Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo administracyjne

ebook

- 13%

Prawo administracyjne

Marek Wierzbowski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 68.00 zł 59.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 59.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8107-553-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka obejmuje niemal całość problematyki prawa administracyjnego, uwzględnia najnowszy dorobek doktryny i orzecznictwa. Czytelnik odnajdzie w podręczniku m.in. zagadnienia dotyczące: struktury administracji publicznej i zasad jej funkcjonowania, kontroli administracji, statusu urzędników, podstawowych działów prawa materialnego, a także problematykę związaną z integracją europejską.

Obecne 13. wydanie podręcznika zostało zaktualizowane, a w niektórych częściach istotnie zmienione i uzupełnione. Mając na uwadze rosnące znaczenie tzw. soft law, w pierwszej jego części dodano fragment poświęcony tym swoistym źródłom regulacji, z którymi mamy coraz częściej do czynienia. W związku ze zmianami ustawowymi zaktualizowana została część czwarta podręcznika dotycząca wybranych zagadnień prawa materialnego, w tym przede wszystkim kwestie dotyczące ochrony zabytków, prawa mieszkaniowego, prawa bankowego czy zgromadzeń. Przedstawiono również modyfikacje dotyczące tematyki pracowników administracji publicznej.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest zarówno dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych, jak i osób zainteresowanych problematyką organizacji administracji publicznej. W celu ułatwienia nauki wprowadzono dodatkowe pogrubienia podkreślające ważne partie materiału oraz piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów.

Tytuł
Prawo administracyjne
Autor
Marek Wierzbowski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-553-4
Seria
Akademicka. Podręczniki Obowiązkowe
Rok wydania
2017
Liczba stron
704
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 15

Przedmowa | str. 19


CZĘŚĆ PIERWSZA
ZAGADNIENIA I POJĘCIA OGÓLNE TEORII PRAWA ADMINISTRACYJNEGO


Rozdział I
Zagadnienia wstępne | str. 23
1. Pojęcie administracji | str. 23
2. Związanie administracji prawem | str. 26
3. Pojęcie prawa administracyjnego | str. 29
A. Prawo administracyjne w znaczeniu szerokim | str. 29
B. Prawo administracyjne w znaczeniu wąskim | str. 30
4. Typy norm w prawie administracyjnym | str. 31
5. Stosunek administracyjnoprawny | str. 34

Rozdział II
Krajowe źródła prawa administracyjnego | str. 36
1. Pojęcie źródeł prawa | str. 36
2. Akty stanowienia prawa powszechnie obowiązującego | str. 36
3. Akty stanowienia prawa o charakterze wewnętrznym | str. 44
4. Problem ważności aktów normatywnych wydanych przed wejściem w życie Konstytucji RP | str. 46
5. Procedura i technika prawodawcza | str. 47
6. Prawo miękkie | str. 48

Rozdział III
Początki kształtowania się polskiego prawa administracyjnego | str. 51

Rozdział IV
Prawo administracyjne Unii Europejskiej | str. 60
1. Ogólna charakterystyka prawa Unii Europejskiej | str. 60
2. Sfery relacyjne - obszary aktywności krajowej administracji publicznej w Unii Europejskiej | str. 63
3. Negocjacyjno-koordynacyjna sfera relacyjna | str. 65
4. Legitymizacyjna sfera relacyjna: współpraca z partnerami społecznymi i ciałami przedstawicielskimi w kraju | str. 67
5. Implementacyjna sfera relacyjna: wykonywanie prawa unijnego przez administrację publiczną | str. 68
A. Administracja publiczna jako adresat reguł prawa unijnego | str. 68
B. Podstawowe zasady stosowania prawa unijnego przez administrację publiczną | str. 69
C. Obowiązki administracji w sferze implementacyjnej w odniesieniu do reguł warunkowości oraz otwartej metody koordynacji | str. 74
6. Litygacyjna sfera relacyjna | str. 74
7. Zasada wzajemnego uznania i równoważności w działaniach administracji państw członkowskich Unii Europejskiej | str. 75

