Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo administracyjne

ebook

- 13%

Prawo administracyjne

Jan Aleksander Zimmermann

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 67.00 zł 58.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 58.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-806-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Podręcznik zawiera wszystkie kluczowe zagadnienia prawa administracyjnego. Autor w przystępny sposób przybliża najważniejsze pojęcia i aspekty tej dziedziny prawa, uwzględniając przy tym najnowszy dorobek doktryny i orzecznictwa.


Czytelnik odnajdzie tu m.in.:
– kluczowe definicje, cechy, źródła i zasady prawa administracyjnego;
– zagadnienia związane z administracją publiczną, rządową oraz z samorządem terytorialnym;
– formy kontroli administracji publicznej;
– rozważania na temat relacji między administracją publiczną a sferą zewnętrzną;
– zagadnienia związane z aksjologią oraz etyką administrowania.


Ciekawym uzupełnieniem książki są zabawne rysunki nawiązujące do poruszanych w publikacji treści.


Podręcznik jest systematycznym i kompletnym wykładem podstawowego kursu prawa administracyjnego w zakresie tak zwanej części ogólnej, przeznaczonym dla studentów prawa i administracji. Publikacja jest bardzo ceniona przez czytelników i doczekała się już 10. wydania.

Tytuł
Prawo administracyjne
Autor
Jan Aleksander Zimmermann
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-806-7
Seria
Akademicka. Podręczniki Obowiązkowe
Rok wydania
2022
Liczba stron
620
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów  | str. 17
Wstęp  | str. 19
 
Część pierwsza 
Zagadnienia ogólne 
 
Rozdział pierwszy 
Administracja  | str. 29

Uwagi ogólne  | str. 29
Poszukiwanie zamkniętej definicji administracji publicznej  | str. 33
Opisywanie administracji publicznej przez jej cechy  | str. 37

3.1.  Działanie w imieniu państwa  | str. 37
3.2.  Interes publiczny i indywidualny  | str. 38
3.3.  Władztwo administracyjne  | str. 46
3.4.  Pozostałe cechy administracji publicznej  | str. 48
 
Rozdział drugi 
Prawo administracyjne  | str. 50

Poszukiwanie definicji prawa administracyjnego  | str. 50

1.1.  Definiowanie  | str. 50
1.2.  Tendencje  | str. 52
1.3.  Przedmiot prawa administracyjnego  | str. 56

Cechy prawa administracyjnego  | str. 58

2.1.  Prawo administracyjne jako prawo publiczne  | str. 58
2.2.  Bezwzględnie obowiązujący (wiążący) charakter norm  | str. 62
2.3.  Zasada aktualności  | str. 65
2.4.  Dwa sposoby ustalania treści zachowań  | str. 65
2.5.  Problem niesporności  | str. 67
2.6.  Inne cechy prawa administracyjnego  | str. 70
2.7.  Cechy prawa administracyjnego na tle koncepcji T. Bąkowskiego  | str. 71

Normy prawa administracyjnego  | str. 72
Sankcje w prawie administracyjnym  | str. 75
System prawa administracyjnego  | str. 79
Granice prawa administracyjnego  | str. 92

6.1.  Styk z prawem konstytucyjnym  | str. 94
6.2.  Styk z prawem cywilnym  | str. 96
6.3.  Styk z prawem karnym  | str. 96
 
Rozdział trzeci 
Tworzenie prawa administracyjnego – źródła prawa  | str. 100

Zagadnienia ogólne  | str. 100

1.1.  Pojęcie źródeł prawa administracyjnego i pojęcia pokrewne  | str. 100
1.2.  Koncepcje zamkniętego i otwartego systemu źródeł prawa  | str. 103
1.3.  Prawo zewnętrzne i prawo wewnętrzne  | str. 107

Konstytucyjne kategorie powszechnie obowiązujących źródeł prawa administracyjnego  | str. 108

2.1.  Konstytucja  | str. 108
2.1.1.  Znaczenie Konstytucji dla prawa administracyjnego  | str. 108
2.1.2.  Problem bezpośredniego stosowania Konstytucji przez organy administracji publicznej  | str. 112
2.2.  Ustawa  | str. 115
2.3.  Rozporządzenia z mocą ustawy  | str. 116
2.4.  Umowy międzynarodowe  | str. 117
2.5.  Prawo Unii Europejskiej  | str. 118
2.5.1.  Prawo Unii Europejskiej a prawo wewnętrzne  | str. 118
2.5.2.  Podział prawa unijnego i kategorie aktów  | str. 120
2.6.  Rozporządzenia  | str. 124
2.6.1.  Istota rozporządzenia  | str. 124
2.6.2.  Upoważnienie ustawowe  | str. 125
2.6.3.  Wykonawczy charakter rozporządzenia  | str. 127
2.6.4.  Organy wydające rozporządzenia  | str. 128
2.7.  Wysłuchanie publiczne  | str. 129
2.8.  Akty prawa miejscowego  | str. 129
2.8.1.  Wprowadzenie  | str. 129
2.8.2.  Konstytucyjne cechy aktów prawa miejscowego  | str. 130
2.8.3.  Kategorie aktów prawa miejscowego  | str. 132
2.8.4.  Gminne prawo miejscowe  | str. 133
2.8.5.  Odrębności regulacji dotyczących innych organów wydających akty prawa miejscowego  | str. 137

