskok" między tradycją a obecnymi trendami.

Podstawowym zamiarem autora było zwrócenie uwagi na to, że rozwój jakiejkolwiek nauki, w tym nauki prawa administracyjnego, nie może się odbywać w oderwaniu od zastanych zasad i poglądów. Powinny one być stale rozwijane i wzbogacane, z zachowaniem jednak ciągłości.

Dodatkowym atutem opracowania jest prezentacja aktualnych kwestii dyskusyjnych, które pojawiają się w obrębie prawa administracyjnego.

Adresaci:
Monografia skierowana jest do wszystkich osób, które interesują się prawem administracyjnym albo zajmują się nim zawodowo - do przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego, sędziów sądów administracyjnych i urzędników, a także do studentów, dla których stanowić będzie ona uzupełnienie podręczników obowiązujących na studiach prawniczych i administracyjnych.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Aktualne problemy postępowań w administracji publicznej

-13%

Aktualne problemy postępowań w administracji publicznej

Pierwszy rozdział niniejszej pracy otwiera opracowanie prof. R. Mikosza, dotyczące
problematyki potrzebnych zmian w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Praca ta
przygotowana została na podstawie ustnego wystąpienia, otwierającego powyższą konferencję.
Artykuł ten jest jednocześnie pierwszym artykułem w części I dotyczącej problematyki
postępowania sądowoadministracyjnego. W części tej omówiono również europejskie
standardy w świetle kontroli sądowej w administracji publicznej.
Część drugą poświęcono problematyce postępowania administracyjnego ogólnego i
postępowań administracyjnych szczególnych. Uzasadnieniem dla umieszczenia w jednej
części problematyki postępowania ogólnego i szczególnego jest to, iż niektórzy Autorzy
przedstawili w swoich pracach problemy zarówno z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego,
jak i przepisów procesowych szczególnych. Omówiono tu wybrane problemy
wnioskowego udostępniania informacji publicznej, kwestię komunikacji elektronicznej
w postępowaniu administracyjnym, domniemania formy decyzji administracyjnej, postępowania
administracyjnego w przedmiocie opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska,
postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej.
Część trzecia dotyczy zaś problemów stycznych: postępowania administracyjnego
i innych gałęzi i działów prawa. Chodzi tu głównie o prawo cywilne i prawo urzędnicze.
W części tej zawarto rozważania dotyczące partycypacji społeczności lokalnej w postępowaniach
wynikających z ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych, postępowania w sprawie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
oraz postępowania kwalifikacyjnego o mianowanie w służbie cywilnej o wytyczne
konstytucyjne (stan obecny i postulaty zmian).
W części czwartej umieszczono zaś rozważania na temat proceduralnych aspektów
przeprowadzania kontroli w ramach administracji rządowej, wstrzymania wykonalności
aktu administracyjnego (prace tę umieszczono w tym rozdziale ze względu na to, iż Autor
omawia tę problematykę w świetle zarówno postępowania jurysdykcyjnego – ogólnego
i szczególnego, jak i sądowoadministracyjnego) oraz rozgraniczenia właściwości rzeczowej
wojewody i regionalnej izby obrachunkowej w zakresie nadzoru nad działalnością jednostek
samorządu terytorialnego.

Cena: 15.00 zł 13.00 zł
Akty prawa miejscowego dotyczące pomocy społecznej. Przewodnik z wzorami

-14%

Akty prawa miejscowego dotyczące pomocy społecznej. Przewodnik z wzorami

W książce kompleksowo omówiono ogólne zasady stanowienia aktów prawa miejscowego, które powinny być uwzględniane przy projektowaniu uchwał organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego.
Szczegółowo skomentowano wszystkie te przepisy ustawy o pomocy społecznej, które zawierają upoważnienie do stanowienia aktów prawa miejscowego. Przede wszystkim zaś zwrócono uwagę na zakres dyskrecjonalności prawodawcy miejscowego przy ustalaniu treści poszczególnych aktów. Uwzględniono przy tym zarówno praktykę prawodawczą, jak i stanowiska orzecznictwa i literatury.


Uzupełnieniem całości są wzory uchwał, które zawierają wszystkie opisane zasady stanowienia aktów prawa miejscowego.


Adresaci:
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla pracowników administracji. Będzie stanowiła pomoc przy tworzeniu projektów uchwał, a także ich stosowaniu, tj. przy prowadzeniu postępowań administracyjnych i wydawaniu decyzji.

Cena: 50.00 zł 43.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.