Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo administracyjne w służbie jednostki i wspólnoty

ebook

- 14%

Prawo administracyjne w służbie jednostki i wspólnoty

Łukasz Kamiński, Magdalena Sieniuć, Marcin Kamiński, Zofia Duniewska, Zbigniew Kmiecik, Piotr Korzeniowski, Ewa Olejniczak-Szałowska, Przemysław Wilczyński, Agnieszka Piskorz-Ryń, Mariusz Kotulski, Aleksandra Puczko, Piotr Ruczkowski, Hanna Knysiak-Sudyka

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 110.00 zł 95.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 95.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8328-157-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

\n\nPublikacja zestawia pogłębione i zróżnicowane przedmiotowo refleksje nad służebną rolą prawa administracyjnego wobec jednostki i jej wspólnot. Została podzielona na cztery części, omawiające:\n • służebną rolę prawa administracyjnego,\n • instytucje ogólne prawa administracyjnego i normy ustrojowe w służbie jednostki i wspólnoty,\n • jednostkę i wspólnotę jako podmioty służby w materialnym prawie administracyjnym, \n • prawo procesowe w służbie jednostce i wspólnocie.\n \n Autorzy nawiązują m.in. do regulacji ustrojowych oraz wybranych instytucji ogólnych prawa administracyjnego związanych bezpośrednio lub pośrednio z kwestią służebności prawa administracyjnego. Omawiają ponadto zagadnienia odnoszące się do różnorodnych aspektów służby człowiekowi. Rozważania zawarte w monografii prowadzą do odpowiedzi na pytania o kształt, cele i funkcje współczesnego prawa administracyjnego.\n \n Książka zawiera referaty przygotowane przez uczestników konferencji naukowej zorganizowanej 24 listopada 2021 r. przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.\n \n Autorzy opracowania związani są z wiodącymi polskimi ośrodkami akademickimi. Ich rozległa wiedza teoretyczno-prawna uzupełniona jest bogatymi doświadczeniami czerpanymi z pozanaukowej aktywności zawodowej, w tym m.in. z praktyki sędziowskiej, adwokackiej, radcowskiej, czy pracy w orzekających organach kolegialnych administracji.\n \n Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji, adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także przedstawicieli nauki i studentów prawa, administracji, politologii, pracy socjalnej, ochrony środowiska oraz gospodarki przestrzennej. Zainteresuje każdego, kto podlega oddziaływaniu przepisów prawa administracyjnego.

Tytuł
Prawo administracyjne w służbie jednostki i wspólnoty
Autorzy
Łukasz Kamiński, Magdalena Sieniuć, Marcin Kamiński, Zofia Duniewska, Zbigniew Kmiecik, Piotr Korzeniowski, Ewa Olejniczak-Szałowska, Przemysław Wilczyński, Agnieszka Piskorz-Ryń, Mariusz Kotulski, Aleksandra Puczko, Piotr Ruczkowski, Hanna Knysiak-Sudyka, Natalia Kohtamäki, Joanna Smarż, Paweł Śwital, Martyna Wilbrandt-Gotowicz, Jakub Grzegorz Firlus, Renata Lewicka, Marek Lewicki, Konrad Łuczak, Agata Cebera, Angelika Kurzawa, Radosław Mędrzycki, Agnieszka Rabiega-Przyłęcka, Dominika Łukawska-Białogłowska, Piotr Kobylski, Tomasz Kosicki, Paweł Romaniuk, Dominika Skoczylas, Monika Kapusta, Anna Łukaszuk, Maria Karcz-Kaczmarek, Marta Nikodemska, Anna De Ambrosis Vigna
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8328-157-5
Seria
Monografie
Rok wydania
2022
Liczba stron
568
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów................................................................................... 11

Słowo wprowadzające....................................................................... 19

Część I

SŁUŻEBNA ROLA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO –

ZAGADNIENIA OGÓLNE

Paweł Romaniuk

Prawo do dobrej administracji w jednostkach samorządu

terytorialnego w służbie jednostki i wspólnoty.......................... 33

Piotr Ruczkowski

Wykładnia prawa administracyjnego a bezpieczeństwo

prawne jednostki i podmiotu administrującego........................ 43

Przemysław Wilczyński

Atrybuty służebnej funkcji prawa administracyjnego.............. 61

Część II

INSTYTUCJE OGÓLNE PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

I NORMY USTROJOWE W SŁUŻBIE JEDNOSTKI

I WSPÓLNOTY

Anna De Ambrosis Vigna

Algorytm jako informacja publiczna............................................ 81