Prawo wewnętrzne  | str. 139
Tak zwane swoiste kategorie źródeł prawa administracyjnego  | str. 141

4.1.  Akty planowania  | str. 141
4.1.1.  Uwagi ogólne  | str. 141
4.1.2.  Cechy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  | str. 143
4.2.  Statuty i regulaminy  | str. 144
4.3.  Normy techniczne  | str. 145

Publikacja i promulgacja źródeł prawa  | str. 145

5.1.  Zasady promulgacji i publikacji źródeł prawa  | str. 145
5.2.  Dzienniki urzędowe  | str. 147

Tak zwane niezorganizowane źródła prawa administracyjnego  | str. 148

6.1.  Zwyczaj  | str. 148
6.2.  Prawo sędziowskie  | str. 150
 
Rozdział czwarty 
Zasady ogólne prawa administracyjnego  | str. 154

Istota zasad ogólnych  | str. 154
Wybór zasad ogólnych prawa administracyjnego  | str. 156

2.1.  Niektóre zasady wywodzące się z reguł demokratycznego państwa prawnego  | str. 156
2.1.1.  Zasada praworządności (legalności)  | str. 156
2.1.2.  Zasada lex retro non agit  | str. 156
2.1.3.  Zasada ochrony praw dobrze (słusznie) nabytych  | str. 157
2.1.4.  Zasada prawa do sądu  | str. 157
2.1.5.  Zasada pomocniczości (subsydiarności)  | str. 158
2.1.6.  Zasada proporcjonalności  | str. 159
2.1.7.  Zasada zrównoważonego rozwoju  | str. 161
2.2.  Niektóre zasady odnoszące się do organów administracji publicznej  | str. 162
2.2.1.  Zasada dobrej administracji  | str. 162
2.2.2.  Zasada kompetencyjności  | str. 163
2.2.3.  Zasada zespolenia administracyjnego  | str. 163
2.2.4.  Zasada efektywności  | str. 164
2.3.  Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego  | str. 164
 
Część druga 
Ustrojowe prawo administracyjne  
 
Rozdział piąty 
Podmioty administracji publicznej  | str. 169

Uwagi ogólne  | str. 169
Organy administracji publicznej  | str. 171

2.1.  Pojęcie organu administracji publicznej  | str. 171
2.2.  Kompetencja organu administracji publicznej  | str. 174
2.3.  Formy przekazywania kompetencji administracyjnej  | str. 176
2.3.1.  Konstrukcje prawne  | str. 176
2.3.2.  Porozumienie administracyjne  | str. 178
2.4.  Organ administrujący  | str. 182
2.5.  Rodzaje organów administracji publicznej  | str. 184
2.5.1.  Organy państwowe, rządowe i samorządowe  | str. 184
2.5.2.  Podziały organów ze względu na szczeblową budowę aparatu administracyjnego  | str. 184
2.5.3.  Rodzaje organów ze względu na sposób ich kreowania  | str. 186
2.5.4.  Organy jednoosobowe i organy kolegialne  | str. 187
2.5.5.  Inne podziały  | str. 188
2.6.  Urząd  | str. 188
2.7.  Refleksja końcowa  | str. 189

Samorząd  | str. 189

3.1.  Pojęcie samorządu  | str. 189
3.2.  Rodzaje samorządu  | str. 191
3.2.1.  Samorząd powszechny – terytorialny  | str. 191
3.2.2.  Samorządy specjalne  | str. 193

Zakłady administracyjne (publiczne)  | str. 194

4.1.  Pojęcie zakładu administracyjnego  | str. 194
4.2.  Władztwo zakładowe  | str. 195
4.3.  Inne cechy zakładów publicznych  | str. 196
4.4.  Rodzaje zakładów publicznych  | str. 197

Katalog innych podmiotów administracji publicznej  | str. 200

5.1.  Przedsiębiorstwa  | str. 201
5.2.  Agencje  | str. 201
5.3.  Spółki prawa publicznego  | str. 203
5.4.  Fundacje prawa publicznego  | str. 203
5.5.  Fundusze państwowe  | str. 204