Rozdział V
Podstawowe pojęcia teoretyczne w nauce prawa administracyjnego | str. 79
1. Aparat administracyjny | str. 79
2. Nadzór, kontrola, koordynacja, kierownictwo | str. 81
3. Współdziałanie | str. 83
4. Decentralizacja i centralizacja administracji | str. 85
5. Samorząd | str. 88
6. Rodzaje jednostek organizacyjnych w systemie administracji publicznej | str. 92
A. Organ państwowy i organ administracji państwowej | str. 92
B. Organy administracji (organy administrujące, organy administracji publicznej) | str. 93
C. Rodzaje organów administracji | str. 94
D. Kolegialność i jednoosobowość | str. 97
E. Zakres działania i właściwość (kompetencja) organu | str. 97
F. Zakład administracyjny | str. 102
G. Inne jednostki organizacyjne w systemie administracji publicznej - nietypowe podmioty administrujące | str. 104
H. Funkcje zlecone administracji publicznej | str. 110
7. Władztwo administracyjne | str. 113
A. Cechy władztwa | str. 113
B. Przymus państwowy a sankcja administracyjna | str. 114
C. Formy przymusu państwowego | str. 115
D. Przymus egzekucyjny a kara | str. 116
E. Kary administracyjne | str. 116
F. Władztwo zakładowe | str. 117
8. Publiczne prawa podmiotowe | str. 118
9. Ciężary publiczne | str. 120


CZĘŚĆ DRUGA
ORGANIZACJA ADMINISTRACJI W POLSCE


Rozdział VI
Administracja centralna | str. 127
1. Zagadnienia ogólne | str. 127
2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej | str. 129
3. Podział centralnych organów administracji rządowej | str. 133
4. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej | str. 135
A. Skład Rady Ministrów | str. 136
B. Funkcje i kompetencje Rady Ministrów | str. 136
C. Organizacja i tryb działania Rady Ministrów | str. 139
D. Reprezentowanie Rady Ministrów oraz ustanawianie pełnomocników rządu | str. 141
E. Organy pomocnicze Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów | str. 143
5. Prezes Rady Ministrów i wiceprezesi Rady Ministrów oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | str. 147
A. Prezes Rady Ministrów | str. 147
B. Wiceprezes Rady Ministrów | str. 151
C. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | str. 152
6. Minister i ministerstwo | str. 153
A. Pozycja prawna ministra | str. 153
B. Sekretarze i podsekretarze stanu oraz ministerstwo | str. 162
7. Organy kolegialne o swoistej pozycji prawnej w systemie administracji centralnej | str. 164
8. Centralne organy administracji | str. 168
A. Zakres i środki nadzoru | str. 171
B. Rola organów (urzędów) centralnych | str. 172
C. Inspekcje | str. 173
9. Nietypowe jednostki organizacyjne administracji centralnej | str. 175
10. Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej | str. 178

Rozdział VII
Podziały terytorialne państwa | str. 181
1. Rys historyczny | str. 181
2. Klasyfikacja podziałów terytorialnych | str. 183
3. Podział zasadniczy | str. 186
4. Podziały pomocnicze | str. 187
5. Podziały specjalne | str. 188

Rozdział VIII
Terenowa administracja rządowa zespolona | str. 189
1. Uwagi wstępne | str. 189
2. Wojewoda i jego pozycja prawna | str. 191
A. Organizacyjnoprawne usytuowanie wojewody | str. 191
B. Funkcje wojewody | str. 193
C. Aparat pomocniczy wojewody | str. 199
3. Wojewódzka administracja zespolona | str. 201

Rozdział IX
Terenowe jednostki organizacyjne administracji niezespolonej | str. 206

Rozdział X
Samorząd terytorialny | str. 211
1. Podstawy prawne działania | str. 211
2. Zasada subsydiarności | str. 212
3. Zasada decentralizacji | str. 214
4. Zasada udziału samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy publicznej | str. 217
5. Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce | str. 219
A. Organy samorządu terytorialnego | str. 219
B. Referendum lokalne | str. 221
C. Statut | str. 224
6. Zadania samorządu | str. 225
7. Finansowe zabezpieczenie realizacji zadań samorządu terytorialnego | str. 231
8. Działalność prawotwórcza samorządu | str. 234
9. Nadzór nad samorządem terytorialnym | str. 235
10. Sądowa ochrona samodzielności samorządu | str. 240