Monika Kapusta

Rota ślubowania policjanta a istota służby w Policji ................. 93

Natalia Kohtamäki

Europejska administracja zintegrowana w służbie

wspólnoty ............................................................................................ 107

Piotr Korzeniowski

Zasada dostępu do wymiaru sprawiedliwości w Konwencji

z Aarhus jako instrument realizacji prawa do środowiska ...... 121

Anna Łukaszuk

Znaczenie rozwiązań z zakresu e-administracji w czasie

pandemii COVID-19......................................................................... 139

Radosław Mędrzycki

Prawo administracyjne w służbie osób ze specjalnymi

potrzebami komunikacyjnymi – stan obecny i perspektywy

rozwoju ................................................................................................ 157

Ewa Olejniczak-Szałowska

Obowiązek inicjatora referendum lokalnego dotyczący

powiadamiania członków wspólnoty samorządowej

o przedmiocie zamierzonego referendum ................................... 177

Aleksandra Puczko

Umowy cywilnoprawne w prawie administracyjnym

i praktyce organów administracji publicznej jako

instrumenty służące jednostce i wspólnocie................................ 193

Dominika Skoczylas

Aksjologiczny wymiar e-administracji

i cyberbezpieczeństwa w kontekście potrzeb jednostki

i wspólnoty.......................................................................................... 207

Paweł Śwital

Młodzieżowa rada gminy jako instrument na rzecz

wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród

mieszkańców gminy.......................................................................... 219

Część III

JEDNOSTKA I WSPÓLNOTA JAKO PODMIOTY SŁUŻBY

W MATERIALNYM PRAWIE ADMINISTRACYJNYM

Łukasz Kamiński

O skutkach rzeczowych postanowienia o wstrzymaniu

budowy i decyzji o legalizacji obiektu budowlanego

lub jego części..................................................................................... 237

Maria Karcz-Kaczmarek

Administracyjnoprawna ochrona widoku na zabytki

nieruchome (oraz z zabytków nieruchomych) w służbie

jednostki i wspólnoty........................................................................ 249

Piotr Kobylski

Status prawnopodatkowy nieruchomości związanych

z prowadzoną działalnością gospodarczą.................................... 265

Tomasz Kosicki

Prawo administracyjne wobec postawy dłużników

alimentacyjnych w kontekście sytuacji osób uprawnionych

do alimentów – wybrane zagadnienia........................................... 277

Renata Lewicka

Liberalizacja przepisów Prawa budowlanego – uwagi

dotyczące zgłoszenia zamiaru budowy domów do 70 m2

powierzchni zabudowy..................................................................... 293

Konrad Łuczak

Czy prawo administracyjne chroni prawo jednostki

do oddychania czystym powietrzem atmosferycznym? ............ 313

Marta Nikodemska

Procedura „Niebieskie Karty” z udziałem przedstawicieli

oświaty jako doniosły instrument w służbie dziecka

dotkniętego przemocą w rodzinie.................................................. 331

Agnieszka Piskorz-Ryń

Cmentarze i chowanie zmarłych. Propozycje zmian................. 347

Agnieszka Rabiega-Przyłęcka

Prawne instrumenty realizacji zasady prymatu interesu

jednostki w badaniach klinicznych produktów leczniczych ...... 367

Joanna Smarż

Przepisy Prawa budowlanego gwarancją bezpieczeństwa

jednostki i społeczeństwa ................................................................ 381

Część IV

PRAWO PROCESOWE W SŁUŻBIE JEDNOSTCE

I WSPÓLNOCIE

Agata Cebera, Jakub G. Firlus

Dopuszczalność weryfikacji decyzji reprywatyzacyjnych

a nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania

administracyjnego w zakresie dotyczącym instytucji

stwierdzenia nieważności decyzji .................................................. 397

Marcin Kamiński

Rozwój koncepcji partycypacji w procedurach

administracyjnych. Prawo administracyjne procesowe

w służbie jednostki i wspólnoty...................................................... 415

Zbigniew R. Kmiecik

Zwrot kosztów stawiennictwa świadka i strony

w postępowaniu administracyjnym .............................................. 433

Hanna Knysiak-Sudyka

Prawo do informacji a dostęp do akt postępowania

administracyjnego............................................................................. 451