Wykonywanie funkcji publicznych i realizacja zadań publicznych przez organizacje społeczne  | str. 204
Prywatyzacja funkcji administracji publicznej i zadań publicznych  | str. 207

 
Rozdział szósty 
Struktura administracji publicznej i związki między jej podmiotami  | str. 210

Uwagi ogólne  | str. 210
Struktura administracji publicznej  | str. 210

2.1.  Struktura resortowa (pionowa)  | str. 210
2.1.1.  Resort administracyjny  | str. 210
2.1.2.  Działy administracji rządowej  | str. 212
2.2.  Struktura terytorialna (pozioma)  | str. 214
2.2.1.  Pojęcie i przesłanki podziału terytorialnego państwa  | str. 214
2.2.2.  Rodzaje podziałów terytorialnych  | str. 214
2.2.3.  Podział zasadniczy  | str. 215
2.2.4.  Podział pomocniczy  | str. 218
2.2.5.  Podziały specjalne i obszary specjalne  | str. 218

Związki między podmiotami administrującymi  | str. 219

3.1.  Centralizacja i decentralizacja  | str. 219
3.1.1.  Centralizacja  | str. 220
3.1.2.  Decentralizacja  | str. 221
3.2.  Koncentracja i dekoncentracja  | str. 224
3.3.  Pojęcia określające wzajemny sposób oddziaływania podmiotów administrujących  | str. 225
3.3.1.  Kierownictwo  | str. 225
3.3.2.  Nadzór  | str. 227
3.3.3.  Kontrola  | str. 228
3.3.4.  Zwierzchnictwo i zespolenie  | str. 228
3.3.5.  Koordynacja  | str. 230
3.3.6.  Współdziałanie  | str. 231
 
Rozdział siódmy 
Administracja rządowa  | str. 235

Centralne organy administrujące poza administracją rządową  | str. 235

1.1.  Prezydent RP i organy mu podległe  | str. 235
1.2.  Organy centralne podległe Sejmowi RP  | str. 236

Centralna administracja rządowa  | str. 237

2.1.  Rada Ministrów  | str. 237
2.1.1.  Istota, skład i powoływanie  | str. 237
2.1.2.  Zadania i kompetencje  | str. 238
2.1.3.  Tryb pracy Rady Ministrów  | str. 239
2.1.4.  Członkowie Rady Ministrów  | str. 239
2.1.5.  Organy wewnętrzne Rady Ministrów  | str. 240
2.1.6.  Pełnomocnicy rządu  | str. 241
2.2.  Prezes Rady Ministrów  | str. 242
2.3.  Ministrowie  | str. 243
2.3.1.  Istota funkcji ministra  | str. 243
2.3.2.  Zakres działania ministrów  | str. 243
2.3.3.  Minister a jednostki podporządkowane  | str. 244
2.3.4.  Minister jako organ administracji publicznej  | str. 245
2.3.5.  Ministerstwo i organy pomocnicze ministrów  | str. 245
2.4.  Komitety  | str. 246
2.5.  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  | str. 246
2.6.  Rada Polityki Pieniężnej  | str. 247
2.7.  Organy centralne  | str. 247

Terenowa administracja rządowa  | str. 249

3.1.  Uwagi ogólne  | str. 249
3.2.  Katalog organów wykonujących zadania administracji rządowej w województwie  | str. 250
3.3.  Wojewoda  | str. 252
3.3.1.  Charakter prawny wojewody i jego funkcje  | str. 252
3.3.2.  Kompetencje wojewody  | str. 254
3.3.3.  Status osobowy wojewody  | str. 256
3.3.4.  Organy pomocnicze wojewody  | str. 257
3.4.  Wojewódzka administracja zespolona  | str. 258
3.4.1.  Podmioty wojewódzkiej administracji zespolonej  | str. 258
3.4.2.  Zwierzchnictwo i kompetencje wojewody jako zwierzchnika rządowej administracji zespolonej  | str. 259
3.5.  Wojewódzka administracja niezespolona  | str. 262
 
Rozdział ósmy 
Samorząd terytorialny  | str. 264

Zagadnienia ogólne  | str. 264

1.1.  Podstawowe elementy konstrukcyjne polskiego samorządu terytorialnego  | str. 264
1.1.1.  Wspólnota mieszkańców – element podmiotowy  | str. 264
1.1.2.  Trójszczeblowość – element przedmiotowy  | str. 265
1.1.3.  Inne elementy konstrukcyjne  | str. 267
1.2.  Podstawy prawne działania samorządu terytorialnego  | str. 268
1.3.  Zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego  | str. 269
1.3.1.  Zasada pomocniczości i zasada decentralizacji  | str. 269
1.3.2.  Zasada samodzielności  | str. 271