CZĘŚĆ TRZECIA
FUNKCJONOWANIE ADMINISTRACJI


Rozdział XI
Pracownicy administracji publicznej | str. 245
1. Uwagi wstępne | str. 245
2. Pracownicy administracji państwowej i rządowej | str. 247
A. Urzędnicy państwowi i inni pracownicy urzędów państwowych | str. 248
B. Korpus służby cywilnej | str. 252
3. Pracownicy samorządowi | str. 262

Rozdział XII
Prawne formy działania administracji | str. 268
1. Wprowadzenie | str. 268
2. Akty normatywne administracji | str. 271
3. Akt administracyjny | str. 273
A. Rodzaje aktów administracyjnych | str. 277
B. Moc obowiązująca aktu administracyjnego | str. 288
C. Sprzeciw | str. 290
4. Ugoda | str. 292
5. Porozumienie administracyjne | str. 293
6. Czynności cywilnoprawne | str. 296
7. Prawo zamówień publicznych | str. 297
8. Czynności faktyczne | str. 301

Rozdział XIII
Kontrola sądowa administracji publicznej | str. 306
1. Wprowadzenie | str. 306
2. Sądownictwo administracyjne | str. 308
A. Podstawy prawne działania | str. 308
B. Organizacja wojewódzkich sądów administracyjnych | str. 308
C. Organizacja Naczelnego Sądu Administracyjnego | str. 309
D. Zakres właściwości sądów administracyjnych | str. 311
E. Zakres właściwości rzeczowej Naczelnego Sądu Administracyjnego | str. 313
3. Rola sądów powszechnych w kontroli administracji | str. 314

Rozdział XIV
Kontrola administracji | str. 315
1. Charakterystyka kontroli administracji | str. 315
2. Kontrola zewnętrzna administracji rządowej | str. 317
A. Kontrola niepaństwowa | str. 317
B. Kontrola państwowa | str. 319
3. Kontrola wewnętrzna | str. 335
A. Kontrola międzyresortowa | str. 337
B. Kontrola wewnątrzresortowa | str. 339
C. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny | str. 340
D. Kontrola niezawodowa (społeczna) | str. 341


CZĘŚĆ CZWARTA
WYBRANE ZAGADNIENIA MATERIALNEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO


Rozdział XV
Wybrane zagadnienia administracyjnoprawnej regulacji gospodarki | str. 345
1. Wprowadzenie | str. 345
2. Prawo działalności gospodarczej | str. 346
3. Przedsiębiorstwa państwowe | str. 355
A. Podstawy organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw państwowych | str. 355
B. Samorząd pracowniczy | str. 360
C. Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych i zbywanie akcji (udziałów) należących do Skarbu Państwa | str. 361
4. Nadzorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców | str. 364
5. Nadzór państwa nad rynkiem kapitałowym | str. 367
6. Prawo dewizowe | str. 370
A. Obrót dewizowy z zagranicą | str. 371
B. Obrót wartościami dewizowymi w kraju | str. 371
C. Wartości dewizowe | str. 371
D. Zasady prawa dewizowego | str. 372
E. Zezwolenie dewizowe | str. 373
F. Ograniczenia i obowiązki dewizowe | str. 373
7. Prawo gospodarki nieruchomościami | str. 375
8. Zasady i tryb wywłaszczania nieruchomości | str. 381
9. Prawo gospodarki komunalnej | str. 385
10. Prawo mieszkaniowe | str. 398
A. Korzystanie z lokali mieszkalnych przez funkcjonariuszy państwowych | str. 401
B. Polityka państwa w zakresie gospodarki mieszkaniowej | str. 403
11. Prawo budowlane | str. 407
12. Prawo geodezyjne i kartograficzne | str. 411
13. Prawo komunikacji i łączności | str. 414
A. Komunikacja lądowa | str. 415
B. Komunikacja wodna | str. 424
C. Komunikacja powietrzna | str. 427
D. Łączność | str. 428
14. Prawo górnicze | str. 436
15. Prawo geologiczne | str. 439
16. Bezpieczeństwo energetyczne | str. 441
A. Prawo energetyczne | str. 441
B. Zapasy obowiązkowe | str. 446
17. Prawo normalizacji oraz jakości | str. 453
18. Prawo o miarach i prawo probiercze | str. 457
19. Dozór techniczny | str. 459
20. Prawo bankowe | str. 460
21. Polityka pieniężna | str. 465
22. Prawo antymonopolowe | str. 472
23. Prawo celne | str. 476
A. Źródła prawa | str. 476
B. Krajowe organy administracji publicznej właściwe w sprawach celnych i ich zadania | str. 477
C. Dozór celny, kontrola celna i szczególny nadzór podatkowy | str. 483
D. Postępowania administracyjne prowadzone przez organy celne | str. 484
24. Prawo ubezpieczeniowe | str. 486
25. Prawo ochrony środowiska | str. 492
A. Podstawowe akty prawne w zakresie ochrony środowiska | str. 492
B. Zasady systemu prawa ochrony środowiska | str. 495
C. Organy administracji publicznej właściwe w sprawach ochrony środowiska | str. 498