Mariusz Kotulski

Środki zaskarżenia w ustawie o nieodpłatnej pomocy

prawnej ................................................................................................ 469

Angelika Kurzawa

Nowa przesłanka wznowienia postępowania

administracyjnego podyktowana orzeczeniem Trybunału

Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie pojazdów

nienormatywnych.............................................................................. 483

Marek Lewicki

Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów

prawa administracyjnego w okresie pandemii COVID-19 –

zagadnienia wybrane........................................................................ 497

Dominika Łukawska-Białogłowska

Dopuszczalność wydania tzw. orzeczenia zastępującego

przez sąd administracyjny w postępowaniu o udzielenie

indywidualnego zezwolenia dewizowego..................................... 527

Magdalena Sieniuć

Naruszenie interesu prawnego uchwałą rady gminy

stanowiącą akt prawa miejscowego jako przesłanka

dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego.................. 539

Martyna Wilbrandt-Gotowicz

Publiczne usługi doręczeń elektronicznych – nowa jakość

w służbie jednostki?.......................................................................... 555
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

W szesnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie poświęcone aspektom kolizyjnoprawnym zapisu windykacyjnego. Ponadto zamieszczono artykuł dotyczący niektórych konsekwencji zmiany statutu w międzynarodowym prawie spółek w przypadku przymusowego przeniesienia siedziby spółki za granicę. Godne polecenia są także rozważania o następstwach niemożności stwierdzenia treści prawa obcego na tle art. 10 ust. 2 ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym. Szesnasty tom czasopisma zamykają uwagi o uregulowaniach rozporządzenia Rzym II i ich stosowaniu na tle doświadczeń polskiej judykatury oraz glosa orzeczenia dotyczącego kolizyjnoprawnych konsekwencji rozdzielności majątkowej ustanowionej na podstawie prawa polskiego.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Współczesne prawo”, nr 1

-15%

„Współczesne prawo”, nr 1

Niniejsze czasopismo zawiera artykuły z dziedziny prawa.