Zadania  | str. 275

2.1.  Pojęcie zadań samorządu terytorialnego i ich podstawowa klasyfikacja  | str. 275
2.2.  Zadania własne gminy i ich katalog  | str. 278
2.3.  Zadania zlecone i zadania powierzone gminie  | str. 279
2.4.  Zadania własne powiatu i ich katalog  | str. 280
2.5.  Zadania zlecone i zadania powierzone powiatowi  | str. 282
2.6.  Inne zadania powiatu  | str. 283
2.7.  Zadania miasta na prawach powiatu  | str. 283
2.8.  Zadania samorządu województwa  | str. 283
2.8.1.  Podział zadań z administracją rządową  | str. 283
2.8.2.  Strategia rozwoju województwa i polityka rozwoju województwa  | str. 284
2.8.3.  Zadania własne województwa  | str. 285
2.8.4.  Zadania zlecone województwu  | str. 285

Władze i organy samorządu terytorialnego  | str. 286

3.1.  Władze i organy  | str. 286
3.2.  Klasyfikacja organów jednostek samorządu terytorialnego  | str. 286
3.3.  Gmina  | str. 288
3.3.1.  Rada gminy  | str. 288
3.3.2.  Organ wykonawczy gminy  | str. 291
3.3.3.  Radni  | str. 295
3.3.4.  Organy i jednostki pomocnicze w gminie  | str. 296
3.3.5.  Gminy o specjalnym statusie  | str. 297
3.4.  Powiat  | str. 300
3.4.1.  Rada powiatu (ważniejsze odrębności)  | str. 300
3.4.2.  Organ wykonawczy powiatu  | str. 301
3.4.3.  Starosta  | str. 303
3.4.4.  Powiatowa administracja zespolona  | str. 304
3.5.  Województwo samorządowe  | str. 306
3.5.1.  Sejmik wojewódzki (ważniejsze odrębności)  | str. 306
3.5.2.  Organ wykonawczy województwa  | str. 307
3.5.3.  Marszałek województwa  | str. 308
3.5.4.  Zespolenie w samorządzie województwa  | str. 308

Referendum lokalne  | str. 309

4.1.  Pojęcie referendum lokalnego  | str. 309
4.2.  Rodzaje referendum lokalnego  | str. 309
4.3.  Ważniejsze elementy postępowania referendalnego  | str. 311
4.4.  Wynik referendum lokalnego i jego skutki  | str. 313

Konsultacje społeczne  | str. 314
Związki i porozumienia komunalne  | str. 315

6.1.  Postulat współdziałania jednostek samorządu terytorialnego  | str. 315
6.2.  Związki komunalne  | str. 315
6.3.  Porozumienia komunalne  | str. 318
6.4.  Związek metropolitalny  | str. 319
6.5.  Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego  | str. 320
6.6.  Zrzeszenia międzynarodowe  | str. 321

Mienie komunalne i gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego  | str. 322

7.1.  Pojęcie mienia komunalnego, rzeczy publiczne  | str. 322
7.2.  Nabywanie mienia komunalnego  | str. 323
7.3.  Zasady zarządzania mieniem samorządowym  | str. 325
7.4.  Gospodarka finansowa  | str. 326

Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego  | str. 328

8.1.  Ogólna charakterystyka  | str. 328
8.1.1.  Kryterium nadzoru  | str. 328
8.1.2.  Organy nadzoru  | str. 331
8.1.3.  Zakres nadzoru  | str. 331
8.2.  Środki nadzoru  | str. 332
8.2.1.  Terminologia  | str. 332
8.2.2.  Rozstrzygnięcia nadzorcze i inne środki nadzoru wojewody (regionalnych izb obrachunkowych)  | str. 333
8.2.3.  Środki nadzoru Prezesa Rady Ministrów  | str. 337
8.3.  Pozostałe unormowania ustaw samorządowych związane z nadzorem  | str. 338

Samorządowe kolegia odwoławcze  | str. 340

9.1.  Uwagi ogólne  | str. 340
9.2.  Samorządowe kolegia odwoławcze jako organy administracji publicznej  | str. 342
9.3.  Samorządowe kolegia odwoławcze jako jednostki organizacyjne  | str. 343
 
Część trzecia 
Administracja w stosunkach zewnętrznych 
 
Rozdział dziewiąty 
Działania administracji publicznej i ich formy  | str. 347

Uwagi wprowadzające  | str. 347
Pojęcie działania i pojęcie formy działania administracji  | str. 350
Klasyfikacja form działania administracji  | str. 351