Rozdział XVI
Administracja spraw zdrowia | str. 500
1. Administracja zdrowia | str. 500
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi | str. 507
3. Zapobieganie narkomanii | str. 511
4. Prawo rynku produktów leczniczych | str. 516
A. Pojęcie produktu leczniczego | str. 516
B. Dopuszczanie produktów leczniczych do obrotu | str. 516
C. Badania kliniczne leków | str. 517
D. Wytwarzanie produktów leczniczych | str. 518
E. Obrót produktami leczniczymi | str. 518
F. Reklama produktów leczniczych | str. 519
G. Refundacja produktów leczniczych | str. 520
H. Organy właściwe w sprawach rynku leków | str. 520

Rozdział XVII
Upowszechnianie informacji | str. 522
1. Zagadnienia wstępne | str. 522
2. Prawo prasowe | str. 523
3. Prawo o radiofonii i telewizji | str. 525
4. Polska Agencja Prasowa | str. 528
5. Ochrona informacji niejawnych | str. 529

Rozdział XVIII
Dostęp do informacji publicznej | str. 534
1. Zagadnienia wstępne | str. 534
2. Zakres podmiotowy prawa do informacji publicznej | str. 535
3. Zakres przedmiotowy prawa do informacji publicznej | str. 536
4. Ograniczenia dostępu do informacji publicznej | str. 539
5. Tryb udostępniania informacji publicznej | str. 540
A. Tryb bezwnioskowy | str. 540
B. Tryb wnioskowy | str. 542
6. Ochrona prawa do informacji | str. 543

Rozdział XIX
Administracja w dziedzinie oświaty, nauki i kultury | str. 544
1. Szkolnictwo podstawowe, ogólnokształcące, zawodowe | str. 544
2. Szkolnictwo wyższe, placówki naukowo-badawcze | str. 553
A. Szkolnictwo wyższe | str. 553
B. Polska Akademia Nauk | str. 560
C. Placówki naukowo-badawcze | str. 564
D. Stopnie i tytuły naukowe | str. 567
3. Organizacja upowszechniania kultury | str. 568
4. Kultura fizyczna i sport | str. 573
5. Prawna ochrona zabytków | str. 576
A. Rejestr zabytków | str. 579
B. Lista Skarbów Dziedzictwa | str. 580
C. Pomnik historii | str. 580
D. Park kulturowy | str. 580
E. Uwzględnienie ochrony zabytków w planie zagospodarowania przestrzennego | str. 581
F. Wywóz zabytków | str. 581

Rozdział XX
Administracyjnoprawna sytuacja osób fizycznych | str. 584
1. Obywatelstwo | str. 584
2. Prawo o cudzoziemcach | str. 587
A. Ogólny status cudzoziemca | str. 589
B. Ochrona cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | str. 597
C. Szczególny status cudzoziemców - obywateli Unii Europejskiej | str. 602
D. Cudzoziemiec z Kartą Polaka | str. 606
3. Zmiana imion i nazwisk | str. 607
4. Akty stanu cywilnego | str. 609
5. Ewidencja ludności, dowody osobiste, paszporty | str. 611
6. Ordery, odznaczenia, odznaki | str. 620