Cena: 9.45 zł 8.00 zł
13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

-14%

13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

Od AutoraWybór przedstawionych tu esejów powstał dość przypadkowo, stąd też i jego tytuł. Na przestrzeni lat 2005-2013 otrzymałem zaproszenia do wygłoszenia kilkunastu referatów na różnych konferencjach tudzież zaszczyt uczestnictwa w kilkunastu księgach dedykowanych moim Przyjaciołom i Kolegom. W sumie powstało w ten sposób kilkadziesiąt różnych tematycznie publikacji. Od pewnego momentu starałem się jednak wybierać tematy, które byłyby przynajmniej w jakimś stopniu bliskie sobie, choć zarazem różne; właśnie one złożyły się na przedstawiony tu wybór, z pewnością nie do końca jednolity i konsekwentny.
Sądzę, że każdy autor, chociażby na swój własny użytek, pielęgnuje jakąś wizję swojej dyscypliny naukowej, w ramach której powracają pewne wątki myślowe i skojarzenia znajdujące odbicie w jego publikacjach. W przypadku historii doktryn politycznych i prawnych z racji samej materii jest to łatwo dostrzegalne. Sam też nie jestem od tego wolny, a potrzeba ta narodziła się dość dawno temu, gdy w roku 1985 opublikowałem Szkice o historii doktryn politycznych i prawnych. Wybór niniejszy stanowi więc jakąś inną, mocno zresztą zmienioną, kontynuację owych zainteresowań. Być może w wielu sprawach mylę się lub buduję obraz daleki od realiów przedmiotu wykładu akademickiego, jest to jednak cechą każdej indywidualnej pamięci; tej, o której tak ładnie i trafnie napisał L. Buňuel: "Życie bez pamięci nie byłoby życiem, podobnie jak inteligencja bez możności wysławiania się nie byłaby inteligencją. Nasza pamięć jest naszą spójnią, naszym rozumem, naszym działaniem, naszym uczuciem. Bez niej jesteśmy niczym... Składam się ze swoich błędów i ze swoich wątpliwości w równym stopniu, co ze swoich pewników" (przeł. M. Braustein).
Czasem łatwiej napisać nie to, czym ów wybór jest, lecz właśnie czym nie jest. Pierwsze siedem esejów nie stanowi z pewnością ani zwartej teorii historii doktryn, ani równie spójnej refleksji metodologicznej. Jest to po prostu zbiór swobodnych uwag i pytań nasuwających się czasem w trakcie słuchania i czytania referatów czy prac moich Koleżanek i Kolegów po profesji i piórze. Historia doktryn, będąc dyscypliną relatywnie młodą wśród nauk historyczno-prawnych, nie dorobiła się w Polsce szczególnej obfitości opracowań o wymiarze teoretyczno-metodologicznym. Potrzeba ich zaistnienia w przyszłości wydaje się i konieczna, i pożyteczna. Stąd też może płonna moja nadzieja, że materia tychże esejów choćby w nikłym stopniu może być przydatna dla innych.
Pozostałe sześć esejów to już ludzie, ich dzieła i skutki. Tu wybór mój był całkowicie subiektywny i dowolny, podobnie jak ferowane sądy i wyciągane wnioski. Co najmniej dwa z tych esejów, a mianowicie o Kiplingu i Jüngerze, z pewnością nie są poświęcone materii historyczno-doktrynalnej. Pierwszy owszem dotyczy przykładu, jak można ewentualnie operować tworzywem literackim w zakresie jego oddziaływania na życie polityczne, lecz w gruncie rzeczy powstał on z własnego zamiłowania do dobrej literatury sensacyjno-szpiegowskiej tudzież może niezdrowego zainteresowania dwoistością natury człowieka. Esej ten, jako jedyny, nie był nigdy publikowany, bowiem nie ma on charakteru stricte naukowego. Esej poświęcony Jüngerowi też powstał z podziwu dla jego prozy, choć z pewnością nie dla jego postawy politycznej czy próby analizy jego udziału w "konserwatywnej rewolucji". Sądzę jednak, że warto czasem popatrzeć nań z innej perspektywy niż moja dyscyplina i dostrzec w nim nie ideologa, lecz dziwnego okupanta miasta, które na swój sposób kochał. Zresztą w tym wypadku moja własna i wieloletnia fascynacja Paryżem ułatwiała mi zrozumienie wielu kwestii.
Świadomie starałem się zachować w miarę pierwotną formę wypowiedzi, nie ujednolicając tekstu, aparatu przypisów lub wręcz ich braku, nie starając się specjalnie modyfikować tekstu ani uzupełniać go w sposób zmieniający wcześniejszą treść wypowiedzi. Stąd czytelnik dostrzec może pewne powtórzenia, powracające przykłady, odwołania do wypowiedzi wcześniejszych lub późniejszych czy powracające ulubione przeze mnie wątki, a nawet cytaty. Mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone, a co do reszty zdaję się na osąd czytelnika; bo - jak napisał ceniony przeze mnie za dystans do rzeczywistości J. Głowacki w swych felietonach "historycznych" publikowanych niegdyś w "Kulturze" (Warszawskiej): "Człowiek odpowiada za to, co powiedział, i za to, czego nie powiedział. Za to, co zrobił i czego nie zrobił. Człowiek w ogólności odpowiada. W szczególności odpowiadać nie lubi. Więc trzeba mu stworzyć warunki, żeby zaczął odpowiadać. Bo jak już zacznie, to nie może skończyć. Od tego momentu człowiek syntetyzuje się w człowieka odpowiedzialnego, wyzwalając w sobie człowieka niewyalienowanego, czyli prościej, człowieka w człowieku".

Cena: 50.00 zł 43.00 zł
22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

-31%

22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

Służba bhp to wyodrębniona w strukturach zakładu pracy jedno- lub wieloosobowa komórka organizacyjna. W jej gestii leży przede wszystkim doradztwo oraz kontrola w zakresie bhp. Zasadnicze znaczenie przy ustalaniu liczebności i kwalifikacji obsady personalnej tej służby powinien mieć dla pracodawcy stopień faktycznych, ale też potencjalnych zagrożeń zawodowych w firmie (wypadki przy pracy i choroby zawodowe). Bardzo duże znaczenie będą też miały uciążliwości wynikające z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, stosowane technologie i posiadane wyposażenie techniczne.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
Administrator 4/2016

-26%

Administrator 4/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.


W numerze m.in.:

Co trzeba wiedzieć o remontach?,
Reprezentacje procesowe wspólnot
mieszkaniowych,
Opłaty w spółdzielniach
mieszkaniowych,
Przegląd wodomierzy”.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 5/2016

-26%

Administrator 5/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ustalanie opłat w spółdzielniach,
● Estetyka śmietnika,
● Remonty z premią,
● Marketing wind.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.