3.1.  Kryterium władztwa  | str. 351
3.2.  Kryterium skutku prawnego  | str. 353
3.3.  Kryterium stosunku do obowiązującego prawa  | str. 354
3.4.  Kryterium charakteru działania prawnego  | str. 355
3.5.  Kryterium sfery skutku prawnego  | str. 355
3.6.  Kryterium adresata skutku prawnego  | str. 356

Nowe rodzaje prawnych form działania administracji  | str. 357

 
Rozdział dziesiąty 
Podmioty relacji zewnętrznych  | str. 360

Uwagi wprowadzające  | str. 360
Stosunek administracyjnoprawny  | str. 360

2.1.  Pojęcie  | str. 360
2.2.  Podmioty  | str. 362
2.3.  Przedmiot i treść  | str. 366
2.4.  Powstanie stosunku administracyjnoprawnego i jego ustanie  | str. 367
2.5.  Kategorie stosunków administracyjnoprawnych  | str. 368
2.5.1.  Stosunki materialnoprawne i procesowe  | str. 368
2.5.2.  Stosunki sporne  | str. 372
2.5.3.  Stosunki potencjalne i realne  | str. 372
2.5.4.  Stosunki zewnętrzne i wewnętrzne  | str. 373
2.5.5.  Tak zwane szczególne stosunki władcze  | str. 374
2.5.6.  Inne kategorie  | str. 374

Sytuacja administracyjnoprawna  | str. 375
Triada Bernatzika  | str. 376

4.1.  Interes faktyczny (zwykły)  | str. 377
4.2.  Interes prawny (kwalifikowany)  | str. 379
4.3.  Publiczne prawa podmiotowe  | str. 383

Współczesne możliwości uzupełniania triady Bernatzika  | str. 390

5.1.  Uzasadnione oczekiwania  | str. 390
5.2.  Prawa refleksowe  | str. 392
 
Rozdział jedenasty 
Akt administracyjny  | str. 394

Pojęcie aktu administracyjnego  | str. 394
Decyzja administracyjna  | str. 396

2.1.  Problem normatywnego definiowania decyzji administracyjnej  | str. 397
2.2.  Decyzja administracyjna a wyrok sądowy  | str. 399

Klasyfikacje aktów administracyjnych (decyzji)  | str. 400

3.1.  Kryteria podziału związane z adresatem  | str. 401
3.2.  Kryteria podziału związane z przesłankami prawnymi  | str. 401
3.3.  Kryteria podziału związane z treścią  | str. 404
3.4.  Inne kategorie aktów administracyjnych  | str. 405

Mechanizm powstawania aktu administracyjnego (decyzji)  | str. 406

4.1.  Uwagi wprowadzające  | str. 406
4.2.  Fakt a prawo  | str. 407
4.3.  Impuls do wydania aktu administracyjnego (decyzji)  | str. 409
4.4.  Wybór wstępny  | str. 410
4.5.  Fakty  | str. 410
4.6.  Prawo  | str. 412
4.7.  Dowodzenie faktów i wykładnia prawa  | str. 415
4.8.  Stan faktyczny i stan prawny sprawy  | str. 417
4.9.  Subsumcja  | str. 417

Luzy decyzyjne  | str. 418

5.1.  Wyważanie  | str. 418
5.2.  Dyskrecjonalność  | str. 420
5.3.  Uznanie administracyjne  | str. 421
5.3.1.  Geneza uznania administracyjnego – swobodne uznanie  | str. 423
5.3.2.  Sposoby formułowania upoważnień do uznania administracyjnego  | str. 427
5.3.3.  Kontrola uznania administracyjnego przez sąd administracyjny  | str. 429

Inne elementy subiektywizmu w mechanizmie przygotowania aktu administracyjnego (decyzji)  | str. 431
Problem upływu czasu w przygotowaniu aktu administracyjnego (decyzji)  | str. 432
Zawartość aktu administracyjnego (decyzji)  | str. 433
Obowiązywanie aktu administracyjnego (decyzji)  | str. 436

9.1.  Obowiązywanie prawidłowego aktu administracyjnego w czasie  | str. 437
9.2.  Wygaśnięcie aktu administracyjnego  | str. 438
9.3.  Uchylenie aktu administracyjnego  | str. 439

Wadliwość aktu administracyjnego (decyzji)  | str. 443

10.1.  Pojęcie wadliwości aktu  | str. 443
10.2.  Gradacja wad aktu administracyjnego  | str. 443
10.3.  Rozróżnianie wad aktu administracyjnego  | str. 444
10.4.  Zawartość aktu administracyjnego a jego wadliwość  | str. 447
 