Rozdział XXI
Administracyjnoprawna regulacja zrzeszania się oraz niektórych innych rodzajów aktywności obywateli związanej z realizacją ich praw i wolności | str. 627
1. Prawo o stowarzyszeniach | str. 629
2. Prawo o partiach politycznych | str. 634
A. Ewidencja partii politycznych | str. 635
B. Nadzór nad działalnością partii | str. 636
C. Majątek partii | str. 637
D. Finansowanie partii | str. 637
3. Prawo o gwarancjach wolności sumienia i wyznania | str. 640
4. Prawo o zgromadzeniach | str. 644

Rozdział XXII
Administracyjnoprawna regulacja zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego | str. 648
1. Regulacja zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego | str. 649
A. Policja | str. 651
B. Straże i służby | str. 654
C. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu | str. 655
D. Biuro Ochrony Rządu | str. 657
E. Centralne Biuro Antykorupcyjne | str. 658
2. Administracyjnoprawny reżim stanu wyjątkowego | str. 660
3. Stan wojenny i jego regulacja prawna | str. 663
4. Administracyjnoprawna regulacja dotycząca zwalczania klęsk żywiołowych | str. 666
5. Regulacja ochrony przeciwpożarowej | str. 671
6. Zarządzanie kryzysowe | str. 674
7. Reglamentacja dostępu do broni, amunicji i materiałów wybuchowych | str. 678

Rozdział XXIII
Administracja obrony kraju | str. 683
1. Wprowadzenie do administracji obrony kraju | str. 683
2. Zarys stanu prawnego | str. 685
3. Organy właściwe w sprawach obrony oraz ich zadania | str. 687
4. Świadczenia na rzecz obrony kraju | str. 694
5. Ochrona granicy państwowej | str. 696

Wykaz podstawowej literatury | str. 699
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4

Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Numer czwarty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego, międzynarodowego prawa człowieka, karnego międzynarodowego i administracyjnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (teksty administracyjne), ale przede wszystkim europejskiego. Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 zawiera spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego za rok 2011. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocje Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem wiedzy dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

-31%

25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

W publikacji omówione zostały zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w przeszłości i obecnie. Koncentruje się, m.in. wokół zagadnień: początków samorządu terytorialnego oraz drogi do restytucji samorządu powiatowego w III Rzeczypospolitej, konstytucyjnych gwarancji dochodów samorządu terytorialnego, prawnych gwarancji ochrony jednostki wobec działań organów samorządowych, a także zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego. Monografia przedstawia problemy decentralizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i ochrony zabytków, w sposób szczegółowy omawia realizację polityki ochrony środowiska przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa lubelskiego

Cena: 48.00 zł 33.00 zł
Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

-14%

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

Monografia jest skierowana zarówno do pracowników naukowych i studentów wszystkich kierunków, których programy nauczana obejmują problematykę teorii administracji, w tym prawa administracyjnego.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

-14%

Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regulacji na gruncie praw człowieka i prawa konstytucyjnego oraz ich konsekwencje na tle przepisów prawa cywilnego.

W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: cudzoziemiec a obywatel, pojęcie cudzoziemca w systemie polskiego prawa pozytywnego oraz uprawnienia cudzoziemca do:


wjazdu i przebywania na terytorium Polski,
wykonywania pracy,
nabywania nieruchomości,
korzystania z pomocy społecznej państwa,
kontynuowania lub podjęcia nauki.
Autorka wskazuje kierunki rozwoju polskiego prawa migracyjnego oraz ich powiązanie ze zmianami ustrojowymi państwa oraz z rozwiązaniami wypracowanymi na gruncie orzecznictwa, w tym wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów administracyjnych.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli zawodów prawniczych: sędziów, radców prawnych i notariuszy, a także pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego. Zainteresuje również przedstawicieli nauki.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 1-2/2015

-32%

Administrator 1-2/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
Administrator 5/2015

-29%

Administrator 5/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O kondycji branży dźwigowej,
● Prawo wstępu do lokalu w spółdzielni,
● Po zebraniach rocznych.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.