Rozdział dwunasty 
Inne formy stosowania prawa administracyjnego  | str. 451

Akty i czynności egzekucyjne  | str. 451

1.1.  Uwagi ogólne  | str. 451
1.2.  Formy działania organu egzekucyjnego  | str. 452

Tak zwane działania bezpośrednio zobowiązujące  | str. 453

2.1.  Pojęcie  | str. 453
2.2.  Charakterystyka  | str. 454
2.3.  Ochrona adresata  | str. 456

Dwustronne i wielostronne działania administracji  | str. 457

3.1.  Uwagi ogólne  | str. 457
3.2.  Umowa cywilnoprawna  | str. 459
3.3.  Umowa administracyjna  | str. 459
3.3.1.  Istota umowy administracyjnej i jej wartość  | str. 459
3.3.2.  Umowa administracyjna w Niemczech  | str. 461
3.3.3.  Umowa administracyjna we Francji  | str. 464
3.3.4.  Formy zbliżone do umowy administracyjnej w prawie polskim  | str. 464

Ugoda administracyjna  | str. 466

4.1.  Pojęcie ugody administracyjnej  | str. 466
4.2.  Regulacja prawna i przesłanki zawarcia ugody administracyjnej  | str. 467
4.3.  Skutki ugody  | str. 468

Przyrzeczenie administracyjne  | str. 469
Działania faktyczne administracji  | str. 471

6.1.  Działania społeczno-organizatorskie  | str. 471
6.2.  Działania materialno-techniczne  | str. 472

Bezczynność i milczenie administracji publicznej  | str. 473

7.1.  Istota bezczynności oraz milczenia  | str. 473
7.2.  Bezczynność administracji  | str. 473
7.2.1.  Poszukiwanie definicji  | str. 473
7.2.2.  Bezczynność w postępowaniu administracyjnym  | str. 474
7.2.3.  Bezczynność poza postępowaniem administracyjnym  | str. 476
7.3.  Milczenie administracji  | str. 477
 
Część czwarta 
Kontrola administracji  
 
Rozdział trzynasty 
Sądownictwo administracyjne  | str. 483

Zagadnienia ogólne  | str. 483

1.1.  Pojęcie sądownictwa administracyjnego  | str. 483
1.2.  Sądownictwo administracyjne a sądownictwo powszechne i administrowanie  | str. 487
1.3.  Cel sądownictwa administracyjnego  | str. 490
1.4.  Sądownictwo administracyjne a pojęcie wymiaru sprawiedliwości  | str. 491
1.5.  Systemy sądownictwa administracyjnego  | str. 494
1.6.  Historia polskiego systemu sądownictwa administracyjnego  | str. 496

Ustrój sądów administracyjnych  | str. 497

2.1.  Sąd powszechny czy sąd specjalny  | str. 497
2.2.  Struktura sądów administracyjnych  | str. 498
2.3.  Stosunek sądów administracyjnych do innych organów państwa  | str. 499

Przedmiot ochrony  | str. 501

3.1.  Pojęcie przedmiotu ochrony i jego podstawowe warianty  | str. 501
3.2.  Przedmiot ochrony w polskich unormowaniach dotyczących sądów administracyjnych  | str. 505

Podmioty  | str. 506

4.1.  Podmioty czynne  | str. 506
4.2.  Podmioty bierne  | str. 508
4.3.  Inne podmioty  | str. 508

Przedmiot i zakres kontroli sądu administracyjnego
(przedmiot i zakres zaskarżenia)  | str. 509

5.1.  Wprowadzenie  | str. 509
5.2.  Sposoby określania przedmiotu (zakresu) kontroli (zaskarżenia)  | str. 510
5.3.  Działania administracji publicznej podlegające zaskarżeniu  | str. 514
5.3.1.  Decyzja administracyjna  | str. 514
5.3.2.  Postanowienia administracyjne  | str. 515
5.3.3.  Niebędące decyzjami ani postanowieniami akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa  | str. 516
5.3.4.  Pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, opinie zabezpieczające i odmowy wydania opinii zabezpieczających  | str. 517
5.3.5.  Akty prawa miejscowego  | str. 518
5.3.6.  Inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków  | str. 519
5.3.7.  Akty nadzoru  | str. 520
5.3.8.  Bezczynność administracji i przewlekłe prowadzenie postępowania  | str. 521
5.3.9.  Inne przedmioty zaskarżenia  | str. 522
5.3.10.  Enumeracja negatywna  | str. 523
5.4.  Inne obszary działania sądu  | str. 524
5.4.1.  Spory kompetencyjne  | str. 524
5.4.2.  Uchwałodawstwo sądowoadministracyjne  | str. 525

Skarga  | str. 526

6.1.  Jednolitość skargi lub wielość skarg  | str. 526
6.2.  Skarga w systemie polskim  | str. 527

Przedmiot rozpoznania  | str. 528

7.1.  Sprawa sądowoadministracyjna  | str. 529
7.2.  Szczegółowy przedmiot rozpoznania  | str. 530

Przedmiot orzekania  | str. 531

8.1.  Przedmiot orzekania a kryterium kontroli sądowej  | str. 531
8.2.  Warianty orzeczeń sądowych  | str. 532
8.3.  Związanie sądu w fazie orzekania  | str. 532
8.4.  Istota orzekania i jego zakres  | str. 533
8.4.1.  Istota orzekania  | str. 533
8.4.2.  „Szerokość” orzekania  | str. 534
8.4.3.  Problem orzekania merytorycznego  | str. 537
8.4.4.  „Głębokość” orzekania  | str. 539
8.4.5.  Problem zakazu reformationis in peius  | str. 541

Dwuinstancyjność sądownictwa administracyjnego  | str. 542
Zagadnienie skuteczności wyroków sądu administracyjnego  | str. 543

 
Rozdział czternasty 
Pozostałe formy kontroli administracji publicznej  | str. 545

System kontroli administracji  | str. 545

1.1.  Wprowadzenie  | str. 545
1.2.  Zróżnicowanie wewnętrzne systemu kontroli  | str. 546
1.2.1.  Kryteria kontroli  | str. 546
1.2.2.  Podmioty kontroli  | str. 546
1.2.3.  Inne elementy różnicujące  | str. 547
1.3.  Cechy kontroli administracji  | str. 548

Kontrola zewnętrzna  | str. 549

2.1.  Kontrola parlamentarna  | str. 549
2.2.  Kontrola państwowa  | str. 550
2.2.1.  Konstytucyjny i ustawowy status NIK  | str. 550
2.2.2.  Podmioty kontrolowane przez NIK i kryteria kontroli  | str. 551
2.2.3.  Podstawowe założenia kontroli NIK  | str. 553
2.3.  Kontrola sądów i trybunałów  | str. 554
2.4.  Kontrola prokuratorska  | str. 555
2.5.  Kontrola sprawowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich  | str. 557
2.6.  Inne rodzaje kontroli sprawowanej przez pozaadministracyjne organy państwowe  | str. 558
2.7.  Kontrola społeczna (obywatelska)  | str. 559

Kontrola wewnętrzna  | str. 560

3.1.  Uwagi ogólne  | str. 560
3.2.  Kontrola w administracji rządowej  | str. 561
3.3.  Kontrola zarządcza  | str. 562
3.4.  Inne formy kontroli wewnętrznej  | str. 563
 
Część piąta 
Problemy aksjologiczne 
 
Rozdział piętnasty 
Aksjologia prawa administracyjnego i etyka administrowania  | str. 569

Aksjologia i aksjologia prawa  | str. 569
Ogólna charakterystyka aksjologii prawa administracyjnego  | str. 575
Przegląd podstawowych wartości w prawie administracyjnym  | str. 578

3.1.  Dobro człowieka  | str. 578
3.2.  Moralność  | str. 580
3.3.  Sprawiedliwość  | str. 584
3.4.  Prawda  | str. 588
3.5.  Racjonalność  | str. 590
3.6.  Pewność  | str. 592
3.7.  Jasność i jawność  | str. 593
3.8.  Szybkość i ekonomiczność  | str. 595
3.9.  Wartości chronione przez prawo administracyjne  | str. 596

Etyka administrowania  | str. 597

Wybrana literatura  | str. 605
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

W piętnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie dotyczące formy rozrządzeń na wypadek śmierci po wejściu w życie rozporządzenia spadkowego nr 650/12 z 4 lipca 2012 r. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające problematykę przepisów wymuszających swoje zastosowanie jako instrumentu służącego ochronie strony słabszej w przypadku umów ubezpieczenia, jak i prawa właściwego dla przeniesienia akcji w obrocie zorganizowanym. Godne polecenia jest także teoretycznoprawne opracowanie poświęcone metodzie analizy funkcjonalnej w prawie prywatnym międzynarodowym. Piętnasty tom czasopisma zamyka opinia prawna dotycząca dziedziczenia po obywatelu Wenezueli zamieszkałym w Polsce.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

Drugi już tom serii „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” zawiera zarówno studia, jak i glosy. Autorzy omawiają następujące zagadnienia: M. Pazdan – W oczekiwaniu na wejście w życie w Polsce konwencji rzymskiej z 1980 r.; M.A. Zachariasiewicz – Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów i inne akty ujednoliconego prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kontraktowej dłużnika; A. Torbus – „Element wspólnotowy” jako przesłanka stosowania art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 44/2001; J. Górecki – Autonomia woli a forma czynności prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym; K. Sznajder – Znaczenie zarzutu nadużycia prawa w stosowaniu przepisów o umowie prorogacyjnej na tle Rozporządzenia Rady nr 44/2001; M. Zachariasiewicz – Sposoby poszukiwania prawa właściwego dla umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymi; A. Okońska – Europejski tytuł egzekucyjny – Polska jako państwo wykonania; J. Górecki – Prawo właściwe dla formy. Glosa do postanowienia SN z dn. 8.01.2004 r., ICK 39/03; M. Kropka – Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Glosa do wyroku SN z dn. 3.02.2006 r., II PK 152/05.

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

Prace zamieszczone w kolejnym tomie tej serii poświęcono w przeważającej mierze prawu kolizyjnemu. Autorzy podejmują zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, takie jak kwestia przepisów wymuszających swoje zastosowanie, jak również szczegółowe rozwiązania z zakresu prawa własności intelektualnej czy też prawa rodzinnego. Nie zabrakło w nim również analitycznego opracowania kwestii zdatności arbitrażowej na tle prawnoporównawczym.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

"Silesian Journal of Legal Studies" (SJLS) w numerze 8 prezentuje opracowania przedstawicieli nauk prawnych z Czech, Nigerii, Słowacji oraz Polski. Poruszane są zagadnienia szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego, między innymi dotyczące rynku kapitałowego (Rafał Blicharz) oraz ochrony danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców (Anna Hołda-Wydrzyńska). Dwa artykuły poświęcone zostały problemom prawa prywatnego międzynarodowego w kontekście ochrony osób starszych (Anna Juryk), a także procesu kodyfikacji czeskiego prawa prywatnego międzynarodowego (Naděžda Rozehnalová). Szereg intersujących opracowań dedykowanych jest różnym problemom prawa Unii Europejskiej, takim jak na przykład migracja (Anna Magdalena Kosińska), prawa obywateli UE do nieograniczonego dostępu do unijnego prawodawstwa we własnym języku (Aneta Skorupa-Wulczyńska), jak również roli Funduszu Powierniczego Madad w związku z kryzysem w Syrii (Adriana Kalicka-Mikołajczyk).

W najnowszym numerze "SJLS" znalazły się również rozważania z zakresu ochrony praw człowieka. Jedno z nich koncentruje się na decyzji Trybunału SADC w sprawie Mike’a Campbella przeciwko Republice Zimbabwe (Michael C. Ogwezzy). Z kolei w drugim Autor Paweł Mielniczek) prezentuje swoje uwagi na temat suwerenności państwa oraz ekstraterytorialnego stosowania traktatów praw człowieka.

Interesujący jest również artykuł poświęcony prawu kosmicznemu, a dokładniej badaniom Marsa i jego eksploatacji (Marek Mikuła).

Wreszcie, w numerze 8 znalazło się także opracowanie z zakresu prawa pracy, tym razem w odniesieniu do ustawodawstwa słowackiego (Andrea Olšovská and Marek Švec).

W "SJLS" opublikowane zostały ponadto sprawozdania z konferencji oraz innych wydarzeń naukowych, w tym z Jessup Moot Court Competition z prawa międzynarodowego publicznego, w którym brali udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Tak jak do tej pory było to praktykowane, także i w tym numerze zamieszczony został spis monografii i prac zbiorowych opublikowanych w 2015 roku, których autorami oraz redaktorami są pracownicy naukowy WPiA UŚ. Czasopismo zawiera też listę konferencji organizowanych w 2015 roku przez Wydział we współpracy z Fundacją "Facultas Iuridica". Należy także podkreślić, że znaczne wsparcie finansowe Fundacji pozwala na wydawanie kolejnych numerów "Silesian Journal of Legal Studies".

Tak więc, na łamach czasopisma specjaliści i badacze pochodzący z różnych ośrodków naukowych z kraju i ze świata zaprezentowali swoje przemyślenia i wyniki badań z zakresu wielu dyscyplin naukowych, co oznacza, że dysputy prawnicze nadal przekraczają granice, i to nie tylko w obrębie kontynentu europejskiego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
Administrator 9/2015

-26%

Administrator 9/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Wszystko o windach,
  • O kosztorysowaniu robót hydroizolacyjnych – cz. 2,
  • Zarządzanie, wspólnota, bank w sieci.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

-26%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.

● Rynek nieruchomości w 2020 roku – analiza,
● Zarządca przymusowy we wspólnocie,
● Rozliczanie kosztów ciepła.

Cena: 17.50 zł 13.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.